Психологія Паращенко І.В.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 15:18, 21 червня 2016, створена Паращенко Ігор Володимирович (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня! Прошу вибачення, з технічних причин вдібулася затримка у постановці практичних занять з психології. Думаю, ми швидко надолужимо згаєне))) Отже, згідно навчально-тематичного плану у нас інтерактивні практичні занаття заплановані з тем, які Ви можете перечитати за посиланням "Психологія особистості..." та "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Виконайте 2 практичні роботи.

Практична робота № 1. Вивчення особистості школяра

Завдання 1. Запропонуйте план, за яким Ви здійснюєте вивчення особистості Ваших учнів. Складіть алгоритм психолого-педагогічної характеристики на учня.

  • 1.Загальні відомості про учня: прізвище, ім’я та по батькові; день, місяць, рік народження; прізвище, ім’я, по батькові матері та батька, їх професія.
  • 2.Характеристика умов сімейного виховання учня: склад сім’ї, матеріально-побутові умови, вплив батьків на виховання дитини, їх психолого-педагогічна культура, ставлення до школи.
  • 3.Рівень фізичного розвитку: стан здоров’я, володіння санітарно-гігієнічними навичками, спортивні інтереси, потреби.
  • 4.Ставлення учня до колективу: авторитет учня в колективі, товариськість і розуміння товаришів, ставлення до негативних соціально-психологічних явищ у колективі.
  • 5.Спрямованість особистості: власна, громадянська або ділова; характеристика усвідомлених мотивів: інтереси, їхня глибина, усталеність та дієвість; погляди та переконання; рівень самооцінки (занижений, адекватний, завищений), вимогливість до себе, ставлення до критичних зауважень вчителів, товаришів.
  • 6.Особливості темпераменту і характеру: тип темпераменту, особливості його прояву; риси характеру, старанність у навчанні, ставлення до праці, школи, доручень, речей, самого себе.
  • 7.Особливості емоційно-вольової сфери: характер емоційної реакції на педагогічні впливи, розвиток почуттів, уміння стримувати емоційні переживання; вольові особливості: цілеспрямованість, ініціатива, рішучість, самовладання.
  • 8.Навчальна діяльність: загальний розумовий розвиток, рівень інтелекту, потенціальні розумові можливості, інтереси, схильності; ставлення до навчальної діяльності; сформованість мотивів навчання; рівень володіння методами і прийомами самостійної пізнавальної діяльності; успішність, відповідність її розумовим можливостям; рівень сформованості уваги, культури мовлення, відчуттів, сприймання, пам’яті (заучує механічно чи свідомо, чи володіє раціональними прийомами запам’ятовування, яка його швидкість та міцність, легкість відтворення), мислення (чи вміє аналізувати, узагальнювати, систематизувати матеріал, глибина, самостійність суджень та ін.); здібності (загальні, спеціальні).
  • 9.Трудове виховання: ставлення до праці, її різних видів, мотиви трудової діяльності; наявність умінь і навичок в різних видах праці; соціальні інтереси щодо праці; загальна культура різних видів праці (фізичної, розумової); інтереси і схильності до певних видів професійної діяльності, рівень і стійкість професійної орієнтації.
  • 10.Загальні психолого-педагогічні висновки: позитивні якості особистості; недоліки і складнощі у соціально-психологічному становленні вихованця, їх причини і засоби подолання; рекомендації щодо індивідуального підходу і виховних заходів впливу.

--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:37, 04 березня 2016 (EEST)Завдання 2. Охарактеризуйте одного з ваших учнів за цим планом, деталізуючи у першу чергу особистісні риси дитини.

1.Сіренко Сергій Миколайович; 4 вересня 2001 року; Сіренко Наталія Миколаївна, продавчиня; Сіренко Микола Анатолійович, водій.

2.Сім'я складається із 5 чоловік: мама, тато, двоє синів: Сергія та Олега, дідуся Анатолія; матеріально-побутові умові добрі: поступово було здійснено ремонт і облаштування будинку.Сім я традиційна, виховання дітей здійснюється безпосередньо через працю: робота на городі, хатні обов'язки; шанобливе ставлення до старших.

3.Сергій фізично розвинений, основна медична група, любить грати у футбол та волейбол, в домашніх умовах займається спортом на власноруч створеному спортмайданчику. Добре сформовані санітарно - гігієнічні навички:дотримується режиму дня, завжди має охайний зовнішній вигляд та підтримує своє робоче місце у чистоті.

4.Сіренко Сергій користується заслуженим авторитетом серед ровесників та вчителів. Завжди готовий прийти на допомогу, допомагає і словом і ділом; завжди активно відстоює власну позицію, справедливий у конфліктних ситуаціях.

