Соціально-гуманітарний кредитний модуль Зозуля А.В.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 20:20, 10 жовтня 2016, створена Зозуля Альона Володимирівна (обговореннявнесок) (Індивідуальні заняття)

Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня, Альона Володимирівна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №1 Філософія і соціологія освіти. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання:

 1. Обґрунтуйте, чому необхідне філософське дослідження освіти?
 2. Визначте основні завдання філософії та соціології освіти?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 09:53, 25 квітня 2016 (EEST)


Ваші відповіді: Доброго дня,Людмило Олександрівно. Вітаю з святами.

 1. Філософське дослідження освіти необхідне тому що філософія може узагальнити всі знання про освітній процес і систематизувати їх. Філософія, формуючи загальну картину освіти, здатна розкривати в повноті її функціональний прояв в інформаційному суспільстві. Філософія доводить, що освіта є дієвим засобом вирішення глобальних проблем сучасності: війни та миру, екології, технічних загроз і т.д.
 2. Філософія освіти має цілу низку завдань. Це аналіз й осмислення сучасного стану системи освіти та дослідження спрямованості стратегічних змін у сфері освіти. Вивчення способів систематизації й структуризації педагогічних знань та виявлення найбільш оптимальних критеріїв і способів структуризації педагогічних знань. Ще одним завданням філософії є остаточне з'ясування суті та змісту самого поняття "філософія освіти".

До завдань соціології освіти відносять: -вивчення потреб в освіті,розуміння й оцінка її ролі в житті суспільства та особистому житті людини. - оцінка рівня і якості знань у контексті їх соціальної значущості -аналіз ставлення суспільства і тиххто навчається. до освіти, виявлення її соціальної цінності. -виявлення ролі освіти як чинника соціального статусу - визначення міри впливу освіти на динаміку моральних потреб і інтересів Соціологія повинна сприяти системному реформуванню освіти згідно з найновітнішими досягненнями сучасної світової науки й адекватним урахуванням умов ринку.--Зозуля Альона Володимирівна (обговорення) 14:13, 7 травня 2016 (EEST)Доброго дня, Альона Володимирівна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №2 Освіта в Україні та країнах світу. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання:

 1. Визначте зміст стратегії освіти і місце в ній освітньої парадигми?
 2. Назвіть сучасні зарубіжні підходи до освіти?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 11:07, 4 травня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Зміст стратегії освіти має складати її мета, означення сил для реалізації відповідних освітніх програм і завдань, соціально-політичне, матеріально-фінансове та наукове забезпечення всіх потреб, а також бажані результати реалізації стратегічних завдань. Стратегія освіти повинна передбачати вплив розвитку освіти на всі клітини суспільства, на сві галузі господарства, суспільний стан, рівні духовного життя тощо. А прадигма освіти повинна обов'язково мати два аспекти: погляд на майбутнє певної ділянки суспільної діяльності з метою її кардинального вдосконалення. А також практичні дії по досягненню поставленої мети. З моєї точки зору прадигма в нашій освіті майже відсутня. Адже одне з головних завдань освіти давати якісні знання. А як показує практика знання з кожним роком погіршуються. І цьому є низка причин: серед яких, з моєї точки зору, є постійні експеременти та зміни програм (не в кращу сторону), відсутність елементарно підручників іноді майже весь навчальний рік, недостатня кількість підручників, перенасиченість програм і багато іншого.
 2. Американський, Азійський, Європейський --Зозуля Альона Володимирівна (обговорення) 14:55, 7 травня 2016 (EEST)


Доброго дня, Альона Володимирівна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №3 Освіта в інформаційному суспільстві. Опрацювавши матеріал дайте відповідь на запитання. Які позитивні моменти можна виділити в інформатизації освіти?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 08:05, 13 травня 2016 (EEST)


Ваша відповідь:

 1. Дає можливість швидко отримувати інформацію, дізнаватись новини і т.д.
 2. Дає можливість налагоджувати зв'язок між відділом освіти - методисиами - вчителями - батьками. --Зозуля Альона Володимирівна (обговорення) 19:31, 5 жовтня 2016 (EEST)


Доброго дня, Альона Володимирівна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №4 Євроінтеграційна стратегія України: науково-освітні перспективи. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання:

 1. У чому полягає сутність Болонського процесу?
 2. Коли і ким було започатковано Болонський процес?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 09:40, 13 травня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Суть Болонського процесу полгає в запровадженні дворівневої системи вищої освіти: базової (бакалаврат), повної (магістрат) другий рівень неможливий без успішного закінчення першого. Запровадження системи кредитних одиниць. Видання взаємоузгоджених й уніфікованих додатків до дипломів для запровадження рівнів вищої освіти (бакалавра і магістра), які зрозумілі прозорі та зіставні між собою на всьому європейському (Болонському) просторі. Стимулювання мобільності і створення умов для вільного переміщення студентів, викладачів, науковців, менеджерів освіти в межахБолонського простору. Розвиток європейської співпраці у сфері контролю якості вищої освіти з метою напрацювання зіставних критеріїв і методологій. Посилення європейського виміру вищої освіти, насамперед у сферах наукових досліджень і проектуванню нових конкурентноспроможних освітніх програм.
 2. Болонський процес було започатковано західноєвропейськими державами в кінці 90-х рр. ХХ ст.--Зозуля Альона Володимирівна (обговорення) 20:04, 5 жовтня 2016 (EEST)


Доброго дня, Альона Володимирівна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №5 Сучасні наукові дослідження. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання.

 1. Як Ви розумієте термін квазінаука?
 2. Назвіть основні елементи дослідницької системи?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 09:37, 20 травня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Квазінаука - це наукова форма діяльності, яка народжена жорстоко ієрархізованим науковим співтовариством. Вчені котрі вже вичерпали свій потенціал, але цього не визнають, не допускають у свою галузь свіжі думки інших учених.
 2. 1. Тема дослідження. 2. Мета. 3.Об'єкт. 4.Предмет. 5. Завдання 6.Гіпотеза 7.Принципи 8.Методи 9.Критерії 10.Результати 11.Класифікація результатів. 12. Оцінка. 13. Висновки 14.Визначення наступних проблем. 15 Оформлення.--Зозуля Альона Володимирівна (обговорення) 20:26, 5 жовтня 2016 (EEST)

Індивідуальні заняття

Доброго дня, Альона Володимирівна! Запрошую Вас до індивідуального заняття. Прошу ознайомитися з матеріалами Індивідуального заняття №1 Сутність і співвідношення парадигми та стратегії освіти. Після опрацювання матеріалу дайте відповідь на запитання:

Як співвідносяться поняття «парадигма освіти» та «стратегія освіти»?

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 09:39, 25 травня 2016 (EEST)


Ваша відповідь:


Доброго дня. Ці обидва поняття передбачають реорганізацію освітньої системи. Але поняття стратегія освіти є ширшим і стосується всього життя, а не лише освіти. Це наукове передбачення розвитку країни на підставі розгорнення освітнього процесу та всебічного забезпечення його практичної реалізації. --Зозуля Альона Володимирівна (обговорення) 19:34, 10 жовтня 2016 (EEST)

Доброго дня, Альона Володимирівна! Запрошую Вас до індивідуального заняття №2. Прошу ознайомитися з джерелами: 1. Василь Шинкарук Забезпечення якісної освіти впродовж життя. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukraine2015.org.ua/tsil2 . 2. Здіорук С.І., Іщенко А.Ю., Карпенко М.М. Аналітична доповідь. Формування єдиного відкритого освітньо-наукового простору України: оптимальне використання засобів забезпечення випереджального розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Science_educational-e2f67.pdf . 3. Карпенко М.М. Перспективи реалізації в Україні концепції освіти протягом життя: чинники і механізм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sp/2011_4/045-051.pdf . 4. Карпенко М. Аналітична записка. Освіта протягом життя: світовий досвід і Українська практика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/252/ . 5. Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія / Н. Никало // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 1. – С. 9–22. 6. Сігаєва Л. Е. Розвиток освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ) : монографія / за ред. С. О. Сисоєвої. – К. : ТОВ «ЕКМО», 2010. – С. 318; та дайте відповіді на запитання:

