Краєзнавчий музей"Спадщина" КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів №23 м.Суми

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Назва музею

"Спадщина"

Адреса музею

Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 м.Суми, Сумської області,проспект Михайла Лушпи, 36

Керівник музею

2001 - 2005 роки - вчитель історії Кучма О.С. 2005 - 2014 роки - вчитель географії Матовнікова А.А.

Профіль музею

Краєзнавчий

Напрямки роботи музею

1.Науково-дослідницький. 2.Комплектування музейних зібрань.Загальне поновлення основного та науково-допоміжного музейного фонду. 3.Експозиційний (створення нових експозицій на основі зібраного матеріалу). 4.Культурно-освітній: організація та проведення екскурсій):  оглядових;  загальноосвітніх;  тематичних;  навчальних, за програмою; проведення уроків – екскурсій, конференцій, диспутів, семінарів; зустрічі з цікавими особистостями, видатними людьми міста та області. 6.Створення бібліотеки та відеотеки музею.

Характеристика музею

Шкільний музей «Спадщина» — організаційний центр краєзнавчої, культурно-освітньої роботи, патріотичного виховання учнівської молоді, ефективний осередок навчально-виховного процесу. Що може бути святішим від любові уваги до історії та природи рідного краю? Учителі, батьки та учні комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 м. Суми, Сумської області з великим ентузіазмом і натхненням працюють над розвитком шкільного краєзнавчого музею «Спадщина», орієнтуючись на відродження, збереження української історії, культури, на пізнання самобутнього національного обличчя рідного краю. Музей відкриває великі можливості для організації самостійної творчої, дослідницько-пошукової роботи учнів, проведення екскурсій і туристських походів по рідному краю.Головними завданнями в роботі музею є: 1. Сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу учнів. 2.Розширення і поглиблення знань школярів засобами позакласної та позашкільної роботи. 3.Формування у підростаючого покоління розуміння нерозривного взаємозв’язку минулого, сучасного і майбутнього України. 4.Допомога учням школи у здобутті знань за інтересами на основі краєзнавчого матеріалу. 5. Вивчення, охорона пам’яток історії, культури і природи рідного краю. 6. Проведення культурно-освітньої роботи серед учнівської молоді. 7. Організація пошукової роботи в навчальному закладі.

Історія створення музею

Педагогічний колектив нашого навчального закладу в 2000 році визначив одним із пріоритетних завдань навчально – виховного процесу - розширити знання учнів про історію рідного краю, познайомити з відомими історичними персоналіями, культурними і громадськими діячами, воїнами, які брали участь у Великій Вітчизняній війні, воїнами афганцями без участі яких не було б історії Сумщини. З цією метою колектив школи був залучений до краєзнавчої та пошуково-дослідницької роботи.В 2001 році на базі зібраних матеріалів, пам`яток історії та культури рідного краю на громадських засадах, створюється учнями та батьками під керівництвом педагогів шкільний краєзнавчий музей «Спадщина», який будує свою роботу на основі учнівського самоврядування та є осередком освіти і виховання, що сприяє формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу.

Експозиції музею

1.Географічне положення , природні умови та ресурси, господарство Сумщини. 2.Історія рідного краю. 3.Сумщина в роки Великої Вітчизняної війни. 4.Афганські події 5.Звичаї, обряди, традиції нашого краю. 6.Життя і діяльність почесного громадянина міста Суми М.П. Лушпи.

Унікальні експонати музею

Унікальні історичні пам`ятки, які зберігаються в шкільному музеї «Спадщина»: - кістки викопних тварин – зуб мамонта; - залишки керамічного посуду, прикрашеного геометричним ямково-гребінцевим орнаментом; - керамічне пряльце періоду трипільської культури; - нумізматична колекція; - духовна домінанта музею - ікона невідомого автора «Молитва про чашу» (ХІХ ст.); Особливу цінність для шкільного музею має відкрита експозиція історико - побутових предметів – пам`яток матеріальної духовної культури населення Сумщини. Серед них і знаряддя для ручного обробітку землі; меблі селянської хати, господарське начиння і посуд (ХIX – XX ст.); музичні інструменти – бандура (ХIX ст.); народний жіночий одяг (ХIX ст.); вироби ткацтва, зразки художньої обробки дерева, народної вишивки – Кролевецькі рушники (ХIX ст.); фольклорні твори тощо.Ці експонати – гордість шкільного музею. Вони хвилюють серця, залишають глибокий слід у свідомості учня, виховують почуття патріотизму, активної громадянської позиції.

