Психологія Залуцька О.В.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук


Доброго дня! Прошу вибачення, з технічних причин вдібулася затримка у постановці практичних занять з психології. Думаю, ми швидко надолужимо згаєне))) Отже, згідно навчально-тематичного плану у нас інтерактивні практичні занаття заплановані з тем, які Ви можете перечитати за посиланням "Психологія особистості..." та "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Виконайте 2 практичні роботи.

Практична робота № 1. Вивчення особистості школяра

Завдання 1. Запропонуйте план, за яким Ви здійснюєте вивчення особистості Ваших учнів. Складіть алгоритм психолого-педагогічної характеристики на учня.

1. Виявити фізичний та психічний розвиток учня. 2. Досліджувати розвиток учня впродовж усіх років навчання. 3. Відношення учня до навчання . 4. Ставлення до громадських доручень, виконання їх. 5. Ставлення до позашкільного життя, зацікавлення учня. 6. Здібності до вивчення предметів. 7. Яким є культурне життя учня? 8. Яким є ставлення дитини до себе? 9. Якими є відносини учня в колективі? 10.Виховання в сім'ї, відношення батьків до виховання дитини.--Залуцька Ольга Василівна (обговорення) 16:13, 18 червня 2016 (EEST)


--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:37, 04 березня 2016 (EEST)


Завдання 2. Охарактеризуйте одного з ваших учнів за цим планом, деталізуючи у першу чергу особистісні риси дитини.

РОЗДІЛ 1. АНКЕТНІ ВІДОМОСТІ. Лащ Юлія Вікторівна народився 1 липня 1998 року, в Пустовійтівській ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Петра Калнишевського навчається з 2005року. В 2016 році закінчила 11 клас. Живе і виховується в повній сім’ї. Мати – Лащ Марина Андріївна працює в дитячому садку сторожем, освіту має середню спеціальну; батько – Лащ Віктор Петрович, будівельник. На здоров’я учениця не скаржиться, оскільки активно займається спортом, шкідливих звичок не має. РОЗДІЛ 2. УМОВИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ. Родина Юлії проживає в селі Пустовійтівка Роменського району у власному будинку. Юля разом із молодшою сестрою мають окрему кімнату, де створені всі необхідні умови для проживання, навчання та відпочинку дівчаток. В Юлії є персональний комп’ютер, підключений до мережі Інтернет. Батьки цікавляться учбовими досягненнями учениці, іноді надають посильну допомогу у вирішенні учбових завдань. В сім’ї панують доброзичливі стосунки між дорослими і дітьми, родина проживає з бабусею. РОЗДІЛ 3. НАВЧАННЯ ТА ПОВЕДІНКА УЧНЯ У КЛАСІ. Юлія навчається в Пустовійтівській ЗОШ з першого класу. В початковій школі не вирізнялася серед інших дітей особливими здібностями. У середніх класах інтерес до навчання значно зріс. У старших класах дівчина навчалася на 9-11 балів, навчальну програму засвоїла успішно. Має неординарне мислення, високо ерудована і розсудлива. Успішність Юлії тримається на належному рівні, до навчання учениця ставиться із зацікавленістю, виділяє предмети за власним інтересом, з яких має високий рівень знань (це інформатика та програмування). Навчальні вміння і навички засвоєні на високому рівні. Середній бал навчальних досягнень складає 9, 9 бала. Найвищі бали має з екології та інформатики (12б.), із економіки, курсу «Людина і світ», астрономії, креслення, технології (11б.). Найскладнішим для Юлії є предмет англійська мова (7б.) . Учениця фізично розвинена, займається легкою атлетикою та баскетболом. Любить слухати сучасну музику, захоплюється грою на гітарі, танцює. У класі, де Юлія навчається, 5 учнів, з них 2 хлопців та 3 дівчат. До однокласників учениця ставиться з повагою, користується серед них авторитетом. Має в класі друзів, з якими вона товаришує і регулярно спілкується. Значних конфліктів із однокласниками не спостерігалось. Була активним слухачем МАН. Стала переможцем конкурсу учнівських творчих робіт «Кібернетичний всесвіт» , який проводився українською академією банківської справи обласного конкурсу з веб-дизайну в в 2015році –ІІ МІСЦЕ, , в 2016 році – І місце присвячений тижню кібернетики, в міжнародному літньому бліц-конкурсі з веб-дизайну в 2015році зайняла І місце, в міжнародному зимовому бліц-конкурсі з веб-дизайну в 2016 році зайняла ІІ місце. В другому етапі всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій зайняла ІІ місце, була учасником ІІІ етапу всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій РОЗДІЛ 4. ГРОМАДСЬКА РОБОТА УЧНЯ. Юля бере активну участь у всіх культурних заходах, які організовуються в класі та у школі, проявляє ініціативу, згуртовує колектив, прагне до правдивості і справедливості, щира у стосунках з товаришами і дорослими.Є актиною була старостою класу та очолювала редколегію.мала добрі організаторські здібності, проявляла якості лідера, але і рахувалася із думкою класу. РОЗДІЛ 5. ЗАГАЛЬНІ РИСИ ХАРАКТЕРУ УЧНЯ. Щодо професійної орієнтації учениці, то ю чітко визначилася повязати майбутню професію із інформатикою та програмуванням. Враховуючи вікові психологічні особливості розвитку дівчини, вона поводить себе спокійно, стримано, контролює свої емоції. Дотримується правил поведінки. Доручення і розпорядження вчителів виконує за першою вимогою, з бажанням. Чемна у спілкуванні з дорослими, доброзичливо ставиться до літніх людей і молодших за себе. За темпераментом – сангвінік, врівноважена. Має високий рівень комунікативності, і достойний та прийнятний статус у класі. Здатна до сомоконтролю і самокритики. Має добрі вольові якості, може контролювати власні емоції. Процеси збудження і гальмування проявляються врівноважено. Учениця впевнена у собі, може грамотно виражати власну думку та аргументовано відстоювати її. У критичних ситуаціях Юлія зберігає витримку, емоційну стабільність, уміння швидко переключатись з одного виду діяльності на інший.--Залуцька Ольга Василівна (обговорення) 13:54, 19 червня 2016 (EEST)


