Відмінності між версіями «Педагогічна інноватика Ковтун О. В.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Інтерактивні практичні заняття)
(Проведення та перевірка модульного контролю)
 
(не показані 8 проміжних версій 2 учасників)
Рядок 6: Рядок 6:
 
* Простежте еволюцію поняття "педагогічна технологія".
 
* Простежте еволюцію поняття "педагогічна технологія".
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 12:40, 27 квітня 2015 (EEST)
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 12:40, 27 квітня 2015 (EEST)
 
+
Доброго дня,Марина Вікторівна. Опрацювавши Ваш матеріал, даю відповіді. 1.Суть технологічності в освіті полягає в тому, що суттєвою ознакою сучасних інноваційних процесів у сфері навчання й виховання є їхня технологізація - неухильне дотримання змісту й послідовності етапів впровадження нововведень. Історично поняття "технологія" (з грецької techne - мистецтво, майстерність і logos - слово, вчення)у значенні "наука про майстерність" виникло у зв'язку з технічним прогресом. До основних ознак технології в освіті належить стандартизація, уніфікація процесу, можливість його ефективного та економічного відтворення відповідно до заданих умов. Провідним в технологічності освіти вважають детальне визначення кінцевого результату й точне досягнення його.
 +
2. Технологічний підхід у навчанні моделює шлях опанування конкретного матеріалу в межах відповідного навчального предмета, теми, питання. За багатьма параметрами вона є наближеною до окремої методики. Дидактична технологія охоплює зміст, форми, методи навчання. Технологічний підхід у навчанні максимально пов'язаний з навчальним процесом, діяльністю тих, хто навчає, і тих, хто навчається. Структуру технологічного підходу у навчанні утворюють: а) концептуальна основа, б) змістова частина, в) процесуальна частина. На сьогодні існує чимало технологій навчання, кожна з яких має право на існування, вивчення й упровадження у шкільну практику.
 +
3. В освітній практиці педагогічна технологія може функціонувати на таких рівнях: а) загальнопедагогічному,б)предметно-методичному,г)локальному (модульному).Педагогічна технологія відображає тактику реалізації освітніх технологій у навчально - виховному процесі за наявності певних умов. Педагогічні технології акумулюють і виражають загальні ознаки та закономірності навчально - виховного процесу незалежно від конкретного навчального предмета.Кожна конкретна педагогічна технологія відображає модель навчально - виховного та управлінського процесів у навчальному закладі, об'єднує їхній зміст. форми і засоби.--[[Користувач:Ковтун Олена Володимирівна|Ковтун Олена Володимирівна]] ([[Обговорення користувача:Ковтун Олена Володимирівна|обговорення]]) 10:31, 29 жовтня 2015 (EET)
  
 
Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:
 
Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:
Рядок 13: Рядок 15:
 
*Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання", "технологія виховання", "персоніфікована технологія".
 
*Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання", "технологія виховання", "персоніфікована технологія".
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 12:42, 6 травня 2015 (EEST)
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 12:42, 6 травня 2015 (EEST)
 
+
Технологія - це сукупність прийомів, що застосовуються в будь-якій справі, майстерності, мистецтві (тлумачний словник). Педагогічна технологія - сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є організаційно-методичним інструментарієм педагогічного процесу (Б. Лихачов). Педагогічна технологія - це змістовна техніка реалізації навчального процесу(В. Безпалько). Педагогічна технологія - це опис процесу досягнення запланованих результатів навчання (І. Волков). Педагогічна технологія - це продумана в усіх деталях модель спільної педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителя (В. Ченцов). Педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування й визначення всього процесу викладання та засвоєння знань із обліком технічних і людських ресурсів та їхньої взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО). Педагогічна технологія означає системну сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних засобів, що використовуються для досягнення педагогічних цілей (М. Кларін). Поняття “педагогічна технологія” може бути подане трьома аспектами: 1) науковим: педагогічні технології - частина педагогічної науки, що вивчає й розробляє цілі, зміст і методи навчання та педагогічних процесів, що проектуються; 2) процесуально-описовим: опис (алгоритм) процесу, сукупність цілей, змісту, методів і засобів для досягнення планованих результатів навчання; 3) процесуально-діючим: здійснення технологічного (педагогічного) процесу, функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних педагогічних засобів. Отже, педагогічна технологія функціонує і як наука, що досліджує найбільш раціональні шляхи навчання, і як система способів, принципів і регуляторів, що застосовуються у навчанні, і як реальний процес навчання. --[[Користувач:Ковтун Олена Володимирівна|Ковтун Олена Володимирівна]] ([[Обговорення користувача:Ковтун Олена Володимирівна|обговорення]]) 10:31, 29 жовтня 2015 (EET)Дані терміни мають такі визначення:
 +
Освітня технологія – це вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя з учнями. Педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодій, що ставить своїм завдання оптимізацію форм освіти. Технологія навчання - це цілісний процес постановки мети, постійне поновлення навчальних планів і програм, тестування альтернативних стратегій і навчальних матеріалів, оцінювання педагогічних систем вцілому і встановлення мети заново, щойно надходить нова інформація про ефективність системи. Технологія виховання — це обґрунтована система педагогічних засобів, форм, методів, їх етапність, націленість на вирішення конкретного виховного завдання. Кожне завдання має адекватну технологію виховання. Зміна завдання веде до зміни технології. Персоніфіковані технології засновані на науково - теоретичному обгрунтуванні і систематизації поглядів педагогічних персоналій в контексті розвитку освіти в Україні.--[[Користувач:Ковтун Олена Володимирівна|Ковтун Олена Володимирівна]] ([[Обговорення користувача:Ковтун Олена Володимирівна|обговорення]]) 10:31, 29 жовтня 2015 (EET)
  
 
Добрий день! Сьогодні у нас інтерактивне заняття. Давайте плідно попрацюємо!  Дайте відповідь на питання:
 
Добрий день! Сьогодні у нас інтерактивне заняття. Давайте плідно попрацюємо!  Дайте відповідь на питання:
 
*Чи можна, на Вашу думку, ототожнювати  усе нове з прогресивним і сучасним?
 
*Чи можна, на Вашу думку, ототожнювати  усе нове з прогресивним і сучасним?
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 11:32, 19 травня 2015 (EEST)
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 11:32, 19 травня 2015 (EEST)
 +
Якщо брати до уваги педагогічну інноватику, то усе нове (краще науково обгрунтоване)можливо відносно назвати прогресивним і сучасним.Якщо брати взагалі історію ,адже ми вчителі історії,то аж ніяк.Прогрес-це розвиток вперед, на вищий рівень.Як бути із введенням смертної кари,гільйотини? Взагалі,любе нововведення назвати прогресивним і сучасним можна тільки дивлячись на результат, на користь суспільству, через певний час.--[[Користувач:Ковтун Олена Володимирівна|Ковтун Олена Володимирівна]] ([[Обговорення користувача:Ковтун Олена Володимирівна|обговорення]]) 10:31, 29 жовтня 2015 (EET)
  
==== Індивідуальні заняття ====
+
Шановні колеги! Які складові утворюють інноваційну компетентність педагога?--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 13:00, 11 червня 2015 (EEST)
  
 +
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 11:24, 15 червня 2015 (EEST)
  
 +
Інноваційна компетентність педагога — система мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних якостей педагога, що забезпечує ефективність використання нових педагогічних технологій у роботі з дітьми. Складовими інноваційної компетентності педагога є проінформованість про інноваційні педагогічні технології, належне володіння їх змістом і методикою, висока культура використання інновацій в навчально-виховній роботі, особиста переконаність у необхідності застосування інноваційних педагогічних технологій--[[Користувач:Ковтун Олена Володимирівна|Ковтун Олена Володимирівна]] ([[Обговорення користувача:Ковтун Олена Володимирівна|обговорення]]) 10:31, 29 жовтня 2015 (EET)
 +
 +
==== Індивідуальні заняття ====
 +
Шановні колеги! Зміст і завдання індивідуального заняття ви знайдете на моїй сторінці обговорення.--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 11:09, 3 червня 2015 (EEST)
  
 
==== Консультації ====
 
==== Консультації ====
 
+
Колеги! Тема нашої  консультації "Особливості педагогічних технологій та впровадження їх у навчально-виховний процес". Якщо Ви маєте питання, прошу звертайтесь. --[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 12:45, 7 вересня 2015 (EEST)
  
