Відмінності між версіями «Соціально-гуманітарний кредитний модуль Панченко О.А.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 117: Рядок 117:
  
  
  Проблемно-орієнтоване навчання.Я використаю цей метод при вивченні теми "Українська державність в 1917-1921рр."На уроці при розгляді питання "Уроки та наслідки державотворчих поцесів" я дам завдання:визначте свою позицію щодо лозунгу УЦР "Національна справа перш за все,соціальна-потім".Аргументуйте її,спираючись не тільки на історичні знання,а й на своє бачення сучасного політичного і економічного життя України. Направляючи бесіду я приведу десятикласників до висновків про значення соціально-економічних перетворень владою,щоб запобігти потрясінь,втрат.Адже з поразкою УЦР і інших національно-демократичних сил на десятки років перенесено проголошення незалежності України.В сучасній Україні часто нав'язується суспільству мовне питання,щоб відвернути увагу людей від прорахунків влади,або соціальних проблем українців.---
+
  рефлексія, усвідомлення зробленого на уроці, чи досягнуто поставленої мети, як можна застосовувати отримані на уроці знання в повсякденному житті. Підбивати підсумки бажано у формі запитань. Крім передбачених підручником, учням можна пропонувати запитання:
 +
- Що нового ви дізналися?
 +
- Яких навичок набули?
 +
- Як це може прислужитися в житті?
 +
Крім того, можна поставити запитання щодо проведення самого уроку:
 +
- Що було вдалим?
 +
- Що не сподобалося?
 +
- Що потрібно змінити в майбутньому?
 +
Важливо, що самі учні (учасники) змогли сформувати відповіді на ці запитання. Для підбиття підсумків бажано залишити 10-15% часу.---
 +
.---
  
  

Поточна версія на 18:48, 25 жовтня 2017

Інтерактивні практичні заняття

Вітаю, шановні колеги! Це інтерактивне практичне заняття присвячене темі "Четверта промислова революція", яка вже зараз непомітно:)) розгортається перед нами. Пропоную для знайомства з цим явищем перейти за наступними посиланнями:

Після вивчення матеріалів поділіться своїми думками щодо наступного:

1. Які переваги несе людям четверта промислова революція?

2. Які ризики вона має?

3. Які компетентності мусить мати людина епохи четвертої промислової революції? --Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення)


Ваші відповіді:

.Переваги-суцільні інновації,що змінюють спосіб життя,впливатимуть на свідомість,змінюватимуть саму природу людини.Виробничі процеси-авттоматизовані,автомобілі без водіїв.Зміниться торгівля-індивідуальний дизайн,комплектація,доставка до місцезнаходження людини.Ринки без посередників Люди стануть жити довше,матимуть автоматизоване лікування,слідкуватимуть за своїм здоров'м.Людям залишиться творча праця,креативність стане основним інструментом розвитку. 2.Зросте безробіття,зникне потреба некваліфікованої,дешевої робочої сили.Люди житимуть довше,що приведе до старіння населення,спричинить глобальні зміни в системі управління і реформує фінансову систему.Покращиться життя висококваліфікованих,а низькокваліфіковані змушені виїхати в інші країни.Масове безробіття спричинить нові соціальні вибухи,бо майнова нерівність у світі тільки зростатиме. 3.Компетентності: ключові освітні .---


Пропоную долучитись до вивчення наступної теми "Освіта в Україні та країнах світу". Для цього перейдіть за посиланням на текст лекції. Також нам знадобиться переглянути матеріал щодо реформи освіти Нова українська школа Додаткову інформацію про системи освіти розвинених країн можна отримати в інтернеті. Після цікавого прочитання дайте відповіді за допомогою прийому ПРІМА на таке:

П - почаклуємо - вкажіть одну чарівну зміну у вашій школі, яку б ви запровадили з досвіду освіти розвинених країн.

Р - розв'яжемо проблеми - розкажіть про одну проблему з вашої педагогічної практики, яку ви змогли б розв'язати, використовуючи отриманий досвід освіти інших країн.

І - інший погляд - уявіть себе учнем. Спробуйте стати на його позицію. Розкажіть від його імені, яка б інновація з досвіду освіти інших країн йому найбільше сподобалась.

М - може статися - Опишіть, що може статися на Вашому уроці історії чи права, якщо Ви отримаєте можливість змінити його після знайомства з системами іноземної освіти.

А - а що далі - уявіть, що реформа "Нова українська школа" відбулася. На Вашу думку, цього достатньо? Чи варто продовжити? Як саме, на Вашу думку має продовжувати змінюватись освіта? Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення)


Ваші відповіді:

І П-Ввести японський принцип "Успіху домагаються наполегливою працею". Р-Інфантильність українських старшокласників,особливо десятикласників.Запозичити американську концепцію-підготовка до реального життя,вміння самостійно здобувати знання.Тестування учень проходить для себе,а не для вчителя. І-Вибір учнями предметів,зменшення їх кількості. М-Вузівська система оцінювання(кредити)в середній японській школі,що краще підготує випускників до навчання у вишах. А-Якщо реформа "Нова українська школа" здійсниться,то необхідна буде нова відповідно до потреб формування компетентностей людини епохи четвертої промислової революції,якщо до того часу школа не зникне.---

Доброго дня! Наступне заняття з теми "Освіта в інформаційному суспільстві". Опрацювавши матеріал за цим посиланням, дайте відповідь на запитання.

Якими є особливості освіти в інформаційному суспільстві? Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення)


Ваша відповідь:


Інформаційні технології в освіті та формування інформаційного суспільства


Тенденції розвитку сучасного суспільства, його яскраво виражена інформатизація пояснюють необхідність усе більш широкого використання інформаційних технологій у сфері освіти. В даний час культурній людині незалежно від її професії та особливостей діяльності необхідно володіти уміннями роботи з електронними засобами обробки і передачі інформації.

Постіндустріальний стан людської цивілізації правомірно повязують з розвитком інформаційного суспільства - суспільства, рівень якого у вирішальній ступені визначається кількістю і якістю накопиченої інформації, її свободою і доступністю. Виникнення інформаційного суспільства нерозривно повязано з усвідомленням фундаментальної ролі інформації у суспільному розвитку, розглядом у широкому соціокультурному контексті таких феноменів, як інформаційні ресурси, нові інформаційні технології, інформатизація [9, с.3]. В останні роки пильна увага дослідників стала приділятися освітнім аспектам формування інформаційного суспільства. Вони повязані, насамперед, з аналізом проблем інформаційного суспільства як суспільства, "що навчається", оскільки для всіх членів такого суспільства зростає потреба постійного підвищення кваліфікації, відновлення знань, освоєння нових видів діяльності.

Становлення інформаційного суспільства зажадало забезпечити адекватність освіти динамічним змінам, що відбуваються в природі і суспільстві, усьому навколишньому середовищі людини, зростаючому обсязі інформації, стрімкому розвитку нових інформаційних технологій. ---
На цьому інтерактивному практичному занятті - тема "Євроінтеграційна стратегія України". За посиланням знаходиться Путівник по Ліссабонському договору. Він створений для регулювання питань співжиття та участі у справах країн і громадян Євросоюзу. Познайомтесь із публікацією. Охарактеризуйте основні цілі та цінності Євросоюзу. Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення)


Ваша відповідь:


ЄС забезпечує простір свободи,безпеки та правосуддя без внутрішніх кордонів. -Працювати задля сталого розвитку Європи на основі збалансованого економічного зростання та стабільності цін,високо конкурентної соціальної ринкової економіки,спрямованої на повну зайнятість та соціальний прогрес з високим рівнем захисту навколишнього середовища. -Боротися проти соціального відчуження та дискримінації,сприяти соціальній справедливості та соціального захисту. -Сприяти економічній,соціальній та територіальній згуртованості та солідарності держав-членів ЄС. -Залишатися відданим економічному та валютному союзу з євро своєї валюти. -Підтримувати та поширювати цінності ЄС за його межами та робити свій внесок у мир,безпеку,сталий розвиток Землі,солідарність та взаємоповагу серед народів, вільну та чесну торгівлю. -Робити внесок у захист прав людини,зокрема прав дитини,дотримуватися та розвивати міжнародне право,дотримуватися принципів Хартії ООН---
Доброго дня! Освіта в країнах Євросоюзу перебуває у стані постійних змін. Українська освіта теж зараз реформується. Прошу Вас опрацювати матеріал про освітні нововведення у Фінляндії. Опрацювавши його, оберіть одну складову реформи освіти у Фінляндії: вибір предметів кожною школою; багатодисциплінарний предмет; посилення вивчення іноземних мов; факультативні предмети на вибір; система оцінювання; викладання релігії; програмування та підприємництво в школі; групове навчання; кумівство серед дітей; роль учителя та висловіть свої міркування щодо того, чи могла б вона інтегруватися з користю в українську школу. Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення)


Ваша відповідь:


вивчення іноземних мов; факультативні предмети на вибір  буде корисними в укр. школі---
Індивідуальні заняття

На цьому індивідуальному занятті пропоную Вам ознайомитися з матеріалом про сім трендів сучасної освіти. Після цього оберіть один з них, який Ви вважаєте найважливішим, поясніть чому та стисло охарактеризуйте обраний тренд. --Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення)


Ваша відповідь


Сторітелінг у викладанні історії допоможе донести складний матеріал простими словами,зрозумілими для учнів прикладами.Історія багата яскравими особистостями,подіями,явищами,які треба донести до аудиторії смішною чи зворушливою,короткою розповіддю з відкритим кінцем.Тобто учні самі повинні додумати,продовжити дискусією чи "мозковим штурмом"---


Наступне індивідуальне заняття присвячене цікавим методам роботи з учнями - "філософія для дітей" та проблемно-орієнтоване навчання. Перегляньте матеріал про них за цим поссиланням. Оберіть один з методів, який Ви вважаєте цікавим і поясніть, як Ви могли б застосувати його при вивченні історії та суспільних дисциплін на конкретному прикладі. --Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення)


Ваша відповідь


рефлексія, усвідомлення зробленого на уроці, чи досягнуто поставленої мети, як можна застосовувати отримані на уроці знання в повсякденному житті. Підбивати підсумки бажано у формі запитань. Крім передбачених підручником, учням можна пропонувати запитання:

- Що нового ви дізналися? - Яких навичок набули? - Як це може прислужитися в житті? Крім того, можна поставити запитання щодо проведення самого уроку: - Що було вдалим? - Що не сподобалося? - Що потрібно змінити в майбутньому? Важливо, що самі учні (учасники) змогли сформувати відповіді на ці запитання. Для підбиття підсумків бажано залишити 10-15% часу.--- .---


Консультації

На цьому занятті Ви можете проконсультуватись зі мною з будь-яких питань, що розглядаються у нашому курсі. Питання можна задати мені на моій сторінці обговорення, або ж на цій сторінці. Дякую за співпрацю та порозуміння. --Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, Шановні колеги! Сьогодні за розкладом маємо Тематичні дискусії (Інтернет - семінари). Прошу співпрацювати за темою "Стратегічні зміни в сучасній системі освіти України". Перегляньте інформацію про ключові зміни оновлених програм 5-9 класів відповідно до реформи "Нова українська школа". Висловіть свою думку що до того, чи досягаються цими змінами основні засади реформи: компетентнісний підхід, орієнтація на учня, на формування у нього цінностей для успішного життя.


Ваші відповіді


Компетентісний підхід-програми перебудовано на основі результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів,які є сукупністю знаннєвого,смислового і діяльнісного компонентів Зміст історичної освіти виступає не як самоціль,а як інструмент для досягнення окремих результатів,що забезпечують формування життєво важливих компетентностей.Орієнтація на учня-програми забезпечують доступність і системність цілей навчання.Збережено тільки досяжні для учнів відповідного віку очікувані результати навчання і скорочено вимоги щодо знання фактичного матеріалу (дат,імен,подій,термінів).Формування в учня цінностей для успішного життя---
Проведення та перевірка модульного контролю

Напишіть коротке есе на тему: Чи є місце щастю в системі освіти?

Есе — це прозовий твір невеликого обсягу і вільної композиції. виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного приводу чи питання і явно не претендує на визначальну або вичерпну трактування предмета. По-перше, людство вступило в новий тип цивілізації — інноваційний. Його характерна риса — постійна змінюваність знань, технологій, інформації, обставин, стилю життя тощо. І відбувається це значно швидше, ніж підростають нові покоління. Тож постає завдання по-новому визначити мету і функції освіти. Крім творчого засвоєння базових знань, нині, як ніколи раніше, актуалізуються два завдання: виробити в дітей і молоді здатність, бажання й уміння навчатися впродовж життя, а також застосовувати знання як основу практичної діяльності. За цих умов формується знаннєва, інноваційна людина, для якої знання, творчість — фундамент життя. Саме такі люди і будуть визначати майбутнє нашого суспільства.

По-друге, сучасна цивілізація суттєво розширила комунікативне середовище, в якому живе і діє людина. Щоб за цих обставин бути ефективною в діяльності, вона має бути самодостатньою, здатною свідомо діяти в «хащах» комунікацій. Отже, в освіті треба змінити сам спосіб включення особистості в навчальний процес.--- --Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення)