Відмінності між версіями «Менеджмент інновацій Павліченко В.І.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Інтерактивні практичні заняття)
(Тематичні дискусії (Інтернет-семінари))
 
(не показані 4 проміжні версії цього учасника)
Рядок 8: Рядок 8:
 
Вважаю, що нормативно-правова база з інноваційної освітянської діяльності в Україні є достатньою. Інноваційна освітня діяльність – це дійсно дуже складний процес.Але державі треба звернути увагу на фінансове забезпечення навчальних закладів. Можна впроваджувати інноваційну діяльність, якщо школа оснащена і навчальними посібниками, і мультимедійними комплексами, і доступом до мережі Інтернет, і новими компьютерами і таке інше.Але коли по школах в 4-х та 7-х класах відсутні підручники...
 
Вважаю, що нормативно-правова база з інноваційної освітянської діяльності в Україні є достатньою. Інноваційна освітня діяльність – це дійсно дуже складний процес.Але державі треба звернути увагу на фінансове забезпечення навчальних закладів. Можна впроваджувати інноваційну діяльність, якщо школа оснащена і навчальними посібниками, і мультимедійними комплексами, і доступом до мережі Інтернет, і новими компьютерами і таке інше.Але коли по школах в 4-х та 7-х класах відсутні підручники...
 
2. Яким чином реалізуються у Вашому закладі управління інноваційними процесами? Наведіть приклади.--[[Користувач:Луценко Світлана Миколаївна|Луценко Світлана Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Луценко Світлана Миколаївна|обговорення]]) 11:38, 8 вересня 2015 (EEST)
 
2. Яким чином реалізуються у Вашому закладі управління інноваційними процесами? Наведіть приклади.--[[Користувач:Луценко Світлана Миколаївна|Луценко Світлана Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Луценко Світлана Миколаївна|обговорення]]) 11:38, 8 вересня 2015 (EEST)
 
+
Наш навчальний заклад є єдиним у місті Суми, що  працює в регіональному експерименті "Педагогічне забезпечення пізнавально-творчої самореалізації особистості в евристичному навчанні гуманітарних дисциплін".Маємо кваліфікованих спеціалістів. Відстежуємо результативність роботи вчителів, так, на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури учні школи посіли 3 призових місця, з англійської мови - 2.--[[Користувач:Павліченко Вікторія Іванівна|Павліченко Вікторія Іванівна]] ([[Обговорення користувача:Павліченко Вікторія Іванівна|обговорення]]) 20:38, 2 грудня 2015 (EET)
  
  
Рядок 17: Рядок 17:
 
2. Чи можна вважати інновацією будь - яке нововведення в освіті?
 
2. Чи можна вважати інновацією будь - яке нововведення в освіті?
 
Дякую. Бажаю успіху. --[[Користувач:Луценко Світлана Миколаївна|Луценко Світлана Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Луценко Світлана Миколаївна|обговорення]]) 15:38, 15 червня 2015 (EEST)
 
Дякую. Бажаю успіху. --[[Користувач:Луценко Світлана Миколаївна|Луценко Світлана Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Луценко Світлана Миколаївна|обговорення]]) 15:38, 15 червня 2015 (EEST)
 
+
Слово інновація має латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміну, введення нового. У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу. Інноваційні педагогічні технології як процес - це «цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів. Нововведення може впроваджуватися на більш короткий термін. Інновація - більш глибоке поняття
 +
Інноваціями можна вважати тільки такі, що істотно поліпшують структуру та якість в освітньому процесі.--[[Користувач:Павліченко Вікторія Іванівна|Павліченко Вікторія Іванівна]] ([[Обговорення користувача:Павліченко Вікторія Іванівна|обговорення]]) 20:40, 2 грудня 2015 (EET)
  
  
Рядок 29: Рядок 30:
  
 
2. Чи можна вважати педагогічну майстерність - інноваційною технологією? Свою думку обгрунтуйте.
 