 
====Тематичні дискусії (Інтернет-семінари) ====
 
====Тематичні дискусії (Інтернет-семінари) ====
 +
Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:
 +
* Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?
 +
* Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?
 +
* Як Ви оцінюєте ефективність апробованих та впроваждуваних педагогічних нововведень?
 +
* Ваше ставлення  до новаторства та ступінь  поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.
 +
Залучайтесь до дискусії.--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 11:10, 29 вересня 2015 (EEST)
  
 +
На мою думку до інноваційної діяльності педагогів мотивує:1-успіхи учнів за новою системою,2-зміни в суспільстві,3-творчий саморозвиток особистості учителя.Я особисто ввожу інновацію коли зявляється обдарований учень (сільська малокомплектна школа).Ефективність нововведень оцінюю по результатам успіху учнів.Новаторів поважаю, за ними майбутнє нашої освіти, а про проблеми їхньої діяльності хотів би знати більше.--[[Користувач:Ковтун Олена Володимирівна|Ковтун Олена Володимирівна]] ([[Обговорення користувача:Ковтун Олена Володимирівна|обговорення]]) 10:33, 29 жовтня 2015 (EET)
  
 
==== Проведення та перевірка модульного контролю ====
 
==== Проведення та перевірка модульного контролю ====
 +
Дайте відповідь  на тестові питання:
 +
1. Сутність особистісно орієнтованої освіти полягає у :
 +
*а) вивченні індивідуально-психологічних особливостей учнів;
 +
*б) збагаченні суб‘єктного досвіду учнів, задоволенні їх освітніх інтересів та запитів;
 +
*в) організації індивідуального навчання;
 +
*г) всі відповіді правильні;
 +
*д) правильна відповідь відсутня.
 +
2. Як суб‘єкт навчальної діяльності учень відрізняється такими характеристиками (вилучіть зайве):
 +
*а) бажання діяти за аналогією, одержувати готову інформацію;
 +
*б) ініціативність та активність;
 +
*в) високі пізнавальні мотиви;
 +
*г) уміння планувати й організовувати діяльність;
 +
*д) критичне мислення.
 +
3. Педагогічна технологія – це:
 +
*а) сукупність методів та прийомів навчання, котрі забезпечують одержання певної освіти;
 +
*б) засоби, за допомогою яких вчитель розв‘язує поставлені перед ним задачі по навчанню та вихованню учнів;
 +
*в) цілісна педагогічна система як синтез мети, змісту, необхідних форм, методів та засобів навчання й діагностики, яка забезпечує досягнення спрогнозованих результатів;
 +
*г) всі відповіді правильні;
 +
*д) правильна відповідь відсутня.
 +
4. Інноваційний процес в освіті характеризується як:
 +
*а) цілеспрямована зміна в системі освіти, що полягає у появі нової теорії, технології, змісту та форм освіти або у заміні принципів, на яких ґрунтується функціонування системи освіти;
 +
*б) діяльність з апробації нових форм та методів навчання чи виховання;
 +
*в) діяльність із запровадження сучасних педагогічних технологій з метою підвищення ефективності шкільної освіти;
 +
*г) усі відповіді вірні.
 +
5. Інтерактивними методами навчання є:
 +
*а) пізнавально-пошукова діяльність: робота з текстом, географічними картами, пошук інформації і Інтернеті;
 +
*б) проблемна лекція, оглядова лекція, контрольна робота, пояснення;
 +
*в) самостійна робота учня;
 +
*г) евристична бесіда, мозковий штурм, диспут, дискусія, тренінг, сюжетно-рольова гра;
 +
*д) всі відповіді правильні.
 +
6. Сутність дослідницького методу навчання у тому, що:
 +
*а) учні самі здобувають знання в процесі розв‘язання проблеми та самостійного здійснення пошуку засобів для її розв‘язання;
 +
*б) вчитель визначає проблему та демонструє шлях її дослідження та розв‘язання;
 +
*в) учні під керівництвом вчителя визначають проблему та здійснюють керований пошук шляхів її розв‘язання;
 +
*г) всі відповіді правильні;
 +
*д) правильна відповідь відсутня.
 +
7. Пізнавальний інтерес розвивається за допомогою таких прийомів (вилучіть зайве):
 +
*а) зацікавлення змістом навчального матеріалу;
 +
*б) зацікавлення процесом навчання;
 +
*в) включення учнів у творчу діяльність;
 +
*г) постановка проблемної задачі;
 +
*д) пред‘явлення дидактичних вимог;
 +
8. У чому полягає суть професійної компетентності вчителя? Оберіть найбільш повну відповідь:
 +
*а) у знаннях закономірностей розвитку особистості;
 +
*б) в єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності;
 +
*в) у знаннях цілей, завдань і технологій навчання і виховання;
 +
*г) у наявності аналітичних, прогностичних, проективних, рефлексивних умінь
 +
*д) у володінні різноманітними педагогічними техніками.
 +
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 12:35, 12 жовтня 2015 (EEST)
 +
 +
Відповіді: 1-г,2-а,3-в,4-г,5-г.6-в,7-д,8-в.--[[Користувач:Ковтун Олена Володимирівна|Ковтун Олена Володимирівна]] ([[Обговорення користувача:Ковтун Олена Володимирівна|обговорення]]) 10:34, 29 жовтня 2015 (EET)

