Відмінності між версіями «Педагогічна інноватика Двоскін Л.Ю.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Проведення та перевірка модульного контролю)
(= Проведення та перевірка модульного контролю)
Рядок 107: Рядок 107:
 
*д) у володінні різноманітними педагогічними техніками.
 
*д) у володінні різноманітними педагогічними техніками.
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 12:43, 17 березня 2015 (EET)
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 12:43, 17 березня 2015 (EET)
 +
 +
Доброго вечора!Даю відповіді на 8 тестових запитань тестового контролю:
 +
 +
1. варіант -  б) збагачення суб'єктного досвіду учнів ,задоволенні їх освітніх інтересів та запитів;
 +
2. варіанти : б)ініціативність та активність.
 +
              в) високі пізнавальні мотиви.
 +
              г)уміння планувати і організовувати свою діяльність.
 +
3. варіант -  в) цілісна педагогічна система як синтез мети,змісту,необхідних форм.методів та засобів навчання й диагностики,яка  забеспечує досягнення спрогнозованих результатів;
 +
4.- усі варіанти відповідей вірні.
 +
5. варіант  -  г)евристична бесіда,мозковий штурм,диспут,дискусія.тренінг,сюжетно-рольова гра;
 +
6. варіант-  а)учні самі здобувають знання в процесі розв'язання проблеми та самостійного здійснення пошуку засобів для її розв'язання;
 +
7. варіанти - а)зацікавленість змістом навчального матеріалу.
 +
              б)включення учнів у творчу діяльність.
 +
              в)посановка проблемної задачі.
 +
8. варіант-  г) у наявності аналітичних .прогностичних,проективних і рефлексівних вмінь.
 +
            --[[Користувач:Двоскін Леонід Юрійович|Двоскін Леонід Юрійович]] ([[Обговорення користувача:Двоскін Леонід Юрійович|обговорення]]) 20:03, 24 березня 2015 (EET)

Версія за 21:07, 24 березня 2015

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день! Сьогодні за розкладом у нас інтерактиане практичне заняття. На моїй сторінці обговорення Ви знайдете теоретичний матеріал. Опрацюйте його та дайте відповіді на питання:

 • У чому суть технологічності в освіті?
 • Що таке технологічний підхід у навчанні?
 • Простежте еволюцію поняття "педагогічна технологія".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:24, 27 січня 2015 (EET)

Добрий день! 1.Педагогічна технологія-це сукупність форм,методів і засобів навчально - виховного процесу спрямованого на досягнення результату.це алгоритм дій в освітній галузі.Це досягнення кінцевого результату після планування дій.Технологія в освіті проєктується з конкретних умовах і орієнтується на те,щоб учитель навчив майстерності свого учня,який буде сам отримувати результати в своїй діяльності та житті.Теорії повинні бути спрямовані на практику. І освіта більш стає технологічною,знання стають знаннями у процесі їх засвоєння за допомогою технологій в галузях різних наук, коли учні можуть конкретно за допомогою технології,яку вчитель використовує нвчитися отримувати самостійно результат .Це вище за методику, з чим я згоден.Застосування технологій вчителів-новаторів у 80-х р.р. дало результат у навчально-виховному процесі.це були високі освітні передові авторські технології в освіті. 2.Технологічний підхід-це сукупність форм ,методів і засобів, що використовує вчитель у змісті,теорії та організації навчально- виховного процесу,підбір і використання таких технологій в роботі,які дають результати, самодіагностування результатів.Це вибір стратегії,приоритетів,системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи учителя з учнями.Цей підхід базується концептуальності.де є обгрунтування досягнень освітніх цілей.Це системність,де все взаємопов'язано,всі частинив навчанні є цілісними,де повинні бути досягнуті конкретні стандарти навчання. 3.Пед.технологія-з давньогрецької означає "знання про майстерність"Згадується у 20-х р.р. в Росії та СРСР в роботах Бехтерева,Ухтомського,Павлова,Шацького.в 30-х р.р. в США починається технологічна революція. 1 єтап- 40-і - сер.50-х р.р.-це поява в школах різних технічних засобів інформації: телевізори,проектори,магнітофони та інше..2 етап-сер.50-х-60- ті р.р. запровадження програмованого навчання, що змінює пед.технології... 3 етап-70-ті роки-період аудіовізуального навчання у школах...4 етап- 80-ті р.р. -ком'ютерні класи, школи ,центри,зростання педагогічних програмних засобів... Технологічний підход в освіті - вперше таке поняттявисловив педагог Я. Коменський.Потім висловилися про це Дістервег,Песталоцці,Толстой,Макаренко,Сухомлинський....Велику роль в розробці пед.технології зробили Джеймс,Дьюї,Холл,Торндайк,Тейлор,Гільберт.... 1 єтап-1929-1960-ті р.р.інформаційний рівень....2 етап-1960-1970-програмоване навчання у США(модулі,одиниці навчання....) 3 етап-сучасний-провідна роль пед.технологій в організації, плануванні процесу навчання...--Двоскін Леонід Юрійович (обговорення) 19:04, 3 лютого 2015 (EET)


