Краєзнавчий музей"Спадщина" КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів №23 м.Суми

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Назва музею

"Спадщина"

Адреса музею

Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 м.Суми, Сумської області,проспект Михайла Лушпи, 36

Керівник музею

2001 - 2005 роки - вчитель історії Кучма О.С. 2005 - 2014 роки - вчитель географії Матовнікова А.А.

Профіль музею

Краєзнавчий

Напрямки роботи музею

1.Науково-дослідницький. 2.Комплектування музейних зібрань.Загальне поновлення основного та науково-допоміжного музейного фонду. 3.Експозиційний (створення нових експозицій на основі зібраного матеріалу). 4.Культурно-освітній: організація та проведення екскурсій):  оглядових;  загальноосвітніх;  тематичних;  навчальних, за програмою; проведення уроків – екскурсій, конференцій, диспутів, семінарів; зустрічі з цікавими особистостями, видатними людьми міста та області. 6.Створення бібліотеки та відеотеки музею.

Характеристика музею

Шкільний музей «Спадщина» — організаційний центр краєзнавчої, культурно-освітньої роботи, патріотичного виховання учнівської молоді, ефективний осередок навчально-виховного процесу. Що може бути святішим від любові уваги до історії та природи рідного краю? Учителі, батьки та учні комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 м. Суми, Сумської області з великим ентузіазмом і натхненням працюють над розвитком шкільного краєзнавчого музею «Спадщина», орієнтуючись на відродження, збереження української історії, культури, на пізнання самобутнього національного обличчя рідного краю. Музей відкриває великі можливості для організації самостійної творчої, дослідницько-пошукової роботи учнів, проведення екскурсій і туристських походів по рідному краю.Головними завданнями в роботі музею є: 1. Сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу учнів. 2.Розширення і поглиблення знань школярів засобами позакласної та позашкільної роботи. 3.Формування у підростаючого покоління розуміння нерозривного взаємозв’язку минулого, сучасного і майбутнього України. 4.Допомога учням школи у здобутті знань за інтересами на основі краєзнавчого матеріалу. 5. Вивчення, охорона пам’яток історії, культури і природи рідного краю. 6. Проведення культурно-освітньої роботи серед учнівської молоді. 7. Організація пошукової роботи в навчальному закладі.

Історія створення музею

Педагогічний колектив нашого навчального закладу в 2000 році визначив одним із пріоритетних завдань навчально – виховного процесу - розширити знання учнів про історію рідного краю, познайомити з відомими історичними персоналіями, культурними і громадськими діячами, воїнами, які брали участь у Великій Вітчизняній війні, воїнами афганцями без участі яких не було б історії Сумщини. З цією метою колектив школи був залучений до краєзнавчої та пошуково-дослідницької роботи.В 2001 році на базі зібраних матеріалів, пам`яток історії та культури рідного краю на громадських засадах, створюється учнями та батьками під керівництвом педагогів шкільний краєзнавчий музей «Спадщина», який будує свою роботу на основі учнівського самоврядування та є осередком освіти і виховання, що сприяє формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу.

Експозиції музею

1.Географічне положення , природні умови та ресурси, господарство Сумщини. 2.Історія рідного краю. 3.Сумщина в роки Великої Вітчизняної війни. 4.Афганські події 5.Звичаї, обряди, традиції нашого краю. 6.Життя і діяльність почесного громадянина міста Суми М.П. Лушпи.

Унікальні експонати музею

Унікальні історичні пам`ятки, які зберігаються в шкільному музеї «Спадщина»: - кістки викопних тварин – зуб мамонта; - залишки керамічного посуду, прикрашеного геометричним ямково-гребінцевим орнаментом; - керамічне пряльце періоду трипільської культури; - нумізматична колекція; - духовна домінанта музею - ікона невідомого автора «Молитва про чашу» (ХІХ ст.); Особливу цінність для шкільного музею має відкрита експозиція історико - побутових предметів – пам`яток матеріальної духовної культури населення Сумщини. Серед них і знаряддя для ручного обробітку землі; меблі селянської хати, господарське начиння і посуд (ХIX – XX ст.); музичні інструменти – бандура (ХIX ст.); народний жіночий одяг (ХIX ст.); вироби ткацтва, зразки художньої обробки дерева, народної вишивки – Кролевецькі рушники (ХIX ст.); фольклорні твори тощо.Ці експонати – гордість шкільного музею. Вони хвилюють серця, залишають глибокий слід у свідомості учня, виховують почуття патріотизму, активної громадянської позиції.

