Відмінності між версіями «Психологія управління Павліченко В.І.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 24: Рядок 24:
  
 
Ваші відповіді:
 
Ваші відповіді:
1.
+
1.Вчені акмеологічного напряму дійшли висновку, що для ефективного здійснення професійної управлінської діяльності керівник освітнього закладу повинен володіти не
2.
+
тільки професіоналізмом діяльності, а й професіоналізмом особистості.
3.
+
2.Організаційно-управлінський компонент власне управлінської діяльності керівників освітніх організацій передбачає вирішення таких завдань, як:
 
+
– визначення стратегії освітньої організації;
 
+
– складання плану роботи, враховуючи завдання освітньої організації та ціннісні орієнтації педагогічних працівників;
 
+
– узгодження взаємодії між усіма суб’єктами навчально-виховного процесу через чіткий розподіл повноважень та встановлений термін виконання;
 
+
– створення умов для делегування повноважень, координації, керування змінними, гнучкості контролю для успішного вирішення поставлених завдань освітньої організації тощо.
 +
3.Даний компонент включає в себе такі складові: визначення мети; планування, організація, реалізація, контроль, корегування, прогнозування тощо.  
 +
Визначення мети. Успішність управління залежить від того, наскільки чітко сформульована мета діяльності.
 +
Найраціональнішим є формування цілей з погляду не тільки здійснення діяльності, а й отримання результатів. Адже аналіз результатів діяльності може дати керівнику організації не лише розуміння діяльності конкретної організації, а й реальної ситуації в ній.
 +
У процесі управління мета буде лише в тому разі правильно визначена і буде корисною в організації, коли вона збігається з зовнішніми організаційними цілями та внутрішніми особистісними цілями працівника. Отже, визначення мети полягає у встановленні узгоджених, реалістичних цілей і вмінні визначити та передбачити бажаний кінцевий результат.
 +
Планування є однією з пріоритетних складових власне управлінського компоненту управління, в якій визначається логічний порядок дій, спрямований на досягнення визначеної мети.
 +
Результатом планування є план, який містить в собі систему взаємопов’язаних, об’єднаних загальною метою завдань, що передбачають терміни, порядок, послідовність, умови, ресурси та результати виконання.
 +
До підетапів планування належать такі дії:
 +
• розвиток стратегії – визначення того, як і коли досягти мети управління;
 +
• складання комплексно-цільової програми – сукупність планових дій, підготовлених на основі чітко сформованої мети управління;
 +
• розробки плану роботи за етапами комплексно-цільової програми, підбір основних методів та форм роботи.
 +
Організація– це складова власне управлінського компоненту управління, сутність якої полягає у визначенні місця і ролі кожного учасника діяльності для досягнення поставленої мети.
 +
Організація покликана забезпечити чітку взаємодію учасників діяльності, розподіл повноважень та відповідальності за окрему ланку роботи для ефективної діяльності в досягненні стратегічних і тактичних цілей.
 +
Організація як складова власне управлінського компоненту управління  передбачає вирішення наступних завдань:
 +
• виокремлення рівнів управління, що сприяє визначенню функціональних обов’язків учасників діяльності відповідно до завдань комплексно-цільової програми ;
 +
• створення спеціальних служб, що передбачає залучення до управління психологів з метою покращення психологічних умов (соціально-психологічного клімату та психологічного розвантаження) та зовнішніх незалежних консультантів (з відповідних галузей) для забезпечення ефективності діяльності;
 +
• забезпечення навчання і розвитку, що сприяє створенню психологічних умов для вдосконалення знань, умінь, навичок учасників діяльності
 +
• забезпечення відповідної матеріально-технічної бази, що сприяє створенню матеріально-фінансових умов для успішного здійснення управління та ін.
 +
Реалізація передбачає створення  оптимальних умов (делегування, координація, керування змінними) для здійснення управління, відповідно до встановлених процедур, які базуються на стандартній методології.
 +
Специфіка та тактика розв’язання управлінських завдань залежить від вдало підібраних складових реалізації управління.
 +
Контроль є особливою складовою власне управлінського компоненту управління, оскільки він супроводжує кожен управлінський компонент з метою перевірки виконання обраної мети і результатів діяльності.
 +
--[[Користувач:Павліченко Вікторія Іванівна|Павліченко Вікторія Іванівна]] ([[Обговорення користувача:Павліченко Вікторія Іванівна|обговорення]]) 18:07, 20 листопада 2015 (EET)
  
  

Версія за 19:11, 20 листопада 2015

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня. Прошу опрацювати тему 1 "Сутність та основні напрями управлінської діяльності керівників освітніх організацій." та дати відповіді на наступні питання:

  1. Дайте визначення поняття "управлінська діяльність керівників освітніх організацій"
  2. Визначте основні напрями управлінської діяльності керівників освітніх організацій.
  3. Які складові входять до управління педагогічними працівниками?

--Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 12:59, 9 червня 2015 (EEST)


Ваші відповіді:

  1. Управлінська діяльність керівника освітньої організації визначається як різновид професійної діяльності, яка здатна: поєднувати різні стилі управління залежно від ситуації; організовувати спільну діяльність керівника та працівників на засадах партнерства; врахувати мотиви професійної діяльності працівників і створювати умови для їх особистісного та професійного самовдосконалення; визначати психологічні умови вдосконалення особистості та діяльності керівника освітньої організації.
  2. Два основні напрями управлінської діяльності керівників освітніх організацій:

– власне управлінська діяльність; – управління педагогічними працівниками. За своєю структурою управління педагогічними працівниками включає такі складові: підбір та відбір педагогічних працівників, професійну адаптацію педагогічних працівників, оцінку педагогічних працівників, професійне навчання педагогічних працівників, особистісно-професійне зростання педагогічних працівників.Доброго дня. Продовжуємо опрацювати тему 1 "Сутність та основні напрями управлінської діяльності керівників освітніх організацій." Уважно прочитайте текст лекції та дайти відповіді на наступні питання: 1. Вчені, якого підходу вважають, що для ефективного здійснення управлінської діяльності керівник освітньої організації повинен володіти не тільки професіоналізмом діяльності, а й професіоналізмом особистості. Розкрийте сутність даного підходу. 2. Які основні завдання передбачає вирішення організаційно-управлінський компонент власне управлінської діяльності керівників освітніх організацій. 3. Визначте та розкрийте зміст основних складових організаційно-управлінського компоненту власне управлінської діяльності керівників освітніх організацій. --Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 15:11, 18 червня 2015 (EEST)

Ваші відповіді: 1.Вчені акмеологічного напряму дійшли висновку, що для ефективного здійснення професійної управлінської діяльності керівник освітнього закладу повинен володіти не тільки професіоналізмом діяльності, а й професіоналізмом особистості. 2.Організаційно-управлінський компонент власне управлінської діяльності керівників освітніх організацій передбачає вирішення таких завдань, як: – визначення стратегії освітньої організації; – складання плану роботи, враховуючи завдання освітньої організації та ціннісні орієнтації педагогічних працівників; – узгодження взаємодії між усіма суб’єктами навчально-виховного процесу через чіткий розподіл повноважень та встановлений термін виконання; – створення умов для делегування повноважень, координації, керування змінними, гнучкості контролю для успішного вирішення поставлених завдань освітньої організації тощо. 3.Даний компонент включає в себе такі складові: визначення мети; планування, організація, реалізація, контроль, корегування, прогнозування тощо. Визначення мети. Успішність управління залежить від того, наскільки чітко сформульована мета діяльності. Найраціональнішим є формування цілей з погляду не тільки здійснення діяльності, а й отримання результатів. Адже аналіз результатів діяльності може дати керівнику організації не лише розуміння діяльності конкретної організації, а й реальної ситуації в ній. У процесі управління мета буде лише в тому разі правильно визначена і буде корисною в організації, коли вона збігається з зовнішніми організаційними цілями та внутрішніми особистісними цілями працівника. Отже, визначення мети полягає у встановленні узгоджених, реалістичних цілей і вмінні визначити та передбачити бажаний кінцевий результат. Планування є однією з пріоритетних складових власне управлінського компоненту управління, в якій визначається логічний порядок дій, спрямований на досягнення визначеної мети. Результатом планування є план, який містить в собі систему взаємопов’язаних, об’єднаних загальною метою завдань, що передбачають терміни, порядок, послідовність, умови, ресурси та результати виконання. До підетапів планування належать такі дії: • розвиток стратегії – визначення того, як і коли досягти мети управління; • складання комплексно-цільової програми – сукупність планових дій, підготовлених на основі чітко сформованої мети управління; • розробки плану роботи за етапами комплексно-цільової програми, підбір основних методів та форм роботи. Організація– це складова власне управлінського компоненту управління, сутність якої полягає у визначенні місця і ролі кожного учасника діяльності для досягнення поставленої мети. Організація покликана забезпечити чітку взаємодію учасників діяльності, розподіл повноважень та відповідальності за окрему ланку роботи для ефективної діяльності в досягненні стратегічних і тактичних цілей. Організація як складова власне управлінського компоненту управління передбачає вирішення наступних завдань: • виокремлення рівнів управління, що сприяє визначенню функціональних обов’язків учасників діяльності відповідно до завдань комплексно-цільової програми ; • створення спеціальних служб, що передбачає залучення до управління психологів з метою покращення психологічних умов (соціально-психологічного клімату та психологічного розвантаження) та зовнішніх незалежних консультантів (з відповідних галузей) для забезпечення ефективності діяльності; • забезпечення навчання і розвитку, що сприяє створенню психологічних умов для вдосконалення знань, умінь, навичок учасників діяльності • забезпечення відповідної матеріально-технічної бази, що сприяє створенню матеріально-фінансових умов для успішного здійснення управління та ін. Реалізація передбачає створення оптимальних умов (делегування, координація, керування змінними) для здійснення управління, відповідно до встановлених процедур, які базуються на стандартній методології. Специфіка та тактика розв’язання управлінських завдань залежить від вдало підібраних складових реалізації управління. Контроль є особливою складовою власне управлінського компоненту управління, оскільки він супроводжує кожен управлінський компонент з метою перевірки виконання обраної мети і результатів діяльності. --Павліченко Вікторія Іванівна (обговорення) 18:07, 20 листопада 2015 (EET)


Доброго дня. Продовжуємо опрацювати тему 1 "Сутність та основні напрями управлінської діяльності керівників освітніх організацій." Уважно прочитайте текст лекції та дайти відповіді на наступні питання: 1. Який компонент власне управлінської діяльності керівників освітніх організацій полягає у створенні сприятливих умов для обміну інформацією, конструктивної взаємодії між всіма учасниками освітнього процесу, вибору альтернативних рішень для вирішення завдань освітньої організації. Розкрийте сутність даного компоненту. 2. Визначте та охарактеризуйте основні етапи прийняття управлінських рішень управління. 3. Дайте визначення та розкрийте зміст основних складових комунікації. 4. Розкрийте зміст основних структурних елементів стилю керівництва. --Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 10:18, 2 вересня 2015 (EEST)

Ваші відповіді: 1. 2. 3. 4.


Доброго дня. Прошу опрацювати тему 2 «Зміст і структура психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівника" та дати відповіді на питання: 1. Що таке психологічна готовність 2. Назвіть основні компоненти психологічної готовності 3. Які чинники впливають на психологічну готовність. Ваші відповіді: 1. 2. 3. --Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 08:58, 7 вересня 2015 (EEST)

Індивідуальні заняття

Доброго дня! Продовжуємо опрацювати тему 2 "Зміст і структура психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівника". Уважно прочитайте текст лекції та дайти відповіді на наступні питання: 1. Який компонент відображає сукупність умінь та управлінського досвіду керівників освітніх організацій, що забезпечує успішну роботу з педагогічними працівниками. Розкрийте сутність даного компоненту. 2. Виокреміть основні особистісні характеристики, які пов’язані зі ставленням керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками в цілому. 3. Дайте визначення та розкрийте зміст основних складових мотиваційного компоненту психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками. Ваші відповіді: 1. 2. 3. --Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 10:18, 7 вересня 2015 (EEST)

Доброго дня! Продовжуємо опрацювати тему 2 "Зміст і структура психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівника". Уважно прочитайте текст лекції та дайти відповіді на наступні питання: 1. Дайте визначення та охарактеризуйте специфічні ознаки позитивної організаційної культури освітньої організації. 2. Визначте основні показники позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. 3. Виокреміть психологічні вимоги, що впливають на ефективність управлінського спілкування в процесі управління педагогічними працівниками. Ваші відповіді: 1. 2. 3.

--Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 10:22, 26 жовтня 2015 (EEST)

Консультації

Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні з 9.30 по 10.50 у нас з Вами час для консультації. Якщо у Вас виникли запитання, я буду рада відповісти на них. --Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 09:58, 21 вересня 2015 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Шановні колеги, вітаю! Тема нашої дискусії є «Управління навчальним закладом в умовах реформування освіти». Визначте, будь ласка, з якими психологічними проблемами Ви найбільше стикаєтесь під час здійснення управлінської діяльності навчальним закладом. Поділіться досвідом, щодо вирішення означених проблем. Дякую. Бажаю успіху. --Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 10:14, 14 вересня 2015 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги! Модульний контроль з психології управління буде здійснюватися на основі вивчення лекційних занять про сутність і специфіку управлінської діяльності керівників освітніх організацій. Текст до лекційних занять та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення. Відповіді Ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними). Питання до модульного контролю: 1. Які є загальні та специфічні особливості управлінської діяльності керівників освітніх організацій порівняно з іншими видами діяльності? 2. Виберіть, за значущістю для Вас виокремлені складові управлінської діяльності та обгрунтуйте визначену позицію? 3. Які чинники, на Вашу думку, можуть впливати на психологічну готовність керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками?

--Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 08:48, 21 вересня 2015 (EEST)