Педагогічна інноватика Король А.М.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 11:28, 14 квітня 2015, створена Матковська Марина Вікторівна (обговореннявнесок) (Тематичні дискусії (Інтернет-семінари))

Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день! Сьогодні за розкладом у нас інтерактиане практичне заняття. На моїй сторінці обговорення Ви знайдете теоретичний матеріал. Опрацюйте його та дайте відповіді на питання:

 • У чому суть технологічності в освіті?
 • Що таке технологічний підхід у навчанні?
 • Простежте еволюцію поняття "педагогічна технологія".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:02, 20 січня 2015 (EET)


Продовжуємо наше заняття. Прочитавши текст лекції на моїй сторінці обговорення, дайте відповіді на наступні питання:

 • Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкриття терміна"педагогічна технологія".
 • Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання", " технологія виховання", "персоніфіковані технології".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 10:33, 27 січня 2015 (EET)


Шановна Альоно Миколаївно! Продовжуємо працювати.

 • Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча?
 • Обґрунтуйте Ваше ставлення до проблеми технологізації виховного процесу.
 • Чи може, на Вашу думку, вітчизняна система освіти вийти з кризи, запозичивши якусь цілісну освітню систему, яку можна було б взяти за взірець? Відповідь аргументуйте.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 10:54, 12 лютого 2015 (EET)

Індивідуальні заняття

Доброго дня! За розкладом в нас індивідуальні заняття. На моїй сторінці обговорення Ви знайдете перелік літератури та завдання. Сподіваюсь, що рекомендована література буде Вам корисною. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:42, 17 лютого 2015 (EET)

Продовжуємо працювати. Нагадую, що Вам потрібно виконати завдання з педагогічної інноватики.--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:17, 2 березня 2015 (EET)

Консультації

Тема консультації "Особливості окремих педагогічних технологій та впровадження їх у навчально-виховний процес". Звертайтесь з питаннями, якщо такі маєте.

Нагадую про необхідність виконання Вами завдань з педагогічної інноватики.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 09:47, 27 березня 2015 (EET)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

 • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?
 • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?
 • Як Ви оцінюєте ефективність апробованих та впроваждуваних педагогічних нововведень?
 • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

Залучайтесь до дискусії. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:24, 14 квітня 2015 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю