Педагогічна інноватика Семенченко С.М.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 09:58, 14 жовтня 2017, створена Семенченко Світлана Михайлівна (обговореннявнесок) (Тематичні дискусії (Інтернет-семінари))

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день!

Сьогодні ми розпочинаємо наші інтерактивні практичні заняття. Опрацюйте теоретичний матеріал на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на питання:

  • У чому суть технологічності в освіті?

Технологічний підхід в освіті дозволяє організовувати навчально-виробничий процес на якісно новому рівні ефективності, оптимальності, наукоємності. Технологію можна розглядати як стиль сучасного науково-практичного мислення, який спрямований на досягнення гарантованого результату. Педагогічна технологія є комплексний інтегрований процес, що охоплює людей, ідеї, засоби та способи організації діяльності для аналізу проблем і планування, забезпечення, оцінювання та керування вирішенням проблем, що стосується всіх аспектів засвоєння знань.Освітні технології відображають стратегії розвитку національного, державного, регіонального освітнього простору.Педагогічній технології притаманні загальні риси і закономірності реалізації навчально-виховного процесу незалежно від конкретного навчального предмету.Сутність педагогічної технології полягає в попередньому проектуванні з урахуванням діагностичної мети і необхідного засвоєння знань, умінь і навичок. На відміну від методичних розробок уроків, орієнтованих на викладача, педагогічні технології орієнтовані на тих, кого навчають.Отже, суть технологічності в освіті полягає в тому, що вчителю треба визначати методи і засоби реалізації поставленої мети,які будуть найефективнішими.Таким чином, вибір освітньої технології – це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя з учнями--Семенченко Світлана Михайлівна (обговорення) 09:46, 14 жовтня 2017 (EEST) --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 10:46, 26 квітня 2017 (EEST)


Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

  • Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкриття терміна "педагогічна технологія".

"Педагогічна технологія є удосконалювання, застосування й оцінювання систем, способів і засобів для поліпшення процесу засвоєння знань" (Рада з педагогічної технології, Велика Британія). 2. "Педагогічна технологія є додаток до наукового знання про засвоєння й умови засвоєння навчального матеріалу для поліпшення ефективності і корисності навчання і практичної підготовки..." (Національний центр програмованого навчання, Велика Британія). 3. "Педагогічна технологія є система дій з планування, забезпечення й оцінювання всього процесу навчання, обумовлена специфічною метою, заснована на дослідженнях процесу засвоєння знань і комунікації, а також використання людських і матеріальних ресурсів для досягнення ефективнішого навчання" (Комісія з технології навчання, США). Усі три визначення мають істотний недолік — у них ідеться про підвищення ефективності навчання і не згадується про методи досягнення цього. І, нарешті, представники четвертої групи (Д. Фіни, II. Мітчелл, Р. Томас) пропонують розглядати кілька значень педагогічної технології одночасно. Обґрунтовуючи такий підхід (назвемо його багатоаспектним), Д. Фіни помітив: «Тільки наївні люди вважають, що технологія — це просто комплекс апаратури і навчальних матеріалів. Це значить набагато більше. Це спосіб організації, це напрямок думок про матеріали, людей, заклади, моделі і системи типу "людина — машина". Це перевірка економічних можливостей проблеми. Крім того, технологія істотно причетна до взаємодії науки, мистецтва і людських цінностей». Найбільш повно вивчив проблему П. Д. Мітчелл. "Педагогічна технологія є галузь досліджень і практики (у межах системи освіти), що має зв'язки (відносини) з усіма аспектами організації педагогічних систем і процедурою розподілу ресурсів для досягнення специфічних і потенційно відтворюваних педагогічних результатів.--Семенченко Світлана Михайлівна (обговорення) 09:46, 14 жовтня 2017 (EEST) --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 15:39, 16 травня 2017 (EEST)

Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

  • Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання".

Освітня технологія - це цілеспрямоване використання у комплексі чи окремо предметів, прийомів, засобів, подій чи відносин для підвищення ефективності навчального процесу.

Педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування і визначення викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів, їх взаємодія, що своїм завданням вважає оптимізацію форм освіти.

Технологія навчання - цілеспрямований процес постановки мети, постійне поновлення навчальних планів і програм, тестування альтернативних стратегій і навчальних матеріалів, оцінювання педагогічних систем вцілому і встановлення мети заново, щойно надходить нова інформація про ефективність системи--Семенченко Світлана Михайлівна (обговорення) 09:46, 14 жовтня 2017 (EEST)--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 18:19, 16 травня 2017 (EEST)


Шановні колеги! Продовжуємо працювати.

  • Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча?

Основи технологічної освіченості особистості закладаються в початковій школі. У загальноосвітньому навчальному закладі І ступеня забезпечується формування знань, практичних умінь, що ґрунтуються на життєвому досвіді дітей, на опорних знаннях та знаннях, одержаних з різних джерел інформації, сформованому творчому досвіді у застосуванні знань, практичних умінь у змінених або нових ситуаціях. У початковій школі учні отримують та оцінюють інформацію про природу, техніку, декоративно-прикладне мистецтво і дизайн, а також вчаться обробляти її засобами словесного, колірно-графічного і предметно вираженого образотворення. Технологічна освіта в початковій школі здійснюється шляхом вивчення навчальних предмету “Трудове навчання: технічна і художня праця”, який синтезує технічну і художню працю й забезпечує формування в учнів конструктивно-художніх і конструктивно-технічних умінь, які включають мовленнєву, графічну і предметно-пластичну творчість учнів.

Основна школа покликана забезпечити учням базовий рівень технологічної освіти, опанування ними основ технологічної культури. Учні мають ознайомитися з проектно-технологічною та інформаційною діяльністю, із світом сучасних професій з опорою на знання з основ наук на рівні предметно-практичної діяльності; залучення школярів до проектно-технологічної, інформаційної, художньо-трудової та дослідницької діяльності; розвиток в учнів здатності реально оцінювати свої можливості для вибору посильних творчих завдань.

Технологічна освіта старшокласників здійснюється у відповідності до обраного ними профілю.

Важливою складовою технологічної освіти є позаурочна предметно-перетворювальна діяльність, яка передбачає організацію роботи гуртків, клубів за інтересами, студій художньо-прикладної творчості, проведення екскурсій на виробництво, до музеїв народного мистецтва тощо.

У вдосконаленні технологічної освіти необхідна наступність на всіх рівнях навчання, що сприяє поступовому і неперервному оволодінню системою технологічних знань, практичних умінь та технологічних якостей, які забезпечать в подальшому результативність професійної підготовки.

Отже,педагогічна система є завжди технологічно--Семенченко Світлана Михайлівна (обговорення) 09:46, 14 жовтня 2017 (EEST) --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 19:32, 19 травня 2017 (EEST)

Індивідуальні заняття

Добрий день! На моїй сторінці обговорення Ви знайдете список рекомендованої літератури та завдання щодо індивідуального заняття. Завдання № 1. Дайте відповідь на питання : Чому «технологія» є більш ефективним засобом освіти, розвитку і виховання учнів ніж «методика»? «Технологія» в загальнопедагогічному розумінні характеризує цілісний освітній процес з його метою, змістом і методами навчання,носить більше універсальний характер. Методика ж - більш індивідуалізована сукупність прийомів і способів навчання. Вона залежить від особистості вчителя, його темпераменту й уміння. Також технологію від методики відрізняють два принципові моменти: планування дій та досянення кінцевого результату. Методика - це узагальнення досвіду--Семенченко Світлана Михайлівна (обговорення) 09:48, 14 жовтня 2017 (EEST)

Консультації

Доброго дня шановні колеги, давайте знайомитись! Я, Клочко Оксана Миколаївна, ваш новий викладач з навчальної дисципліни "Педагогічна іннватика". Вітаю вас із початком нового навчального року! Натхнення, міцних нервів та оптимізму! Згодом на моїй сторіночці буде викладено лекції з курсу. Маю надію, що вони стануть вам у нагоді!

Будь-ласка, звертайтесь за допомогою або з пропозиціями по темах лекцій.

Чекаю на ваші дописи--Клочко Оксана Миколаївна (обговорення) 14:23, 7 вересня 2017 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

  • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?

Професія педагога вимагає постійного самовдосконалення, тому вчитель прагне удосконалити навчально-виховний процес, покращити його кінцеві результати. Саме тому він вдається до інноватики. Учитель, як творча особистість намагається експериментувати з новими освітніми виховними системами, бо це цікаво і йому і його вихованцям. До педагогічних нововведень та їх впровадження кожен учитель повинен підходити творчо. Відбирати лише ті компоненти, які йому підходять і в найближчій перспективі приносять хоча б невеликий, але обов`язково позитивний результат.--Семенченко Світлана Михайлівна (обговорення) 09:54, 14 жовтня 2017 (EEST)

  • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?

Відповідно типу уроку підбираю потрібні педагогічні інновації, які найкраще сприятимуть реалізації теми і мети уроку та засвоєнню знань, умінь учнями.--Семенченко Світлана Михайлівна (обговорення) 09:54, 14 жовтня 2017 (EEST)

  • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

До новаторства ставлюсь позитивно, намагаюсь вивчати досвід педагогів - новаторів та впроваджувати його елементи в свою педагогічну діяльність. Вивчаю банк даних передового педагогічного досвіду вчителів Сумщини.Творчий учитель певною мірою вже педагог - новатор.--Семенченко Світлана Михайлівна (обговорення) 09:54, 14 жовтня 2017 (EEST)--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 20:07, 22 травня 2017 (EEST)

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 20:48, 30 травня 2017 (EEST)


Добрий день, шановні колеги! Пропоную для обговорення на інтернет-семінарі тему "Використання на заняттях з історії локальних педагогічних інновацій" (наприклад: мозковий штурм, метод дискусії, робота в групі, метод проектів, інтерактивні методи тощо) Чи часто ви застосовуєте їх на практиці? В чому переваги таких інновацій? Будь-ласка, долучайтесь до дискусії. Також нагадую вам, що навчання скоро добігає кінця, отже прошу вас вчасно виконати всі завдання.На моїй сторіночці ви знайдете необхідну для цього інформацію. --Клочко Оксана Миколаївна (обговорення) 12:38, 26 вересня 2017 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Питання для закріплення з навчальної дисципліни "Педагогічна інноватика"--Клочко Оксана Миколаївна (обговорення) 12:43, 12 жовтня 2017 (EEST)