Відмінності між версіями «Педагогічна інноватика Ляшенко Ю.С.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 21: Рядок 21:
 
Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча?
 
Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча?
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 12:40, 12 травня 2016 (EEST)
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 12:40, 12 травня 2016 (EEST)
 
+
-- Педагогічна система – це група людей, які ставлять освітньо-виховні завдання перед собою, а потім вирішують їх. Вони можуть бути виконані із застосуванням різних методів у виховній, освітній та навчальною діяльності, які спрямовані на досягнення головних завдань у своїй творчій роботі з дітьми. Педагогічна система включає в себе ряд підсистем. Це все соціальні інститути, які виконують освітньо-виховні функції і об’єднуються в єдину освітню концепцію. Головною підсистемою в освіті є школа. Педагогічна система завжди повинна бути технологічною, оскільки технологічний підхід характеризує спрямованість педагогічних досліджень на вдосконалення діяльності навчання, підвищення її результативності, інструментальності, інтенсивності. З огляду на неоднозначність поглядів різних науковців щодо педагогічних технологій, питання розробки та впровадження відповідних технологій, а також технологізації навчально-виховного процесу, досі є актуальними в сучасних умовах модернізації педагогічної освіти. Однією із суттєвих характеристик педагогічного процесу є його технологізація - дотримання змісту і послідовності навчально-виховних етапів, що потребує особливої уваги до використання, розвитку і вдосконалення педагогічних технологій.--[[Користувач:Ляшенко Юлія Сергіївна|Ляшенко Юлія Сергіївна]] ([[Обговорення користувача:Ляшенко Юлія Сергіївна|обговорення]]) 13:01, 1 листопада 2016 (EET)
 +
--
 
Добрий день!
 
Добрий день!
  
 
Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання", "технологія виховання", "персоніфікована технологія".
 
Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання", "технологія виховання", "персоніфікована технологія".
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 10:50, 18 травня 2016 (EEST)
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 10:50, 18 травня 2016 (EEST)
 
+
--
 
==== Індивідуальні заняття ====
 
==== Індивідуальні заняття ====
  

Версія за 14:05, 1 листопада 2016

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день!

Сьогодні ми розпочинаємо наші інтерактивні практичні заняття. Опрацюйте теоретичний матеріал на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на питання:

 • У чому суть технологічності в освіті?

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:30, 27 квітня 2016 (EEST)


У порівнянні з навчанням, що побудоване на підставі методичного підходу, технологія навчання має такі переваги: Основою навчання є чітке визначення кінцевої мети. У традиційній педагогіці проблема цілей не є ведучою, тоді як у технології ціль розглядається як центральний компонент, який дозволяє точно визначити ступінь її досягнення. Діагностично поставлена мета при технологічному підході до навчання дозволяє розробити адекватні методи навчання та контролю. Технологія дозволяє звести до мінімуму ситуації, коли педагог змушений переходити до педагогічних експромтів у пошуку оптимальних варіантів навчання Сутність педагогічної технології полягає в попередньому проектуванні з урахуванням діагностичної мети і необхідного засвоєння знань, умінь і навичок. На відміну від методичних розробок уроків, орієнтованих на викладача, педагогічні технології орієнтовані на тих, кого навчають. Суттєві ознаки, властивості педагогічної технології – це діагностичність, цілепокладання, результативність, коректируємість.--Ляшенко Юлія Сергіївна (обговорення) 13:18, 17 травня 2016 (EEST)

Окремі методи і форми навчання повинні поступитися цілісним педагогічним технологіям.
 Технологія навчання відображає шлях освоєння конкретного навчального матеріалу. Вона близька до окремої методики.
 Педагогічна технологія функціонує як наука, що досліджує найраціональніші методи навчання.
 Основне завдання педагогів - технологів: оптимальний розподіл людських, матеріальних і фінансових ресурсів для одержання бажаних педагогічних      результатів.
 Це новий етап в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу природного розвитку дитини.--Ляшенко Юлія Сергіївна (обговорення) 14:14, 5 жовтня 2016 (EEST)


Шановні колеги! Продовжуємо працювати.

Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча? --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:40, 12 травня 2016 (EEST) -- Педагогічна система – це група людей, які ставлять освітньо-виховні завдання перед собою, а потім вирішують їх. Вони можуть бути виконані із застосуванням різних методів у виховній, освітній та навчальною діяльності, які спрямовані на досягнення головних завдань у своїй творчій роботі з дітьми. Педагогічна система включає в себе ряд підсистем. Це все соціальні інститути, які виконують освітньо-виховні функції і об’єднуються в єдину освітню концепцію. Головною підсистемою в освіті є школа. Педагогічна система завжди повинна бути технологічною, оскільки технологічний підхід характеризує спрямованість педагогічних досліджень на вдосконалення діяльності навчання, підвищення її результативності, інструментальності, інтенсивності. З огляду на неоднозначність поглядів різних науковців щодо педагогічних технологій, питання розробки та впровадження відповідних технологій, а також технологізації навчально-виховного процесу, досі є актуальними в сучасних умовах модернізації педагогічної освіти. Однією із суттєвих характеристик педагогічного процесу є його технологізація - дотримання змісту і послідовності навчально-виховних етапів, що потребує особливої уваги до використання, розвитку і вдосконалення педагогічних технологій.--Ляшенко Юлія Сергіївна (обговорення) 13:01, 1 листопада 2016 (EET) -- Добрий день!

Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання", "технологія виховання", "персоніфікована технологія". --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 10:50, 18 травня 2016 (EEST) --

Індивідуальні заняття

Консультації

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:13, 23 травня 2016 (EEST)


--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:32, 8 вересня 2016 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

 • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?

виховання творчої особистості.--Ляшенко Юлія Сергіївна (обговорення) 12:55, 1 листопада 2016 (EET)

 • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?

під час уроків; підбираю нові інноваційні методи відповідно до матеріалу уроку, які найкраще підходять для здобуття учнями необхідних знань і умінь.--Ляшенко Юлія Сергіївна (обговорення) 12:55, 1 листопада 2016 (EET)

 • Як Ви оцінюєте ефективність апробованих та впроваждуваних педагогічних нововведень?

позитивно оцінюю використання інтерактивних методів та ІКТ.--Ляшенко Юлія Сергіївна (обговорення) 12:55, 1 листопада 2016 (EET)

 • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

ставлення позитивне, ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів середній.--Ляшенко Юлія Сергіївна (обговорення) 12:55, 1 листопада 2016 (EET)

Залучайтесь до дискусії. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 10:59, 31 травня 2016 (EEST)--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 10:58, 26 вересня 2016 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю