Відмінності між версіями «Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Індивідуальні заняття)
Рядок 20: Рядок 20:
 
   Це новий етап в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу природного розвитку дитини.
 
   Це новий етап в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу природного розвитку дитини.
  
 +
Головний стратегічний напрям розвитку світової та вітчизняної системи освіти лежить в площині вирішення проблем розвитку особистості учня та вчителя, технологізації цього процесу.
 +
В умовах цієї парадигми освіти вчитель найчастіше виступає у ролі організатора всіх видів діяльності учня як компетентний консультант і помічник. Його професійні вміння повинні бути спрямовані не просто на контроль знань та умінь школярів, а на діагностику їх діяльності та розвитку. Це значно складніше, ніж традиційна освіта.
 +
Проблема полягає в тому, щоб надати вчителю методологію вибору, та механізм реалізації відібраного вченими змісту освіти в реальному навчальному процесі як з урахуванням інтересів та здібностей учнів, так і особистої творчої індивідуальності. Окремі форми і методи навчання повинні поступитися цілісним педагогічним технологіям загалом і технології навчання – зокрема.
 +
Що таке „технологічний підхід у навчанні? ” Яка мета, зміст та умови впровадження різних технологій у практику робити конкретної школи? Яким чином вчителю вибирати технологію, яка дозволить максимально використати власний творчий потенціал?
 +
Дитина – складна біосоціальна система, а традиційна школа, як структура, де вона навчається, є достатньо примітивною.
 +
Ось приклади недоліків сучасної освіти:
 +
тільки 10% учнів можна вважати відносно здоровими, кожний третій має психологічні та нервові відхилення;
 +
пізнавальний мотив ти мотив самореалізації особливості відзначається тільки у 4% учнів.
 +
Сьогодні в педагогічні науці і практиці є дві цілком різні стратегії, в рамках яких існують системи освіти:
 +
^ Стратегія формування – педагогічне втручання ззовні у внутрішній світ дитини, нав’язування дитині вироблених суспільством способів діяльності, оцінок.
 +
^ Стратегія розвитку – розвиток особистісного потенціалу учня, його самоактуалізація.
 +
Стратегія розвитку, або особистісно-орієнтовна освіта, гірше розроблена саме з технологічного боку „Термін” особистісно-орієнтовне навчання стерся від частого використання, але далі від діагностики особистих характеристик учня технологія на сьогоднішній день майже не просунулась. І чи легко технологізувати процес управління особистісним розвитком дитини в навчанні? Чи правомірна в такому разі сама постановка питання про стандартизацію освіти? Можливо, такий стан освіти просто демонструє стан переходу світової системи освіти в нову її якість?
 +
Таким чином, вибір освітньої технології – це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя з учнями.
 +
Основні якості сучасних педагогічних технологій
 +
Структура педагогічної технології:
 +
• концептуальна основа;
 +
• змістова частина навчання (цілі навчання – загальні і конкретні; зміст навчального матеріалу);
 +
• технологічний процес (організація навчального процесу;
 +
• методи і форми навчальної діяльності школярів;
 +
• методи і форми роботи вчителя;
 +
• діяльність вчителя по керівництву процесом засвоєння матеріалу; діагностика навчального процесу).
 +
Критерії технологічності – будь-яка педагогічна технологія повинна задовольнити деякі основні методологічні вимоги (критерії технологічності).
 +
Концептуальність – у будь-якій педагогічній технології повинна бути опора на конкретну наукову концепцію, яка включає філософське, психологічне, дидактичне і соціально - педагогічне обґрунтування досягнень освітніх цілей.
 +
Системність – пед. технологія повинна володіти всіма ознаками системи: логікою процесу, взаємозв’язком всіх його частин, цілісністю.
 +
Можливість управління – це можливість діагностичного ціле направлення, планування, проектування процесу навчання, поетапної діагностики, варіювання засобам і методами процесу навчання з метою корекції результатів.
 +
Ефективність – сучасні пед. технології існують в конкурентних умовах і повинні бути ефективними в результатах і оптимальними в затратах, гарантувати досягнення конкретного стандарту навчання.
 +
Відтворення – можливість застосування (повторення, відтворення) пед. технології в інших однотипних навчальних закладах, іншими суб’єктами.
 +
Технологія і зміст освіти
 +
Процесуальна і змістова частини технології адекватно відображають одна одну. Опосередковуючи компоненти між ними – важливий дидактичний засіб – шкільний підручник.
 +
Технологія і майстерність
 +
Технологія праці опосередковується якостями особистості майстра, але тільки опосередковується, а не визначається.
 +
Джерела і складові частини нових педагогічних технологій:
 +
соціальні перетворення і нове педагогічне мислення;
 +
наука – педагогічна, психологічна, суспільні науки;
 +
передовий педагогічний досвід;
 +
досвід минулого, вітчизняний і зарубіжний;
 +
- народна педагогіка.
 +
--[[Користувач:Ляшенко Юлія Сергіївна|Ляшенко Юлія Сергіївна]] ([[Обговорення користувача:Ляшенко Юлія Сергіївна|обговорення]]) 15:14, 5 жовтня 2016 (EEST)
 
===Консультації===
 
===Консультації===
 
Колеги! Тема нашої  консультації "Особливості педагогічних технологій та впровадження їх у навчально-виховний процес". Якщо Ви маєте питання, прошу звертайтесь.
 
Колеги! Тема нашої  консультації "Особливості педагогічних технологій та впровадження їх у навчально-виховний процес". Якщо Ви маєте питання, прошу звертайтесь.
  
