Відмінності між версіями «Психологія Федорець Л.О.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Інтерактивні практичні заняття)
(Інтерактивні практичні заняття)
Рядок 87: Рядок 87:
  
 
Завдання 2. З переліку ознак обрати та виписати 6 найсуттєвіших ознак, що властиві обдарованій дитині:
 
Завдання 2. З переліку ознак обрати та виписати 6 найсуттєвіших ознак, що властиві обдарованій дитині:
*1.
+
*1.гострота мислення
*2.
+
*2.прагне до збільшення та ускладнення інтелектуальних задач
*3.
+
*3.здатний керувати собою
*4.
+
*4.швидкий перехід від зацікавленості до ділових проб і дослідів
*5.
+
*5.висловлює багато пропозицій та оригінальних ідей
*6.
+
*6.наполегливість в досягненні мети
  
 
--[[Користувач:Панченко Світлана Миколаївна|Панченко Світлана Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Панченко Світлана Миколаївна|обговорення]]) 12:30, 25 березня 2016 (EEST)
 
--[[Користувач:Панченко Світлана Миколаївна|Панченко Світлана Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Панченко Світлана Миколаївна|обговорення]]) 12:30, 25 березня 2016 (EEST)

Версія за 23:20, 27 травня 2016

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня! Прошу вибачення, з технічних причин вдібулася затримка у постановці практичних занять з психології. Думаю, ми швидко надолужимо згаєне))) Отже, згідно навчально-тематичного плану у нас інтерактивні практичні занаття заплановані з тем, які Ви можете перечитати за посиланням "Психологія особистості..." та "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Виконайте 2 практичні роботи.

Практична робота № 1. Вивчення особистості школяра

Завдання 1. Запропонуйте план, за яким Ви здійснюєте вивчення особистості Ваших учнів. Складіть алгоритм психолого-педагогічної характеристики на учня.

1. Індивідуально-типологічні властивості (сила, рухливість, урівноваженість нервової системи).

2. Позиція особистості (активність, ініціативність, цілеспрямованість).

3. Емоційний фон (емоціональність, емоційна врівноваженість, поводження в стресі).

4. Швидкісні властивості аналізаторних систем (зорової, слухової, рухової).

5. Особливості віщих психічних функцій (відчуття, сприйняття, уявлення, мислення, пам'яті, мови, уяви, уваги).

6. Стиль міжособистісних відносин.

7. Професійна спрямованість.

8. Ставлення до предмета, змісту, процесу, результатів навчально-пізнавальної діяльності, що виражається в мотивації навчання.

9. Характер взаємин учня з учасниками навчально-виховного процесу, що виявляється в емоційно-оціночних стосунках учня і вчителя, учнів між собою.

10. Здатність до саморегуляції навчальних дій, станів і відносин як показник розвитку самосвідомості. --Федорець Людмила Олександрівна (обговорення) 22:40, 27 травня 2016 (EEST)

--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:37, 04 березня 2016 (EEST)Завдання 2. Охарактеризуйте одного з ваших учнів за цим планом, деталізуючи у першу чергу особистісні риси дитини.

Психолого-педагогічна характеристика

Краснова Миколи Сергійовича

30.11.2002 року народження

учня 8 - б класу

Кролевецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №6

Кролевецького району Сумської області

І. Загальні відомості про учня

Краснов Микола Сергійович народився 30 листопада 2002 року. Навчається у 8-б класі Кролевецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Кролевецького району Сумської області . Загальний фізичний розвиток відповідає віковим нормам. Учень має задовільний стан здоров'я, без розумових та фізичних вад, хронічних та спадкових захворювань. Особливість функціонування нервової системи є стомлюваність після тривалого навчання. Навчальні вміння і навички засвоєні на середньому рівні. Середній бал навчальних досягнень складає 5,4 бала. Найвищі бали має з трудового навчання (10 б.), музичного мистецтва(10 б.). Найнижчі бали з англійської, української, російської мов, алгебри, геометрії. Найскладнішим для Миколи є предмет українська мова, бо він його запустив: не завжди виконує домашні завдання, не є активним на уроках

Краснов Микола виховується у повній сім'ї, батьки завжди відвідують батьківські збори, підтримують зв'язок із класним керівником.

ІІ. Прояв особистісних якостей у поведінці учня.

