Соціально-гуманітарний кредитний модуль Зарудний С.В.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня, Сергій Вікторович! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №1 Філософія і соціологія освіти. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання:

 1. Обґрунтуйте, чому необхідне філософське дослідження освіти?
 2. Визначте основні завдання філософії та соціології освіти?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 10:27, 25 квітня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Тому що є фактично практичною та педагогічною філософією.--Зарудний Сергій Вікторович (обговорення) 15:02, 31 жовтня 2016 (EET)
 2. 1.Аналіз і осмислення сучасного стану систем освіти.2.Дослідження змін у освіті.3.Вивчення способів систематизації й структуризації педагогічних знань.4.Вивчення потреб в освіті.5.Оцінка рівня і якості знань.6.Аналіз ставлення суспільства до освіти і її цінності.7.Визначення міри впливу на динаміку моральних потреб і інтересів.--Зарудний Сергій Вікторович (обговорення) 15:26, 31 жовтня 2016 (EET)


Доброго дня, Сергій Вікторович! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №2 Освіта в Україні та країнах світу. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання:

 1. Визначте зміст стратегії освіти і місце в ній освітньої парадигми?
 2. Назвіть сучасні зарубіжні підходи до освіти?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 12:09, 4 травня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Зміст стратегії освіти має складати її мета, означення сил для реалізації відповідних освітніх програм і завдань, соціально-політичне, матеріально-фінансове та наукове забезпечення всіх потреб, а також бажані результати реалізації стратегічних завдань. Стратегія освіти повинна передбачати вплив розвитку освіти на всі клітини суспільства, на сві галузі господарства, суспільний стан, рівні духовного життя тощо. А прадигма освіти повинна обов'язково мати два аспекти: погляд на майбутнє певної ділянки суспільної діяльності з метою її кардинального вдосконалення. А також практичні дії по досягненню поставленої мети. З моєї точки зору прадигма в нашій освіті майже відсутня. Адже одне з головних завдань освіти давати якісні знання. А як показує практика знання з кожним роком погіршуються. І цьому є низка причин: серед яких, з моєї точки зору, є постійні експеременти та зміни програм (не в кращу сторону), відсутність елементарно підручників іноді майже весь навчальний рік, недостатня кількість підручників, перенасиченість програм і багато іншого.
 1. Американський, Азійський, Європейський


Зарудний Сергій Вікторович (обговорення) 16:22, 31 жовтня 2016 (EET)

Доброго дня, Сергій Вікторович! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №3 Освіта в інформаційному суспільстві. Опрацювавши матеріал дайте відповідь на запитання. Які позитивні моменти можна виділити в інформатизації освіти?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 08:40, 13 травня 2016 (EEST)


Ваша відповідь:

 1. Дає можливість швидко отримувати інформацію, дізнаватись новини, мати зручний засіб комунікації.
 2. Дає можливість налагоджувати зв'язок між відділом освіти - методисиами - вчителями - батьками.--Зарудний Сергій Вікторович (обговорення) 16:28, 31 жовтня 2016 (EET)


Доброго дня, Сергій Вікторович! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №4 Євроінтеграційна стратегія України: науково-освітні перспективи. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання:

 1. У чому полягає сутність Болонського процесу?
 2. Коли і ким було започатковано Болонський процес?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 10:20, 13 травня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Суть Болонського процесу полгає в запровадженні дворівневої системи вищої освіти: базової (бакалаврат), повної (магістрат) другий рівень неможливий без успішного закінчення першого. Запровадження системи кредитних одиниць. Видання взаємоузгоджених й уніфікованих додатків до дипломів для запровадження рівнів вищої освіти (бакалавра і магістра), які зрозумілі прозорі та зіставні між собою на всьому європейському (Болонському) просторі. Стимулювання мобільності і створення умов для вільного переміщення студентів, викладачів, науковців, менеджерів освіти в межахБолонського простору. Розвиток європейської співпраці у сфері контролю якості вищої освіти з метою напрацювання зіставних критеріїв і методологій. Посилення європейського виміру вищої освіти, насамперед у сферах наукових досліджень і проектуванню нових конкурентноспроможних освітніх програм.
 2. Болонський процес було започатковано західноєвропейськими державами в кінці 90-х рр. ХХ ст.--Зарудний Сергій Вікторович (обговорення) 16:28, 31 жовтня 2016 (EET)


Доброго дня, Сергій Вікторович! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №5 Сучасні наукові дослідження. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання.

 1. Як Ви розумієте термін квазінаука?
 2. Назвіть основні елементи дослідницької системи?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 10:24, 20 травня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Квазінаука - це наукова форма діяльності, яка народжена жорстоко ієрархізованим науковим співтовариством. Вчені котрі вже вичерпали свій потенціал, але цього не визнають, не допускають у свою галузь свіжі думки інших учених.
 2. 1.Тема дослідження. 2. Мета. 3.Об'єкт. 4.Предмет. 5. Завдання 6.Гіпотеза 7.Принципи 8.Методи 9.Критерії 10.Результати 11.Класифікація результатів. 12. Оцінка. 13. Висновки 14.Визначення наступних проблем. 15 Оформлення.--Зарудний Сергій Вікторович (обговорення) 16:35, 31 жовтня 2016 (EET)

Індивідуальні заняття

Доброго дня, Сергій Вікторович! Запрошую Вас до індивідуального заняття. Прошу ознайомитися з матеріалами Індивідуального заняття №1 Сутність і співвідношення парадигми та стратегії освіти. Після опрацювання матеріалу дайте відповідь на запитання:

Як співвідносяться поняття «парадигма освіти» та «стратегія освіти»?

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 10:18, 25 травня 2016 (EEST)


Ваша відповідь:


Ці обидва поняття передбачають реорганізацію освітньої системи. Але поняття стратегія освіти є ширшим і стосується всього життя, а не лише освіти. Це наукове передбачення розвитку країни на підставі розгорнення освітнього процесу та всебічного забезпечення його практичної реалізації.--Зарудний Сергій Вікторович (обговорення) 16:40, 31 жовтня 2016 (EET)

Доброго дня, Сергій Вікторович! Запрошую Вас до індивідуального заняття №2. Прошу ознайомитися з джерелами: 1. Василь Шинкарук Забезпечення якісної освіти впродовж життя. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukraine2015.org.ua/tsil2 . 2. Здіорук С.І., Іщенко А.Ю., Карпенко М.М. Аналітична доповідь. Формування єдиного відкритого освітньо-наукового простору України: оптимальне використання засобів забезпечення випереджального розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Science_educational-e2f67.pdf . 3. Карпенко М.М. Перспективи реалізації в Україні концепції освіти протягом життя: чинники і механізм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sp/2011_4/045-051.pdf . 4. Карпенко М. Аналітична записка. Освіта протягом життя: світовий досвід і Українська практика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/252/ . 5. Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія / Н. Никало // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 1. – С. 9–22. 6. Сігаєва Л. Е. Розвиток освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ) : монографія / за ред. С. О. Сисоєвої. – К. : ТОВ «ЕКМО», 2010. – С. 318; та дайте відповіді на запитання:

1) Назвіть три основні форми освіти?;

2) Як Ви розумієте термін "відкрита освіта"?.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 14:29, 14 вересня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

Консультації

Доброго дня, сьогодні з 09.30 по 10.50 у нас з Вами час для консультації. Якщо у Вас виникли запитання, я буду рада дати на них відповіді. --Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 10:24, 5 вересня 2016 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, Шановні колеги! Сьогодні за розкладом маємо Тематичні дискусії (Інтернет - семінари). Прошу співпрацювати за темою "Стратегічні зміни в сучасній системі освіти України". На Вашу думку, чи потребує змін та доповнень сучасна система освіти України? Що з традиційного навчання треба зберегти і чому? З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 11:53, 1 червня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:Доброго дня, Шановні колеги! Сьогодні за розкладом маємо Тематичні дискусії (Інтернет - семінари). Прошу співпрацювати за темою "Освіта як цінність". На Вашу думку, що таке освіта? У чому ж полягає цінність освіти?З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 10:20, 19 вересня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, Шановні колеги! На сьогоднішньому занятті ваше завдання полягає у наступному: Вам потрібно перейти за наступним посиланням Проведення та перевірка модульного контролю,ознайомтесь з запитаннями та дайте на них відповіді. Бажаю успіхів!

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 11:33, 15 червня 2016 (EEST)Доброго дня, Сергій Вікторович! Нажаль зарахувати Вам соціально-гуманітарний модуль неможу, адже Ви не виконали інтерактивні практичні заняття, індивідуальні заняття, тематичні дискусії, не пройшли тестування.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 10:16, 3 жовтня 2016 (EEST)