Відмінності між версіями «Педагогічна інноватика Романчук Т.Ю.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Тематичні дискусії (Інтернет-семінари))
(Інтерактивні практичні заняття)
Рядок 7: Рядок 7:
 
*У чому суть технологічності в освіті?
 
*У чому суть технологічності в освіті?
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 12:31, 27 квітня 2016 (EEST)
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 12:31, 27 квітня 2016 (EEST)
 +
1. Доброго дня! Мої відповіді
 +
Сучасні технології в освіті розглядаються як засіб, за допомогою якого може бути реалізована нова освітня парадигма. Тенденції розвитку освітніх технологій безпосередньо пов'язані з гуманізацією освіти, що сприяє самоактуалізації і самореалізації особистості. Термін «освітні технології» - більш ємний, ніж «технології навчання», бо він має на увазі ще й виховний аспект, пов'язаний з формуванням і розвитком особистісних якостей учнів.
 +
Сучасний підхід до викладання полягає в побудові його на технологічній основі. Загальні принципи і правила технології викладання бачаться в наступному:
 +
1. Принцип педагогічної доцільності, сформульований А. С. Макаренка: «Ні одна дія педагога не повинно стояти осторонь від поставлених цілей».
 +
2. Взаємозв'язок і взаємозумовленість викладання і навчання як двох нерозривних сторін процесу навчання. Викладання - це організація педагогічно доцільною самостійної діяльності учнів. Головне завдання вчителя, як її бачив К. Д. Ушинський, - перетворити діяльність учня в його самодіяльність.
 +
3. Гранична конкретизація навчально-виховних і розвиваючих цілей у змісті, методах, засобах навчання, в організованих учителем способи діяльності учнів.
 +
4. Необхідною елементом технології викладання є тематичне планування, що включає коротку характеристику кінцевих результатів і побудову всього ланцюжка окремих занять, зв'язаних однією логікою.
 +
5. Організація контролю на кожному етапі навчально-пізнавальної діяльності учнів.
 +
6. Стимулювання творчої діяльності учнів, орієнтація на учня не тільки знає, а й вміє.
 +
7. Різноманітність форм і методів навчання, недопущення універсалізації окремого засобу або форми.
 +
--[[Користувач:Романчук Тетяна Юріївна|Романчук Тетяна Юріївна]] ([[Обговорення користувача:Романчук Тетяна Юріївна|обговорення]]) 21:10, 22 липня 2016 (EEST)
  
  

Версія за 21:14, 22 липня 2016

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день!

Сьогодні ми розпочинаємо наші інтерактивні практичні заняття. Опрацюйте теоретичний матеріал на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на питання:

  • У чому суть технологічності в освіті?

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:31, 27 квітня 2016 (EEST) 1. Доброго дня! Мої відповіді Сучасні технології в освіті розглядаються як засіб, за допомогою якого може бути реалізована нова освітня парадигма. Тенденції розвитку освітніх технологій безпосередньо пов'язані з гуманізацією освіти, що сприяє самоактуалізації і самореалізації особистості. Термін «освітні технології» - більш ємний, ніж «технології навчання», бо він має на увазі ще й виховний аспект, пов'язаний з формуванням і розвитком особистісних якостей учнів. Сучасний підхід до викладання полягає в побудові його на технологічній основі. Загальні принципи і правила технології викладання бачаться в наступному: 1. Принцип педагогічної доцільності, сформульований А. С. Макаренка: «Ні одна дія педагога не повинно стояти осторонь від поставлених цілей». 2. Взаємозв'язок і взаємозумовленість викладання і навчання як двох нерозривних сторін процесу навчання. Викладання - це організація педагогічно доцільною самостійної діяльності учнів. Головне завдання вчителя, як її бачив К. Д. Ушинський, - перетворити діяльність учня в його самодіяльність. 3. Гранична конкретизація навчально-виховних і розвиваючих цілей у змісті, методах, засобах навчання, в організованих учителем способи діяльності учнів. 4. Необхідною елементом технології викладання є тематичне планування, що включає коротку характеристику кінцевих результатів і побудову всього ланцюжка окремих занять, зв'язаних однією логікою. 5. Організація контролю на кожному етапі навчально-пізнавальної діяльності учнів. 6. Стимулювання творчої діяльності учнів, орієнтація на учня не тільки знає, а й вміє. 7. Різноманітність форм і методів навчання, недопущення універсалізації окремого засобу або форми. --Романчук Тетяна Юріївна (обговорення) 21:10, 22 липня 2016 (EEST)


Шановні колеги! Продовжуємо працювати.

Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча? --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:42, 12 травня 2016 (EEST)


Добрий день! Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання", "технологія виховання", "персоніфікована технологія".--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 10:54, 18 травня 2016 (EEST)

Індивідуальні заняття

Консультації

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:14, 23 травня 2016 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

  • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?

виховання творчої особистості.

  • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?

під час уроків; підбираю нові інноваційні методи відповідно до матеріалу уроку, які найкраще підходять для здобуття учнями необхідних знань і умінь.

  • Як Ви оцінюєте ефективність апробованих та впроваждуваних педагогічних нововведень?

позитивно оцінюю використання інтерактивних методів та ІКТ.

  • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

ставлення позитивне, ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів середній. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:04, 31 травня 2016 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю