Відмінності між версіями «Соціально-гуманітарний кредитний модуль Корнелюк Н.М.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Проведення та перевірка модульного контролю)
(Проведення та перевірка модульного контролю)
 
(не показано 24 проміжні версії 2 учасників)
Рядок 13: Рядок 13:
 
----
 
----
 
Ваші відповіді:
 
Ваші відповіді:
#
+
#- узагальненням всіх знань про освітній процес і зведення їх у систему; -здатність розкрити в повноті функціональний прояв освіти; -дійовий засіб вирішити проблеми сучасності; -здатність надати загальну методологічну основу; -зясування суті і змісту самого поняття "філософія освіти"
#
+
#Завдання філософії : аналізувати та вивчати усі питання й процеси, які стосуються освіти. Завдання соціології : вивчати потреби в освіті, оцінювати рівень якості освіти, аналізувати ставлення суспільства, визначати міри впливу освіти на динаміку моральних потреб.
 
----
 
----
 
----
 
----
Рядок 26: Рядок 26:
 
----
 
----
 
Ваші відповіді:
 
Ваші відповіді:
#
+
#Парадигма освіти стосується лише освітнього процесу. Стратегія - всього суспільного життя держави. Зміст стратегіїх освіти складає мету, означення сил для реалізації відповідних програм і завдань, соціально-політичне, матеріально-фінансове, наукове забезпечення всіх її потреб, а також бажані результати.
#
+
#Американський підхід (основа педагогіка Дж.Дьюї). - Азійський підхід : - японський та китайський варіанти. - Європейський підхід.
  
 
----
 
----
Рядок 39: Рядок 39:
 
----
 
----
 
Ваша відповідь:
 
Ваша відповідь:
 
+
Інформатизація освіти дозволить ефективно використати наступні переваги нових інформаційних технологій: – можливість створення відкритої системи освіти, що забезпечує кожному індивідові власну траєкторію самонавчання; – зміна організації процесу пізнання шляхом зміщення його у бік синергетичного мислення; – створення ефективної системи управління інформаційно-методичним забезпеченням освіти; – використання специфічних властивостей комп'ютерної техніки, найважливішими з яких є: індивідуалізація навчального процесу при збереженні його цілісності за рахунок програмованості і динамічної адаптації автоматизованих навчальних програм; можливість використання й організації принципово нових пізнавальних засобів, аж до моделей «віртуальної реальності».
 +
--[[Користувач:Корнелюк Наталія|Корнелюк Наталія]] ([[Обговорення користувача:Корнелюк Наталія|обговорення]]) 14:34, 14 травня 2015 (EEST)
 
----
 
----
 
----
 
----
Рядок 51: Рядок 52:
 
----
 
----
 
Ваші відповіді:
 
Ваші відповіді:
#
+
#1) Сутність Болонського процесу : 1) Затвердження загальноприйнятної та порівнянної системи вчених ступенів, у тому числі шляхом запровадження додатка до диплома, з метою сприяння європейських громадян та міжнародній конкурентоспроможності європейської системи вищої освіти.
#
+
2) Запровадження системи на основі двох ключових навчальних циклів: додипломного та післядипломного. Доступ до другого циклу навчання потребуватиме успішного завершення першого, який має тривати щонайменше три роки. Вчений ступінь, що присвоюється по завершенні першого циклу, на європейському ринку праці сприйматиметься як відповідний рівень кваліфікації. Кінцевим результатом другого навчального циклу має бути вчений ступінь магістра та/або кандидата наук, як у багатьох європейських країнах. 3) Створення системи кредитів на зразок Європейської системи трансферу оцінок (ЕСТЄ) як відповідного засобу сприяння більшій мобільності студентів. Кредити можуть бути отримані також поза межами вищих навчальних закладів, включаючи постійне навчання, за умови їхнього визнання з боку відповідного університету-отримувача. 4) Сприяння мобільності через усунення перешкод на шляху ефективного використання права на вільне пересування з безпосередньою метою: — забезпечення студентам доступу до навчальних можливостей, а також до відповідних послуг; — забезпечення визнання та зарахування часу, який вчитель, дослідник чи член адміністративного персоналу провів у європейському навчальному закладі, проводячи дослідження, викладаючи та виконуючи відповідну до свого фаху роботу, зі збереженням їхніх законних прав; — сприяння європейському співробітництву щодо забезпечення якості освіти з метою вироблення порівняльних критеріїв та методології; — просування необхідних європейських стандартів у галузі вищої освіти, зокрема щодо розробки навчальних планів, співробітництва між освітніми закладами, схем мобільності та інтегрованих навчальних, дослідницьких і виховних програм.
 +
 