Заходи музею

Поповнення музейного зібрання – один із основних напрямків музейної діяльності, цілеспрямований, спланований процес виявлення і збирання історичних пам`яток, у якому бере участь увесь колектив КУ СЗОШ №23. У процесі комплектування фонду шкільного музею «Спадщина» зібрані культурні, природні, історичні пам`ятки, які стали основою для створення 6-ти експозицій.З метою реалізації цього завдання в школі створені сприятливі умови для пошукової роботи і позитивно-емоційної атмосфери загальної зацікавленості колективу у дослідницькій діяльності.Пошукова робота в навчальному закладі базується на принципі реалізації індивідуальних здібностей через колективні творчі справи та формуванні переконаності у нетлінності духовних скарбів народу, поваги до національних святинь.Основні форми пошукової роботи: організація загальношкільної краєзнавчої пошукової діяльності;організація роботи пошукових груп;збір фотографій, документів, листів, спогадів сучасників подій;проведення групових та масових форм роботи: місячника військово-патріотичного виховання,тематичних свят, уроків, годин спілкування,зустрічей з ветеранами, учасниками історичних подій, пошукових експедицій, конференцій, захист проектів. вивчення бойового шляху військових частин, окремих осіб;реалізація краєзнавчих історичних матеріалів в організації експозицій, екскурсій, історико-краєзнавчих експедицій, туристичних походів;співпраця з бібліотеками, краєзнавчими музеями;участь у конкурсах, акціях.Напрями пошукової роботи:«Видатні постаті Сумщини» (Булатович, М. Лушпа); «Війна в моїй родині»; «Війна палала вулицями міста»; «З попелу забуття»; «Житло, календарно-обрядові звичаї, свята, фольклор Сумщини». Пошукова робота вимагає ретельної підготовки учителя і учнів, а отже, й здійснення таких відповідних заходів: навчальні, виховні, організаційні. Керівники пошукових загонів ретельно розробляють тематику, цілі, завдання, маршрути, визначають історичні об’єкти і пам’ятки які треба дослідити, правила поведінки під час пошукової роботи. Проводяться заняття на яких учні знайомляться з тим як необхідно проводити бесіди, записувати спогади, збирати документи, історичні пам’ятки, оформляти зібраний матеріал, вивчають довідкову художню, мемуарну літературу по обраній темі. Вчителі для кожної вікової групи розробляють перелік питань на які необхідно отримувати відповіді, а також визначать характер і зміст матеріалів які необхідно зібрати, звертають увагу на те, що вивчати, як вивчати, що збирати і де збирати. За 2012 -2015 роки важливим для діяльності шкільного краєзнавчого музею «Спадщина» стало вивчення бойового та трудового подвигу наших земляків у роки Другої світової війни, що надає дітям можливість особисто доторкнутися до трагедії, подвигу, перемог прийдешніх поколінь. Створена пошукова група з учнів, які проявили інтерес до вивчення історії рідного міста. У зборі матеріалу їм допомагали учні 5-8 класів. Були вибрані об’єкти дослідження - вулиці міста, спогади ветеранів. Учні поставили собі за мету - дослідити вулиці, назви яких пов’язані з Великою Вітчизняною війною, зібрати спогади ветеранів, учасників бойових дій, дітей тієї жахливої війни. Керівники пошукових груп визначили, хто і що буде робити, яку і де шукатиме інформацію, розподілили обов’язки в групах; давали поради, залучали юних дослідників до роботи над проектами, розподіляли завдання між учнями, налаштовували на якісне виконання роботи. Школярі були розділені на окремі пошукові загони. Кожен учень приносив зібрану ним інформацію, яку всі разом вивчали, систематизували й узагальнювали. В ході дослідницької діяльності учні були залучені до різних цікавих форм роботи - це, перш за все екскурсії до краєзнавчого музею, експедиції, участь у акціях, зустрічі з старожилами, учасниками і свідками історичних подій того часу, їхніми родичами; робота, бібліотеках. Діти зібрали цікавий матеріал про вулиці, їх історію, інформацію про визначних людей, ім’ям яких були названі вулиці. Результатом пошуку стали: учнівські проекти, творчі роботи учнів, фото - та відео матеріали: 1. «З попелу забуття» 2. «Війна палала вулицями міста» 3. «Війна в історії моєї родини». В пошуковий проект «Війна палала вулицями міста», який виконував «Розвідзагін» під керівництвом учитель предмету «Захист Вітчизни» Шевченко С.А.(члени команди учні 9 -10-х класів) були залучені не тільки учні, а й батьки, вчителі, які допомагали в оформленні робіт, здійснювали узагальнення, систематизацію матеріалів.Керівник пошукової роботи, Шевченко С.А та вчителі історії здійснювали контроль за результатами роботи, перевіряли усні звіти школярів, проводили аналіз письмових робіт.Результати своєї роботи юні дослідники представили у формі стіннівок, проектів, збірок, усних виступів, мультимедійної презентації.Керівник шкільного пошукового розвідзагону С.А.Шевченко зі своїми вихованцями поповнив відеофонд музею «Спадщина» документальними фільмами: «До Дня Перемоги», «День партизанської слави», «Мужня Сумщина», «Шляхами пошукових експедицій до селищ Чернеччина, Н.