Відмінності між версіями «Педагогічна інноватика Кузнєцова Т.В.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Проведення та перевірка модульного контролю)
(Проведення та перевірка модульного контролю)
Рядок 31: Рядок 31:
 
*д) правильна відповідь відсутня.
 
*д) правильна відповідь відсутня.
 
Відповідь: г
 
Відповідь: г
2. Як суб‘єкт навчальної діяльності учень відрізняється такими характеристиками (вилучіть зайве):
+
 
 +
2.Як суб‘єкт навчальної діяльності учень відрізняється такими характеристиками (вилучіть зайве):
 
*а) бажання діяти за аналогією, одержувати готову інформацію;  
 
*а) бажання діяти за аналогією, одержувати готову інформацію;  
 
*б) ініціативність та активність;
 
*б) ініціативність та активність;
Рядок 38: Рядок 39:
 
*д) критичне мислення
 
*д) критичне мислення
 
Відповідь: а
 
Відповідь: а
3. Педагогічна технологія – це:
+
 
 +
3.Педагогічна технологія – це:
 
*а) сукупність методів та прийомів навчання, котрі забезпечують одержання певної освіти;
 
*а) сукупність методів та прийомів навчання, котрі забезпечують одержання певної освіти;
 
*б) засоби, за допомогою яких вчитель розв‘язує поставлені перед ним задачі по навчанню та вихованню учнів;
 
*б) засоби, за допомогою яких вчитель розв‘язує поставлені перед ним задачі по навчанню та вихованню учнів;
Рядок 45: Рядок 47:
 
*д) правильна відповідь відсутня.
 
*д) правильна відповідь відсутня.
 
Відповідь: в
 
Відповідь: в
4. Інноваційний процес в освіті характеризується як:
+
 
 +
4.Інноваційний процес в освіті характеризується як:
 
*а) цілеспрямована зміна в системі освіти, що полягає у появі нової теорії, технології, змісту та форм освіти або у заміні принципів, на яких ґрунтується функціонування системи освіти;
 
*а) цілеспрямована зміна в системі освіти, що полягає у появі нової теорії, технології, змісту та форм освіти або у заміні принципів, на яких ґрунтується функціонування системи освіти;
 
*б) діяльність з апробації нових форм та методів навчання чи виховання;
 
*б) діяльність з апробації нових форм та методів навчання чи виховання;
Рядок 51: Рядок 54:
 
*г) усі відповіді вірні.
 
*г) усі відповіді вірні.
 
Відповідь:г
 
Відповідь:г
5. Інтерактивними методами навчання є:
+
 
 +
5.Інтерактивними методами навчання є:
 
*а) пізнавально-пошукова діяльність: робота з текстом, географічними картами, пошук інформації і Інтернеті;
 
*а) пізнавально-пошукова діяльність: робота з текстом, географічними картами, пошук інформації і Інтернеті;
 
*б) проблемна лекція, оглядова лекція, контрольна робота, пояснення;
 
*б) проблемна лекція, оглядова лекція, контрольна робота, пояснення;
Рядок 58: Рядок 62:
 
*д) всі відповіді правильні.
 
*д) всі відповіді правильні.
 
Відповідь:г
 
Відповідь:г
6. Сутність дослідницького методу навчання у тому, що:
+
 
 +
6.Сутність дослідницького методу навчання у тому, що:
 
*а) учні самі здобувають знання в процесі розв‘язання проблеми та самостійного здійснення пошуку засобів для її розв‘язання;
 
*а) учні самі здобувають знання в процесі розв‘язання проблеми та самостійного здійснення пошуку засобів для її розв‘язання;
 
*б) вчитель визначає проблему та демонструє шлях її дослідження та розв‘язання;
 
*б) вчитель визначає проблему та демонструє шлях її дослідження та розв‘язання;
Рядок 65: Рядок 70:
 
*д) правильна відповідь відсутня.
 
*д) правильна відповідь відсутня.
 
Відповідь:а
 
Відповідь:а
7. Пізнавальний інтерес розвивається за допомогою таких прийомів (вилучіть зайве):
+
 
 +
7.Пізнавальний інтерес розвивається за допомогою таких прийомів (вилучіть зайве):
 
*а) зацікавлення змістом навчального матеріалу;
 
*а) зацікавлення змістом навчального матеріалу;
 
*б) зацікавлення процесом навчання;
 
*б) зацікавлення процесом навчання;
Рядок 72: Рядок 78:
 
*д) пред‘явлення дидактичних вимог;  
 
*д) пред‘явлення дидактичних вимог;  
 
Відповідь:д
 
Відповідь:д
8. У чому полягає суть професійної компетентності вчителя? Оберіть найбільш повну відповідь:
+
 
 +
8.У чому полягає суть професійної компетентності вчителя? Оберіть найбільш повну відповідь:
 
*а) у знаннях закономірностей розвитку особистості;
 
*а) у знаннях закономірностей розвитку особистості;
 
*б) в єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності;
 
*б) в єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності;
Рядок 79: Рядок 86:
 
*д) у володінні різноманітними педагогічними техніками.
 
*д) у володінні різноманітними педагогічними техніками.
 
Відповідь:в--[[Користувач:Кузнєцова Тетяна Володимирівна|Кузнєцова Тетяна Володимирівна]] ([[Обговорення користувача:Кузнєцова Тетяна Володимирівна|обговорення]]) 12:19, 9 грудня 2015 (EET)
 
Відповідь:в--[[Користувач:Кузнєцова Тетяна Володимирівна|Кузнєцова Тетяна Володимирівна]] ([[Обговорення користувача:Кузнєцова Тетяна Володимирівна|обговорення]]) 12:19, 9 грудня 2015 (EET)
 +
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 14:21, 26 листопада 2015 (EET)
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 14:21, 26 листопада 2015 (EET)

Версія за 13:25, 9 грудня 2015

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день, шановні колеги! Вітаю з початком нового навчального року! Здоров'я, щастя, здійснення бажань, впевненості у своїх силах!

Сьогодні ми розпочинаємо наші заняття в цьому навчальному році. Опрацюйте теоретичний матеріал на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на питання:

 • У чому суть технологічності в освіті?

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 13:08, 2 вересня 2015 (EEST)


Добрий день! Продовжуємо працювати. Прочитайте теоретичний матеріал на моїй сторінці обговорення та простежте еволюцію поняття "педагогічна технологія".--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:51, 9 вересня 2015 (EEST відповідь. Поява в освітніх закладах технічних засобів (40-50 р. 20 ст.); 2. виникнення програмового навчання (50-60 роки 20 ст.)3. Перехід від вербального навчання до аудівізуального (70-ті роки) 4. Створення комп'ютерних лабораторій, дисплейних класів тощо

Індивідуальні заняття

Добрий день! На моїй сторінці обговорення Ви знайдете тему та завдання індивідуального заняття. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:23, 11 вересня 2015 (EEST) Технологія є більш ефективним засобом освіти,--Кузнєцова Тетяна Володимирівна (обговорення) 12:02, 9 грудня 2015 (EET) розвитку і виховання ніж методика тому, що технологія планує навчальний процес на кінцевий результат.

Консультації

Тема консультації: "Особливості впровадження педагогічних технологій у навчальнл-виховний процес ЗНЗ"--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:07, 20 жовтня 2015 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Проведення та перевірка модульного контролю

Дайте відповідь на тестові питання:

1. Сутність особистісно орієнтованої освіти полягає у :

 • а) вивченні індивідуально-психологічних особливостей учнів;
 • б) збагаченні суб‘єктного досвіду учнів, задоволенні їх освітніх інтересів та запитів;
 • в) організації індивідуального навчання;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

Відповідь: г

2.Як суб‘єкт навчальної діяльності учень відрізняється такими характеристиками (вилучіть зайве):

 • а) бажання діяти за аналогією, одержувати готову інформацію;
 • б) ініціативність та активність;
 • в) високі пізнавальні мотиви;
 • г) уміння планувати й організовувати діяльність;
 • д) критичне мислення

Відповідь: а

3.Педагогічна технологія – це:

 • а) сукупність методів та прийомів навчання, котрі забезпечують одержання певної освіти;
 • б) засоби, за допомогою яких вчитель розв‘язує поставлені перед ним задачі по навчанню та вихованню учнів;
 • в) цілісна педагогічна система як синтез мети, змісту, необхідних форм, методів та засобів навчання й діагностики, яка забезпечує досягнення спрогнозованих результатів;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

Відповідь: в

4.Інноваційний процес в освіті характеризується як:

 • а) цілеспрямована зміна в системі освіти, що полягає у появі нової теорії, технології, змісту та форм освіти або у заміні принципів, на яких ґрунтується функціонування системи освіти;
 • б) діяльність з апробації нових форм та методів навчання чи виховання;
 • в) діяльність із запровадження сучасних педагогічних технологій з метою підвищення ефективності шкільної освіти;
 • г) усі відповіді вірні.

Відповідь:г

5.Інтерактивними методами навчання є:

 • а) пізнавально-пошукова діяльність: робота з текстом, географічними картами, пошук інформації і Інтернеті;
 • б) проблемна лекція, оглядова лекція, контрольна робота, пояснення;
 • в) самостійна робота учня;
 • г) евристична бесіда, мозковий штурм, диспут, дискусія, тренінг, сюжетно-рольова гра;
 • д) всі відповіді правильні.

Відповідь:г

6.Сутність дослідницького методу навчання у тому, що:

 • а) учні самі здобувають знання в процесі розв‘язання проблеми та самостійного здійснення пошуку засобів для її розв‘язання;
 • б) вчитель визначає проблему та демонструє шлях її дослідження та розв‘язання;
 • в) учні під керівництвом вчителя визначають проблему та здійснюють керований пошук шляхів її розв‘язання;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

Відповідь:а

7.Пізнавальний інтерес розвивається за допомогою таких прийомів (вилучіть зайве):

 • а) зацікавлення змістом навчального матеріалу;
 • б) зацікавлення процесом навчання;
 • в) включення учнів у творчу діяльність;
 • г) постановка проблемної задачі;
 • д) пред‘явлення дидактичних вимог;

Відповідь:д

8.У чому полягає суть професійної компетентності вчителя? Оберіть найбільш повну відповідь:

 • а) у знаннях закономірностей розвитку особистості;
 • б) в єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності;
 • в) у знаннях цілей, завдань і технологій навчання і виховання;
 • г) у наявності аналітичних, прогностичних, проективних, рефлексивних умінь
 • д) у володінні різноманітними педагогічними техніками.

Відповідь:в--Кузнєцова Тетяна Володимирівна (обговорення) 12:19, 9 грудня 2015 (EET)

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 14:21, 26 листопада 2015 (EET)