Теорія та методика фахової дисципліни Бурсов С.М.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 12:02, 24 жовтня 2017, створена Бурсов Сергій Миколайович (обговореннявнесок) (Тематичні дискусії (Інтернет-семінари))

Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Вітаю Вас, шановні колеги. Сьогодні у нас перше заняття, на якому ми працюємо за темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу Вас пройти за посиланням Тема 1. Нормативно-методичне забезпечення.

Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Які документи складають нормативно-правову базу суспільствознавчих дисциплін в ЗНЗ?
 2. Які компоненти складають зміст історичної освіти в ЗНЗ? Відповідь обгрунтуйте.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:07, 28 квітня 2017 (EEST)


Ваші відповіді:з закон украіни про освіту державні закони концепсія новоі школи

--навчальні програми статути школи--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 09:51, 24 жовтня 2017 (EEST)--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 09:51, 24 жовтня 2017 (EEST)--


Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас інтерактивне практичне заняття на тему: "Специфіка методики викладання історії". Прошу проаналізувати посилання Тема 2. Специфіка методики викладання історії.

Після опрацювання матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. Зміст навчання історії в школі це...У 50–60-х рр. ХХ ст. проблему формування змісту історичної освіти в

радянській школі висвітлювали Л. Бущик, М. Зінов’єв, О. Наулко, які сформулювали загальні характеристики структури і послідовності вивчення історичних курсів у загальноосвітній школі, розглядали зміни у викладанні історичних фактів і теоретичного матеріалу в контексті тогочасних політичних та соціокультурних процесів.--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 09:55, 24 жовтня 2017 (EEST)

 1. Проаналізуйте чинники, що впливають на формування змісту історичної освіти.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:35, 4 травня 2017 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Для розуміння сутності і змісту будь-якої науки треба чітко визначити

її об’єкт та предмет дослідження. Об’єкт − це явище, предмет, на які спрямована певна діяльність, увага, це «педагогічний простір, область, в межах якої знаходиться, міститься те, що буде вивчатись». Отже, об’єктом вивчення методики історії є процес навчання: процес педагогічної взаємодії між учителем і учнями, спрямований на формування особистості і розвиток особистості дитини засобами історії.--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 09:59, 24 жовтня 2017 (EEST)Доброго дня. Сьогодні у нас інтерактивне заняття на тему: "Формування предметних компетентностей на уроках історії. Проаналізуйте посилання Тема: "Формування предметних компетентностей"" Після опрацювання відповідної літератури, дайте відповідь на запитання:

 1. Обґрунтуйте взаємозв'язок ключових і предметних компетентностей на уроках історії і суспільствознавчих дисциплін.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:37, 10 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь: Сутність компетентнісного підходу полягає у спрямуванні навчального процесу на набуття учнями важливих компетенцій, тобто загальних здатностей особистості виконувати певний вид діяльності. Компетентність базується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню, і є показником успішності останнього.--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 10:04, 24 жовтня 2017 (EEST)----


Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми працюємо над темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу пройти за посиланням Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Здобутки і прорахунки програми з історії України для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, яка чинна у 2016/2017 навчальному році.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:08, 19 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь: Висвітлює " білі плями в історії України" , шкільна програма дуже насичена матеріалом, заполітизована--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 10:13, 24 жовтня 2017 (EEST)----


Шановні колеги! Ми продовжуємо працювати над темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу пройти за посиланням Підручники з історії України для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Які, на Вашу думку, недоліки і переваги має підручник з історії України для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, який є дієвим у 2016/2017 навчальному році? Автор підручника на Ваш вибір.

Запрошую до активного обговорення. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:44, 19 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь: Дуже великий об'єм матеріалу. Малий зміст останніх тем.--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 10:52, 24 жовтня 2017 (EEST)----


Доброго дня, Сергій Миколайович. Сьогодні ми опрацьовуємо тему: "Формування предметних та життєвих компетентностей учнів". Прогляньте посилання Формування предметних компетентностей учнів

Після перегляду матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. На Вашу думку, які компетенції необхідно розвивати на уроках історії та суспільних дисциплін для адаптації молоді в сучасних соціально-економічних умовах?

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:15, 29 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь:

 1. Загальнокультурну,соціально- трудову, інформаційну--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:00, 24 жовтня 2017 (EEST)

навчальність матеріалу сомоаналізу --Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 10:56, 24 жовтня 2017 (EEST)----


Продовжуємо працювати. Тема: Нетипові форми роботи на уроках історії. Проаналізуйте посилання Нетипові форми роботи на уроках історії

Після перегляду матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. Проаналізуйте нетипові форми навчання на уроках історії, які існують у ХХІ ст. Відповідь обгрунтуйте.
 2. Які нетипові форми навчання, Ви використовуєте у своїй роботі?