2. Чи можна вважати педагогічну майстерність - інноваційною технологією? Свою думку обгрунтуйте.
 +
У школі особливе місце повинно відводитися таким формам занять, що забезпечують участь кожного учня у проведені уроку, підвищують авторитет знань та індивідуальну відповідальність школярів за результати навчальної діяльності.
 +
Ці завдання учнів можна успішно розв’язувати завдяки інформаційним технологіям.Головними перевагами пропонованих технологій полягають в тому, що вони дозволяють інформатизувати учбовий процес, більш відповідають вимогам сучасної школи в порівнянні з класно-урочною моделлю. Цілі такого навчання спираються на потенційні можливості комп'ютера як засобу пізнавально-дослідницької діяльності, забезпечують особистісно-орієнтований підхід до навчання, що сприяє розвитку індивідуальних здібностей учнів. Об'єднання в комп'ютері текстовою, графічною, аудіо-відеоінформації, анімації різко підвищує якість учбової інформації, що підноситься школярам, підвищує і успішність їх вчення. Тому сьогодні в традиційну схему "вчитель – учень – підручник" вводиться нова ланка – комп'ютер, а в шкільну свідомість – комп'ютерне вчення.--[[Користувач:Павліченко Вікторія Іванівна|Павліченко Вікторія Іванівна]] ([[Обговорення користувача:Павліченко Вікторія Іванівна|обговорення]]) 20:45, 2 грудня 2015 (EET)
 +
  
 
Дякую за Вашу роботу.  Бажаю успіхів. --[[Користувач:Луценко Світлана Миколаївна|Луценко Світлана Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Луценко Світлана Миколаївна|обговорення]]) 12:58, 2 вервесня 2015 (EEST)
 
Дякую за Вашу роботу.  Бажаю успіхів. --[[Користувач:Луценко Світлана Миколаївна|Луценко Світлана Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Луценко Світлана Миколаївна|обговорення]]) 12:58, 2 вервесня 2015 (EEST)
Рядок 36: Рядок 40:
  
 
На індивідуальних заняттях ми будемо вести мову безпосередньо про застосування інновацій у Вашому закладі. В чому Ви вбачаєте труднощі запровадження інноваційних змін у січасній школі. Запропонуйте, будь ласка, Ваші шляхи вирішення цієї проблеми. Дякую. Бажаю наснаги. --[[Користувач:Луценко Світлана Миколаївна|Луценко Світлана Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Луценко Світлана Миколаївна|обговорення]]) 12:38, 8 вересня 2015 (EEST)
 
На індивідуальних заняттях ми будемо вести мову безпосередньо про застосування інновацій у Вашому закладі. В чому Ви вбачаєте труднощі запровадження інноваційних змін у січасній школі. Запропонуйте, будь ласка, Ваші шляхи вирішення цієї проблеми. Дякую. Бажаю наснаги. --[[Користувач:Луценко Світлана Миколаївна|Луценко Світлана Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Луценко Світлана Миколаївна|обговорення]]) 12:38, 8 вересня 2015 (EEST)
 
+
  Я вважаю, що труднощі запровадження інноваційних змін у сучасній школі можуть бути пов'язані з  підготовкою спеціального навчально-методичного супроводу дисциплін. Окрім того,  є немало вчителів, яким бракує досвіду, професійних навичок, знання сучасних методик і технологій викладання. Тут доцільно налагодити систему підвищення кваліфікації.  --[[Користувач:Павліченко Вікторія Іванівна|Павліченко Вікторія Іванівна]] ([[Обговорення користувача:Павліченко Вікторія Іванівна|обговорення]]) 20:52, 2 грудня 2015 (EET)
 
+
  
 
==== Консультації ====
 
==== Консультації ====
Рядок 47: Рядок 50:
 
Висловіть , будь ласка, Ваші думки щодо запропонованої тематики. Дякую. Бажаю успіху.--[[Користувач:Луценко Світлана Миколаївна|Луценко Світлана Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Луценко Світлана Миколаївна|обговорення]]) 11:38, 8 вересня 2015 (EEST)
 
Висловіть , будь ласка, Ваші думки щодо запропонованої тематики. Дякую. Бажаю успіху.--[[Користувач:Луценко Світлана Миколаївна|Луценко Світлана Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Луценко Світлана Миколаївна|обговорення]]) 11:38, 8 вересня 2015 (EEST)
  
