Педагогічна інноватика Двоскін Л.Ю.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 16:32, 27 лютого 2015, створена Матковська Марина Вікторівна (обговореннявнесок) (Індивідуальні заняття)

Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день! Сьогодні за розкладом у нас інтерактиане практичне заняття. На моїй сторінці обговорення Ви знайдете теоретичний матеріал. Опрацюйте його та дайте відповіді на питання:

 • У чому суть технологічності в освіті?
 • Що таке технологічний підхід у навчанні?
 • Простежте еволюцію поняття "педагогічна технологія".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:24, 27 січня 2015 (EET)

Добрий день! 1.Педагогічна технологія-це сукупність форм,методів і засобів навчально - виховного процесу спрямованого на досягнення результату.це алгоритм дій в освітній галузі.Це досягнення кінцевого результату після планування дій.Технологія в освіті проєктується з конкретних умовах і орієнтується на те,щоб учитель навчив майстерності свого учня,який буде сам отримувати результати в своїй діяльності та житті.Теорії повинні бути спрямовані на практику. І освіта більш стає технологічною,знання стають знаннями у процесі їх засвоєння за допомогою технологій в галузях різних наук, коли учні можуть конкретно за допомогою технології,яку вчитель використовує нвчитися отримувати самостійно результат .Це вище за методику, з чим я згоден.Застосування технологій вчителів-новаторів у 80-х р.р. дало результат у навчально-виховному процесі.це були високі освітні передові авторські технології в освіті. 2.Технологічний підхід-це сукупність форм ,методів і засобів, що використовує вчитель у змісті,теорії та організації навчально- виховного процесу,підбір і використання таких технологій в роботі,які дають результати, самодіагностування результатів.Це вибір стратегії,приоритетів,системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи учителя з учнями.Цей підхід базується концептуальності.де є обгрунтування досягнень освітніх цілей.Це системність,де все взаємопов'язано,всі частинив навчанні є цілісними,де повинні бути досягнуті конкретні стандарти навчання. 3.Пед.технологія-з давньогрецької означає "знання про майстерність"Згадується у 20-х р.р. в Росії та СРСР в роботах Бехтерева,Ухтомського,Павлова,Шацького.в 30-х р.р. в США починається технологічна революція. 1 єтап- 40-і - сер.50-х р.р.-це поява в школах різних технічних засобів інформації: телевізори,проектори,магнітофони та інше..2 етап-сер.50-х-60- ті р.р. запровадження програмованого навчання, що змінює пед.технології... 3 етап-70-ті роки-період аудіовізуального навчання у школах...4 етап- 80-ті р.р. -ком'ютерні класи, школи ,центри,зростання педагогічних програмних засобів... Технологічний підход в освіті - вперше таке поняттявисловив педагог Я. Коменський.Потім висловилися про це Дістервег,Песталоцці,Толстой,Макаренко,Сухомлинський....Велику роль в розробці пед.технології зробили Джеймс,Дьюї,Холл,Торндайк,Тейлор,Гільберт.... 1 єтап-1929-1960-ті р.р.інформаційний рівень....2 етап-1960-1970-програмоване навчання у США(модулі,одиниці навчання....) 3 етап-сучасний-провідна роль пед.технологій в організації, плануванні процесу навчання...--Двоскін Леонід Юрійович (обговорення) 19:04, 3 лютого 2015 (EET)


Дякую за вчасно надіслані відповіді! Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

 • Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкриття терміна "педагогічна технологія".
 • Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання", "технологія виховання", "персоніфікована технологія".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:23, 9 лютого 2015 (EET)Доброго дня! Відповідаю як могу!( Я на больничном, травма ребра и ушиб сильный...)
1. Різні підходи до визначення терміна "пед. технологія" існують, тому що висвітлюються і збільшуються деякі аспекти терміна, наприклад,
 єфективність навчання і не згадуються методи досягнення цього, висвітлюють " пед.технологію" як систему дій з планування,оцінювання процесу навчання....Деякі підходи розглядають пед.технологію як додаток до наукових знань про засвоєння і умови засвоєння навч. матеріалу, інші оцінюють термін ,як засіб поліпшення навчання....Всі підходи не висвітлюють повне загальне визначення поняття Правильно-це галузь досліджень і практики в межах системи освіти.
2. "освітня технологія"- це сукупність форм ,методів і засобів навчально-вихов. процесу в освіті.Результат в освіті...

"пед. технологія"- це галузь знань про складові навч. процесу,алгоритм дій, спрямованих на результат. " технологія навчання та виховання"-це сукупність форм, методів і засобів у навчанні та вихованні,які спрямовані на досягнення результату. " персоніфікована технологія"-це авторська технологія в освіті....

а)згоден. будь яка пед.система є технологічною,тому що направлена на досягнення результату.має комплекс засобів і є алгоритмом дій.
б)Виховний процес-це не тільки технології, а це ще ємоції та почуття дітей.вчителів, під стандарти виховання не можна підгоняти.це не вдастся...це особливий процес...я проти технологізації всієї системи виховання...Взяти і виховати за планом і технікою неможливо, це найскладніший процес,ніж навчання.....Виховати Людину-це не виростити картоплю...)
в)Не може, тому що вийти з кризи вона може тільки завдяки створеній своїй системі освіти,українській, зі своїми традиціями і кращими надбаннями за всю свою історію.Запозичити можна потрібні елементи. наприклад,в США варіативність,демократичність... тому ,що народу носити краще тільки свою сорочку та плаття, чуже не приживеться...Зробити треба свій національний на досвіді також інших народів теж. свій взірець освіти.Я так думаю.....--Двоскін Леонід Юрійович (обговорення) 14:12, 25 лютого 2015 (EET)

Шановні колеги! Продовжуємо працювати.

 • Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча?
 • Обґрунтуйте Ваше ставлення до проблеми технологізації виховного процесу.
 • Чи може, на Вашу думку, вітчизняна система освіти вийти з кризи, запозичивши якусь цілісну освітню систему, яку можна було б взяти за взірець? Відповідь аргументуйте.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 13:01, 10 лютого 2015 (EET)

Індивідуальні заняття

Добрий день! На моїй сторінці обговорення Ви знайдете список рекомендованої літератури та завдання щодо індивідуального заняття. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 15:28, 27 лютого 2015 (EET)

Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Проведення та перевірка модульного контролю