Дякую за вчасно надіслані відповіді! Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

 • Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкриття терміна "педагогічна технологія".
 • Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання", "технологія виховання", "персоніфікована технологія".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:23, 9 лютого 2015 (EET)Доброго дня! Відповідаю як могу!( Я на больничном, травма ребра и ушиб сильный...)
1. Різні підходи до визначення терміна "пед. технологія" існують, тому що висвітлюються і збільшуються деякі аспекти терміна, наприклад,
 єфективність навчання і не згадуються методи досягнення цього, висвітлюють " пед.технологію" як систему дій з планування,оцінювання процесу навчання....Деякі підходи розглядають пед.технологію як додаток до наукових знань про засвоєння і умови засвоєння навч. матеріалу, інші оцінюють термін ,як засіб поліпшення навчання....Всі підходи не висвітлюють повне загальне визначення поняття Правильно-це галузь досліджень і практики в межах системи освіти.
2. "освітня технологія"- це сукупність форм ,методів і засобів навчально-вихов. процесу в освіті.Результат в освіті...

"пед. технологія"- це галузь знань про складові навч. процесу,алгоритм дій, спрямованих на результат. " технологія навчання та виховання"-це сукупність форм, методів і засобів у навчанні та вихованні,які спрямовані на досягнення результату. " персоніфікована технологія"-це авторська технологія в освіті....

а)згоден. будь яка пед.система є технологічною,тому що направлена на досягнення результату.має комплекс засобів і є алгоритмом дій.
б)Виховний процес-це не тільки технології, а це ще ємоції та почуття дітей.вчителів, під стандарти виховання не можна підгоняти.це не вдастся...це особливий процес...я проти технологізації всієї системи виховання...Взяти і виховати за планом і технікою неможливо, це найскладніший процес,ніж навчання.....Виховати Людину-це не виростити картоплю...)
в)Не може, тому що вийти з кризи вона може тільки завдяки створеній своїй системі освіти,українській, зі своїми традиціями і кращими надбаннями за всю свою історію.Запозичити можна потрібні елементи. наприклад,в США варіативність,демократичність... тому ,що народу носити краще тільки свою сорочку та плаття, чуже не приживеться...Зробити треба свій національний на досвіді також інших народів теж. свій взірець освіти.Я так думаю.....--Двоскін Леонід Юрійович (обговорення) 14:12, 25 лютого 2015 (EET)

Шановні колеги! Продовжуємо працювати.

 • Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча?
 • Обґрунтуйте Ваше ставлення до проблеми технологізації виховного процесу.
 • Чи може, на Вашу думку, вітчизняна система освіти вийти з кризи, запозичивши якусь цілісну освітню систему, яку можна було б взяти за взірець? Відповідь аргументуйте.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 13:01, 10 лютого 2015 (EET)

Індивідуальні заняття

Добрий день! На моїй сторінці обговорення Ви знайдете список рекомендованої літератури та завдання щодо індивідуального заняття. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 15:28, 27 лютого 2015 (EET)

Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

 • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?
 • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?
 • Як Ви оцінюєте ефективність апробованих та впроваждуваних педагогічних нововведень?
 • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

Залучайтесь до дискусії.--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:51, 2 березня 2015 (EET)

Доброго дня !Відповідаю на дискусійні питання:

1.До інноваційної діяльності учителя мотивує : бажання реалізувати себе як особистість в професії,успіх в роботі,новізна,особиста творчість(якщо є таке у педагога),стати не ремісником ,а майстром своєї справи,стати Учителем,допитливість,енргія,створити власну гнучку систему викладання,свій почерк,йти попереду і володіти арсеналом ІКТ сьогодні,бажання змінюватися самому і змінювати все інше в освіті,успіх и в роботі з молоддю,яка вже чекає на учительські зміни і не може дочекатися, бажання учителя піднятися на вершину в роботі.творчості,особистий приклад для учнів -особистисть вчителя тільки здатна запалити вогник особистості учня......
2.У школі використовую ІКТ на уроках, у виховних заходах,готую заздалегідь,розробляю і застосовуюна уроках,аналізую,як вдалося реалізувати,успіхи свої та учнів,анкетування, бесіди,провожу корекцію нових технологій....Головне-результати, і досягти можна і традиційними технологіями в роботі....

3.Я оцінюю високо,вони дають ефект,але не можна їх абсолютутизовувати- нові методи,технології та відкидати всі традиції,які теж ,не всі,безумовно, дають результати ...наприклад лекційна система , або семінари,різні,не старого зразку КПРС,а мобільні усні та інші види узагальнень,повторень,підготовки......Впровадження нововведень повинно базуватися на практиці та результатах,і треба змінювати ,а не сліпо копіювати нове,пристосовувати до своїх умов....

4.Я дуже позитивно до новаторів ставлюсь,сам був таким у к.80-х років, я виріс на системах новаторів,таких як Шаталов(був у Донецьку),Амонашвілі,Лисенккова,Іллін,Щетинін, Шевченко(в Сумському р-оні),я створив і впровадив у 1987-1990р.р. Опорні Структурно-Логічні Схеми з отриманням позитивних результатів,у вихованні-демократині відношення з молоддю ....Тоді було багато інформаціїї і більш свобод для творчості, мало папірової діяльності,......Новатори-це як локомотиви в освіті,на жаль їх система відкинула,хоча і сама держава загинула.....У 1991 році я був на Всеукраїнському семінарі в Мелітополі та Бердянську за ціми проблемами(від області ,як керівник м.о.Шостки,бачив Баханова(його захід мені не сподобався....,розмовляв,це наука та теорія...Діяльність всіх новаторівмає завжди велике значення в освіті та суспільстві,вони можуть провести зрушення та реформи освіти при підтримці держави,але не сталося.... Їх діяльність і творчість треба знову підняти та вивчати і впроваджувати, це необхідно, це -їхня педагогіка співробітництва.! Так що, так,я сам з їх середовища,я сам такий........на жаль,все це в минулому....Групові форми ,парні,так званий мозк. штурм, круглий стіл, та багато інших я впроваджував сам з 1987 року у школі звичайній, пам'ятать тільки учні ,яким вже по 40-45 років зараз.....Україні вкрай необхідно для реформ відновити технологію та педагогіку демократії і співробітництва вчителів-новаторів 80-х- поч. 90-х р.р.,їх ідеологію та філософію,світогляд в освіті.......--Двоскін Леонід Юрійович (обговорення) 12:50, 4 березня 2015 (EET)

= Проведення та перевірка модульного контролю

Дайте відповідь на тестові питання: 1. Сутність особистісно орієнтованої освіти полягає у :

 • а) вивченні індивідуально-психологічних особливостей учнів;
 • б) збагаченні суб‘єктного досвіду учнів, задоволенні їх освітніх інтересів та запитів;
 • в) організації індивідуального навчання;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

2. Як суб‘єкт навчальної діяльності учень відрізняється такими характеристиками (вилучіть зайве):

 • а) бажання діяти за аналогією, одержувати готову інформацію;
 • б) ініціативність та активність;
 • в) високі пізнавальні мотиви;
 • г) уміння планувати й організовувати діяльність;
 • д) критичне мислення.

