Відмінності між версіями «Педагогічна інноватика Лишенко І.М.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{subst:Шаблон:Заняття}})
 
(Тематичні дискусії (Інтернет-семінари))
 
(не показані 12 проміжних версій 2 учасників)
Рядок 1: Рядок 1:
  
 
==== Інтерактивні практичні заняття ====
 
==== Інтерактивні практичні заняття ====
 +
Добрий день! Сьогодні за розкладом у нас інтерактиане практичне заняття. На моїй сторінці обговорення Ви знайдете теоретичний матеріал. Опрацюйте його та дайте відповіді на питання:
 +
*У чому суть технологічності в освіті?
 +
*Що таке технологічний підхід у навчанні?
 +
* Простежте еволюцію поняття "педагогічна технологія".
 +
Суть технологічності в освіті полягає в посиленні технологічного аспекту підготовки вчителя, взаємодію педагога з дитиною і колективом в цілому; створення такого освітньо-розшвивального середовища, у результаті з яким у вчителя формується готовність до роботи, розуміння ним своєї ідеальної сутності, на основі якої виробляється особистісна педагогічна концепція і персональна технологія. На основі знання сучасних педагогічних технологій  освіта переорієнтовується на особистість учня, сприяє самореалізації особистості.
  
 +
*Що таке технологічний підхід у навчанні?
 +
Технологічний підхід у навчанні - це вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя з учнями. Будь-яка педагогічна технологія повинна задовольняти основні методологічні вимоги (критерії технологічності).
  
==== Індивідуальні заняття ====
+
* Простежте еволюцію поняття "педагогічна технологія".
 +
У Росії термін "педагогічна технологія" згадується у 20-ті рр. в роботах І. Павлова, М. Бехтерева, С. Шацького. Запровадження перших програм аудіовізуального навчання в США в 30-х рр. започаткувало технологічну революцію в освіті і відкрило дискусію про нову дисципліну - педагогічну техноогію. 40-50-ті рр. поява в школі різноманітних технічних засобів (магнітофони, програвачі). 50-60-ті рр. - виникнення програмованого навчання (лінгафонні кабінети, тренажери, навчальні машини). На початку 60-х рр. термін "педагогічна технологія" з'явився на сторінках закордонної преси; відбувається становлення педагогічної технології. 70-ті рр. - розширюється база педагогічної технології, змінюється методична основа, здійснюється підготовка професійних педагогів-технологів. 80-ті рр. - четвертий етап в еволюції поняття "педагогічна технологія" - створюються комп'ютерні лабораторії і дисплейні класи, зростає кількість та якість педагогічних програмних засобів. --[[Користувач:Стешенко Валентина Іванівна|Стешенко Валентина Іванівна]] ([[Обговорення користувача:Стешенко Валентина Іванівна|обговорення]]) 12:20, 22 вересня 2015 (EEST)
 +
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 08:10, 27 березня 2015 (EET)
  
  
 +
Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований  на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:
 +
*Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкриття терміна "педагогічна технологія".
 +
*Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання",  "технологія виховання", "персоніфікована технологія".
 +
1. Пед. технологія - удосконалення, застосування й оцінювання систем, способів і засобів поліпшення процесу засвоєння знань (рада з пед. технолог., Велика Британія)
 +
2. Пед. технол. - додаток до наукового знання про засвоєння й умови засвоєння навчального матеріалу для поліпшення ефективності і корисності навчання і практичної підготовки (Націон. центр програмованого навчання, Велика Британія)
 +
3. Пед. технол. - система дій з планування, забезпечення й рцінювання всього процесу навчання, обумовлена специфічною метою, зоснована на дослідженнях процесу засвоєння знань і комунікації, а також для використання людських і матеріальних ресурсів для досягнення ефективності навчання (Комісія з технології навчання, США)
 +
  Усі три визначення мають істотний недолік: у них не згадується про методи досягнення ефективності навчання. П,Д,Мітчелл пропонує розглядати кілька значень пед. технологій одночасно. Мітчелл дійшов висновку про існування концептуальної мозаїки значень пед. технол. Проаналізувавши 102 джерела з пед. технол., він формулює остаточне "Пед. технологія є галузь досліджень і практики, що мають зв'язки з усіма аспектами організації педагогічних систем і процедурою розподілу ресурсів для досягнення специфічних і потенційно відтворюваних педагогічних результатів". Це твердження є вдалою спробою об'єднання всіх відомих значень пед. технологій.
 +
  Освітня технологія - це стратегія розвитку національного, державного і регіонального і муніципального освітнього простору.
 +
Пед. технологія - системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахування технічних і людських ресурсів та їх взаємодій, що ставить своїм завдання оптимізацію форм освіти.
 +
Технологія навчання - це шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах предмета, теми, питання.
 +
Технологія виховання - це обгрунтована система педагогічних засобів, форм, методів, їх етапність, націленість на вирішення.
 +
Персоніфіковані технології засновані на науково-теоретичному обгрунтуванні і систематизації поглядів педагогічних персоналій в контексті розвитку освіти в Україні.--[[Користувач:Стешенко Валентина Іванівна|Стешенко Валентина Іванівна]] ([[Обговорення користувача:Стешенко Валентина Іванівна|обговорення]]) 12:22, 22 вересня 2015 (EEST)
 +
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 14:19, 15 квітня 2015 (EEST)
 +
 +
 +
Шановні колеги! Продовжуємо працювати.
 +
* Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча?Відповідь аргументуйте.
 +
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 16:05, 20 квітня 2015 (EEST)
 +
Так, я згодна з даним твердження. Адже кожна система це синтез досягнень у відповідній галузі, традиції, досвід, суспільний прогрес тощо. Це послідовність, очікувані результати, сам навчально-виховний процес.--[[Користувач:Стешенко Валентина Іванівна|Стешенко Валентина Іванівна]] ([[Обговорення користувача:Стешенко Валентина Іванівна|обговорення]]) 12:23, 22 вересня 2015 (EEST)
 +
 +
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 09:47, 18 червня 2015 (EEST)
 +
 +
==== Індивідуальні заняття ====
 +
На моїй сторінці обговорення Ви знайдете зміст та завдання щодо  індивідуальних занять. --[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 17:09, 20 квітня 2015 (EEST)
 +
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 13:36, 14 травня 2015 (EEST)
  
 
==== Консультації ====
 
==== Консультації ====
Рядок 11: Рядок 45:
  
 
====Тематичні дискусії (Інтернет-семінари) ====
 
====Тематичні дискусії (Інтернет-семінари) ====
 
+
Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:
 +
* Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?
 +
У педагогічній практиці інноваційна діяльність педагога може бути обумовлена різними мотивами (підвищення ефективності навчально-виховного процесу; намагання привернути до себе увагу, здобути визнання та ін.), справжню суть яких з'ясувати буває нелегко, оскільки з часом вони можуть змінюватися. Мотиваційна готовність, сприйнятливість до педагогічних нововведень є важливою якістю вчителя, оскільки лише адекватна цілям інноваційної діяльності мотивація забезпечує ефективну діяльність і саморозкриття особистості педагога. Часто провідним мотивом інноваційної педагогічної діяльності є пізнавальний інтерес. Пізнавальні інтереси педагога, орієнтованого на застосування інноваційних освітніх технологій, концентруються навколо потреби у науковому розумінні різноманітних аспектів особистісної орієнтації освіти; на осмисленні власного досвіду, ступеня ефективності педагогічної діяльності, формування своєї позиції щодо змін у системі освіти; використанні нових знань у власній практичній діяльності. Мотивація особистості педагога обумовлена його професійними інтересами, ціннісними орієнтаціями, ідеалами. Вона виявляється як у всій його професійній життєдіяльності, так і в окремих педагогічних ситуаціях, визначає його сприйняття зовнішніх подій і логіку поведінки. До ідеї про необхідність інновацій багато вчителів приходять через невдоволеність власною професійною діяльністю у межах традиційного педагогічного процесу. Тільки випробувавши себе в різних моделях навчання й виховання, можна обрати адекватні особистісній і професійній спрямованості методи, прийоми, способи роботи
 +
* Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?
 +
У навчально-виховному процесі я використовую пошуково-дослідницькі форми роботи, ігрові технології (гра «займи позицію», «коло ідей» і т.д.), інтерактивні прийоми ( робота в парах, групах, малих групах тощо). На уроках історії учні розвивають ключові компетенції, працюючи над проектами. Сьогодні будь-які інновації не обходяться без використання комп’ютера. Часто проводжу уроки в класі з використанням мультимедійної дошки.
 +
* Як Ви оцінюєте ефективність апробованих та впроваждуваних педагогічних нововведень?
 +
Загалом використання інновацій підвищує інтерес та позитивну мотивацію учнів до навчання, активізує пізнавальну діяльність, розвиває мислення і творчі здібності дитини, оволодіння комунікативними навичками. Проте при  використанні інновацій є певні недоліки та труднощі. Це, перш за все, великі затрати часу на підготовку уроку. Крім того, в Інтернеті дитина не захищена від негативної інформації, що шкодить психіці і вихованню, шкідливий вплив комп’ютерної техніки на здоров’я дитини. Діти стали менше читати художньої літератури. Також може виникати патологічна залежність дитини від комп’ютера та й не в усіх школах навчальні кабінети обладнанні комп’ютерною технікою.
 +
* Ваше ставлення  до новаторства та ступінь  поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.
 +
Ставлення позитивне. В умовах розбудови інформаційного суспільства, удосконалення інноваційних технологій та модернізації освітянської сфері актуальним є вивчення, аналіз та висвітлення (популяризація) творчих здобутків педагогів-новаторів, активного їх втілення в практичну діяльність закладів освіти України. Час від часу в Інтернет мережі знайомлюся із матеріалами Всеукраїнського щорічного проекту «Педагоги-новатори в Україні»--[[Користувач:Стешенко Валентина Іванівна|Стешенко Валентина Іванівна]] ([[Обговорення користувача:Стешенко Валентина Іванівна|обговорення]]) 12:26, 22 вересня 2015 (EEST)
 +
Залучайтесь до дискусії.--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 11:25, 6 травня 2015 (EEST)
  
 
==== Проведення та перевірка модульного контролю ====
 
==== Проведення та перевірка модульного контролю ====
 +
Дайте відповідь  на тестові питання:
 +
1. Сутність особистісно орієнтованої освіти полягає у :
 +
*а) вивченні індивідуально-психологічних особливостей учнів;
 +
*б) збагаченні суб‘єктного досвіду учнів, задоволенні їх освітніх інтересів та запитів;
 +
*в) організації індивідуального навчання;
 +
*г) всі відповіді правильні;
 +
*д) правильна відповідь відсутня.
 +
2. Як суб‘єкт навчальної діяльності учень відрізняється такими характеристиками (вилучіть зайве):
 +
*а) бажання діяти за аналогією, одержувати готову інформацію;
 +
*б) ініціативність та активність;
 +
*в) високі пізнавальні мотиви;
 +
*г) уміння планувати й організовувати діяльність;
 +
*д) критичне мислення.
 +
3. Педагогічна технологія – це:
 +
*а) сукупність методів та прийомів навчання, котрі забезпечують одержання певної освіти;
 +
*б) засоби, за допомогою яких вчитель розв‘язує поставлені перед ним задачі по навчанню та вихованню учнів;
 +
*в) цілісна педагогічна система як синтез мети, змісту, необхідних форм, методів та засобів навчання й діагностики, яка забезпечує досягнення спрогнозованих результатів;
 +
*г) всі відповіді правильні;
 +
*д) правильна відповідь відсутня.
 +
4. Інноваційний процес в освіті характеризується як:
 +
*а) цілеспрямована зміна в системі освіти, що полягає у появі нової теорії, технології, змісту та форм освіти або у заміні принципів, на яких ґрунтується функціонування системи освіти;
 +
*б) діяльність з апробації нових форм та методів навчання чи виховання;
 +
*в) діяльність із запровадження сучасних педагогічних технологій з метою підвищення ефективності шкільної освіти;
 +
*г) усі відповіді вірні.
 +
5. Інтерактивними методами навчання є:
 +
*а) пізнавально-пошукова діяльність: робота з текстом, географічними картами, пошук інформації і Інтернеті;
 +
*б) проблемна лекція, оглядова лекція, контрольна робота, пояснення;
 +
*в) самостійна робота учня;
 +
*г) евристична бесіда, мозковий штурм, диспут, дискусія, тренінг, сюжетно-рольова гра;
 +
*д) всі відповіді правильні.
 +
6. Сутність дослідницького методу навчання у тому, що:
 +
*а) учні самі здобувають знання в процесі розв‘язання проблеми та самостійного здійснення пошуку засобів для її розв‘язання;
 +
*б) вчитель визначає проблему та демонструє шлях її дослідження та розв‘язання;
 +
*в) учні під керівництвом вчителя визначають проблему та здійснюють керований пошук шляхів її розв‘язання;
 +
*г) всі відповіді правильні;
 +
*д) правильна відповідь відсутня.
 +
7. Пізнавальний інтерес розвивається за допомогою таких прийомів (вилучіть зайве):
 +
*а) зацікавлення змістом навчального матеріалу;
 +
*б) зацікавлення процесом навчання;
 +
*в) включення учнів у творчу діяльність;
 +
*г) постановка проблемної задачі;
 +
*д) пред‘явлення дидактичних вимог;
 +
8. У чому полягає суть професійної компетентності вчителя? Оберіть найбільш повну відповідь:
 +
*а) у знаннях закономірностей розвитку особистості;
 +
*б) в єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності;
 +
*в) у знаннях цілей, завдань і технологій навчання і виховання;
 +
*г) у наявності аналітичних, прогностичних, проективних, рефлексивних умінь
 +
*д) у володінні різноманітними педагогічними техніками.--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 12:54, 19 травня 2015 (EEST)
 +
 +
 +
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 14:06, 7 вересня 2015 (EEST)