 +
 
 +
#2)У середині 70-х років ХХ ст. Радою міністрів Європейського Співтовариства (з 1993 р. – Європейський союз) була прийнята резолюція про першу програму співробітництва у сфері освіти. Формально Болонський процес започаткували два документи: Сорбоннська декларація «Про гармонізацію європейської системи вищої освіти», підписана 25 травня 1998 року міністрами освіти Великої Британії, Італії, Німеччини і Франції, та Спільна декларація міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти» (Болонська декларація), прийнята 19 червня 1999 року на спеціальній конференції в м. Болонья міністрами освіти 29 європейських держав.
  
 
----
 
----
Рядок 66: Рядок 70:
 
Ваші відповіді:
 
Ваші відповіді:
  
#
+
#1). Квазінаука – це наукова форма діяльності, яка породжена жорстко ієрархізованим науковим співтовариством. Тоді в ньому виникають відособлені школи та наукові напрями, очолені відомими в свій час ученими, які вже вичерпали свої таланти, але цього не визнають. Дотримуючись власних застарілих ідей, вони вперто не допускають у «свою» наукову галузь свіжих думок молодих учених, ідей своїх «противників» тощо.
#
+
#2. Наукова форма діяльності, яка породжена жорстко ієрархізованим науковим співтовариством. 2. Основні елементи дослідницької системи : -тема; -мета; -предмет; -завдання; -гіпотеза; -принципи; -методи; -критерії; -результати; -класифікація результатів; - оцінка; -висновки; - визначення наступних проблем; - оформлення
  
 
==== Індивідуальні заняття ====
 
==== Індивідуальні заняття ====
Рядок 77: Рядок 81:
 
----
 
----
 
Ваша відповідь:
 
Ваша відповідь:
 +
Парадигма освіти стосується лише освітнього процесу, а стратегія – всього суспільного життя.
 +
--[[Користувач:Корнелюк Наталія|Корнелюк Наталія]] ([[Обговорення користувача:Корнелюк Наталія|обговорення]]) 14:32, 3 квітня 2015 (EEST)
 +
----
 +
----
 +
Доброго дня, шановна Наталія Миколаївна! Запрошую Вас до індивідуального заняття №2. Прошу ознайомитися з джерелами: 1. Василь Шинкарук Забезпечення якісної освіти впродовж життя. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukraine2015.org.ua/tsil2 . 2. Здіорук С.І., Іщенко А.Ю., Карпенко М.М. Аналітична доповідь. Формування єдиного відкритого освітньо-наукового простору України: оптимальне використання засобів забезпечення випереджального розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Science_educational-e2f67.pdf . 3. Карпенко М.М. Перспективи реалізації в Україні концепції освіти протягом життя: чинники і механізм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sp/2011_4/045-051.pdf . 4. Карпенко М. Аналітична записка. Освіта протягом життя: світовий досвід і Українська практика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/252/ . 5. Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія / Н. Никало // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 1. – С. 9–22. 6. Сігаєва Л. Е. Розвиток освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ) : монографія / за ред. С. О. Сисоєвої. – К. : ТОВ «ЕКМО», 2010. – С. 318; та дайте відповіді на запитання: 1) назвіть три основні форми освіти?; 2) як Ви розумієте термін "відкрита освіта"?.
 +
 +
--[[Користувач:Рідченко Людмила Олександрівна|Рідченко Людмила Олександрівна]] ([[Обговорення користувача:Рідченко Людмила Олександрівна|обговорення]]) 11:08, 3 квітня 2015 (EET)
 +
----
 +
Ваші відповіді:
 +
#Формальна освіта (дошкільна, загальна середня, вища та ін.); неформальна; інформальна (індивідуальна пізнавальна діяльність).
 +
 +
#Відкрита освіта - це збірний термін , що означає різні види освітньої діяльності. Включає : відкритість навчальних матеріалів; навчального процесу, наукових досліджень, результатів начальної діяльності. Формуєтьсчя, наприклад, відповідно до розвитку інформаційних і компютерних технологій
  