Заходи музею

З метою реалізації завдань в школі створені сприятливі умови для пошукової роботи і позитивно-емоційної атмосфери загальної зацікавленості колективу у дослідницькій діяльності.Пошукова робота в навчальному закладі базується на принципі реалізації індивідуальних здібностей через колективні творчі справи та формуванні переконаності у нетлінності духовних скарбів народу, поваги до національних святинь.Основні форми пошукової роботи: організація загальношкільної краєзнавчої пошукової діяльності;організація роботи пошукових груп;збір фотографій, документів, листів, спогадів сучасників подій;проведення групових та масових форм роботи: місячника військово-патріотичного виховання,тематичних свят, уроків, годин спілкування,зустрічей з ветеранами, учасниками історичних подій, пошукових експедицій, конференцій, захист проектів. вивчення бойового шляху військових частин, окремих осіб;реалізація краєзнавчих історичних матеріалів в організації експозицій, екскурсій, історико-краєзнавчих експедицій, туристичних походів;співпраця з бібліотеками, краєзнавчими музеями;участь у конкурсах, акціях; музейного зібрання – один із основних напрямків музейної діяльності, цілеспрямований, спланований процес виявлення і збирання історичних пам`яток, у якому бере участь увесь колектив КУ СЗОШ №23. У процесі комплектування фонду шкільного музею «Спадщина» зібрані культурні, природні, історичні пам`ятки, які стали основою для створення 6-ти експозицій.Експонати музею, які мають унікальну історичну, художню цінність, активно залучені до навчально-виховного процесу, використовуються на уроках, як в предметних кабінетах, так і в музеї, під час театралізованих фольклорних та народознавчих заходів спрямованих на виховання любові до рідного краю, української мови, побуту, традицій, фольклору, культурних особливостей українського етносу.

Напрями пошукової роботи:

- «Видатні постаті Сумщини» (А.Булатович, М. Лушпа); - «Війна в моїй родині»; - «Війна палала вулицями міста»; - «З попелу забуття»; - «Житло, календарно-обрядові звичаї, свята, фольклор Сумщини».
Структура пошукової роботи.
Пошукова робота вимагає ретельної підготовки учителя і учнів, а отже, й здійснення таких відповідних заходів: навчальні, виховні, організаційні. Керівники пошукових загонів ретельно розробляють тематику, цілі, завдання, маршрути, визначають історичні об’єкти і пам’ятки які треба дослідити, правила поведінки під час пошукової роботи. Проводяться заняття на яких учні знайомляться з тим як необхідно проводити бесіди, записувати спогади, збирати документи, історичні пам’ятки, оформляти зібраний матеріал, вивчають довідкову художню, мемуарну літературу по обраній темі. Вчителі для кожної вікової групи розробляють перелік питань на які необхідно отримувати відповіді, а також визначать характер і зміст матеріалів які необхідно зібрати, звертають увагу на те, що вивчати, як вивчати, що збирати і де збирати. За 2012 -2015 роки важливим для діяльності шкільного краєзнавчого музею «Спадщина» стало вивчення бойового та трудового подвигу наших земляків у роки Другої світової війни, що надає дітям можливість особисто доторкнутися до трагедії, подвигу, перемог прийдешніх поколінь.

  Створена пошукова група з учнів, які проявили інтерес до вивчення історії рідного міста. У зборі матеріалу їм допомагали учні 5-8 класів. Були вибрані об’єкти дослідження - вулиці міста, спогади ветеранів. Учні поставили собі за мету - дослідити вулиці, назви яких пов’язані з Великою Вітчизняною війною, зібрати спогади ветеранів, учасників бойових дій, дітей тієї жахливої війни.
  Керівники пошукових груп визначили, хто і що буде робити, яку і де шукатиме інформацію, розподілили обов’язки в групах; давали поради, залучали юних дослідників до роботи над проектами, розподіляли завдання між учнями, налаштовували на якісне виконання роботи. Школярі були розділені на окремі пошукові загони. Кожен учень приносив зібрану ним інформацію, яку всі разом вивчали, систематизували й узагальнювали.
   В ході дослідницької діяльності учні були залучені до різних цікавих форм роботи - це, перш за все екскурсії до краєзнавчого музею, експедиції, участь у акціях, зустрічі з старожилами, учасниками і свідками історичних подій того часу, їхніми родичами; робота, бібліотеках. Діти зібрали цікавий матеріал про вулиці, їх історію, інформацію про визначних людей, ім’ям яких були названі вулиці. Результатом пошуку стали: учнівські проекти, творчі роботи учнів, фото - та відео матеріали (додаток 3):

1. «З попелу забуття» 2. «Війна палала вулицями міста» 3. «Війна в історії моєї родини».

  Пошуковий проект «Війна палала вулицями міста», який виконував «Розвідзагін» під керівництвом учитель предмету «Захист Вітчизни» Шевченко С.А. Члени команди учні 9 -10-х класів.

Фотоекскурсії експозиціями музею

Контактна інформація

Автор статті(посилання на сторінку користувача)

Кучма Оксана Сергіївна