Відмінності між версіями «Педагогічна інноватика Стеценко»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Інтерактивні практичні заняття)
(Проведення та перевірка модульного контролю)
 
(не показано 8 проміжних версій цього учасника)
Рядок 24: Рядок 24:
 
* Обґрунтуйте Ваше ставлення до проблеми технологізації виховного процесу.
 
* Обґрунтуйте Ваше ставлення до проблеми технологізації виховного процесу.
 
* Чи може, на Вашу думку,  вітчизняна система освіти вийти з кризи, запозичивши якусь цілісну освітню систему, яку можна було б взяти за взірець? Відповідь аргументуйте.
 
* Чи може, на Вашу думку,  вітчизняна система освіти вийти з кризи, запозичивши якусь цілісну освітню систему, яку можна було б взяти за взірець? Відповідь аргументуйте.
 +
1.Так згодна, тому що педагогічна система використовує і застосовує різні методи та форми у виховній, освітній та навчальній діяльності, які спрямовані на досягнення головних завдань у роботі з дітьми.
 +
2 Проблема полягає в тому, щоб надати вчителю методологію вибору, та механізм реалізації відібраного вченими змісту освіти в реальному навчальному процесі як з урахуванням інтересів та здібностей учнів, так і особистої творчої індивідуальності. Тому навчальним закладам потрібні не просто хороші вчителі, а вчитель-технолог, учитель-майстер, учитель-новатор і його професійні вміння повинні бути спрямовані не просто на контроль знань та умінь школярів, а на діагностику їх діяльності та розвитку. 3.Так, може, як що: спочатку буде створена потужна матеріальна база навчальних закладів усіх рівнів; фінансування освіти не буде здійснюватись за залишковим принципом; результат роботи вчителя оцінюватиметься не по рейтингу оцінок, а по практичному використанню знань, умінь і навичок учнів з врахуванням індивідуального, диференційованого підходу до учнів; створити потрібно свою національну систему освіти на основі вже розроблених перевірених часом педагогічних технологій, які використовують працюючі вчителі, вчителі-практики і саме їх залучити до даного процесу; українському суспільству потрібно змінити погляди на «умну людину»
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 13:24, 10 лютого 2015 (EET)
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 13:24, 10 лютого 2015 (EET)
  
Рядок 29: Рядок 31:
 
Добрий день! На моїй сторінці обговорення Ви знайдете список рекомендованої  літератури та завдання щодо індивідуального заняття.
 
Добрий день! На моїй сторінці обговорення Ви знайдете список рекомендованої  літератури та завдання щодо індивідуального заняття.
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 15:37, 27 лютого 2015 (EET)
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 15:37, 27 лютого 2015 (EET)
 +
Добрий день,Марино Вікторовно,прийміть відповідь на ваше питання.
 +
Освітні технології - стратегії розвитку національного, державного, регіонального і муніципального освітнього процесу. 2. Складовими педагогічних технологій є форми й методи взаємодії учасників навчального процесу. Результативність - очікувані результати. Тоді як методика встановлює конкретні закономірності, створюючи базу для теоретичного узагальнення, реалізуючи це у вигляді системи педагогічних рекомендацій, перетворюючи загальні теоретичні положення в конкретні дії вчителів та учнів. Таким чином, кожна методика зобов 'язана використовувати не лише загальні закономірності, а й встановлювати конкретні, які властиві педагогічному процесові даного контингенту.
  
 
==== Консультації ====
 
==== Консультації ====
Рядок 43: Рядок 47:
 
* Ваше ставлення  до новаторства та ступінь  поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.
 
* Ваше ставлення  до новаторства та ступінь  поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.
 
Залучайтесь до дискусії.--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 11:59, 2 березня 2015 (EET)
 
Залучайтесь до дискусії.--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 11:59, 2 березня 2015 (EET)
 +
 +
Доброго дня! 1.Мотивацією педагогів до інноваційної діяльності є пошук позитивних результатів діяльності учнів, їх зацікавленість предметом та професійне самоутвердження. 2. Використовую педагогічні інновації для вмотивування навчальної діяльності учнів, урізноманітнення етапів уроку, розвитку творчих здібностей дітей. 3.Для будь яких нововведень повинна спочатку бути створена база матеріальна, методична і дати викладачу обирати свою методику викладання та технології, виходячи із індивідуальних особливостей учнів. 4. Кожен педагог на мою думку є новатором, бо кожен викладач по-своєму бачить свій урок і використовує свої методи і прийоми. Новаторство на сучасному етапі має проблеми в першу чергу з поширенням досвіду на широкий загал через обмеженість фінансових ресурсів, велике навантаження педагогів навчальною та іншими видами діяльності.--[[Користувач:Стеценко Олена Володимирівна|Стеценко Олена Володимирівна]] ([[Обговорення користувача:Стеценко Олена Володимирівна|обговорення]]) 17:39, 14 травня 2015 (EEST)
  
  
Рядок 53: Рядок 59:
 
*б) збагаченні суб‘єктного досвіду учнів, задоволенні їх освітніх інтересів та запитів;
 
*б) збагаченні суб‘єктного досвіду учнів, задоволенні їх освітніх інтересів та запитів;
 
*в) організації індивідуального навчання;
 
*в) організації індивідуального навчання;
*г) всі відповіді правильні;
+
'''*г) всі відповіді правильні;'''
 
*д) правильна відповідь відсутня.
 
*д) правильна відповідь відсутня.
 
2. Як суб‘єкт навчальної діяльності учень відрізняється такими характеристиками (вилучіть зайве):
 
2. Як суб‘єкт навчальної діяльності учень відрізняється такими характеристиками (вилучіть зайве):
 
*а) бажання діяти за аналогією, одержувати готову інформацію;  
 
*а) бажання діяти за аналогією, одержувати готову інформацію;  
*б) ініціативність та активність;
+
'''*б) ініціативність та активність;'''
 
*в) високі пізнавальні мотиви;
 
*в) високі пізнавальні мотиви;
 
*г) уміння планувати й організовувати діяльність;
 
*г) уміння планувати й організовувати діяльність;
Рядок 65: Рядок 71:
 
*б) засоби, за допомогою яких вчитель розв‘язує поставлені перед ним задачі по навчанню та вихованню учнів;
 
*б) засоби, за допомогою яких вчитель розв‘язує поставлені перед ним задачі по навчанню та вихованню учнів;
 
*в) цілісна педагогічна система як синтез мети, змісту, необхідних форм, методів та засобів навчання й діагностики, яка забезпечує досягнення спрогнозованих результатів;
 
*в) цілісна педагогічна система як синтез мети, змісту, необхідних форм, методів та засобів навчання й діагностики, яка забезпечує досягнення спрогнозованих результатів;
*г) всі відповіді правильні;
+
'''*г) всі відповіді правильні;'''
 
*д) правильна відповідь відсутня.
 
*д) правильна відповідь відсутня.
 
4. Інноваційний процес в освіті характеризується як:
 
4. Інноваційний процес в освіті характеризується як:
*а) цілеспрямована зміна в системі освіти, що полягає у появі нової теорії, технології, змісту та форм освіти або у заміні принципів, на яких ґрунтується функціонування системи освіти;
+
'''*а) цілеспрямована зміна в системі освіти, що полягає у появі нової теорії, технології, змісту та форм освіти або у заміні принципів, на яких ґрунтується функціонування системи освіти;'''
 
*б) діяльність з апробації нових форм та методів навчання чи виховання;
 
*б) діяльність з апробації нових форм та методів навчання чи виховання;
 
*в) діяльність із запровадження сучасних педагогічних технологій з метою підвищення ефективності шкільної освіти;
 
*в) діяльність із запровадження сучасних педагогічних технологій з метою підвищення ефективності шкільної освіти;
Рядок 76: Рядок 82:
 
*б) проблемна лекція, оглядова лекція, контрольна робота, пояснення;
 
*б) проблемна лекція, оглядова лекція, контрольна робота, пояснення;
 
*в) самостійна робота учня;
 
*в) самостійна робота учня;
*г) евристична бесіда, мозковий штурм, диспут, дискусія, тренінг, сюжетно-рольова гра;
+
'''*г) евристична бесіда, мозковий штурм, диспут, дискусія, тренінг, сюжетно-рольова гра;'''
 
*д) всі відповіді правильні.
 
*д) всі відповіді правильні.
 
6. Сутність дослідницького методу навчання у тому, що:
 
6. Сутність дослідницького методу навчання у тому, що:
*а) учні самі здобувають знання в процесі розв‘язання проблеми та самостійного здійснення пошуку засобів для її розв‘язання;
+
'''*а) учні самі здобувають знання в процесі розв‘язання проблеми та самостійного здійснення пошуку засобів для її розв‘язання;'''
 
*б) вчитель визначає проблему та демонструє шлях її дослідження та розв‘язання;
 
*б) вчитель визначає проблему та демонструє шлях її дослідження та розв‘язання;
 
*в) учні під керівництвом вчителя визначають проблему та здійснюють керований пошук шляхів її розв‘язання;
 
*в) учні під керівництвом вчителя визначають проблему та здійснюють керований пошук шляхів її розв‘язання;
Рядок 89: Рядок 95:
 
*в) включення учнів у творчу діяльність;
 
*в) включення учнів у творчу діяльність;
 
*г) постановка проблемної задачі;
 
*г) постановка проблемної задачі;
*д) пред‘явлення дидактичних вимог;
+
*д)
 +
 
 
8. У чому полягає суть професійної компетентності вчителя? Оберіть найбільш повну відповідь:
 
8. У чому полягає суть професійної компетентності вчителя? Оберіть найбільш повну відповідь:
 
*а) у знаннях закономірностей розвитку особистості;
 
*а) у знаннях закономірностей розвитку особистості;
 
*б) в єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності;
 
*б) в єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності;
*в) у знаннях цілей, завдань і технологій навчання і виховання;
+
'''*в) у знаннях цілей, завдань і технологій навчання і виховання;'''
 
*г) у наявності аналітичних, прогностичних, проективних, рефлексивних умінь
 
*г) у наявності аналітичних, прогностичних, проективних, рефлексивних умінь
 
*д) у володінні різноманітними педагогічними техніками.
 
*д) у володінні різноманітними педагогічними техніками.
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 12:43, 17 березня 2015 (EET)
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 12:43, 17 березня 2015 (EET)
 +
--[[Користувач:Стеценко Олена Володимирівна|Стеценко Олена Володимирівна]] ([[Обговорення користувача:Стеценко Олена Володимирівна|обговорення]]) 17:56, 14 травня 2015 (EEST)
  
  
 
Нагадую Вам про необхідність виконання завдань з педагогічної інноватики. --[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 09:56, 6 травня 2015 (EEST)
 
Нагадую Вам про необхідність виконання завдань з педагогічної інноватики. --[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 09:56, 6 травня 2015 (EEST)

Поточна версія на 18:00, 14 травня 2015

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день! Сьогодні за розкладом у нас інтерактиане практичне заняття. На моїй сторінці обговорення Ви знайдете теоретичний матеріал. Опрацюйте його та дайте відповіді на питання:

 • У чому суть технологічності в освіті?

Відповідь: Суть технологічності освіти полягає в в тому, що будь-яка педагогічна технологія повинна задовольнити деякі основні методологічні вимоги (критерії технологічності) Концептуальність – у будь-якій педагогічній технології повинна бути опора на конкретну наукову концепцію, яка включає філософське, психологічне, дидактичне і соціально - педагогічне обґрунтування досягнень освітніх цілей. Системність – пед. технологія повинна володіти всіма ознаками системи: логікою процесу, взаємозв’язком всіх його частин, цілісністю. Можливість управління – це можливість діагностичного ціле направлення, планування, проектування процесу навчання, поетапної діагностики, варіювання засобам і методами процесу навчання з метою корекції результатів. Ефективність – сучасні пед. технології існують в конкурентних умовах і повинні бути ефективними в результатах і оптимальними в затратах, гарантувати досягнення конкретного стандарту навчання. Відтворення – можливість застосування (повторення, відтворення) пед. технології в інших однотипних навчальних закладах, іншими суб’єктами.

 • Що таке технологічний підхід у навчанні?
 • Простежте еволюцію поняття "педагогічна технологія".

2. Технологічний підхід у навчанні можна розглядати як систему дій з планування, забезпечення й оцінювання всього процесу навчання з метою ефективної взаємодії викладача й учня і досягнення високої результативності останньої.

3. Чотири етапи : 1. Поява в освітніх закладах теїхнічних засобів (40-50 р. 20 ст.); 2. виникнення програмового навчання (50-60 роки 20 ст.)3. Перехід від вербального навчання до аудівізуального (70-ті роки) 4. Створення компютерних лабораторій, дисплейних класів тощо (80-ті роки). --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:32, 27 січня 2015 (EET)

Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

 • Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкриття терміна "педагогічна технологія".
 • Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання", "технологія виховання", "персоніфікована технологія".

Відповідь: 1. Педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодій, що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО). Педагогічна технологія - це зв'язані в одне ціле методи, форми, кошти, способи, матеріальні ресурси, які забезпечують досягнення мети, тобто все, що знаходиться між метою і результатом(за Підласим І.П.). Педагогічна технологія - продумана у всіх деталях модель спільної педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення освітнього процесу із забезпеченням комфортних умов як для учнів, так і для вчителя (за Монаховим В.М.). 2. Освітня технологія - це стратегія розвитку національного, державного, регіонального і муніципального освітнього простору. 3. Педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодій,що ставить своїм завдання оптимізацію форм освіти.4. Технологія навчання - це шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах предмета, теми, питання. 5. Технології виховання - це обгрунтована система педагогічних засобів, форм, методів, їх етапність, націленість на вирішення. 6. Персоніфіковані технології засновані на науково - теоретичному обгрунтуванні і систематизації поглядів педагогічних персоналій в контексті розвитку освіти в Україні. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:51, 9 лютого 2015 (EET)Шановні колеги! Продовжуємо працювати.

 • Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча?
 • Обґрунтуйте Ваше ставлення до проблеми технологізації виховного процесу.
 • Чи може, на Вашу думку, вітчизняна система освіти вийти з кризи, запозичивши якусь цілісну освітню систему, яку можна було б взяти за взірець? Відповідь аргументуйте.

1.Так згодна, тому що педагогічна система використовує і застосовує різні методи та форми у виховній, освітній та навчальній діяльності, які спрямовані на досягнення головних завдань у роботі з дітьми. 2 Проблема полягає в тому, щоб надати вчителю методологію вибору, та механізм реалізації відібраного вченими змісту освіти в реальному навчальному процесі як з урахуванням інтересів та здібностей учнів, так і особистої творчої індивідуальності. Тому навчальним закладам потрібні не просто хороші вчителі, а вчитель-технолог, учитель-майстер, учитель-новатор і його професійні вміння повинні бути спрямовані не просто на контроль знань та умінь школярів, а на діагностику їх діяльності та розвитку. 3.Так, може, як що: спочатку буде створена потужна матеріальна база навчальних закладів усіх рівнів; фінансування освіти не буде здійснюватись за залишковим принципом; результат роботи вчителя оцінюватиметься не по рейтингу оцінок, а по практичному використанню знань, умінь і навичок учнів з врахуванням індивідуального, диференційованого підходу до учнів; створити потрібно свою національну систему освіти на основі вже розроблених перевірених часом педагогічних технологій, які використовують працюючі вчителі, вчителі-практики і саме їх залучити до даного процесу; українському суспільству потрібно змінити погляди на «умну людину» --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 13:24, 10 лютого 2015 (EET)

Індивідуальні заняття

Добрий день! На моїй сторінці обговорення Ви знайдете список рекомендованої літератури та завдання щодо індивідуального заняття. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 15:37, 27 лютого 2015 (EET) Добрий день,Марино Вікторовно,прийміть відповідь на ваше питання. Освітні технології - стратегії розвитку національного, державного, регіонального і муніципального освітнього процесу. 2. Складовими педагогічних технологій є форми й методи взаємодії учасників навчального процесу. Результативність - очікувані результати. Тоді як методика встановлює конкретні закономірності, створюючи базу для теоретичного узагальнення, реалізуючи це у вигляді системи педагогічних рекомендацій, перетворюючи загальні теоретичні положення в конкретні дії вчителів та учнів. Таким чином, кожна методика зобов 'язана використовувати не лише загальні закономірності, а й встановлювати конкретні, які властиві педагогічному процесові даного контингенту.

Консультації

Тема консультації "Особливості педагогічних технологій та впровадження іх у навчально-виховних процес ЗНЗ". Якщо Ви маєте питання, буду рада відповісти. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:23, 31 березня 2015 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

 • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?
 • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?
 • Як Ви оцінюєте ефективність апробованих та впроваждуваних педагогічних нововведень?
 • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

Залучайтесь до дискусії.--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:59, 2 березня 2015 (EET)

Доброго дня! 1.Мотивацією педагогів до інноваційної діяльності є пошук позитивних результатів діяльності учнів, їх зацікавленість предметом та професійне самоутвердження. 2. Використовую педагогічні інновації для вмотивування навчальної діяльності учнів, урізноманітнення етапів уроку, розвитку творчих здібностей дітей. 3.Для будь яких нововведень повинна спочатку бути створена база матеріальна, методична і дати викладачу обирати свою методику викладання та технології, виходячи із індивідуальних особливостей учнів. 4. Кожен педагог на мою думку є новатором, бо кожен викладач по-своєму бачить свій урок і використовує свої методи і прийоми. Новаторство на сучасному етапі має проблеми в першу чергу з поширенням досвіду на широкий загал через обмеженість фінансових ресурсів, велике навантаження педагогів навчальною та іншими видами діяльності.--Стеценко Олена Володимирівна (обговорення) 17:39, 14 травня 2015 (EEST)


Отже, наш інтернет-семінар продовжується. Ви маєте можливість висловити своє ставлення до проблеми інноваційної діяльності в ЗНЗ, поділитись досвідом.--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:26, 22 квітня 2015 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Дайте відповідь на тестові питання: 1. Сутність особистісно орієнтованої освіти полягає у :

 • а) вивченні індивідуально-психологічних особливостей учнів;
 • б) збагаченні суб‘єктного досвіду учнів, задоволенні їх освітніх інтересів та запитів;
 • в) організації індивідуального навчання;

*г) всі відповіді правильні;

 • д) правильна відповідь відсутня.

2. Як суб‘єкт навчальної діяльності учень відрізняється такими характеристиками (вилучіть зайве):

 • а) бажання діяти за аналогією, одержувати готову інформацію;

*б) ініціативність та активність;

 • в) високі пізнавальні мотиви;
 • г) уміння планувати й організовувати діяльність;
 • д) критичне мислення.

3. Педагогічна технологія – це:

 • а) сукупність методів та прийомів навчання, котрі забезпечують одержання певної освіти;
 • б) засоби, за допомогою яких вчитель розв‘язує поставлені перед ним задачі по навчанню та вихованню учнів;
 • в) цілісна педагогічна система як синтез мети, змісту, необхідних форм, методів та засобів навчання й діагностики, яка забезпечує досягнення спрогнозованих результатів;

*г) всі відповіді правильні;

 • д) правильна відповідь відсутня.

4. Інноваційний процес в освіті характеризується як: *а) цілеспрямована зміна в системі освіти, що полягає у появі нової теорії, технології, змісту та форм освіти або у заміні принципів, на яких ґрунтується функціонування системи освіти;

 • б) діяльність з апробації нових форм та методів навчання чи виховання;
 • в) діяльність із запровадження сучасних педагогічних технологій з метою підвищення ефективності шкільної освіти;
 • г) усі відповіді вірні.

5. Інтерактивними методами навчання є:

 • а) пізнавально-пошукова діяльність: робота з текстом, географічними картами, пошук інформації і Інтернеті;
 • б) проблемна лекція, оглядова лекція, контрольна робота, пояснення;
 • в) самостійна робота учня;

*г) евристична бесіда, мозковий штурм, диспут, дискусія, тренінг, сюжетно-рольова гра;

 • д) всі відповіді правильні.

6. Сутність дослідницького методу навчання у тому, що: *а) учні самі здобувають знання в процесі розв‘язання проблеми та самостійного здійснення пошуку засобів для її розв‘язання;

 • б) вчитель визначає проблему та демонструє шлях її дослідження та розв‘язання;
 • в) учні під керівництвом вчителя визначають проблему та здійснюють керований пошук шляхів її розв‘язання;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

7. Пізнавальний інтерес розвивається за допомогою таких прийомів (вилучіть зайве):

 • а) зацікавлення змістом навчального матеріалу;
 • б) зацікавлення процесом навчання;
 • в) включення учнів у творчу діяльність;
 • г) постановка проблемної задачі;
 • д)

8. У чому полягає суть професійної компетентності вчителя? Оберіть найбільш повну відповідь:

 • а) у знаннях закономірностей розвитку особистості;
 • б) в єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності;

*в) у знаннях цілей, завдань і технологій навчання і виховання;

 • г) у наявності аналітичних, прогностичних, проективних, рефлексивних умінь
 • д) у володінні різноманітними педагогічними техніками.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:43, 17 березня 2015 (EET) --Стеценко Олена Володимирівна (обговорення) 17:56, 14 травня 2015 (EEST)


Нагадую Вам про необхідність виконання завдань з педагогічної інноватики. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 09:56, 6 травня 2015 (EEST)