Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 11:52, 12 квітня 2015, створена Сіліверстова Олена Олексіївна (обговореннявнесок) (Індивідуальні заняття)

Перейти до: навігація, пошук

Педагогічна інноватика

Інтерактивні практичні заняття

Лекція 1 Загальні засади педагогічної інноватики

Індивідуальні заняття

Шановні колеги! Опрацюйте наведену нижче літературу та виконайте завдання:

1.Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в школі: Монографія. —Запоріжжя: Просвіта, 2000. — 160 с.
2. Освітні технологи: Навч.-метод, посіб. / О. М. Пехота, А. 3. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. —К: А.С.К.,2001.— 256с.
  • Завдання № 1. З наведеного теоретичного матеріалу виокреміть ключові слова та розшифруйте їх.
  • Завдвння № 2. Дайте відповідь на питання : Чому «технологія» є більш ефективним засобом освіти, розвитку і виховання учнів ніж «методика»?
  1. Інноваційна діяльність - це діяльність спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок.

Інноваційна освіта - це нововведення, новизна, зміна, введення чогось нового, нові форми і методи навчання.

Інноваційне навчання - альтернатива традиційному навчанню, спрямоване на розвиток здібностей учнів до спільної діяльності в нових ситуаціях.

Інноваційний процес - це процес перетворення наукового знання в інновацію, яка задовольняє нові суспільні потреби, послідовний ланцюг дій, що охоплює всі стадії новизни, та її практичного використання.

Інноваційна особистість - система мотивів, знань, умінь. навичок особистістних навичок педагога, що забезпечує ефективність використання нових педагогічних технологій у роботі з дітьми.

2. Педагогічна технологія в загальнопедагогічному розумінні характеризує цілісний освітній процес з його метою, змістом і методами навчання. --Сіліверстова Олена Олексіївна (обговорення) 11:48, 12 квітня 2015 (EEST)

Консультації

Колеги! Тема нашої консультації "Особливості педагогічних технологій та впровадження їх у навчально-виховний процес". Якщо Ви маєте питання, прошу звертайтесь. Сподіваюсь, що буду корисною.

Тематичні дискусії(інтернет-семінари)