Соціально-гуманітарний кредитний модуль Стеценко О.В.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 16:04, 13 квітня 2015, створена Стеценко Олена Володимирівна (обговореннявнесок) (Інтерактивні практичні заняття)

Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день!!!--Столяров Вадим Олександрович (обговорення) 12:15, 22 січня 2015 (EET)

Доброго дня, Олена Володимирівна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №1 Філософія і соціологія освіти. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання:

 1. Обґрунтуйте, чому необхідне філософське дослідження освіти?
 2. Визначте основні завдання філософії та соціології освіти?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 12:34, 26 січня 2015 (EET)


Ваші відповіді:

 1. Якщо філософія -це наука про закономірності природи , суспільства,пізнання або наука про методи і форми пізнання. Освіта є частиною суспільного життя. То філософія може зробити загальні висновки зі стану освіти та намітити основні шляхи удосконалєння систєми навчання й виховання.
 2. Завдання філософії-аналізувати стан освіти та вивчати способи реформування .

Завданнясоціології-вивчати потреби людей в освітньому сегменті .Оцінювати якість освітньої послуги. Аналізувати ставлення суспільства до системи освіти.Вивчати освіту як чинник суспільного прогресу.Визначати міри впливу освіти на динаміку моральних потреб.

Дякую за відповідь.


З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.Доброго дня, Олена Володимирівна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №2 Освіта в Україні та країнах світу. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання:

 1. Визначте зміст стратегії освіти і місце в ній освітньої парадигми?
 2. Назвіть сучасні зарубіжні підходи до освіти?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 12:28, 2 лютого 2015 (EET)


Ваші відповіді:

 1. Для виходу з освітньої кризи необхідно сформувати та реалізувати нову парадигму освіти прямий переклад з грецької означає" приклад, взірець."Парадигма освіти - теоретично обгрунтована реорганізація освтньої системи на підставі нових методологічних підходів в практичній реалізації інноваційних педагогічних технологій. Процес упровадження нової парадигми освіти надзвичайно складний і суперечливий, оскільки по-перше, він може бути успішним лише за умови зміни традиційного мислення, а також стереотипів і переконань щодо стану освітнього процесу. По-Друге, реалізація нової парадигми освіти потребує значних матеріально-фінансових затрат. По-третє, нова освітня парадигма має стати осередком стратегії освіти. Тут зауважимо, що поняття "парадигма освіти" вужче ніж "стратегія освіти". Річ у тім, що парадигма освти стосується освітнього процесу, а стратегія всього суспільного життя. Стратегія є глибоким аналізом з доцільними висновками впливу певної галузі життєдіяльності суспільства( для нас - освіти ) на його нинішній стан і перспективу розвитку. За своєю cу стратегія освіти являє собою наукове передбачення розвитку країни на підставі розгорнення освітнього процесу та всебічного забезпечення його практичної реалізації. В ній має бути визначений генеральний напрям прилучення всіх верств населення до новітніх наукових знань з відповідним вихованням громадянської відповідальності та патріотизму. Зміст стратегії освіти має складати її мета, означення сил для реалізації відповідних світніх програм і завдань,соціально-політичне, матеріально-фінансове та наукове забезпечення всіх її потреб, а також бажані результати реалізації стратегічних завдань. Стратегія освіти повинна передбачати вплив розвитку освіти на всі клітини суспільства, на всі галузі господарства, суспільний стан, рівні духовного життя тощо. В українському лексиконі взагалі відсутнє поняття " стратегія освти" . Його не знайти ні в словниках, ні в енциклопедіях, ні в офіційних документах.Відсутність чіткого тлумачення стратегії, і в той же час, парадигми освіти,ускладнює формування нової освітньої системи.13.54,13 квітня 2015 року
 2. Різноманітні пошуки нових форм і методів формування більш доскональної виховної системи в Європі ( в цілому світі) привели до значної кількості своєрідних рішень в реформуванні школи всіх рівнів. Звернемо увагу на найєфективніший підхід.1.Американський підхід(США).Дж.Дьюї видатний американськи й філософ, психолог та педагог. В праці "Школа та дитина" він показав згубність "пасивної" школи побудованої на механічному запам ятовуванні навчального матеріалу і необхідності розвитку творчої активності учня, підтримкм у дитині "інстинкту дослідника ". Демократію в школі він вважав основою демократії в країні. Повною середньою освітою в США охоплено біля 90% молоді. Вона навчається у школі 12 років. У останній рік навчання випускник розсилає в різні вищі навчальні заклади заявки, де розповідає про себе і свої успіхи в навчанні, підтверджуючи їх відповідними документами. Результати аналізує машина, відбираючи кращі. Тобто, процесом вступу управляє ВНЗ не зважаючи на наявність у школі випускних екзаменів.2.Азійській підхід. Тут характерними є японський і китайський варіанти.У Японії абітурієнт має закінчити повну державну школу і пройти тестування. Лише після цього надається право складати екзамени уВНЗ.У Китаї освіта платна,конкурс на престижні місця складає 300 абітурієнтів на одне місце, на можливість вступу впливають кількість набраних балів по закінченні школи. 3. Європейський підхід до сучасної організації освіти презентують, насамперед, високорозвинені країни.

Великобританія - середньоосвітня школа 12 річна, випускник отримує сертифікат,щоб вступити у ВНЗ необхідно закінчити дворічний курс довузівської підготовки.Потім складається екзамен, кращі зараховуються на вибрані спеціальності і через три роки отримують диплом бакалавра. Німеччина- середня освіта складає 13 років , з поділом учнів після 4-5 класів на здібних, які можуть навчатися в університеті, і нездібних.Стеценко Олена Володимирівна 15.58. 13 квітня 2015 року---Стеценко Олена Володимирівна (обговорення) 15:59, 13 квітня 2015 (EEST)


--Охріменко Ольга Василівна (обговорення) 13:56, 13 квітня 2015 (EEST)


Доброго дня, Олена Володимирівна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №3 Освіта в інформаційному суспільстві. Опрацювавши матеріал дайте відповідь на запитання. Які позитивні моменти можна виділити в інформатизації освіти?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 13:59, 2 лютого 2015 (EET)


Ваша відповідь:
Доброго дня, Олена Володимирівна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №4 Євроінтеграційна стратегія України: науково-освітні перспективи. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання:

 1. У чому полягає сутність Болонського процесу?
 2. Коли і ким було започатковано Болонський процес?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 11:59, 20 лютого 2015 (EET)


Ваші відповіді:Доброго дня, Олена Володимирівна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №5 Сучасні наукові дослідження. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання.

 1. Як Ви розумієте термін квазінаука?
 2. Назвіть основні елементи дослідницької системи?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 13:32, 20 лютого 2015 (EET)


Ваші відповіді:

Індивідуальні заняття

Доброго дня, шановна Олена Володимирівна! Запрошую Вас до індивідуального заняття. Прошу ознайомитися з матеріалами Індивідуального заняття №1 Сутність і співвідношення парадигми та стратегії освіти. Після опрацювання матеріалу дайте відповідь на запитання:

Як співвідносяться поняття «парадигма освіти» та «стратегія освіти»?

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 10:00, 25 лютого 2015 (EET)


Ваша відповідь:Доброго дня, шановна Олена Володимирівна! Запрошую Вас до індивідуального заняття №2. Прошу ознайомитися з джерелами: 1. Василь Шинкарук Забезпечення якісної освіти впродовж життя. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukraine2015.org.ua/tsil2 . 2. Здіорук С.І., Іщенко А.Ю., Карпенко М.М. Аналітична доповідь. Формування єдиного відкритого освітньо-наукового простору України: оптимальне використання засобів забезпечення випереджального розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Science_educational-e2f67.pdf . 3. Карпенко М.М. Перспективи реалізації в Україні концепції освіти протягом життя: чинники і механізм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sp/2011_4/045-051.pdf . 4. Карпенко М. Аналітична записка. Освіта протягом життя: світовий досвід і Українська практика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/252/ . 5. Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія / Н. Никало // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 1. – С. 9–22. 6. Сігаєва Л. Е. Розвиток освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ) : монографія / за ред. С. О. Сисоєвої. – К. : ТОВ «ЕКМО», 2010. – С. 318; та дайте відповіді на запитання: 1) назвіть три основні форми освіти?; 2) як Ви розумієте термін "відкрита освіта"?.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 10:35, 8 квітня 2015 (EEST)


Ваші відповіді:

Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, Олена Володимирівна! Сьогодні за розкладом маємо Тематичні дискусії (Інтернет - семінари). Прошу співпрацювати за темою "Стратегічні зміни в сучасній системі освіти України". На Вашу думку, чи потребує змін та доповнень сучасна система освіти України? Що з традиційного навчання треба зберегти і чому?

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 13:27, 2 березня 2015 (EET)


Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги! На сьогоднішньому занятті ваше завдання полягає у наступному: Вам потрібно перейти за наступним посиланням Проведення та перевірка модульного контролю,ознайомтесь з запитаннями та дайте на них відповіді. Бажаю успіхів!

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 16:01, 18 березня 2015 (EET)