Поточна версія на 11:38, 29 жовтня 2015

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день! Починаємо наше інтерактивне практичне заняття. На моїй сторінці обговорення Ви знайдете теоретичний матеріал. Опрацюйте його та дайте відповіді на питання:

 • У чому суть технологічності в освіті?
 • Що таке технологічний підхід у навчанні?
 • Простежте еволюцію поняття "педагогічна технологія".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:40, 27 квітня 2015 (EEST) Доброго дня,Марина Вікторівна. Опрацювавши Ваш матеріал, даю відповіді. 1.Суть технологічності в освіті полягає в тому, що суттєвою ознакою сучасних інноваційних процесів у сфері навчання й виховання є їхня технологізація - неухильне дотримання змісту й послідовності етапів впровадження нововведень. Історично поняття "технологія" (з грецької techne - мистецтво, майстерність і logos - слово, вчення)у значенні "наука про майстерність" виникло у зв'язку з технічним прогресом. До основних ознак технології в освіті належить стандартизація, уніфікація процесу, можливість його ефективного та економічного відтворення відповідно до заданих умов. Провідним в технологічності освіти вважають детальне визначення кінцевого результату й точне досягнення його.

2. Технологічний підхід у навчанні моделює шлях опанування конкретного матеріалу в межах відповідного навчального предмета, теми, питання. За багатьма параметрами вона є наближеною до окремої методики. Дидактична технологія охоплює зміст, форми, методи навчання. Технологічний підхід у навчанні максимально пов'язаний з навчальним процесом, діяльністю тих, хто навчає, і тих, хто навчається. Структуру технологічного підходу у навчанні утворюють: а) концептуальна основа, б) змістова частина, в) процесуальна частина. На сьогодні існує чимало технологій навчання, кожна з яких має право на існування, вивчення й упровадження у шкільну практику.

3. В освітній практиці педагогічна технологія може функціонувати на таких рівнях: а) загальнопедагогічному,б)предметно-методичному,г)локальному (модульному).Педагогічна технологія відображає тактику реалізації освітніх технологій у навчально - виховному процесі за наявності певних умов. Педагогічні технології акумулюють і виражають загальні ознаки та закономірності навчально - виховного процесу незалежно від конкретного навчального предмета.Кожна конкретна педагогічна технологія відображає модель навчально - виховного та управлінського процесів у навчальному закладі, об'єднує їхній зміст. форми і засоби.--Ковтун Олена Володимирівна (обговорення) 10:31, 29 жовтня 2015 (EET)

Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

 • Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкриття терміна "педагогічна технологія".
 • Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання", "технологія виховання", "персоніфікована технологія".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:42, 6 травня 2015 (EEST) Технологія - це сукупність прийомів, що застосовуються в будь-якій справі, майстерності, мистецтві (тлумачний словник). Педагогічна технологія - сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є організаційно-методичним інструментарієм педагогічного процесу (Б. Лихачов). Педагогічна технологія - це змістовна техніка реалізації навчального процесу(В. Безпалько). Педагогічна технологія - це опис процесу досягнення запланованих результатів навчання (І. Волков). Педагогічна технологія - це продумана в усіх деталях модель спільної педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителя (В. Ченцов). Педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування й визначення всього процесу викладання та засвоєння знань із обліком технічних і людських ресурсів та їхньої взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО). Педагогічна технологія означає системну сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних засобів, що використовуються для досягнення педагогічних цілей (М. Кларін). Поняття “педагогічна технологія” може бути подане трьома аспектами: 1) науковим: педагогічні технології - частина педагогічної науки, що вивчає й розробляє цілі, зміст і методи навчання та педагогічних процесів, що проектуються; 2) процесуально-описовим: опис (алгоритм) процесу, сукупність цілей, змісту, методів і засобів для досягнення планованих результатів навчання; 3) процесуально-діючим: здійснення технологічного (педагогічного) процесу, функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних педагогічних засобів. Отже, педагогічна технологія функціонує і як наука, що досліджує найбільш раціональні шляхи навчання, і як система способів, принципів і регуляторів, що застосовуються у навчанні, і як реальний процес навчання. --Ковтун Олена Володимирівна (обговорення) 10:31, 29 жовтня 2015 (EET)Дані терміни мають такі визначення: Освітня технологія – це вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя з учнями. Педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодій, що ставить своїм завдання оптимізацію форм освіти. Технологія навчання - це цілісний процес постановки мети, постійне поновлення навчальних планів і програм, тестування альтернативних стратегій і навчальних матеріалів, оцінювання педагогічних систем вцілому і встановлення мети заново, щойно надходить нова інформація про ефективність системи. Технологія виховання — це обґрунтована система педагогічних засобів, форм, методів, їх етапність, націленість на вирішення конкретного виховного завдання. Кожне завдання має адекватну технологію виховання. Зміна завдання веде до зміни технології. Персоніфіковані технології засновані на науково - теоретичному обгрунтуванні і систематизації поглядів педагогічних персоналій в контексті розвитку освіти в Україні.--Ковтун Олена Володимирівна (обговорення) 10:31, 29 жовтня 2015 (EET)

Добрий день! Сьогодні у нас інтерактивне заняття. Давайте плідно попрацюємо! Дайте відповідь на питання:

 • Чи можна, на Вашу думку, ототожнювати усе нове з прогресивним і сучасним?

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:32, 19 травня 2015 (EEST) Якщо брати до уваги педагогічну інноватику, то усе нове (краще науково обгрунтоване)можливо відносно назвати прогресивним і сучасним.Якщо брати взагалі історію ,адже ми вчителі історії,то аж ніяк.Прогрес-це розвиток вперед, на вищий рівень.Як бути із введенням смертної кари,гільйотини? Взагалі,любе нововведення назвати прогресивним і сучасним можна тільки дивлячись на результат, на користь суспільству, через певний час.--Ковтун Олена Володимирівна (обговорення) 10:31, 29 жовтня 2015 (EET)

Шановні колеги! Які складові утворюють інноваційну компетентність педагога?--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 13:00, 11 червня 2015 (EEST)

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:24, 15 червня 2015 (EEST)

Інноваційна компетентність педагога — система мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних якостей педагога, що забезпечує ефективність використання нових педагогічних технологій у роботі з дітьми. Складовими інноваційної компетентності педагога є проінформованість про інноваційні педагогічні технології, належне володіння їх змістом і методикою, висока культура використання інновацій в навчально-виховній роботі, особиста переконаність у необхідності застосування інноваційних педагогічних технологій--Ковтун Олена Володимирівна (обговорення) 10:31, 29 жовтня 2015 (EET)

Індивідуальні заняття

Шановні колеги! Зміст і завдання індивідуального заняття ви знайдете на моїй сторінці обговорення.--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:09, 3 червня 2015 (EEST)

Консультації

Колеги! Тема нашої консультації "Особливості педагогічних технологій та впровадження їх у навчально-виховний процес". Якщо Ви маєте питання, прошу звертайтесь. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:45, 7 вересня 2015 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

 • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?
 • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?
 • Як Ви оцінюєте ефективність апробованих та впроваждуваних педагогічних нововведень?
 • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

Залучайтесь до дискусії.--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:10, 29 вересня 2015 (EEST)

На мою думку до інноваційної діяльності педагогів мотивує:1-успіхи учнів за новою системою,2-зміни в суспільстві,3-творчий саморозвиток особистості учителя.Я особисто ввожу інновацію коли зявляється обдарований учень (сільська малокомплектна школа).Ефективність нововведень оцінюю по результатам успіху учнів.Новаторів поважаю, за ними майбутнє нашої освіти, а про проблеми їхньої діяльності хотів би знати більше.--Ковтун Олена Володимирівна (обговорення) 10:33, 29 жовтня 2015 (EET)

Проведення та перевірка модульного контролю

Дайте відповідь на тестові питання: 1. Сутність особистісно орієнтованої освіти полягає у :

 • а) вивченні індивідуально-психологічних особливостей учнів;
 • б) збагаченні суб‘єктного досвіду учнів, задоволенні їх освітніх інтересів та запитів;
 • в) організації індивідуального навчання;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

2. Як суб‘єкт навчальної діяльності учень відрізняється такими характеристиками (вилучіть зайве):

 • а) бажання діяти за аналогією, одержувати готову інформацію;
 • б) ініціативність та активність;
 • в) високі пізнавальні мотиви;
 • г) уміння планувати й організовувати діяльність;
 • д) критичне мислення.

3. Педагогічна технологія – це:

 • а) сукупність методів та прийомів навчання, котрі забезпечують одержання певної освіти;
 • б) засоби, за допомогою яких вчитель розв‘язує поставлені перед ним задачі по навчанню та вихованню учнів;
 • в) цілісна педагогічна система як синтез мети, змісту, необхідних форм, методів та засобів навчання й діагностики, яка забезпечує досягнення спрогнозованих результатів;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

4. Інноваційний процес в освіті характеризується як:

 • а) цілеспрямована зміна в системі освіти, що полягає у появі нової теорії, технології, змісту та форм освіти або у заміні принципів, на яких ґрунтується функціонування системи освіти;
 • б) діяльність з апробації нових форм та методів навчання чи виховання;
 • в) діяльність із запровадження сучасних педагогічних технологій з метою підвищення ефективності шкільної освіти;
 • г) усі відповіді вірні.

5. Інтерактивними методами навчання є:

 • а) пізнавально-пошукова діяльність: робота з текстом, географічними картами, пошук інформації і Інтернеті;
 • б) проблемна лекція, оглядова лекція, контрольна робота, пояснення;
 • в) самостійна робота учня;
 • г) евристична бесіда, мозковий штурм, диспут, дискусія, тренінг, сюжетно-рольова гра;
 • д) всі відповіді правильні.

6. Сутність дослідницького методу навчання у тому, що:

 • а) учні самі здобувають знання в процесі розв‘язання проблеми та самостійного здійснення пошуку засобів для її розв‘язання;
 • б) вчитель визначає проблему та демонструє шлях її дослідження та розв‘язання;
 • в) учні під керівництвом вчителя визначають проблему та здійснюють керований пошук шляхів її розв‘язання;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

7. Пізнавальний інтерес розвивається за допомогою таких прийомів (вилучіть зайве):

 • а) зацікавлення змістом навчального матеріалу;
 • б) зацікавлення процесом навчання;
 • в) включення учнів у творчу діяльність;
 • г) постановка проблемної задачі;
 • д) пред‘явлення дидактичних вимог;

8. У чому полягає суть професійної компетентності вчителя? Оберіть найбільш повну відповідь:

 • а) у знаннях закономірностей розвитку особистості;
 • б) в єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності;
 • в) у знаннях цілей, завдань і технологій навчання і виховання;
 • г) у наявності аналітичних, прогностичних, проективних, рефлексивних умінь
 • д) у володінні різноманітними педагогічними техніками.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:35, 12 жовтня 2015 (EEST)

Відповіді: 1-г,2-а,3-в,4-г,5-г.6-в,7-д,8-в.--Ковтун Олена Володимирівна (обговорення) 10:34, 29 жовтня 2015 (EET)