Запрошую до участі у обговоренні. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:36, 29 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь:

 1. історічнь єкскурсіі групоав форма навчання бронівський рух ажурна пилка Нестандартні уроки руйнують застиглі штампи в організації навчально- виховного процесу.--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:09, 24 жовтня 2017 (EEST)

брунівсьикй рух ажурна пилка групова форма навчаня коло ідей--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:15, 24 жовтня 2017 (EEST)----


Індивідуальні заняття

Доброго дня, шановні колеги. Звертаю Вашу увагу на те, що Вам необхідно виконати всі завдання з кожного предмету. Сьогодні у нас індивідуальне заняття з актуальної теми: "Урок як основна форма навчання історії". Проаналізувавши Інтеренет ресурс Тема: Урок як основна форма навчання історії, давайте визначимо:

 1. структуру сучасних уроків історії...
 2. чи має вчитель змогу змінювати таку структуру уроків з історії...
 3. чи дієва така структура уроків у ХХІ ст...

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:36, 7 червня 2017 (EEST)

 1. так. дієва.--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:33, 24 жовтня 2017 (EEST) Відповідь:

організаційний момент, перевірка знань, викладення нового матеріалу, закріплення, підсумок, домашнє завдання--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:30, 24 жовтня 2017 (EEST)---- ні--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:31, 24 жовтня 2017 (EEST)---- Продовжуємо тему: "Урок як основна форма навчання".

 1. Давайте проаналізуємо, чи існує взаємозв'язок між типами уроків історії та методами навчання на уроці.
 2. Із власного досвіду наведіть приклади такої взаємодії.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:06, 21 червня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:

Існує--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:36, 24 жовтня 2017 (EEST)---- Типи уроків у чистому вигляді рідко зустрічаються--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:38, 24 жовтня 2017 (EEST)---- Продовжуємо тему: "Урок як основна форма навчання".

 1. На Вашу думку, чи актуальна на сьогодні така форма навчання як урок?
 2. Можливо є інші актуальні форми навчання на сьогодні?
 3. Запропонуйте сучасну форму навчання в ЗНЗ, яка буде цікавою учням у ХХІ ст. Відповідь обгрунтуйте.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:37, 21 червня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:

так, актуальна--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:38, 24 жовтня 2017 (EEST)---- Узараз долучають сюди консультації, заліки. семінари.--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:41, 24 жовтня 2017 (EEST)---- Доброго дня. Сьогодні у нас індивідуальне заняття з теми: "Громадянська освіта в системі шкільної освіти". Проаналізуйте основні принципи громадянської освіти та як вони реалізуються на уроках історії. Обґрунтуйте Вашу думку.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:38, 6 вересня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:

гуманізм, демократичністьміждисциплінарність, полікультурність--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:43, 24 жовтня 2017 (EEST)----


Доброго дня. Сьогодні у нас заняття присвячене темі: "Громадянська освіта в системі шкільної освіти". Проаналізуйте зміст будь-якого параграфа з підручника для основної школи, в змісті якого ґрунтовніше розкриваються основні завдання громадянської освіти. Поділіться своїми результатами, чому Ви обрали саме цю вікову категорію і відповідну тему.

Дякую. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:06, 11 вересня 2017 (EEST)

Відповідь: Візьмімо для прикладу підручник з історії України для8 класу автори Гісем,Мартинюк.Тема параграфа 27 Північна війна Московської держави зі Швецією та Україна.Повстання С.Палія.Виступ гетьмана І.Мазепи.П.Орлик і його Конституція.При опрацюванні матеріалу в учнів закладаються принцип демократичності-розгляд змісту Конституції,плюраліззм-висловлення своєї точки зору хто ж такий Мазепа-герой чи зрадник,зорієнтованість напозитивні соціальні дії-діяльність гетьманів України--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:52, 24 жовтня 2017 (EEST)


Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми працюємо над темою: "Оцінювання рівня знань в умовах суспільства знань". Давайте поміркуємо: У ХХ ст. на уроках історії основними методами контролю були - усне опитування або контрольна робота. У ХХІ ст. науковці і методисти пропонують - тестові завдання. Як ви вважаєте, чи актуальні на сьогодні тестові завдання, чи їх можна замінити іншими методами контролю. Відповідь обгрунтуйте.

Дякую --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:38, 11 вересня 2017 (EEST) --Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:52, 24 жовтня 2017 (EEST) Відповідь: Контроль та оцінка знань, умінь та навичок учнів є важливим елементом навчально-виховного процесу. На мій погляд, найбільш ефективною на сьогодні формою контролю є тест. При правильній організації він своєчасно викриває прорахунки навчального процесу та служить їх запобіганню, розвиває пам’ять, мислення та мову учнів, систематизує їхні знання.Консультації

Доброго дня шановні колеги. Якщо у Вас є запитання чи незрозумілі деякі моменти нашого он-лайн спілкування, звертайтеся за порадою чи допомогою.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:05, 7 червня 2017 (EEST)


Доброго дня, Сергій Миколайович! Ми продовжуємо 10-й тиждень навчання. Всього - 16 тижнів. У Вас не виконане жодне завдання. Намагайтеся їх виконати. Якщо Вам щось не зрозуміло, звертайтеся за консультацією.

З повагою --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:43, 5 вересня 2017 (EEST)Доброго дня, Сергій Миколайович. У нас останній тиждень навчання, а Ви не виконали жодне завдання. Вам необхідно їх доопрацювати. Ваш заїзд 24.10.2017 на 9.30. До зустічі. З повагою --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:39, 17 жовтня 2017 (EEST)Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня. Сьогодні у нас тематична дискусія на тему: "Мультиперспективність у вивченні історії як фактор формування критичного мислення". Після перегляду посилання Тема: Новітні досягнення історичної наукидайте відповідь на запитання.

 1. Як Ви вважаєте, допомагає чи заважає велика кількість історичних джерел у вивченні історії в загальноосвітніх навчальних закладах?

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:09, 25 травня 2017 (EEST)

Дискусія:

Історичне джерело — це носій історичної інформації, що виник як продукт розвитку природи і людини й відбиває той чи інший бік людської діяльності. З огляду на специфіку історичної науки, яка не має змоги досліджувати свій об'єкт безпосередньо, оскільки минуле неможливо повторити або відтворити лабораторним шляхом, джерело виступає по суті єдиним носієм відомостей про минуле людства, про різні аспекти людської діяльності в усіх сферах суспільного та приватного життя.

Історичні джерела, що використовуються на уроках, сприяють більш глибокому вивченню історичної події чи явища, оволодінню учнями навичками дослідницької роботи, критичного мислення, що є на сучасному етапі досить продуктивною формою навчання. Але слід ретельно добирати кількісно і якісно джерела до кожної теми.Я вважаю, що велика кількість історичних джерел заважає у вивченні історії в загальноосвітніх навчальних закладах --Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:55, 24 жовтня 2017 (EEST)Ми продовжуємо нашу дискусію. У мене до Вас наступне дискусійне питання:

 1. Роль і місце ІКТ на уроках історії та суспільних дисциплін (обгрунтувати позитивні та негативні сторони).

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:36, 25 травня 2017 (EEST)

Дискусія:Доброго дня, шановні колеги. Прикро, що ми не маємо можливості активно провести таку форму роботи. Сьогодні у нас тематична дискусія на тему: «Практичні заняття як форма організації навчальної діяльності учнів 8-11 класів».

 1. На вашу думку, які СУЧАСНІ методи роботи необхідно запропонувати школярам на практичних заняттях з історії, щоб розвивати необхідні компетентності? Відповідь обгрунтуйте. Наведіть власні приклади.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:07, 15 червня 2017 (EEST)

Дискусія: Звісно, інтерактивні методи. Про це, думаю, скажуть колеги. Я хочу наголосити на важливості застосування сучасних методів стимулювання і мотивації навчання, які використовую під час практичних занять з історії:

Створення ситуацій успіху. Застосовую рівневу диференціацію на різних етапах уроку, чим забезпечую гуманізацію та демократизацію процесу навчання. Створення ситуацій зацікавленості. Використовую ігрові моменти, розгадування кросвордів, ребусів, загадок, перегляд відео фрагментів. Пізнавальні ігри. Це ігри-подорожі, вікторини. Найчастіше використовую на уроках узагальнення та систематизації знань. Навчальні дискусії. Особливий інтерес викликають дискусії щодо різноманітних життєвих ситуацій, адже учні бачать, як можна застосувати отримані знання на практиці.--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:58, 24 жовтня 2017 (EEST)Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо нашу дискусію. Сьогодні у нас тема: "Медіа-ресурси як фактор формування предметних компетентностей учнів у 6-11 класах". Пропоную для обговорення наступні питання:

 1. Які компоненти медіа-ресурсів Ви використовуєте на уроках історії? Власні приклади.
 2. Переваги і недоліки використання медіа-ресурсів на уроках історії.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:36, 15 червня 2017 (EEST)

Дискусія:


Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас остання тематична дискусія на тему:"Сучасний учень - це особистість, патріот та інноватор в умовах Нової української школи". Проаналізуйте посилання Концепція Нової української школи і давайте поміркуємо:

 1. Якими ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИМИ компетенціями МАЄ вододіти педагог, щоб зацікавити учнів у сучасних соціально-економічних умовах?
 2. Відповідь обгрунтуйте на прикладі шкільного предмету "Історія".

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:43, 19 вересня 2017 (EEST)

Дискусія:Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги. Прошу Вас пройти за посиланням і відповісти на запитання тестових завдань. Проведення та перевірка модульного контролю

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:35, 13 червня 2017 (EEST)Доброго дня, Сергій Миколайович. Прошу Вас пройти за посиланням і відповісти на запитання тестових завдань (частина ІІ). Проведення та перевірка модульного контролю - частина ІІ

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:05, 17 жовтня 2017 (EEST)