1) Назвіть три основні форми освіти?;

2) Як Ви розумієте термін "відкрита освіта"?.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 14:11, 14 вересня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. формальна освіта – початкова, загальна середня освіта, середня професійна освіта, вища освіта, освіта після закінчення ВНЗ (аспірантура й докторантура), підвищення кваліфікації й перепідготовка фахівців і керівників з вищою і середньою професійною освітою в інститутах, на факультетах і курсах підвищення кваліфікації й професійної перепідготовки; неформальна освіта – професійно спрямовані й загальнокультурні курси навчання в центрах освіти дорослих, у лекторіях товариства „Знання”, по телебаченню, на різних курсах інтенсивного навчання; інформальна освіта є загальним терміном для освіти за межами стандартного освітнього середовища – індивідуальна пізнавальна діяльність, що супроводжує повсякденне життя, реалізується за рахунок власної активності індивідів в оточуючому культурно-освітньому середовищі; спілкування, читання, відвідування установ культури, подорожі, засоби масової інформації тощо. При цьому людина перетворює освітні потенціали суспільства в дієві чинники свого розвитку.

Читати більше - http://www.niss.gov.ua/articles/252/ © Національний інститут стратегічних досліджень

 1. відкритість для суспільства навчальних матеріалів усіх рівнів освіти, матеріалів щодо історико-культурної спадщини, значущих для освіти і науки довідково-інформаційних матеріалів, результатів наукових досліджень та інформації про наукові проекти, фінансовані державним коштом, що не становлять державної таємниці; • відкритість навчального процесу та доступність якісних інструментів колективної роботи з різноманітними освітніми матеріалами для забезпечення вільного обміну досвідом між учителями і викладачами (в тому числі – з професіоналами з інших країн); • відкритість наукових досліджень для іноземних колег з метою забезпечення адекватної інтеграції української науки у єдиний європейський і світовий інтелектуальний простір; • відкритість результатів навчальної діяльності для забезпечення поінформованості суспільства в цілому, батьків, професійної спільноти, органів державного управління освітою щодо поточного становища усіх ланок освітньої системи з метою забезпечення свідомого вибору навчального закладу, обміну досвідом, поліпшення ефективності управління.--Зозуля Альона Володимирівна (обговорення) 20:16, 10 жовтня 2016 (EEST)

Консультації

Доброго дня, сьогодні з 09.30 по 10.50 у нас з Вами час для консультації. Якщо у Вас виникли запитання, я буду рада дати на них відповіді. --Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 09:40, 5 вересня 2016 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, Шановні колеги! Сьогодні за розкладом маємо Тематичні дискусії (Інтернет - семінари). Прошу співпрацювати за темою "Стратегічні зміни в сучасній системі освіти України". На Вашу думку, чи потребує змін та доповнень сучасна система освіти України? Що з традиційного навчання треба зберегти і чому? З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 11:10, 1 червня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:Доброго дня, Шановні колеги! Сьогодні за розкладом маємо Тематичні дискусії (Інтернет - семінари). Прошу співпрацювати за темою "Освіта як цінність". На Вашу думку, що таке освіта? У чому ж полягає цінність освіти?З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 09:50, 19 вересня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, Шановні колеги! На сьогоднішньому занятті ваше завдання полягає у наступному: Вам потрібно перейти за наступним посиланням Проведення та перевірка модульного контролю,ознайомтесь з запитаннями та дайте на них відповіді. Бажаю успіхів!

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 11:27, 15 червня 2016 (EEST)Доброго дня, Альона Володимирівна! Переглянула всю Вашу роботу в модулі. Дякую за участь у роботі над матеріалом. Але нажаль зарахувати Вам соціально-гуманітарний модуль неможу, адже Ви не виконали інтерактивні практичні заняття №3, №4, №5, індивідуальні заняття №1, №2, тематичні дискусії №1, №2.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 09:57, 3 жовтня 2016 (EEST)