Поточна версія на 12:30, 22 вересня 2015

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день! Сьогодні за розкладом у нас інтерактиане практичне заняття. На моїй сторінці обговорення Ви знайдете теоретичний матеріал. Опрацюйте його та дайте відповіді на питання:

 • У чому суть технологічності в освіті?
 • Що таке технологічний підхід у навчанні?
 • Простежте еволюцію поняття "педагогічна технологія".

Суть технологічності в освіті полягає в посиленні технологічного аспекту підготовки вчителя, взаємодію педагога з дитиною і колективом в цілому; створення такого освітньо-розшвивального середовища, у результаті з яким у вчителя формується готовність до роботи, розуміння ним своєї ідеальної сутності, на основі якої виробляється особистісна педагогічна концепція і персональна технологія. На основі знання сучасних педагогічних технологій освіта переорієнтовується на особистість учня, сприяє самореалізації особистості.

 • Що таке технологічний підхід у навчанні?
Технологічний підхід у навчанні - це вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя з учнями. Будь-яка педагогічна технологія повинна задовольняти основні методологічні вимоги (критерії технологічності).
 • Простежте еволюцію поняття "педагогічна технологія".
У Росії термін "педагогічна технологія" згадується у 20-ті рр. в роботах І. Павлова, М. Бехтерева, С. Шацького. Запровадження перших програм аудіовізуального навчання в США в 30-х рр. започаткувало технологічну революцію в освіті і відкрило дискусію про нову дисципліну - педагогічну техноогію. 40-50-ті рр. поява в школі різноманітних технічних засобів (магнітофони, програвачі). 50-60-ті рр. - виникнення програмованого навчання (лінгафонні кабінети, тренажери, навчальні машини). На початку 60-х рр. термін "педагогічна технологія" з'явився на сторінках закордонної преси; відбувається становлення педагогічної технології. 70-ті рр. - розширюється база педагогічної технології, змінюється методична основа, здійснюється підготовка професійних педагогів-технологів. 80-ті рр. - четвертий етап в еволюції поняття "педагогічна технологія" - створюються комп'ютерні лабораторії і дисплейні класи, зростає кількість та якість педагогічних програмних засобів. --Стешенко Валентина Іванівна (обговорення) 12:20, 22 вересня 2015 (EEST)

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 08:10, 27 березня 2015 (EET)


Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

 • Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкриття терміна "педагогічна технологія".
 • Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання", "технологія виховання", "персоніфікована технологія".

1. Пед. технологія - удосконалення, застосування й оцінювання систем, способів і засобів поліпшення процесу засвоєння знань (рада з пед. технолог., Велика Британія)

2. Пед. технол. - додаток до наукового знання про засвоєння й умови засвоєння навчального матеріалу для поліпшення ефективності і корисності навчання і практичної підготовки (Націон. центр програмованого навчання, Велика Британія)
3. Пед. технол. - система дій з планування, забезпечення й рцінювання всього процесу навчання, обумовлена специфічною метою, зоснована на дослідженнях процесу засвоєння знань і комунікації, а також для використання людських і матеріальних ресурсів для досягнення ефективності навчання (Комісія з технології навчання, США)
 Усі три визначення мають істотний недолік: у них не згадується про методи досягнення ефективності навчання. П,Д,Мітчелл пропонує розглядати кілька значень пед. технологій одночасно. Мітчелл дійшов висновку про існування концептуальної мозаїки значень пед. технол. Проаналізувавши 102 джерела з пед. технол., він формулює остаточне "Пед. технологія є галузь досліджень і практики, що мають зв'язки з усіма аспектами організації педагогічних систем і процедурою розподілу ресурсів для досягнення специфічних і потенційно відтворюваних педагогічних результатів". Це твердження є вдалою спробою об'єднання всіх відомих значень пед. технологій.
 Освітня технологія - це стратегія розвитку національного, державного і регіонального і муніципального освітнього простору.
Пед. технологія - системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахування технічних і людських ресурсів та їх взаємодій, що ставить своїм завдання оптимізацію форм освіти.
Технологія навчання - це шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах предмета, теми, питання.
Технологія виховання - це обгрунтована система педагогічних засобів, форм, методів, їх етапність, націленість на вирішення.
Персоніфіковані технології засновані на науково-теоретичному обгрунтуванні і систематизації поглядів педагогічних персоналій в контексті розвитку освіти в Україні.--Стешенко Валентина Іванівна (обговорення) 12:22, 22 вересня 2015 (EEST)

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 14:19, 15 квітня 2015 (EEST)


Шановні колеги! Продовжуємо працювати.

 • Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча?Відповідь аргументуйте.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 16:05, 20 квітня 2015 (EEST) Так, я згодна з даним твердження. Адже кожна система це синтез досягнень у відповідній галузі, традиції, досвід, суспільний прогрес тощо. Це послідовність, очікувані результати, сам навчально-виховний процес.--Стешенко Валентина Іванівна (обговорення) 12:23, 22 вересня 2015 (EEST)

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 09:47, 18 червня 2015 (EEST)

Індивідуальні заняття

На моїй сторінці обговорення Ви знайдете зміст та завдання щодо індивідуальних занять. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 17:09, 20 квітня 2015 (EEST) --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 13:36, 14 травня 2015 (EEST)

Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

 • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?

У педагогічній практиці інноваційна діяльність педагога може бути обумовлена різними мотивами (підвищення ефективності навчально-виховного процесу; намагання привернути до себе увагу, здобути визнання та ін.), справжню суть яких з'ясувати буває нелегко, оскільки з часом вони можуть змінюватися. Мотиваційна готовність, сприйнятливість до педагогічних нововведень є важливою якістю вчителя, оскільки лише адекватна цілям інноваційної діяльності мотивація забезпечує ефективну діяльність і саморозкриття особистості педагога. Часто провідним мотивом інноваційної педагогічної діяльності є пізнавальний інтерес. Пізнавальні інтереси педагога, орієнтованого на застосування інноваційних освітніх технологій, концентруються навколо потреби у науковому розумінні різноманітних аспектів особистісної орієнтації освіти; на осмисленні власного досвіду, ступеня ефективності педагогічної діяльності, формування своєї позиції щодо змін у системі освіти; використанні нових знань у власній практичній діяльності. Мотивація особистості педагога обумовлена його професійними інтересами, ціннісними орієнтаціями, ідеалами. Вона виявляється як у всій його професійній життєдіяльності, так і в окремих педагогічних ситуаціях, визначає його сприйняття зовнішніх подій і логіку поведінки. До ідеї про необхідність інновацій багато вчителів приходять через невдоволеність власною професійною діяльністю у межах традиційного педагогічного процесу. Тільки випробувавши себе в різних моделях навчання й виховання, можна обрати адекватні особистісній і професійній спрямованості методи, прийоми, способи роботи

 • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?

У навчально-виховному процесі я використовую пошуково-дослідницькі форми роботи, ігрові технології (гра «займи позицію», «коло ідей» і т.д.), інтерактивні прийоми ( робота в парах, групах, малих групах тощо). На уроках історії учні розвивають ключові компетенції, працюючи над проектами. Сьогодні будь-які інновації не обходяться без використання комп’ютера. Часто проводжу уроки в класі з використанням мультимедійної дошки.

 • Як Ви оцінюєте ефективність апробованих та впроваждуваних педагогічних нововведень?

Загалом використання інновацій підвищує інтерес та позитивну мотивацію учнів до навчання, активізує пізнавальну діяльність, розвиває мислення і творчі здібності дитини, оволодіння комунікативними навичками. Проте при використанні інновацій є певні недоліки та труднощі. Це, перш за все, великі затрати часу на підготовку уроку. Крім того, в Інтернеті дитина не захищена від негативної інформації, що шкодить психіці і вихованню, шкідливий вплив комп’ютерної техніки на здоров’я дитини. Діти стали менше читати художньої літератури. Також може виникати патологічна залежність дитини від комп’ютера та й не в усіх школах навчальні кабінети обладнанні комп’ютерною технікою.

 • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

Ставлення позитивне. В умовах розбудови інформаційного суспільства, удосконалення інноваційних технологій та модернізації освітянської сфері актуальним є вивчення, аналіз та висвітлення (популяризація) творчих здобутків педагогів-новаторів, активного їх втілення в практичну діяльність закладів освіти України. Час від часу в Інтернет мережі знайомлюся із матеріалами Всеукраїнського щорічного проекту «Педагоги-новатори в Україні»--Стешенко Валентина Іванівна (обговорення) 12:26, 22 вересня 2015 (EEST) Залучайтесь до дискусії.--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:25, 6 травня 2015 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Дайте відповідь на тестові питання: 1. Сутність особистісно орієнтованої освіти полягає у :

 • а) вивченні індивідуально-психологічних особливостей учнів;
 • б) збагаченні суб‘єктного досвіду учнів, задоволенні їх освітніх інтересів та запитів;
 • в) організації індивідуального навчання;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

2. Як суб‘єкт навчальної діяльності учень відрізняється такими характеристиками (вилучіть зайве):

 • а) бажання діяти за аналогією, одержувати готову інформацію;
 • б) ініціативність та активність;
 • в) високі пізнавальні мотиви;
 • г) уміння планувати й організовувати діяльність;
 • д) критичне мислення.

3. Педагогічна технологія – це:

 • а) сукупність методів та прийомів навчання, котрі забезпечують одержання певної освіти;
 • б) засоби, за допомогою яких вчитель розв‘язує поставлені перед ним задачі по навчанню та вихованню учнів;
 • в) цілісна педагогічна система як синтез мети, змісту, необхідних форм, методів та засобів навчання й діагностики, яка забезпечує досягнення спрогнозованих результатів;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

4. Інноваційний процес в освіті характеризується як:

 • а) цілеспрямована зміна в системі освіти, що полягає у появі нової теорії, технології, змісту та форм освіти або у заміні принципів, на яких ґрунтується функціонування системи освіти;
 • б) діяльність з апробації нових форм та методів навчання чи виховання;
 • в) діяльність із запровадження сучасних педагогічних технологій з метою підвищення ефективності шкільної освіти;
 • г) усі відповіді вірні.

5. Інтерактивними методами навчання є:

 • а) пізнавально-пошукова діяльність: робота з текстом, географічними картами, пошук інформації і Інтернеті;
 • б) проблемна лекція, оглядова лекція, контрольна робота, пояснення;
 • в) самостійна робота учня;
 • г) евристична бесіда, мозковий штурм, диспут, дискусія, тренінг, сюжетно-рольова гра;
 • д) всі відповіді правильні.

6. Сутність дослідницького методу навчання у тому, що:

 • а) учні самі здобувають знання в процесі розв‘язання проблеми та самостійного здійснення пошуку засобів для її розв‘язання;
 • б) вчитель визначає проблему та демонструє шлях її дослідження та розв‘язання;
 • в) учні під керівництвом вчителя визначають проблему та здійснюють керований пошук шляхів її розв‘язання;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

7. Пізнавальний інтерес розвивається за допомогою таких прийомів (вилучіть зайве):

 • а) зацікавлення змістом навчального матеріалу;
 • б) зацікавлення процесом навчання;
 • в) включення учнів у творчу діяльність;
 • г) постановка проблемної задачі;
 • д) пред‘явлення дидактичних вимог;

8. У чому полягає суть професійної компетентності вчителя? Оберіть найбільш повну відповідь:

 • а) у знаннях закономірностей розвитку особистості;
 • б) в єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності;
 • в) у знаннях цілей, завдань і технологій навчання і виховання;
 • г) у наявності аналітичних, прогностичних, проективних, рефлексивних умінь
 • д) у володінні різноманітними педагогічними техніками.--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:54, 19 травня 2015 (EEST)


--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 14:06, 7 вересня 2015 (EEST)