5.Має громадянську спрямованість, що спирається на принципи моралі. Захоплюється історією, географією, переглядає телепередачі, присвячені мандрівкам по країнам світу.Має глибоке захоплення авто та мототехнікою. Рівень самооцінки у Сергія адекватний, не завжди вимогливий до себе у досягненні кінцевого результату, до зауважень вчителів ставиться з розуміння, намагається відразу виправити власні помилки.

6.Тип темпераменту переважно сангвінічний, сам приймає рішення і відповідально його виконує.Риси характеру:доброзичливість, цілеспрямованість, старанність, відповідальність.Ці риси характеру проявляє як у навчальній діяльності так і в суспільно - корисній праці, виконанні доручень, ставленні до себе та власних речей.

7.Сергій - спокійний, врівноважений учень. Спокійно із розумінням реагує на педагогічні впливи, вміє стримувати емоційні переживання. Проявляє ініціативність та рішучість під час різноманітних ситуацій. Намагається виконувати завдання якісно і вчасно.У нього розвинені почуття товариськості, відповідальності та доброзичливості.

8. Учень має добрий загальний розумовий розвиток. Тестувальна діагностика показала високий рівень інтелекту. У навчанні дуже високий мотив соціального схвалення; на другому місці- усвідомлення соціальної необхідності; на третьому місці- мотив спілкування.Має високий рівень сформованості уваги, культури мовлення, відчуттів сприймання, пам'яті (заучує свідомо, володіючи раціональними прийомами запам'ятовування, навчальний матеріал запам'ятовує швидко і міцно та легко відтворює), показує вміння аналізувати , узагальнювати та систематизувати матеріал.

9. Ставлення до різних видів фізичної праці позитивне. Володіє вміннями та навичками в різних видах праці. Прагне здобути досвід, що допоможе в майбутньому при виборі професії. Загальна культура фізичної і розумової видів праці висока.

10. Позитивними якостями Сергія є: доброзичливість, цілеспрямованість, старанність, відповідальність. Недоліки: недостатня самоорганізація навчальної праці та недостатній контроль батьків за навчанням та вихованням сина.Засоби подолання недоліків: налагодження тісного взаємозв'язку вчителів і батьків, для створення більш сприятливих умов для реалізації навчального та творчого потенціалу учня.

--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:36, 11 березня 2016 (EEST)Практична робота №2. Моделювання особистості обдарованої дитини

Завдання 1. Провести класифікацію ознак обдарованості за сферами та заповнити таблицю. Зверніть увагу, що таблиця містить Ваш персональний листок з Вашим прізвищем, на якому Ви і працюєте.

--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:37, 18 березня 2016 (EEST)Завдання 2. З переліку ознак обрати та виписати 6 найсуттєвіших ознак, що властиві обдарованій дитині:

1. Гострота мислення.

2. Довготривала зосередженість на справі

3. Незалежність

4. Забігання вперед

5. Тяга до пізнання

6. Постійна гра уяви.

--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:30, 25 березня 2016 (EEST)


Індивідуальні заняття

Вітаю!

Сьогодні у нас згідно навчально-тематичного плану та за розкладом занять індивідуальне заняття за темою "Психологія особистості..."

Обговоримо наступні проблемні питання:

Завдання 1. Чи кожна людина, яка проживає в людському суспільстві, є особистістю? Чи можна назвати особистостями представників соціальних низів нашого суспільства (наркоманів, проституток, злочинців, сексуальних маніяків…). Що Ви скажете з цього приводу вашим учням?


Ваша відповідь:

На мою думку, не кожна людина є особистістю. Особистістю вважають людину соціально-активну, свідомо спрямовану на отримання високого соціального статусу, яка відповідає за свої вчинки, а не пристосовується до зовнішнього середовища, а навпаки перебудовує дійсність. Характерні ознаки особистості.

1. Наявність свідомості.

2. Власна активна діяльність,що має суспільну спрямованість.

3. Індивідуальність.

Таким чином, коли говорять особистість, виділяють суспільну роль і соціальні функції людини.
Завдання 2. Назвіть основні джерела особистісного розвитку сучасного школяра.


Ваша відповідь:

Джерелами особистісного розвитку сучасного школяра є форми соціальної активності, які вона опановує та які проявляються у взаємодії людей, у їхній культурі, звичаях і традиціях, у системі виховання, ідеології та моралі.Саме ці джерела створюють потенціал майбутнього особистісного розвитку. Однак реалізується цей потенціал у персональній індивідуальності лише за певних умов. Умови особистісного розвитку:

1. Своєчасне включення дитини в систему соціальних відносин;

2. Перебування дитини в оточенні розвинутих і різноманітних особистостей, психологію яких вона може опанувати і поведінці може наслідувати;

3. Наявність ефективних методів виховання, які мають забезпечити дитині необхідні для її особистісного розвитку умови.


--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 13:49, 01 квітня 2016 (EEST)


Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Проведення та перевірка модульного контролю