Педагогічна інноватика Зозуля А.В.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 21:22, 9 жовтня 2016, створена Зозуля Альона Володимирівна (обговореннявнесок) (Інтерактивні практичні заняття)

Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день!

Сьогодні ми розпочинаємо наші інтерактивні практичні заняття. Опрацюйте теоретичний матеріал на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на питання:

  • У чому суть технологічності в освіті?

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:29, 27 квітня 2016 (EEST) Доброго дня. З святами Вас. Одностайної відповіді на це питання нема. Дехто вважає педагогічну технологію комплексом сучасних технічних засобів навчання, решта оголошують її процесом комунікації. Деякі автори вважають,що це поєднання засобів і процесу навчання. Я схильна підтримувати останнє твердження. --Зозуля Альона Володимирівна (обговорення) 16:46, 7 травня 2016 (EEST)

Дякую за вчасно надіслані відповіді!

Шановні колеги! Продовжуємо працювати.

Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча? --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:39, 12 травня 2016 (EEST)

Добрий день! Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання", "технологія виховання", "персоніфікована технологія". Індивідуальні заняття[ред.] Добрий день! Технологія в освіті - це комплексний інтегрований процес, що охоплює людей, ідеї, засоби і способи організації діяльності для аналізу проблем, а також планування, забезпечення, оцінювання і керування вирішенням проблем, що стосуються всіх аспектів засвоєння знань. У новому і ширшому розумінні це - систематичний метод планування, застосування й оцінювання всього процесу навчання й засвоєння знань шляхом обліку людських і технологічних ресурсів, а також взаємодії між ними для досягнення оптимальних результатів. Педагогічну технологію розуміють як нові наукові підходи до аналізу та організації навчального процесу. Отже, технологія включає в себе 2 групи питань. Перша пов’язана із застосуванням технічних засобів в навчальному процесі,друга - з його орієнтації. Професійні педагоги технологи вважають технологію процесом чи способом виконання внутрішнього завдання. З другого боку, педагогічна громада, здебільшого вважає технологію «апаратурою для навчального процесу» 1)Педагогічна технологія є удосконалювання,застосування й оцінювання систем , способів для поліпшення процесу засвоєння знань 2)Педагогічна технологія є додаток до наукового знання про умови засвоєння навчального матеріалу для поліпшення ефективності і користі навчання і практичної підготовки 3)Педагогічна технологія є система дій з планування,забезпечення й оцінювання всього процесу навчання, обумовлена специфічною метою, заснована на дослідженнях процесу засвоєння знань і комунікації, а також використання людських і матеріальних ресурсів для досягнення ефективнішого навчання. Технологія-це спосіб організації, це напрямок думки про матеріали,людей,заклади,моделі і системи типу “людина-машина” . Технологія причетна до взаємодії науки,мистецтва і людських цінностей. Педагогічна технологія являє собою міждисциплінарний конгломерат, що має зв’язки фактично з усіма аспектами освіти від короткого навчального фрагмента до національної системи з усіма її функціями Педагогічна технологія – це змістовна техніка реалізації навчального процесу Таким чином педагогічна технологія функціонує і як наука , що досліджує найраціональніші шляхи навчання, і як система способів принципів і регуляторів застосування у навчанні і як реальний процес навчання--Зозуля Альона Володимирівна (обговорення) 20:54, 9 жовтня 2016 (EEST) --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 10:46, 18 травня 2016 (EEST)

Індивідуальні заняття

Консультації

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:12, 23 травня 2016 (EEST)

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 09:47, 8 вересня 2016 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

  • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?

виховання творчої особистості.

  • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?

під час уроків; підбираю нові інноваційні методи відповідно до матеріалу уроку, які найкраще підходять для здобуття учнями необхідних знань і умінь.

  • Як Ви оцінюєте ефективність апробованих та впроваждуваних педагогічних нововведень?

позитивно оцінюю використання інтерактивних методів та ІКТ.

  • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

ставлення позитивне, ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів середній.

Залучайтесь до дискусії. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 10:58, 31 травня 2016 (EEST)


--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 10:58, 26 вересня 2016 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю