Відмінності між версіями «Педагогічна інноватика Романчук Т.Ю.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Консультації)
(Тематичні дискусії (Інтернет-семінари))
Рядок 66: Рядок 66:
 
ставлення позитивне, ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів середній.
 
ставлення позитивне, ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів середній.
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 11:04, 31 травня 2016 (EEST)
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 11:04, 31 травня 2016 (EEST)
 +
 +
Доброго дня! Вибачте що турбую ,скажіть будь - ласка я не зрозуміла що  мені писати, чи давати відповідь чи ні?--[[Користувач:Романчук Тетяна Юріївна|Романчук Тетяна Юріївна]] ([[Обговорення користувача:Романчук Тетяна Юріївна|обговорення]]) 01:36, 25 вересня 2016 (EEST)
  
 
==== Проведення та перевірка модульного контролю ====
 
==== Проведення та перевірка модульного контролю ====

Версія за 01:40, 25 вересня 2016

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день!

Сьогодні ми розпочинаємо наші інтерактивні практичні заняття. Опрацюйте теоретичний матеріал на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на питання:

  • У чому суть технологічності в освіті?

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:31, 27 квітня 2016 (EEST) 1. Доброго дня! Мої відповіді Сучасні технології в освіті розглядаються як засіб, за допомогою якого може бути реалізована нова освітня парадигма. Тенденції розвитку освітніх технологій безпосередньо пов'язані з гуманізацією освіти, що сприяє самоактуалізації і самореалізації особистості. Термін «освітні технології» - більш ємний, ніж «технології навчання», бо він має на увазі ще й виховний аспект, пов'язаний з формуванням і розвитком особистісних якостей учнів. Сучасний підхід до викладання полягає в побудові його на технологічній основі. Загальні принципи і правила технології викладання бачаться в наступному: 1. Принцип педагогічної доцільності, сформульований А. С. Макаренка: «Ні одна дія педагога не повинно стояти осторонь від поставлених цілей». 2. Взаємозв'язок і взаємозумовленість викладання і навчання як двох нерозривних сторін процесу навчання. Викладання - це організація педагогічно доцільною самостійної діяльності учнів. Головне завдання вчителя, як її бачив К. Д. Ушинський, - перетворити діяльність учня в його самодіяльність. 3. Гранична конкретизація навчально-виховних і розвиваючих цілей у змісті, методах, засобах навчання, в організованих учителем способи діяльності учнів. 4. Необхідною елементом технології викладання є тематичне планування, що включає коротку характеристику кінцевих результатів і побудову всього ланцюжка окремих занять, зв'язаних однією логікою. 5. Організація контролю на кожному етапі навчально-пізнавальної діяльності учнів. 6. Стимулювання творчої діяльності учнів, орієнтація на учня не тільки знає, а й вміє. 7. Різноманітність форм і методів навчання, недопущення універсалізації окремого засобу або форми. --Романчук Тетяна Юріївна (обговорення) 21:10, 22 липня 2016 (EEST)


Шановні колеги! Продовжуємо працювати.

Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча? --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:42, 12 травня 2016 (EEST) Я повністю згодна з цим твердженням , адже :педагогічній технології притаманні всі ознаки системи: логіка процесу, взаємозв'язок частин, структурна і змістова цілісність, соціо- і природодоцільність, інтенсивність усіх процесів.Оскільки технологія є важливою умовою втілення концепції в практику, закономірно постає питання, а чи не підміняє вона методику. Як відомо, методика обумовлюється окремою дидактикою, яка враховує своєрідність змісту освіти і засобів її засвоєння. За смислом поняття “методика» ширше за поняття «технологія», адже воно включає разом із змістовим інструментальний аспект педагогічного процесу. У межах методики можуть співіснувати різні технології. Отже, методика є окремою теорією, а технологія - алгоритмом її втілення у практику.Педагогу недостатньо знати методику, він повинен уміти трансформувати знання і вміння, тобто володіти технологією отримання запланованого результату. Суттєвою особливістю педагогічної технології є гарантування кінцевого результату і проектування майбутнього навчального процесу.--Романчук Тетяна Юріївна (обговорення) 22:16, 22 липня 2016 (EEST)


Добрий день! Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання", "технологія виховання", "персоніфікована технологія".--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 10:54, 18 травня 2016 (EEST) Доброго дня !Відповідь на 3 завдання: 3.Освітня технологія — це система засобів, форм і способів організації освітньої взаємодії, що забезпечують ефективне управління і реалізацію освітнього процесу на основі комплексу цілей і певним чином сконструйованих інформаційних моделей освоюваної реальності — вмісту освіти. Педагогічна технологія є галузь досліджень і практики (у межах системи освіти), що має зв´язки (відносини) з усіма аспектами організації педагогічних систем і процедурою розподілу ресурсів для досягнення специфічних і потенційно відтворюваних педагогічних результатів;. Технологія навчання – це система, яка відображає шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах визначеного предмета, теми, питання й у межах цієї технології. Вона близька до окремої методики. Її ще можна було б назвати дидактичною технологією. Технологія виховання — це строго обґрунтована система педагогічних засобів, форм, методів, їх етапність, націленість на вирішення конкретного виховного завдання. Кожне завдання має адекватну технологію виховання. Зміна завдання веде до зміни технології. Персоніфікована технологія - це конкретні погляди педагогічних персоналій на розвиток і вдосконалення освітньої системи.--Романчук Тетяна Юріївна (обговорення) 21:42, 22 липня 2016 (EEST)

Індивідуальні заняття

Консультації

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:14, 23 травня 2016 (EEST)


--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:33, 8 вересня 2016 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

  • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?

виховання творчої особистості.

  • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?

під час уроків; підбираю нові інноваційні методи відповідно до матеріалу уроку, які найкраще підходять для здобуття учнями необхідних знань і умінь.

  • Як Ви оцінюєте ефективність апробованих та впроваждуваних педагогічних нововведень?

позитивно оцінюю використання інтерактивних методів та ІКТ.

  • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

ставлення позитивне, ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів середній. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:04, 31 травня 2016 (EEST)

Доброго дня! Вибачте що турбую ,скажіть будь - ласка я не зрозуміла що  мені писати, чи давати відповідь чи ні?--Романчук Тетяна Юріївна (обговорення) 01:36, 25 вересня 2016 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю