Педагогічна інноватика Кучма О.С

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 14:55, 18 жовтня 2015, створена Кучма Оксана Сергіївна (обговореннявнесок) (Проведення та перевірка модульного контролю)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день! Починаємо наше інтерактивне практичне заняття. На моїй сторінці обговорення Ви знайдете теоретичний матеріал. Опрацюйте його та дайте відповіді на питання:

 • У чому суть технологічності в освіті?

Перехід до стратегії розвитку особистісного потенціалу учня, його самоактуалізації, системи взаємодії шляхом впровадження цілісних технологій навчання. Реалізація основних методологічних вимог (критерії технологічності): концептуальності; системності; Можливості управління;ефективності;відтворення.

 • Що таке технологічний підхід у навчанні?

На мою думку технологічний підхід у навчанні це підвищення ефективності викладання, індивідуалізація, персоніфікація навчального процесу.Підняття інформаційного рівня навчання при використанніЗМК, застосування концепції програмового навчання, системного аналізу у створенні й використанні засобів навчання. Вміння правильно визначати мету, обирати засоби її досягнення та формувати правила користування цими засобами.

 • Простежте еволюцію поняття "педагогічна технологія".

"Технологія" - "технологія в навчанні" - "технологія освіти" - "педагогічна технологія". Спочатку "педагогічну технологію" повязували тільки з застосуванням технічних засобів та засобів програмового навчання, а на сучасному етапі "педагогічну технологію" розуміють як нові наукові підходи до аналізу та організації навчального процесу.--Кучма Оксана Сергіївна (обговорення) 10:07, 29 квітня 2015 (EEST) --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:41, 27 квітня 2015 (EEST)

Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

 • Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкриття терміна "педагогічна технологія".

Уточнення визначення "педагогічна технологія" тривали у 70-х роках. Існують дві основні підходи до розкриття терміна. Професіональні педагоги - технологи вважають технологію процесом чи способом виконання визначених завдання. З другого боку, педагогічна громадскість, здебільшого вважає технологію апаратурою для навчального процесу.Результатом вивчення існуючих визначень "педагогічної технології" стала перемога багатоаспектного підходу (Д.Фін, П.Мітчелл,Р.Томас).Всеосяжне визначення "педагогічній технології" у 1979 році опублікувала Асоціація з педагогічних комунікацій і технологій США. Педагогічна технологія - є комплексний, інтегрований процес, що охоплює людей, ідеї, засоби і способи організації діяльності для аналізу проблем і планування, забезпечення, оцінювання і керування вирішенням проблем, що стосуються всіх аспектів засвоєння знань.

 • Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання", "технологія виховання", "персоніфікована технологія".

"Освітня технологія" - стратегії розвитку національного, державного, регіонального, муніципального освітнього простору. "Педагогічна технологія" - є комплексний, інтегрований процес, що охоплює людей, ідеї, засоби і способи організації діяльності для аналізу проблем і планування, забезпечення, оцінювання і керування вирішенням проблем, що стосуються всіх аспектів засвоєння знань. "Технологія навчання" - шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах визначеного предмета, теми, теми у межах технології. "Технологія виховання" - це обгрунтована система педагогічних засобів, форм, методів,їх етапність, націленність на вирішення конкретного виховного завдання. "Персоніфікована технологія" - (персонал - технологія)діяльність педагогів - новаторів.--Кучма Оксана Сергіївна (обговорення) 20:24, 10 травня 2015 (EEST) --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:38, 6 травня 2015 (EEST)


Добрий день! Дякую за своєчасні відповіді. Сьогодні у нас інтерактивне заняття. Давайте плідно попрацюємо! Дайте відповідь на питання:

 • Чи можна, на Вашу думку, ототожнювати усе нове з прогресивним і сучасним?

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:34, 19 травня 2015 (EEST) На мою думку помиляються ті, які ототожнюють усе нове з прогресивним і сучасним. Далеко не все нове прогресивне. Новий - вперше створений, такий, що з'явився або виник недавно,замість колишнього, знов відкритий. У науковій літературі розглядають поняття "нововведення" як новий досвід (метод, методика, технологія тощо) та інновація як процес освоєння цього засобу, розповсюдження нововведень. Процес освоєння нового припускає вивчення досвіду його використання, прогнозний аналіз, уявне експертування. Буває, що нове виникає,раніше свого часу, тобто, народившись не знаходить визнання, а пізніше коли дозрівають умови, воно стає затребуваним. Інші нові засоби, народившись дуже давно,ставши нормою, не вмирають, а розвиваються, модернізуються, багаторазово відтворюються. Я вважаю, що про прогресивність і сучасність нового можна судити лише за результатами його освоєння. Прогресивним може бути тільки, те яке ефективне, незалежно від того, коли воно виникло.--Кучма Оксана Сергіївна (обговорення) 07:19, 21 травня 2015 (EEST)


Шановні колеги! Які складові утворюють інноваційну компетентність педагога?--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 13:01, 11 червня 2015 (EEST)

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:25, 15 червня 2015 (EEST)

Індивідуальні заняття

Шановні колеги! Зміст і завдання індивідуального заняття ви знайдете на моїй сторінці обговорення.--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:11, 3 червня 2015 (EEST) "Технологія" проект майбутнього навчального процесу, а "методика" сукупність рекомендацій по організації й проведенню навчального процесу."Технологія" орієнтована на учня та характеризує цілісний освітній процес з його метою, змістом і методами навчання, що носять універсальний характер. "Методика"спрямована на вчителя більш індивідуалізована сукупність прийомів і способів навчання, що залежить від особистості вчителя. Методика - це узагальнення досвіду - система науково обгрунтованих методів, правил, прийомів в навчанні конкретному навчальному предмету.Педагогічна технологія рекомендує процес створення системи методів, організаційних форм і засобів навчання з урахуванням цілей навчання, а "методика" - використання окремих методів, форм, засобів, прийомів навчання конкретному предмету. В основу "технології" покладено ідеї проектування та відтворення навчального циклу, а також забезпечення оптимального зворотнього зв'язку. "Технологія" - педагогічна діяльність,яка реалізує науково - обгрунтований проект дидактичного процесу і має більш високий ступінь ефективності та гарантованості рельтатів, ніж це має місце при методиках навчання. --Кучма Оксана Сергіївна (обговорення) 08:50, 7 червня 2015 (EEST)

Консультації

Колеги! Тема нашої консультації "Особливості педагогічних технологій та впровадження їх у навчально-виховний процес". Якщо Ви маєте питання, прошу звертайтесь.

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

 • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?
 • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?
 • Як Ви оцінюєте ефективність апробованих та впроваждуваних педагогічних нововведень?
 • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

Залучайтесь до дискусії.--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:11, 29 вересня 2015 (EEST)

Відповіді: 1. Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?

У педагогічній практиці інноваційні старання педагога можуть бути обумовлені різними мотивами (підвищення ефективності навчально-виховного процесу; намагання привернути до себе увагу, здобути визнання та ін.), справжню суть яких з'ясувати буває нелегко, оскільки з часом вони можуть змінюватися.Часто провідним мотивом інноваційної педагогічної діяльності є пізнавальний інтерес. Пізнавальні інтереси педагога, орієнтованого на застосування інноваційних освітніх технологій, концентруються навколо потреби у науковому розумінні різноманітних аспектів особистіс-ної орієнтації освіти; на осмисленні власного досвіду, ступеня ефективності педагогічної діяльності, формування своєї позиції щодо змін у системі освіти; використанні нових знань у власній практичній діяльності.Мотивація особистості педагога обумовлена його професійними інтересами, ціннісними орієнтаціями, ідеалами. Вона виявляється як у всій його професійній життєдіяльності, так і в окремих педагогічних ситуаціях, визначає його сприйняття зовнішніх подій і логіку поведінки.Позитивну мотивацію педагога до інноваційної діяльності засвідчує задоволення таких його особистісних і професійних потреб, як створення і застосування нового, підвищення педагогічної майстерності, подолання професійних труднощів. Тому використання інноваційних технологій багато хто з педагогів вважає єдиним важливим мотивом особистісного і професійного самоствердження. 2. Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ? Вчителі нашого закладу активно впроваджують наступні інноваційні технології: технологія розвивального навчання;інтерактивні методики, куди ми можемо віднести роботу в групах, метод проектів, «розумовий штурм», «ажурна пилка», «кейс-метод», «акваріум», рольові та ділові ігри, «велике коло», «шкала думок», «бесіда за Сократом», «асоціативний кущ», «відкритий мікрофон», вправи-енергізатори, групова дискусія, взаємне навчання); технологія проблемного навчання; ігрові технології.У педагогічній практиці вчителів з'явилися нові форми уроків:урок-практикум; урок-пошук; урок-дискусія; урок-мандрівка; урок-панорама; тощо.Отже, оскільки вчитель є організатором освітнього процесу то його основною метою є пробудити і підтримати прагнення дітей до пізнання, що спонукає педагогічний колектив шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання, урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми через використання інновацій.Навчання з використанням інноваційних технологій якісно перевищує класичну освіту. Воно інтегрує процеси, які не можна об’єднувати в межах класичної освіти:навчання, працевлаштування, планування кар’єри, безперервна освіта.Проте на даний час питання впровадження інноваційних технологій вимагає серйозного науково-методичного підходу, який забезпечує роботу педагогічного колективу над реалізацією науково-методичної проблеми.

3.Як Ви оцінюєте ефективність апробованих та впроваждуваних педагогічних нововведень?

На мою думку впровадження педагогічних інновацій має високу ефективність.Інновації є суттєвим діяльним елементом розвитку освіти взагалі, реалізації конкретних завдань у навчально-виховному процесі. Виражаються в тенденціях накопичення і видозміни ініціатив і нововведень в освітньому просторі; спричиняють певні зміни у сфері освіти. Стрижнем інноваційних процесів в освіті є впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду.При оцінці засвоєння форм нововведень учителі більш високо оцінюють самостійну роботу.Для вровадження педагогічних нововведень, реалізації завдань сучасної освіти необхiдно розробити ефективні методики, методи, прийоми та технології науковцям з вчителями-практиками. Які їх апробують, створити сприятливі умови в загальноосвітніх закладах, а наступний крок – познайомити з цими технологiями педагогів через педагогічну пресу, курсову педагогічних інноваційдготовку, семінари, конференції, майстер-класи, тренінги тощо, залучаючи науковців і методистів. Саме це створить можливiсть більш ефективно впроваджувати у практику інноваційних проектів.Таким чином можна зазначити що,інновації в освіті є невід’ємною його частиною,з розвитком суспільства та технологій ми не можемо,обійтись без нововведень,в освіті. Інновації в системі освіти, допомагають нам краще розробити систему,завдяки якій ми зможемо передавати і засвоювати якомога більше знань, яких з часом стає дедалі більше.

4.Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

До вчителів інноваційної орієнтації маю позитивне ставлення так як це особистості, здатні брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учителі-дослідники, вони спрямовані на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, мають адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії.--Кучма Оксана Сергіївна (обговорення) 14:42, 18 жовтня 2015 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Дайте відповідь на тестові питання: 1. Сутність особистісно орієнтованої освіти полягає у :

 • а) вивченні індивідуально-психологічних особливостей учнів;
 • б) збагаченні суб‘єктного досвіду учнів, задоволенні їх освітніх інтересів та запитів;
 • в) організації індивідуального навчання;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

2. Як суб‘єкт навчальної діяльності учень відрізняється такими характеристиками (вилучіть зайве):

 • а) бажання діяти за аналогією, одержувати готову інформацію;
 • б) ініціативність та активність;
 • в) високі пізнавальні мотиви;
 • г) уміння планувати й організовувати діяльність;
 • д) критичне мислення.

3. Педагогічна технологія – це:

 • а) сукупність методів та прийомів навчання, котрі забезпечують одержання певної освіти;
 • б) засоби, за допомогою яких вчитель розв‘язує поставлені перед ним задачі по навчанню та вихованню учнів;
 • в) цілісна педагогічна система як синтез мети, змісту, необхідних форм, методів та засобів навчання й діагностики, яка забезпечує досягнення спрогнозованих результатів;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

4. Інноваційний процес в освіті характеризується як:

 • а) цілеспрямована зміна в системі освіти, що полягає у появі нової теорії, технології, змісту та форм освіти або у заміні принципів, на яких ґрунтується функціонування системи освіти;
 • б) діяльність з апробації нових форм та методів навчання чи виховання;
 • в) діяльність із запровадження сучасних педагогічних технологій з метою підвищення ефективності шкільної освіти;
 • г) усі відповіді вірні.

5. Інтерактивними методами навчання є:

 • а) пізнавально-пошукова діяльність: робота з текстом, географічними картами, пошук інформації і Інтернеті;
 • б) проблемна лекція, оглядова лекція, контрольна робота, пояснення;
 • в) самостійна робота учня;
 • г) евристична бесіда, мозковий штурм, диспут, дискусія, тренінг, сюжетно-рольова гра;
 • д) всі відповіді правильні.

6. Сутність дослідницького методу навчання у тому, що:

 • а) учні самі здобувають знання в процесі розв‘язання проблеми та самостійного здійснення пошуку засобів для її розв‘язання;
 • б) вчитель визначає проблему та демонструє шлях її дослідження та розв‘язання;
 • в) учні під керівництвом вчителя визначають проблему та здійснюють керований пошук шляхів її розв‘язання;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

7. Пізнавальний інтерес розвивається за допомогою таких прийомів (вилучіть зайве):

 • а) зацікавлення змістом навчального матеріалу;
 • б) зацікавлення процесом навчання;
 • в) включення учнів у творчу діяльність;
 • г) постановка проблемної задачі;
 • д) пред‘явлення дидактичних вимог;

8. У чому полягає суть професійної компетентності вчителя? Оберіть найбільш повну відповідь:

 • а) у знаннях закономірностей розвитку особистості;
 • б) в єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності;
 • в) у знаннях цілей, завдань і технологій навчання і виховання;
 • г) у наявності аналітичних, прогностичних, проективних, рефлексивних умінь
 • д) у володінні різноманітними педагогічними техніками.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:36, 12 жовтня 2015 (EEST) Відповіді :1 - г; 2 - а; 3 - в; 4 - г; 5 - г; 6 - в; 7 - д; 8 - в.--Кучма Оксана Сергіївна (обговорення) 14:51, 18 жовтня 2015 (EEST)