 +
Сучасний етап розвитку системи освіти України характеризується її реформуванням, пошуком шляхів приведення змісту у відповідність з
 +
особистісними запитами учнів, світовими стандартами. Реформування освіти зумовлене необхідністю подолати негативні явища, що мають місце в українському суспільстві. Не випадково, що серед численних трансформацій і модернізацій останніх десятиліть особливе місце відводяться тим, які безпосередньо пов’язані з освітою та управлінням освітою. Керівництво закладами освіти повинно здійснюватися відповідно до
 +
таких принципів управління, як: державотворення, науковості, демократизації, гуманізації, цілеспрямованості, плановості, компетентності, оптимізації, ініціативи й активності, об’єктивності в оцінці виконання працівниками закладу освіти своїх обов’язків, принципу поєднання колегіальності з персональною відповідальністю. --[[Користувач:Павліченко Вікторія Іванівна|Павліченко Вікторія Іванівна]] ([[Обговорення користувача:Павліченко Вікторія Іванівна|обговорення]]) 21:59, 7 грудня 2015 (EET)
  
 
==== Проведення та перевірка модульного контролю ====
 
==== Проведення та перевірка модульного контролю ====

Поточна версія на 23:03, 7 грудня 2015

Інтерактивні практичні заняття

Шановна пані Вікторія! Пропоную Вам перейти на мою сторінку обговорення та познайомитись з теоретичним матеріалом з теми "УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ". Маю надію, що пропрацювавши матеріал, Ви зможе дати відповідь на запитання:

1. Як Ви вважаєте, чи є досконалою нормативно - правова база з інноваційної освітянської діяльності в Україні? На що треба звернути увагу державі для якісного забезпечення інноваційного розвитку навчального закладу? Вважаю, що нормативно-правова база з інноваційної освітянської діяльності в Україні є достатньою. Інноваційна освітня діяльність – це дійсно дуже складний процес.Але державі треба звернути увагу на фінансове забезпечення навчальних закладів. Можна впроваджувати інноваційну діяльність, якщо школа оснащена і навчальними посібниками, і мультимедійними комплексами, і доступом до мережі Інтернет, і новими компьютерами і таке інше.Але коли по школах в 4-х та 7-х класах відсутні підручники... 2. Яким чином реалізуються у Вашому закладі управління інноваційними процесами? Наведіть приклади.--Луценко Світлана Миколаївна (обговорення) 11:38, 8 вересня 2015 (EEST) Наш навчальний заклад є єдиним у місті Суми, що працює в регіональному експерименті "Педагогічне забезпечення пізнавально-творчої самореалізації особистості в евристичному навчанні гуманітарних дисциплін".Маємо кваліфікованих спеціалістів. Відстежуємо результативність роботи вчителів, так, на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури учні школи посіли 3 призових місця, з англійської мови - 2.--Павліченко Вікторія Іванівна (обговорення) 20:38, 2 грудня 2015 (EET)


Вітаю! Продовжуємо працювати далі. Я маю надію, що Ви познайомившись з текстом лекції, повернулись на свою сторінку обговорення та дали відповіді на питання. Дякую за Вашу роботу. Наступна тема, яку ми з Вами розглянемо, стосується загальних засад педагогічної інноватики.

1. Чим інноваційна технологія відрізняється від нововведень? 2. Чи можна вважати інновацією будь - яке нововведення в освіті? Дякую. Бажаю успіху. --Луценко Світлана Миколаївна (обговорення) 15:38, 15 червня 2015 (EEST) Слово інновація має латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміну, введення нового. У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу. Інноваційні педагогічні технології як процес - це «цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів. Нововведення може впроваджуватися на більш короткий термін. Інновація - більш глибоке поняття Інноваціями можна вважати тільки такі, що істотно поліпшують структуру та якість в освітньому процесі.--Павліченко Вікторія Іванівна (обговорення) 20:40, 2 грудня 2015 (EET)


Шановні колеги!

Від щирого серця прийміть вітання з початком нового навчального року. Хай він принесе Вам тільки приємні події, радості й задоволення від результатів Вашої нелегкої праці. успіхів та наснаги в усіх Ваших починаннях.