Учень досить активний у позакласній роботі класу, школи, проявляє ініціативу під час проведення "трудових десантів", але працює посередньо, не відрізняється відповідальністю, допитливістю, організованістю. Позитивно сприймає оточуючих. Легко підтримує бесіду. Загальний рівень розвитку пізнавальної сфери – вище середнього. Рівень розвитку пам’яті – високий, уваги – середній, мислення – вище середнього, уяви – низький; мовлення активне, стримане, змістовне. Пізнавальна активність виражена помірно: учень працює за вказівкою вчителя, інколи задає запитання. Хлопцеві властивий вияв позитивних емоцій, має хороше почуття гумору. В учня високий рівень потреби у спілкуванні з ровесниками; агресивність ситуативна помірного рівня. Нервова система характеризується високим рівнем стійкості до стресорів, учневі властива тривожність у ситуації перевірки знань. Самооцінка дещо завищена; рівень егоцентризму відповідає особливостям цього віку; рівень самоприйняття високий. Оптимістичне самовідчуття. Яскравою рисою, що спричиняє негативне відчуття себе, є “самотність”. Впевнений у собі, вміє відстоювати власну думку. У конфліктній ситуації йому властиві такі типи поведінки, як суперництво та компроміс. У взаєминах з оточуючими нехтує думкою дорослих, схильний до усамітнення. Рівень схильності до девіантної поведінки вище середнього. Рівень потреб усхваленні з боку дорослих – вище середнього, з боку однолітків – високий. Страх не відповідати очікуванням оточуючих не сягає рівня значущості. Рівень мотивації навчання помірний. Ставлення до навчання нестійке позитивне: вважає, що вчитися треба, але інтересу до навчання та систематичності в підготовці не виявляє.


ІІІ. Особливості психічних процесів та емоційно-вольової сфери.

Зазвичай повільно і важко зосереджується на уроках, мало що засвоює через постійне відволікання, робить багато помилок через неуважність і не помічає їх під час перевірки. Для запам'ятовування матеріалу багаторазово механічно повторює його, не осмислюючи, робить змістові помилки. Труднощі в навчанні пов’язані з недостатньо розвинутим емоційно-вольовим контролем: хлопець не доводить розпочату справу до кінця, шукає легких рішень.Жвавий, активний у деяких сферах шкільного життя.

IV. Психолого-педагогічні рекомендації щодо роботи з учнем.

Математичні та мовленнєві навички потребують вдосконалення, пізнавальні психічні процеси та особисті якості учня підлягають подальшої корекції. У виховній роботі з Миколою доцільно заохочувати його до співпраці з однокласниками у підготовці домашніх завдань.Практичному психологу надати рекомендації батькам щодо виховання сина.--Федорець Людмила Олександрівна (обговорення) 23:08, 27 травня 2016 (EEST)


--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:36, 11 березня 2016 (EEST)Практична робота №2. Моделювання особистості обдарованої дитини

Завдання 1. Провести класифікацію ознак обдарованості за сферами та заповнити таблицю. Зверніть увагу, що таблиця містить Ваш персональний листок з Вашим прізвищем, на якому Ви і працюєте.

--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:37, 18 березня 2016 (EEST)Завдання 2. З переліку ознак обрати та виписати 6 найсуттєвіших ознак, що властиві обдарованій дитині:

  • 1.гострота мислення
  • 2.прагне до збільшення та ускладнення інтелектуальних задач
  • 3.здатний керувати собою
  • 4.швидкий перехід від зацікавленості до ділових проб і дослідів
  • 5.висловлює багато пропозицій та оригінальних ідей
  • 6.наполегливість в досягненні мети

--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:30, 25 березня 2016 (EEST)


Індивідуальні заняття

Вітаю!

Сьогодні у нас згідно навчально-тематичного плану та за розкладом занять індивідуальне заняття за темою "Психологія особистості..."

Обговоримо наступні проблемні питання:

Завдання 1. Чи кожна людина, яка проживає в людському суспільстві, є особистістю? Чи можна назвати особистостями представників соціальних низів нашого суспільства (наркоманів, проституток, злочинців, сексуальних маніяків…). Що Ви скажете з цього приводу вашим учням?


Ваша відповідь:

Завдання 2. Назвіть основні джерела особистісного розвитку сучасного школяра.


Ваша відповідь:--Панченко Світлана Миколаївна (обговорення) 13:49, 01 квітня 2016 (EEST)


Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Проведення та перевірка модульного контролю