Психологія Боров В.О.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня! Прошу вибачення, з технічних причин вдібулася затримка у постановці практичних занять з психології. Думаю, ми швидко надолужимо згаєне))) Отже, згідно навчально-тематичного плану у нас інтерактивні практичні занаття заплановані з тем, які Ви можете перечитати за посиланням "Психологія особистості..." та "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Виконайте 2 практичні роботи.

Практична робота № 1. Вивчення особистості школяра

Завдання 1. Запропонуйте план, за яким Ви здійснюєте вивчення особистості Ваших учнів. Складіть алгоритм психолого-педагогічної характеристики на учня.

 • 1.Демографічні відомості: прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць, рік народження; прізвище, ім'я, по батькові матері і батька, їхні професії, місця роботи, займані посади, домашня адреса, телефони.
 • 2.Умови розвитку і виховання в сім'ї: склад сім'ї, матеріально-побутові умови, вплив батьків на виховання дитини, рівень їхньої психолого-педагогічної культури, ставлення до школи.
 • 3.Рівень фізичного розвитку, стан здоров'я, володіння санітарно-гігієнічними навичками, спортивні інтереси, потреби.
 • 4.Моральні якості: загальний рівень морального розвитку; знання морально-етичних норм і правил; рівень сформованості вмінь і навичок у моральній поведінці, співвідношення їх із загальнолюдськими і національними морально-духовними цінностями; соціально-моральний статус у колективі; рівень та особливості спілкування з молодшими, ровесниками і старшими; рівень сформованості почуттів патріотизму та інтернаціоналізму, національної гідності; рівень правової й екологічної культури, здатності до самооцінки; особливості вияву дисциплінованості, відповідальності, совісності, соціальної зрілості й активності, милосердя, гуманізму.
 • 5.Розумовий розвиток: рівень загального розумового розвитку, рівень інтелекту, розумові можливості; інтереси, здібності; ставлення до навчальної діяльності; сформованість мотивів навчання; рівень володіння методами і прийомами самостійної пізнавальної діяльності; успішність, її адекватність розумовим можливостям.
 • 6.Трудове виховання: сформованість позитивного ставлення до праці, її різних видів, мотивів трудової діяльності; рівень володіння уміннями й навичками в різних видах праці; соціальний інтерес до праці; загальна культура різних видів праці (фізичної, обслуговуючої, розумової); інтереси і схильності до певних видів професійної діяльності, рівень і стійкість професійної орієнтації.
 • 7.Естетична вихованість: сформованість естетичних почуттів і вмінь; інтереси та схильності до різних видів мистецтва; здатність творити прекрасне у повсякденній діяльності
 • 8.Психічний розвиток: потреби і рівень сформованості уваги, культури мовлення, відчуттів, сприймання, пам'яті, мислення, почуттів, волі; особливості прояву характеру; здібності; темперамент.
 • 9.Особливості впливу біологічного і соціального факторів на розвиток особистості учня: особливі випадки впливу на вихованця, його наслідки.
 • 10.Загальні психолого-педагогічні висновки: позитивні якості сформованості особистості з погляду її всебічного гармонійного розвитку; недоліки, складності у соціально-психологічному становленні вихованця, їх причини, шляхи та засоби подолання; рекомендації щодо індивідуального підходу і заходів виховного впливу

--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:37, 04 березня 2016 (EEST)


Завдання 2. Охарактеризуйте одного з ваших учнів за цим планом, деталізуючи у першу чергу особистісні риси дитини. Петров Олександр Миколайович, учня 9 класу , 2011 року народження, укрїанець. Петров Олександр Миколайович навчається в школі і з 2006 року. Під час навчання зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний учень. Володіє навчальним матеріалом на достатньому та високому рівнях та добре його запам’ятовує. Виявляє образне та творче мислення. Має здібності до вивчення історії та інформатики . На уроках завжди зосереджує свою увагу на поясненні вчителя, не відволікається. Має добрий загальний розвиток. Свої речі тримає в ідеальному порядку. Завжди одягнений охайно, підібраний - і за партою, і біля дошки.До виконання громадських доручень ставиться сумлінно, бере активну участь у всіх суспільних справах, не зважаючи на власний час. Добре й у призначений термін виконує будь-яку доручену йому справу. Виступає зачинателем багатьох справ, не прагнучи одержати за це ніякого визнання. Береже громадське майно, завжди намагається привести його в порядок. Приймає активну участь у громадському житті класу та школи , є учасником шкільної самодіяльності. Захоплюється футболом, баскетболом та волейболом. Активний учасник шкільних та районних спортивних змагань. Веселий , товариський, стриманий , самостійний, врівноважений, дисциплінований. Дотримується правил поведінки для учнів. Охоче вступає в контакт з оточуючими, любить працювати і відпочивати з іншими. З увагою вислуховує справедливу критику , наполегливий у виправленні своїх недоліків. Реально оцінює свої власні можливості, вибираючи завдання й справи під силу. Самостійно, без коливань приймає відповідальне рішення.Підтримує дружні стосунки з однокласниками та старшими учнями , має серед них безумовний авторитет. Його поважають, зважають на його думку, довіряють відповідальні справи. Займав посаду старости класу. На даний момент є відповідальним за спортивні заходи класу. Особливість його характеру - висока працелюбність, завдяки якій, обов’язки чергового у класі завжди виконує відмінно. Користується повагою серед вчителів. Батьки приділяють належну увагу вихованню сина


--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:36, 11 березня 2016 (EEST)


Практична робота №2. Моделювання особистості обдарованої дитини

Завдання 1. Провести класифікацію ознак обдарованості за сферами та заповнити таблицю. Зверніть увагу, що таблиця містить Ваш персональний листок з Вашим прізвищем, на якому Ви і працюєте.

--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:37, 18 березня 2016 (EEST)


Завдання 2. З переліку ознак обрати та виписати 6 найсуттєвіших ознак, що властиві обдарованій дитині:

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.

--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:30, 25 березня 2016 (EEST)

Індивідуальні заняття

Вітаю!

Сьогодні у нас згідно навчально-тематичного плану та за розкладом занять індивідуальне заняття за темою "Психологія особистості..."

Обговоримо наступні проблемні питання:

Завдання 1. Чи кожна людина, яка проживає в людському суспільстві, є особистістю? Чи можна назвати особистостями представників соціальних низів нашого суспільства (наркоманів, проституток, злочинців, сексуальних маніяків…). Що Ви скажете з цього приводу вашим учням?


Ваша відповідь:

Завдання 2. Назвіть основні джерела особистісного розвитку сучасного школяра.


Ваша відповідь:--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 13:49, 01 квітня 2016 (EEST)


Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Проведення та перевірка модульного контролю