--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:36, 11 березня 2016 (EEST)


Практична робота №2. Моделювання особистості обдарованої дитини

Завдання 1. Провести класифікацію ознак обдарованості за сферами та заповнити таблицю. Зверніть увагу, що таблиця містить Ваш персональний листок з Вашим прізвищем, на якому Ви і працюєте.

--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:37, 18 березня 2016 (EEST)


Завдання 2. З переліку ознак обрати та виписати 6 найсуттєвіших ознак, що властиві обдарованій дитині:

  • 1. Наполегливість в досягненні мети
  • 2. Вміє і бажає застосувати знання на практиці
  • 3. Висока успішність в навчанні з переважної більшості предметів ("круглий відмінник") чи одного предмету
  • 4. Гострота мислення, чітке формулювання думок
  • 5. Здатний керувати собою, довготривала зосередженість на справі
  • 6. Швидка засвоюваність матеріалу ("научіння") --Залуцька Ольга Василівна (обговорення) 14:45, 19 червня 2016 (EEST)

--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:30, 25 березня 2016 (EEST)

Індивідуальні заняття

Вітаю!

Сьогодні у нас згідно навчально-тематичного плану та за розкладом занять індивідуальне заняття за темою "Психологія особистості..."

Обговоримо наступні проблемні питання:

Завдання 1. Чи кожна людина, яка проживає в людському суспільстві, є особистістю? Чи можна назвати особистостями представників соціальних низів нашого суспільства (наркоманів, проституток, злочинців, сексуальних маніяків…). Що Ви скажете з цього приводу вашим учням?


Ваша відповідь: Особистість — це сутність людини, головне в ній, те, що відрізняє людський вид від усіх інших біологічних видів. Осо¬бистість — це соціальне в людині, те, що формується в неї під час життя поряд з іншими людьми. Особливість особистості залежить від суспільства, в якому вона живе, його культури, стану економіки, політичної ситуації, тобто від численних со¬ціальних характеристик оточення людини. Яким є суспільс¬тво — така й особистість. Яке середовище — така й особистість. Таким чином, особистість — відносно стійкий набір соціаль¬них якостей, що здобувається у процесі життя в суспільстві. Кожна людина народжується індивідом та індивідуальні¬стю, але, щоб стати особистістю, їй необхідно жити в суспіль-стві, принаймні провести своє дитинство у колі собі подібних. Не обов'язково бути видатною людиною, щоб бути особистіс¬тю. Щоб людина вважалась особистістю, вона повинна: мати самосвідомість; засвоїти основні норми та правила поведінки, які прийняті в даному суспільстві; сформувати систему інтересів, цінностей; нести певну відповідальність за свої вчинки. Чим більше стає нестабільним товариство тим відносно більше стає людей, соціальний тип яких не співпадає з нормативною особистістю. І, навпаки, у стабільних суспільствах культурний тиск на особистість такий , що людина у своїх поглядах, поведінці і фантазіях все менше і менше відрізняється від нав'язаного «ідеального» стереотипу. Людина добре знає, якою вона повинна бути і розуміє , що вона є не такою як усі , унікальною. А унікальність така як наркоманія , проституція, злочини, сексуальні маніяки для суспільства є осудною. Тому, на мою думку, "соціальні низи нашого суспільства" є особистостями, так як вони власне самовільно вибрали своє призначення в житті, свій напрямок дій. Головне щоб це не було всупереч Закону. Статистичні дані показують, що в нормально розвинених суспільствах 10-15% загальної чисельності населення складають люди з несуттєвими відхиленнями (наприклад: вбивство на війні дозволяється і навіть винагороджується, але в мирний час воно карається; у Парижі проституція легальна і не засуджується, в інших країнах вона громадською думкою не схвалюється; у СРСР в 60-і роки зовнішній вигляд «стиляг» пов'язували з моральним розбещенням). Учням потрібно пояснити відмінність між «особистостями» і «індивідами».--Залуцька Ольга Василівна (обговорення) 10:44, 19 червня 2016 (EEST)
Завдання 2. Назвіть основні джерела особистісного розвитку сучасного школяра.


Ваша відповідь Джерелом особистісного розвитку сучасного школяра є форми соціальної активності, які вона опановує та які проявляються у взаємодії людей, у їхній культурі, звичаях традиціях, у системі виховання, ідеології та моралі. --Залуцька Ольга Василівна (обговорення) 14:53, 19 червня 2016 (EEST)


--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 13:49, 01 квітня 2016 (EEST)


Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Проведення та перевірка модульного контролю