Назважаючи на свято, ми сьогодні продовжуємо працювати. Я маю надію, що Ви налаштовані на навчання. Сьогодні ми працюємо дві пари. Прошу Вас перейти на мою сторінку обговорення та після ознайомлення з теоретичним матеріалом з теми: «Сучасні інноваційні технології навчання, виховання, управління у навчальному закладі» дайте відповіді на питання:

1.Визначте форми запровадження педагогічних технологій у навчально - виховний процес.

2. Чи можна вважати педагогічну майстерність - інноваційною технологією? Свою думку обгрунтуйте. У школі особливе місце повинно відводитися таким формам занять, що забезпечують участь кожного учня у проведені уроку, підвищують авторитет знань та індивідуальну відповідальність школярів за результати навчальної діяльності. Ці завдання учнів можна успішно розв’язувати завдяки інформаційним технологіям.Головними перевагами пропонованих технологій полягають в тому, що вони дозволяють інформатизувати учбовий процес, більш відповідають вимогам сучасної школи в порівнянні з класно-урочною моделлю. Цілі такого навчання спираються на потенційні можливості комп'ютера як засобу пізнавально-дослідницької діяльності, забезпечують особистісно-орієнтований підхід до навчання, що сприяє розвитку індивідуальних здібностей учнів. Об'єднання в комп'ютері текстовою, графічною, аудіо-відеоінформації, анімації різко підвищує якість учбової інформації, що підноситься школярам, підвищує і успішність їх вчення. Тому сьогодні в традиційну схему "вчитель – учень – підручник" вводиться нова ланка – комп'ютер, а в шкільну свідомість – комп'ютерне вчення.--Павліченко Вікторія Іванівна (обговорення) 20:45, 2 грудня 2015 (EET)


Дякую за Вашу роботу. Бажаю успіхів. --Луценко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:58, 2 вервесня 2015 (EEST)

Індивідуальні заняття

Шановна пані Вікторія!

На індивідуальних заняттях ми будемо вести мову безпосередньо про застосування інновацій у Вашому закладі. В чому Ви вбачаєте труднощі запровадження інноваційних змін у січасній школі. Запропонуйте, будь ласка, Ваші шляхи вирішення цієї проблеми. Дякую. Бажаю наснаги. --Луценко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:38, 8 вересня 2015 (EEST)

 Я вважаю, що труднощі запровадження інноваційних змін у сучасній школі можуть бути пов'язані з  підготовкою спеціального навчально-методичного супроводу дисциплін. Окрім того,  є немало вчителів, яким бракує досвіду, професійних навичок, знання сучасних методик і технологій викладання. Тут доцільно налагодити систему підвищення кваліфікації.  --Павліченко Вікторія Іванівна (обговорення) 20:52, 2 грудня 2015 (EET)

Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Шановні колеги, вітаю! Тема нашої дискусії досить цікава та актуальна: Управління навчальним закладом в умовах реформування освіти. Висловіть , будь ласка, Ваші думки щодо запропонованої тематики. Дякую. Бажаю успіху.--Луценко Світлана Миколаївна (обговорення) 11:38, 8 вересня 2015 (EEST)

Сучасний етап розвитку системи освіти України характеризується її реформуванням, пошуком шляхів приведення змісту у відповідність з особистісними запитами учнів, світовими стандартами. Реформування освіти зумовлене необхідністю подолати негативні явища, що мають місце в українському суспільстві. Не випадково, що серед численних трансформацій і модернізацій останніх десятиліть особливе місце відводяться тим, які безпосередньо пов’язані з освітою та управлінням освітою. Керівництво закладами освіти повинно здійснюватися відповідно до таких принципів управління, як: державотворення, науковості, демократизації, гуманізації, цілеспрямованості, плановості, компетентності, оптимізації, ініціативи й активності, об’єктивності в оцінці виконання працівниками закладу освіти своїх обов’язків, принципу поєднання колегіальності з персональною відповідальністю. --Павліченко Вікторія Іванівна (обговорення) 21:59, 7 грудня 2015 (EET)

Проведення та перевірка модульного контролю