 
==== Консультації ====
 
==== Консультації ====
 +
Доброго дня, сьогодні з 09.30 по 10.50 у нас з Вами час для консультації. Якщо у Вас виникли запитання, я буду рада дати на них відповіді.
  
 +
--[[Користувач:Рідченко Людмила Олександрівна|Рідченко Людмила Олександрівна]] ([[Обговорення користувача:Рідченко Людмила Олександрівна|обговорення]]) 09:38, 3 квітня 2015 (EET)
  
 
====Тематичні дискусії (Інтернет-семінари) ====
 
====Тематичні дискусії (Інтернет-семінари) ====
Рядок 86: Рядок 104:
 
--[[Користувач:Рідченко Людмила Олександрівна|Рідченко Людмила Олександрівна]] ([[Обговорення користувача:Рідченко Людмила Олександрівна|обговорення]]) 11:12, 25 лютого 2015 (EET)
 
--[[Користувач:Рідченко Людмила Олександрівна|Рідченко Людмила Олександрівна]] ([[Обговорення користувача:Рідченко Людмила Олександрівна|обговорення]]) 11:12, 25 лютого 2015 (EET)
 
----
 
----
 +
Ваші відповіді:
 +
#– забезпечити високу якість вітчизняної освіти відповідно до потреб сталого розвитку держави та з урахуванням європейських і світових досягнень; – організувати на державному рівні системну роботи з формування у школярів та студентів демократичних, моральних та національно-духовних цінностей; – оновити систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації учительських, науково-педагогічних та керівних кадрів сфери освіти; – підвищити престиж професії викладача, створити дієві матеріальні стимули до педагогічної праці; – ґрунтовно реформувати наукову та науково-технологічну сфери з метою ефективного використання інтелектуального потенціалу науковців, забезпечення належного рівня наукової діяльності у вищій школі, створення умов для інноваційного розвитку держави; – внести зміни і доповнення до чинного законодавства України про освітню, наукову і науково-технічну діяльність; – неухильно забезпечувати фінансування науки і освіти на рівні, визначеному законом.
 +
 +
. --
 +
#На мою думку потрібно зберегти:етапи уроку бо учень чітко знає ,чого від нього вимагає вчитель на кожному етапі; облік успішності, бо вона стимулює і мотивує діяльність учня;розроблена навчальна і методична література, дидактичний матеріал бо це забирає багато часу у педагога
 +
----
 +
----
 +
Доброго дня, Наталія Миколаївна! Сьогодні за розкладом маємо Тематичні дискусії (Інтернет - семінари). Прошу співпрацювати за темою "Освіта як цінність". На Вашу думку,
 +
 +
--[[Користувач:Рідченко Людмила Олександрівна|Рідченко Людмила Олександрівна]] ([[Обговорення користувача:Рідченко Людмила Олександрівна|обговорення]]) 11:04, 8 квітня 2015 (EEST)
 +
----
 +
Ваші відповіді:
 +
#ще за часів Франсуа Рабле було зрозуміло, що освіта є визначним фактором у розвитку як окремої особистості так і у суспільства в цілому. Будь-яка думаюча  людина і сьогодні визнає  велику роль і значення науки. Проблема полягає не у визнанні освіти як такої а у її якості
 +
#Освіта - це ресурс, що забезпечує розвиток суспільства,  умови для реалізації здібностей і талантів людини, її право на всебічний розвиток; гуманізм; взаємозв 'язок елементів і структур; різноманітність. Це право людини на знання, уміння, навички, інформацію тощо і обов 'язок держави створити умови для реалізації цього природного бажання (права).
  