3. Педагогічна технологія – це:

 • а) сукупність методів та прийомів навчання, котрі забезпечують одержання певної освіти;
 • б) засоби, за допомогою яких вчитель розв‘язує поставлені перед ним задачі по навчанню та вихованню учнів;
 • в) цілісна педагогічна система як синтез мети, змісту, необхідних форм, методів та засобів навчання й діагностики, яка забезпечує досягнення спрогнозованих результатів;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

4. Інноваційний процес в освіті характеризується як:

 • а) цілеспрямована зміна в системі освіти, що полягає у появі нової теорії, технології, змісту та форм освіти або у заміні принципів, на яких ґрунтується функціонування системи освіти;
 • б) діяльність з апробації нових форм та методів навчання чи виховання;
 • в) діяльність із запровадження сучасних педагогічних технологій з метою підвищення ефективності шкільної освіти;
 • г) усі відповіді вірні.

5. Інтерактивними методами навчання є:

 • а) пізнавально-пошукова діяльність: робота з текстом, географічними картами, пошук інформації і Інтернеті;
 • б) проблемна лекція, оглядова лекція, контрольна робота, пояснення;
 • в) самостійна робота учня;
 • г) евристична бесіда, мозковий штурм, диспут, дискусія, тренінг, сюжетно-рольова гра;
 • д) всі відповіді правильні.

6. Сутність дослідницького методу навчання у тому, що:

 • а) учні самі здобувають знання в процесі розв‘язання проблеми та самостійного здійснення пошуку засобів для її розв‘язання;
 • б) вчитель визначає проблему та демонструє шлях її дослідження та розв‘язання;
 • в) учні під керівництвом вчителя визначають проблему та здійснюють керований пошук шляхів її розв‘язання;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

7. Пізнавальний інтерес розвивається за допомогою таких прийомів (вилучіть зайве):

 • а) зацікавлення змістом навчального матеріалу;
 • б) зацікавлення процесом навчання;
 • в) включення учнів у творчу діяльність;
 • г) постановка проблемної задачі;
 • д) пред‘явлення дидактичних вимог;

8. У чому полягає суть професійної компетентності вчителя? Оберіть найбільш повну відповідь:

 • а) у знаннях закономірностей розвитку особистості;
 • б) в єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності;
 • в) у знаннях цілей, завдань і технологій навчання і виховання;
 • г) у наявності аналітичних, прогностичних, проективних, рефлексивних умінь
 • д) у володінні різноманітними педагогічними техніками.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:43, 17 березня 2015 (EET)

Доброго вечора!Даю відповіді на 8 тестових запитань тестового контролю:

1. варіант - б) збагачення суб'єктного досвіду учнів ,задоволенні їх освітніх інтересів та запитів;
2. варіанти : б)ініціативність та активність.
       в) високі пізнавальні мотиви.
       г)уміння планувати і організовувати свою діяльність.
3. варіант - в) цілісна педагогічна система як синтез мети,змісту,необхідних форм.методів та засобів навчання й диагностики,яка забеспечує досягнення спрогнозованих результатів;
4.- усі варіанти відповідей вірні.
5. варіант - г)евристична бесіда,мозковий штурм,диспут,дискусія.тренінг,сюжетно-рольова гра;
6. варіант- а)учні самі здобувають знання в процесі розв'язання проблеми та самостійного здійснення пошуку засобів для її розв'язання;
7. варіанти - а)зацікавленість змістом навчального матеріалу.
       б)включення учнів у творчу діяльність.
       в)посановка проблемної задачі.
8. варіант-  г) у наявності аналітичних .прогностичних,проективних і рефлексівних вмінь.
      --Двоскін Леонід Юрійович (обговорення) 20:03, 24 березня 2015 (EET)