 
===Тематичні дискусії(інтернет-семінари)===
 
===Тематичні дискусії(інтернет-семінари)===

Версія за 15:18, 5 жовтня 2016

Педагогічна інноватика

Інтерактивні практичні заняття

Лекція 1 Загальні засади педагогічної інноватики

Індивідуальні заняття

Шановні колеги! Опрацюйте наведену нижче літературу та виконайте завдання:

1.Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в школі: Монографія. —Запоріжжя: Просвіта, 2000. — 160 с.
2. Освітні технологи: Навч.-метод, посіб. / О. М. Пехота, А. 3. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. —К: А.С.К.,2001.— 256с.
 • Завдвння № 1. Дайте відповідь на питання : Чому «технологія» є більш ефективним засобом освіти, розвитку і виховання учнів ніж «методика»?


   Окремі методи і форми навчання повинні поступитися цілісним педагогічним технологіям.
 Технологія навчання відображає шлях освоєння конкретного навчального матеріалу. Вона близька до окремої методики.
 Педагогічна технологія функціонує як наука, що досліджує найраціональніші методи навчання.
 Основне завдання педагогів - технологів: оптимальний розподіл людських, матеріальних і фінансових ресурсів для одержання бажаних педагогічних      результатів.
 Це новий етап в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу природного розвитку дитини.

Головний стратегічний напрям розвитку світової та вітчизняної системи освіти лежить в площині вирішення проблем розвитку особистості учня та вчителя, технологізації цього процесу. В умовах цієї парадигми освіти вчитель найчастіше виступає у ролі організатора всіх видів діяльності учня як компетентний консультант і помічник. Його професійні вміння повинні бути спрямовані не просто на контроль знань та умінь школярів, а на діагностику їх діяльності та розвитку. Це значно складніше, ніж традиційна освіта. Проблема полягає в тому, щоб надати вчителю методологію вибору, та механізм реалізації відібраного вченими змісту освіти в реальному навчальному процесі як з урахуванням інтересів та здібностей учнів, так і особистої творчої індивідуальності. Окремі форми і методи навчання повинні поступитися цілісним педагогічним технологіям загалом і технології навчання – зокрема. Що таке „технологічний підхід у навчанні? ” Яка мета, зміст та умови впровадження різних технологій у практику робити конкретної школи? Яким чином вчителю вибирати технологію, яка дозволить максимально використати власний творчий потенціал? Дитина – складна біосоціальна система, а традиційна школа, як структура, де вона навчається, є достатньо примітивною. Ось приклади недоліків сучасної освіти: тільки 10% учнів можна вважати відносно здоровими, кожний третій має психологічні та нервові відхилення; пізнавальний мотив ти мотив самореалізації особливості відзначається тільки у 4% учнів. Сьогодні в педагогічні науці і практиці є дві цілком різні стратегії, в рамках яких існують системи освіти: ^ Стратегія формування – педагогічне втручання ззовні у внутрішній світ дитини, нав’язування дитині вироблених суспільством способів діяльності, оцінок. ^ Стратегія розвитку – розвиток особистісного потенціалу учня, його самоактуалізація. Стратегія розвитку, або особистісно-орієнтовна освіта, гірше розроблена саме з технологічного боку „Термін” особистісно-орієнтовне навчання стерся від частого використання, але далі від діагностики особистих характеристик учня технологія на сьогоднішній день майже не просунулась. І чи легко технологізувати процес управління особистісним розвитком дитини в навчанні? Чи правомірна в такому разі сама постановка питання про стандартизацію освіти? Можливо, такий стан освіти просто демонструє стан переходу світової системи освіти в нову її якість? Таким чином, вибір освітньої технології – це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя з учнями. Основні якості сучасних педагогічних технологій Структура педагогічної технології: • концептуальна основа; • змістова частина навчання (цілі навчання – загальні і конкретні; зміст навчального матеріалу); • технологічний процес (організація навчального процесу; • методи і форми навчальної діяльності школярів; • методи і форми роботи вчителя; • діяльність вчителя по керівництву процесом засвоєння матеріалу; діагностика навчального процесу).

Критерії технологічності – будь-яка педагогічна технологія повинна задовольнити деякі основні методологічні вимоги (критерії технологічності).

Концептуальність – у будь-якій педагогічній технології повинна бути опора на конкретну наукову концепцію, яка включає філософське, психологічне, дидактичне і соціально - педагогічне обґрунтування досягнень освітніх цілей. Системність – пед. технологія повинна володіти всіма ознаками системи: логікою процесу, взаємозв’язком всіх його частин, цілісністю. Можливість управління – це можливість діагностичного ціле направлення, планування, проектування процесу навчання, поетапної діагностики, варіювання засобам і методами процесу навчання з метою корекції результатів. Ефективність – сучасні пед. технології існують в конкурентних умовах і повинні бути ефективними в результатах і оптимальними в затратах, гарантувати досягнення конкретного стандарту навчання. Відтворення – можливість застосування (повторення, відтворення) пед. технології в інших однотипних навчальних закладах, іншими суб’єктами. Технологія і зміст освіти Процесуальна і змістова частини технології адекватно відображають одна одну. Опосередковуючи компоненти між ними – важливий дидактичний засіб – шкільний підручник. Технологія і майстерність Технологія праці опосередковується якостями особистості майстра, але тільки опосередковується, а не визначається. Джерела і складові частини нових педагогічних технологій: соціальні перетворення і нове педагогічне мислення; наука – педагогічна, психологічна, суспільні науки; передовий педагогічний досвід; досвід минулого, вітчизняний і зарубіжний; - народна педагогіка. --Ляшенко Юлія Сергіївна (обговорення) 15:14, 5 жовтня 2016 (EEST)

Консультації

Колеги! Тема нашої консультації "Особливості педагогічних технологій та впровадження їх у навчально-виховний процес". Якщо Ви маєте питання, прошу звертайтесь.

Тематичні дискусії(інтернет-семінари)