Піщане, Токарі, Пушкарівка». Відзняті відеофільми яскраво демонструють де поєднується минуле, сучасне та майбутнє, що витоки патріотизму починаються там де учні вперше усвідомлюють себе особистістю, де відчувають красу і безмежжя рідної природи, історії, велич людської долі, бачать нове у начебто давно відомому, відкривають свої серця на зустріч любові до українського народу та його культури. Діти спілкуються з учасниками історичних подій, записують їх спогади, покладають квіти на братські могили і до пам’ятників воїнів - визволителів, беруть участь в урочистих заходах, подорожують рідним краєм. Відеоматеріали пронизані відвертими емоціями, думками, переживаннями учасників, сповнені гумором і відповідним до матеріалу музичним супроводом. Робота має велике значення для поглиблення і поширення патріотичного виховання учнівської молоді в навчальному закладі. Відеофільми використовуються учителями на тематичних уроках, уроках Мужності, годинах спілкування, під час тематичних тижнів, визначних дат, місячника військово-патріотичного виховання, під час зустрічей. Ці фільми стали цінним досвідом творчої співпраці учнів, батьків і вчителів нашої школи, який ми з гордістю демонструємо на зустрічах із педагогічними працівниками міста, області та представниками громадських організацій. Краєзнавчий матеріал зібраний під час проекту був опублікований в газеті «Ваш шанс» №19. Продовжує дослідницьку роботу й пошукова група «Видатні постаті Сумщини» на чолі з вчителями географії Матовніковою А.А. Колесник Т.М., учителем історії Кузьменко С. П., збирають детальну інформацію про життя й діяльність: почесного громадянина міста Суми, М.О.Лушпи, підтримують зв'язок з його родиною; географа, дослідника, Олександра Булатовича; героїв, ветеранів, учасників бойових дій Другої світової війни; учасників війни в Афганістані. За результатами роботи в школі були проведені тематичні виставки. У 2014 році колектив школи вирішив долучити учнівську молодь не тільки до історичною спадщиною, а й до актуальних подій сучасності. З цією метою започатковано новий напрям пошукової роботи «Хоробрі серця» (збір інформації про учасників АТО).Продовжується пошукова робота всього шкільного колективу по виявленню речових пам’яток матеріальної і духовної культури нашого народу. Серед них: знаряддя для ручного обробітку землі; знаряддя для промислів та ремесла; меблі селянської хати, міщанина; господарське начиння і посуд; народний одяг; вироби ткацтва тощо. Значний інтерес становлять також дослідження учнями народних традицій, фольклору, народної вишивки. На підставі зібраного матеріалу планується в шкільному музеї реконструювати окремі фрагменти селянської житла. Протягом 2013-2014 років зібраний пошуковими загонами краєзнавчий матеріал (історія вулиць міста Суми, спогади ветеранів, очевидців, документи, фотоматеріали) систематизовані та передані до фонду шкільного музею. Усі пошукові загони поповнюють фонд музею цікавими матеріалами та експонатами, оновлюють експозиції шкільного музею «Спадщина», який відчуваючи ритм часу став центром пошукової, краєзнавчої, дослідницької роботи, центром формування, збереження та використання зібраного шкільним колективом краєзнавчого матеріалу. Керівники та члени активу шкільного музею разом з класними керівниками та вчителями - предметниками організовують тематичні лекції, літературні читання, зустрічі з видатними сучасниками, проводять уроки – екскурсії на основі матеріалу зібраного пошуковими групами. Учні старших класів використовують матеріали музею для написання рефератів, творів, підготовки повідомлень, доповідей, презентацій. Постійно проводяться оглядові та тематичні екскурсії для учнів школи та міста, вихованців ДНЗ, студентів СДПУ ім. А.С.Макаренко, педагогів – учасників міських, обласних семінарів. А для волонтерів Євроклубів із Чехії, Великобританії екскурсії проводяться англійською мовою. Учителі початкової школи на основі існуючого краєзнавчого матеріалу розробили власні методичні збірки краєзнавчих ігор «Пізнай своє місто», «Живи та процвітай мій Слобожанський край» та презентували їх на рівні міста й області. За підсумками конкурсу 2012 року вчитель В.В. Волницька зайняла призове місце на міському рівні. Учитель Я.І.Бурсук посіла І місце на обласному рівні в 2014 навчальному році. Щоб висвітлена вище робота колективу КУ СЗОШ І – ІІІ ступенів №23 , м.Суми в повному обсязі виконувала завдання патріотичного виховання налагоджена тісна співпраця з Міським центром військово – патріотичного виховання; УСВА, обласним військоматом, Сумським краєзнавчим музеєм. Особливо цікавою для учнів, які захоплюються краєзнавчою пошуковою роботою, є співпраця та обмін досвідом з членами клубу «Пошук» міста Охтирка. Інформація про результати роботи колективу школи з патріотичного виховання була опублікована в газеті «Данкор» 14.02.2015 року та на сайті Міністерства оборони України в 2014 – 2015 навчальному році та сайті КУСЗОШ № 23. Створені юними пошуковцями матеріали – це вагомий внесок у розвиток історії Сумщини та добрий приклад бережливого ставлення до історичної, етнокультурної спадщини рідного краю. Результати спільної пошукової роботи, фонд шкільного краєзнавчого музею «Спадщина» - це наша гордість, творча лабораторія вчителів, батьків, учнів, що надихає їх ідеєю участі в процесі збереження пам’яток історії, культури рідного краю.

Фотоекскурсії експозиціями музею

Контактна інформація

Автор статті(посилання на сторінку користувача)

Кучма Оксана Сергіївна