Педагогічна інноватика Коваленко Л.М

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 06:23, 21 травня 2017, створена Коваленко Любов Миколаївна (обговореннявнесок) (Інтерактивні практичні заняття)

Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день!

Сьогодні ми розпочинаємо наші інтерактивні практичні заняття. Опрацюйте теоретичний матеріал на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на питання:

  • У чому суть технологічності в освіті?

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 10:44, 26 квітня 2017 (EEST)Педагогічна технологія є комплексний інтегрований процес, що охоплює людей, ідеї, засоби та способи організації діяльності для аналізу проблем і планування, забезпечення, оцінювання та керування вирішенням проблем, що стосується всіх аспектів засвоєння знань,це системний метод створення, застосування та визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів і їх взаємодії, що своїм завданням вважає оптимізацію форм освіти, це змістовна техніка реалізації навчального процесу.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 04:24, 21 травня 2017 (EEST)


Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

  • Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкриття терміна "педагогічна технологія".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення)

15:36, 16 травня 2017 (EEST)

1. "Педагогічна технологія є удосконалювання, застосування й оцінювання систем, способів і засобів для поліпшення процесу засвоєння знань"(Рада з педагогічних технологій.Велика Британія)

2. "Педагогічна технологія є додаток до наукового значення про засвоєння й умови засвоєння навчального матеріалу для поліпшення ефективності і корисності навчальної і практичної підготовки"(Національний центр програмового навчання.Велика Британія)

3. Педагогічна технологія є система дій з планування, забезпечення й оцінювання всього процесу навчання, обумовлена на дослідженнях процесу засвоєння знань комунікації, а також використання людських матеріальних ресурсів для досягнення ефективнішого навчання.(Комісія з технологій навчання.США)

Усі три визначення мають істотний недолік - у них ідеться про підвищення ефективності навчання і не згадується про методи.

4. Найбільш ефективний.(Д.Фіни, П.Мітчелл, Р.Томас) пропонують розглядати кілька значень одночасно, це спосіб організації, напрям думок про матеріали, людей.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 05:51, 21 травня 2017 (EEST)

Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

  • Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 18:15, 16 травня 2017 (EEST)

Освітня технологія - це цілеспрямоване використання у комплексі чи окремо предметів, прийомів, засобів, подій чи відносин для підвищення ефективності навчального процесу.

Педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування і визначення викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів, їх взаємодія, що своїм завданням вважає оптимізацію форм освіти.

Технологія навчання - цілеспрямований процес постановки мети, постійне поновлення навчальних планів і програм, тестування альтернативних стратегій і навчальних матеріалів, оцінювання педагогічних систем вцілому і встановлення мети заново, щойно надходить нова інформація про ефективність системи.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 06:07, 21 травня 2017 (EEST)--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 06:07, 21 травня 2017 (EEST)


Шановні колеги! Продовжуємо працювати.

Основи технологічної освіченості особистості закладаються в початковій школі. У загальноосвітньому навчальному закладі І ступеня забезпечується формування знань, практичних умінь, що ґрунтуються на життєвому досвіді дітей, на опорних знаннях та знаннях, одержаних з різних джерел інформації, сформованому творчому досвіді у застосуванні знань, практичних умінь у змінених або нових ситуаціях. У початковій школі учні отримують та оцінюють інформацію про природу, техніку, декоративно-прикладне мистецтво і дизайн, а також вчаться обробляти її засобами словесного, колірно-графічного і предметно вираженого образотворення. Технологічна освіта в початковій школі здійснюється шляхом вивчення навчальних предмету “Трудове навчання: технічна і художня праця”, який синтезує технічну і художню працю й забезпечує формування в учнів конструктивно-художніх і конструктивно-технічних умінь, які включають мовленнєву, графічну і предметно-пластичну творчість учнів.

Основна школа покликана забезпечити учням базовий рівень технологічної освіти, опанування ними основ технологічної культури. Учні мають ознайомитися з проектно-технологічною та інформаційною діяльністю, із світом сучасних професій з опорою на знання з основ наук на рівні предметно-практичної діяльності; залучення школярів до проектно-технологічної, інформаційної, художньо-трудової та дослідницької діяльності; розвиток в учнів здатності реально оцінювати свої можливості для вибору посильних творчих завдань.

Технологічна освіта старшокласників здійснюється у відповідності до обраного ними профілю.

Важливою складовою технологічної освіти є позаурочна предметно-перетворювальна діяльність, яка передбачає організацію роботи гуртків, клубів за інтересами, студій художньо-прикладної творчості, проведення екскурсій на виробництво, до музеїв народного мистецтва тощо.

У вдосконаленні технологічної освіти необхідна наступність на всіх рівнях навчання, що сприяє поступовому і неперервному оволодінню системою технологічних знань, практичних умінь та технологічних якостей, які забезпечать в подальшому результативність професійної підготовки.

Отже,педагогічна система є завжди технологічною.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 06:19, 21 травня 2017 (EEST)

Індивідуальні заняття

Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Проведення та перевірка модульного контролю