 
==== Проведення та перевірка модульного контролю ====
 
==== Проведення та перевірка модульного контролю ====
Доброго дня, шановні колеги! На сьогоднішньому занятті ваше завдання полягає у наступному: Вам потрібно перейти за наступним посиланням , ознайомтесь з запитаннями та дайте на них відповіді. Бажаю успіхів!
+
Доброго дня, шановні колеги! На сьогоднішньому занятті ваше завдання полягає у наступному: Вам потрібно перейти за наступним посиланням [https://docs.google.com/forms/d/1U_kIbCGiJa2TtCgWoMQobJ0yabJ7nksuYRAVUpnqPR0/viewform Проведення та перевірка модульного контролю],ознайомтесь з запитаннями та дайте на них відповіді. Бажаю успіхів!
  
 
--[[Користувач:Рідченко Людмила Олександрівна|Рідченко Людмила Олександрівна]] ([[Обговорення користувача:Рідченко Людмила Олександрівна|обговорення]]) 12:30, 13 березня 2015 (EET)
 
--[[Користувач:Рідченко Людмила Олександрівна|Рідченко Людмила Олександрівна]] ([[Обговорення користувача:Рідченко Людмила Олександрівна|обговорення]]) 12:30, 13 березня 2015 (EET)
 +
----
 +
----
 +
Доброго дня, Наталія Миколаївна! Нажаль зарахувати Вам соціально-гуманітарний модуль неможу, адже Ви не виконали інтерактивні практичні заняття, індивідуальні заняття, тематичні дискусії, не пройшли тестування.
 +
 +
--[[Користувач:Рідченко Людмила Олександрівна|Рідченко Людмила Олександрівна]] ([[Обговорення користувача:Рідченко Людмила Олександрівна|обговорення]]) 12:39, 16 квітня 2015 (EEST)
 +
 +
Доброго дня,  Наталія Миколаївна! Переглянула вашу роботу в модулі, дякую за відповіді. Ви дали відповіді на всі запитання, пройшли тестування, тому я зараховую Вам соціально-гуманітарний модуль.
 +
 +
--[[Користувач:Рідченко Людмила Олександрівна|Рідченко Людмила Олександрівна]] ([[Обговорення користувача:Рідченко Людмила Олександрівна|обговорення]]) 15:19, 14 травня 2015 (EEST)

Поточна версія на 15:23, 14 травня 2015

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня, Наталія Миколаївна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №1 Філософія і соціологія освіти. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання:

1. Обґрунтуйте, чому необхідне філософське дослідження освіти?

2. Визначте основні завдання філософії та соціології освіти?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 16:28, 21 січня 2015 (EET)


Ваші відповіді:

 1. - узагальненням всіх знань про освітній процес і зведення їх у систему; -здатність розкрити в повноті функціональний прояв освіти; -дійовий засіб вирішити проблеми сучасності; -здатність надати загальну методологічну основу; -зясування суті і змісту самого поняття "філософія освіти"
 2. Завдання філософії : аналізувати та вивчати усі питання й процеси, які стосуються освіти. Завдання соціології : вивчати потреби в освіті, оцінювати рівень якості освіти, аналізувати ставлення суспільства, визначати міри впливу освіти на динаміку моральних потреб.


Доброго дня, Наталія Миколаївна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №2 Освіта в Україні та країнах світу. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання:

 1. Визначте зміст стратегії освіти і місце в ній освітньої парадигми?
 2. Назвіть сучасні зарубіжні підходи до освіти?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко. --Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 10:01, 26 січня 2015 (EET)


Ваші відповіді:

 1. Парадигма освіти стосується лише освітнього процесу. Стратегія - всього суспільного життя держави. Зміст стратегіїх освіти складає мету, означення сил для реалізації відповідних програм і завдань, соціально-політичне, матеріально-фінансове, наукове забезпечення всіх її потреб, а також бажані результати.
 2. Американський підхід (основа педагогіка Дж.Дьюї). - Азійський підхід : - японський та китайський варіанти. - Європейський підхід.


Доброго дня, Наталія Миколаївна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №3 Освіта в інформаційному суспільстві. Опрацювавши матеріал дайте відповідь на запитання. Які позитивні моменти можна виділити в інформатизації освіти?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 14:32, 2 лютого 2015 (EET)


Ваша відповідь: Інформатизація освіти дозволить ефективно використати наступні переваги нових інформаційних технологій: – можливість створення відкритої системи освіти, що забезпечує кожному індивідові власну траєкторію самонавчання; – зміна організації процесу пізнання шляхом зміщення його у бік синергетичного мислення; – створення ефективної системи управління інформаційно-методичним забезпеченням освіти; – використання специфічних властивостей комп'ютерної техніки, найважливішими з яких є: індивідуалізація навчального процесу при збереженні його цілісності за рахунок програмованості і динамічної адаптації автоматизованих навчальних програм; можливість використання й організації принципово нових пізнавальних засобів, аж до моделей «віртуальної реальності». --Корнелюк Наталія (обговорення) 14:34, 14 травня 2015 (EEST)Доброго дня, Наталія Миколаївна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №4 Євроінтеграційна стратегія України: науково-освітні перспективи. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання:

 1. У чому полягає сутність Болонського процесу?
 2. Коли і ким було започатковано Болонський процес?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 10:01, 4 лютого 2015 (EET)


Ваші відповіді:

 1. 1) Сутність Болонського процесу : 1) Затвердження загальноприйнятної та порівнянної системи вчених ступенів, у тому числі шляхом запровадження додатка до диплома, з метою сприяння європейських громадян та міжнародній конкурентоспроможності європейської системи вищої освіти.

2) Запровадження системи на основі двох ключових навчальних циклів: додипломного та післядипломного. Доступ до другого циклу навчання потребуватиме успішного завершення першого, який має тривати щонайменше три роки. Вчений ступінь, що присвоюється по завершенні першого циклу, на європейському ринку праці сприйматиметься як відповідний рівень кваліфікації. Кінцевим результатом другого навчального циклу має бути вчений ступінь магістра та/або кандидата наук, як у багатьох європейських країнах. 3) Створення системи кредитів на зразок Європейської системи трансферу оцінок (ЕСТЄ) як відповідного засобу сприяння більшій мобільності студентів. Кредити можуть бути отримані також поза межами вищих навчальних закладів, включаючи постійне навчання, за умови їхнього визнання з боку відповідного університету-отримувача. 4) Сприяння мобільності через усунення перешкод на шляху ефективного використання права на вільне пересування з безпосередньою метою: — забезпечення студентам доступу до навчальних можливостей, а також до відповідних послуг; — забезпечення визнання та зарахування часу, який вчитель, дослідник чи член адміністративного персоналу провів у європейському навчальному закладі, проводячи дослідження, викладаючи та виконуючи відповідну до свого фаху роботу, зі збереженням їхніх законних прав; — сприяння європейському співробітництву щодо забезпечення якості освіти з метою вироблення порівняльних критеріїв та методології; — просування необхідних європейських стандартів у галузі вищої освіти, зокрема щодо розробки навчальних планів, співробітництва між освітніми закладами, схем мобільності та інтегрованих навчальних, дослідницьких і виховних програм.


 1. 2)У середині 70-х років ХХ ст. Радою міністрів Європейського Співтовариства (з 1993 р. – Європейський союз) була прийнята резолюція про першу програму співробітництва у сфері освіти. Формально Болонський процес започаткували два документи: Сорбоннська декларація «Про гармонізацію європейської системи вищої освіти», підписана 25 травня 1998 року міністрами освіти Великої Британії, Італії, Німеччини і Франції, та Спільна декларація міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти» (Болонська декларація), прийнята 19 червня 1999 року на спеціальній конференції в м. Болонья міністрами освіти 29 європейських держав.


Доброго дня, Наталія Миколаївна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №5 Сучасні наукові дослідження. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання.

 1. Як Ви розумієте термін квазінаука?
 2. Назвіть основні елементи дослідницької системи?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 11:41, 4 лютого 2015 (EET)


Ваші відповіді:

 1. 1). Квазінаука – це наукова форма діяльності, яка породжена жорстко ієрархізованим науковим співтовариством. Тоді в ньому виникають відособлені школи та наукові напрями, очолені відомими в свій час ученими, які вже вичерпали свої таланти, але цього не визнають. Дотримуючись власних застарілих ідей, вони вперто не допускають у «свою» наукову галузь свіжих думок молодих учених, ідей своїх «противників» тощо.
 2. 2. Наукова форма діяльності, яка породжена жорстко ієрархізованим науковим співтовариством. 2. Основні елементи дослідницької системи : -тема; -мета; -предмет; -завдання; -гіпотеза; -принципи; -методи; -критерії; -результати; -класифікація результатів; - оцінка; -висновки; - визначення наступних проблем; - оформлення

Індивідуальні заняття

Доброго дня, шановна Наталія Миколаївна! Запрошую Вас до індивідуального заняття. Прошу ознайомитися з матеріалами Індивідуального заняття №1 Сутність і співвідношення парадигми та стратегії освіти. Після опрацювання матеріалу дайте відповідь на запитання:

Як співвідносяться поняття «парадигма освіти» та «стратегія освіти»?

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 12:31, 19 лютого 2015 (EET)


Ваша відповідь: Парадигма освіти стосується лише освітнього процесу, а стратегія – всього суспільного життя. --Корнелюк Наталія (обговорення) 14:32, 3 квітня 2015 (EEST)Доброго дня, шановна Наталія Миколаївна! Запрошую Вас до індивідуального заняття №2. Прошу ознайомитися з джерелами: 1. Василь Шинкарук Забезпечення якісної освіти впродовж життя. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukraine2015.org.ua/tsil2 . 2. Здіорук С.І., Іщенко А.Ю., Карпенко М.М. Аналітична доповідь. Формування єдиного відкритого освітньо-наукового простору України: оптимальне використання засобів забезпечення випереджального розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Science_educational-e2f67.pdf . 3. Карпенко М.М. Перспективи реалізації в Україні концепції освіти протягом життя: чинники і механізм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sp/2011_4/045-051.pdf . 4. Карпенко М. Аналітична записка. Освіта протягом життя: світовий досвід і Українська практика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/252/ . 5. Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія / Н. Никало // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 1. – С. 9–22. 6. Сігаєва Л. Е. Розвиток освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ) : монографія / за ред. С. О. Сисоєвої. – К. : ТОВ «ЕКМО», 2010. – С. 318; та дайте відповіді на запитання: 1) назвіть три основні форми освіти?; 2) як Ви розумієте термін "відкрита освіта"?.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 11:08, 3 квітня 2015 (EET)


Ваші відповіді:

 1. Формальна освіта (дошкільна, загальна середня, вища та ін.); неформальна; інформальна (індивідуальна пізнавальна діяльність).
 1. Відкрита освіта - це збірний термін , що означає різні види освітньої діяльності. Включає : відкритість навчальних матеріалів; навчального процесу, наукових досліджень, результатів начальної діяльності. Формуєтьсчя, наприклад, відповідно до розвитку інформаційних і компютерних технологій

Консультації

Доброго дня, сьогодні з 09.30 по 10.50 у нас з Вами час для консультації. Якщо у Вас виникли запитання, я буду рада дати на них відповіді.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 09:38, 3 квітня 2015 (EET)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, Наталія Миколаївна! Сьогодні за розкладом маємо Тематичні дискусії (Інтернет - семінари). Прошу співпрацювати за темою "Стратегічні зміни в сучасній системі освіти України". На Вашу думку, чи потребує змін та доповнень сучасна система освіти України? Що з традиційного навчання треба зберегти і чому?

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 11:12, 25 лютого 2015 (EET)


Ваші відповіді:

 1. – забезпечити високу якість вітчизняної освіти відповідно до потреб сталого розвитку держави та з урахуванням європейських і світових досягнень; – організувати на державному рівні системну роботи з формування у школярів та студентів демократичних, моральних та національно-духовних цінностей; – оновити систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації учительських, науково-педагогічних та керівних кадрів сфери освіти; – підвищити престиж професії викладача, створити дієві матеріальні стимули до педагогічної праці; – ґрунтовно реформувати наукову та науково-технологічну сфери з метою ефективного використання інтелектуального потенціалу науковців, забезпечення належного рівня наукової діяльності у вищій школі, створення умов для інноваційного розвитку держави; – внести зміни і доповнення до чинного законодавства України про освітню, наукову і науково-технічну діяльність; – неухильно забезпечувати фінансування науки і освіти на рівні, визначеному законом.

. --

 1. На мою думку потрібно зберегти:етапи уроку бо учень чітко знає ,чого від нього вимагає вчитель на кожному етапі; облік успішності, бо вона стимулює і мотивує діяльність учня;розроблена навчальна і методична література, дидактичний матеріал бо це забирає багато часу у педагога


Доброго дня, Наталія Миколаївна! Сьогодні за розкладом маємо Тематичні дискусії (Інтернет - семінари). Прошу співпрацювати за темою "Освіта як цінність". На Вашу думку,

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 11:04, 8 квітня 2015 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. ще за часів Франсуа Рабле було зрозуміло, що освіта є визначним фактором у розвитку як окремої особистості так і у суспільства в цілому. Будь-яка думаюча людина і сьогодні визнає велику роль і значення науки. Проблема полягає не у визнанні освіти як такої а у її якості
 2. Освіта - це ресурс, що забезпечує розвиток суспільства, умови для реалізації здібностей і талантів людини, її право на всебічний розвиток; гуманізм; взаємозв 'язок елементів і структур; різноманітність. Це право людини на знання, уміння, навички, інформацію тощо і обов 'язок держави створити умови для реалізації цього природного бажання (права).

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги! На сьогоднішньому занятті ваше завдання полягає у наступному: Вам потрібно перейти за наступним посиланням Проведення та перевірка модульного контролю,ознайомтесь з запитаннями та дайте на них відповіді. Бажаю успіхів!

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 12:30, 13 березня 2015 (EET)Доброго дня, Наталія Миколаївна! Нажаль зарахувати Вам соціально-гуманітарний модуль неможу, адже Ви не виконали інтерактивні практичні заняття, індивідуальні заняття, тематичні дискусії, не пройшли тестування.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 12:39, 16 квітня 2015 (EEST)

Доброго дня, Наталія Миколаївна! Переглянула вашу роботу в модулі, дякую за відповіді. Ви дали відповіді на всі запитання, пройшли тестування, тому я зараховую Вам соціально-гуманітарний модуль.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 15:19, 14 травня 2015 (EEST)