Педагогічна інноватика Наумко Л.М.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

--Наумко Любов Миколаївна (обговорення) 19:25, 15 вересня 2017 (EEST)

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день!

Сьогодні ми розпочинаємо наші інтерактивні практичні заняття. Опрацюйте теоретичний матеріал на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на питання:

  • У чому суть технологічності в освіті?

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 10:45, 26 квітня 2017 (EEST) Педагогічна технологія в загально педагогічному розумінні характеризує цілісний освітній процес з його метою, змістом і методами навчання. Окрема предметна педагогічна технологія - сукупність методів і засобів для реалізації визначеного змісту навчання в межах одного предмета. --Наумко Любов Миколаївна (обговорення) 21:13, 1 травня 2017 (EEST)


Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

  • Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкриття терміна "педагогічна технологія".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 15:37, 16 травня 2017 (EEST) 1 перыод 40-50рр.термын "технологыя в навчанны" означав застосування ынженерноъ думки в навчальному процесы,технычны засоби навчання.11 перыод середина 50-60рр.-запровадження програмованого навчання.111період 70-ті роки доповнюється навчальний процес інформатикою.1У період 80-ті роки-характеризується створенням комп'ютерних лабораторій і дисплейних класів.Дискусія про сутність педагогічної ттттехнології зводиться до зіткнення двох точок зору.Одні вважають пед. технологію комплексом сучасних технічних засобів навчання.Другі автори вважають їїпроцесом комунікації.Окрему групу становлять автори, які поєднують у поняття "пед. технології" засоби і процес навчання. Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

  • Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 18:16, 16 травня 2017 (EEST) Педагогічна технологія досліджує весь навчальний процес у цілому,розглядає його як систему,об'єднує і нові концепції процесу навчання і проблему відшукування нових засобів та методів навчання.Освітні технології є стратегіями розвитку національного,державного,регіонального і муніципальнпго освітнього простору.Педагогічна технологія відображає тактику реалізації освітніх технологій.Педагогічна технологія це наука і одночасно система способів,принципів навчання і як реальний процес навчання.--Наумко Любов Миколаївна (обговорення) 11:00, 20 червня 2017 (EEST)


Шановні колеги! Продовжуємо працювати.

Індивідуальні заняття

Добрий день! На моїй сторінці обговорення Ви знайдете список рекомендованої літератури та завдання щодо індивідуального заняття. Завдання № 1. Дайте відповідь на питання : Чому «технологія» є більш ефективним засобом освіти, розвитку і виховання учнів ніж «методика»? Технологія в загальропедагогічному розумінні характеризує цілісний освітній процес з його метою,змістом і методами навчання,носить більш універсальний характер.Методика-більш індивідуальна,це сукупність прийомів і способів навчання. Вона залежить від особистості вчителя,його темпераменту й уміння.Також технологію від методики відрізняють два принципові моменти:планування дій та досягнення кінцевого результату.Методика-це узагальнення досвіду.Доброго дня шановні колеги, давайте знайомитись! Я, Клочко Оксана Миколаївна, ваш новий викладач з навчальної дисципліни "Педагогічна іннватика". Вітаю вас із початком нового навчального року! Натхнення, міцних нервів та оптимізму! Згодом на моїй сторіночці буде викладено лекції з курсу. Маю надію, що вони стануть вам у нагоді!

Будь-ласка, звертайтесь за допомогою або з пропозиціями по темах лекцій.

Чекаю на ваші дописи--Клочко Оксана Миколаївна (обговорення) 14:14, 7 вересня 2017 (EEST)

Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

  • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?

Прагнення до нового,більш досконалого,бажання викликати інтерес до історії у всіх учнів.

  • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?

Знайомлюсь з досвідом колег,читаю методичну літературу і планую використати це нове у своїй роботі.

  • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

Ставлення до новаторів позитивне,а --Наумко Любов Миколаївна (обговорення) 19:25, 15 вересня 2017 (EEST)проблем у педагогів-новаторів багато,вирішення яких не завжди залежить від них,а насамперед від системи освіти,яку змінюють,на мою думку,не на краще. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 20:05, 22 травня 2017 (EEST)


--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 20:46, 30 травня 2017 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю