Відмінності між версіями «Теорія та методика фахової дисципліни Коваленко Л.М»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Індивідуальні заняття)
(Тематичні дискусії (Інтернет-семінари))
 
(не показані 16 проміжних версій 2 учасників)
Рядок 149: Рядок 149:
  
 
3. Так, дієва. На мою думку структура уроку повинна бути чіткою, оскільки навчальна (основна) частина повинна бути обов'язково присутньою.--[[Користувач:Коваленко Любов Миколаївна|Коваленко Любов Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Коваленко Любов Миколаївна|обговорення]]) 16:45, 17 червня 2017 (EEST)
 
3. Так, дієва. На мою думку структура уроку повинна бути чіткою, оскільки навчальна (основна) частина повинна бути обов'язково присутньою.--[[Користувач:Коваленко Любов Миколаївна|Коваленко Любов Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Коваленко Любов Миколаївна|обговорення]]) 16:45, 17 червня 2017 (EEST)
----
+
 
 
----
 
----
 
Продовжуємо тему: "Урок як основна форма навчання".  
 
Продовжуємо тему: "Урок як основна форма навчання".  
Рядок 157: Рядок 157:
  
 
# '''Відповідь:'''
 
# '''Відповідь:'''
----
 
--
 
  
Так, безумовно існує. В залежності від типу уроку відповідно використовуються і методи навчання.
+
1. Так, безумовно існує. В залежності від типу уроку відповідно використовуються і методи навчання.
 +
2. На уроці узагальнення я використовую метод прес, діалог, спільний проект.--[[Користувач:Коваленко Любов Миколаївна|Коваленко Любов Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Коваленко Любов Миколаївна|обговорення]]) 18:38, 5 серпня 2017 (EEST)
  
 +
----
 
Продовжуємо тему: "Урок як основна форма навчання".
 
Продовжуємо тему: "Урок як основна форма навчання".
 
#На Вашу думку, чи актуальна на сьогодні така форма навчання як урок?
 
#На Вашу думку, чи актуальна на сьогодні така форма навчання як урок?
#Можливо є інші актуальні форми навчання на сьогодні?
+
#Можливо є інші актуальні форми навчання на сьогодні?
#Запропонуйте сучасну форму навчання в ЗНЗ, яка буде цікавою учням у ХХІ ст. Відповідь обгрунтуйте.
+
#Запропонуйте в сучасну форму навчанняЗНЗ, яка буде цікавою учням у ХХІ ст. Відповідь обгрунтуйте.
 
--[[Користувач:Драновська Світлана Вікторівна|Драновська Світлана Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Драновська Світлана Вікторівна|обговорення]]) 12:49, 21 червня 2017 (EEST)
 
--[[Користувач:Драновська Світлана Вікторівна|Драновська Світлана Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Драновська Світлана Вікторівна|обговорення]]) 12:49, 21 червня 2017 (EEST)
  
 
# '''Відповідь:'''
 
# '''Відповідь:'''
 +
 +
1. На мою думку урок є актуальною формою навчання, адже урок - це основа всього, це цілісний, логічно завершений, обмежений у часі, регламентований обсягом навчального матеріалу основний елемент педагогічного процесу, який забезпечує активну та планомірну навчально- пізнавальну діяльність групи учнів певного віку і рівня підготовки, спрямовану на розв’язування визначених завдань, передбачає колективно-індивідуальну взаємодію вчителя і учнів.
 +
 +
2. Сучасну форму навчання у ЗНЗ, яка буде цікавою учням у ХХІ ст.роки-конкурси, уроки-КВК, уроки-аукціони, уроки-турніри, уроки-вікторини, уроки комунікативної спрямованості: уроки-усні журнали, уроки-діалоги, уроки-роздуми, уроки-диспути, уроки-прес-конференції, уроки-репортажі, уроки-парадокси, театралізовані уроки: уроки-спектаклі, уроки-концерти, кіно уроки, дидактичний театр, уроки-пошуки: уроки-подорожі, уроки-дослідження, уроки-розвідки, уроки-наукові дослідження, уроки-ділові, рольові ігри: уроки-суди, уроки-захисти проектів, уроки - «слідство ведуть знавці», уроки-імпровізації, уроки-імітації.--[[Користувач:Коваленко Любов Миколаївна|Коваленко Любов Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Коваленко Любов Миколаївна|обговорення]]) 19:02, 5 серпня 2017 (EEST)
 +
 +
----
 +
Доброго дня. Сьогодні у нас індивідуальне заняття з теми: "Громадянська освіта в системі шкільної освіти".
 +
Проаналізуйте основні принципи громадянської освіти та як вони реалізуються на уроках історії. Обґрунтуйте Вашу думку.
 +
 +
--[[Користувач:Драновська Світлана Вікторівна|Драновська Світлана Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Драновська Світлана Вікторівна|обговорення]]) 12:50, 6 вересня 2017 (EEST)
 +
 +
# '''Відповідь:'''
 +
 +
 +
----Основними принципами громадянської освіти є:
 +
 +
• зв'язок з практичною діяльністю передбачає пріоритетність для системи громадянської освіти навчання і виховання умінь і дій, зорієнтованість учнів на навички соціальної взаємодії, вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, перш за все у своєму життєвому середовищі, вміння самостійно приймати відповідальні рішення і діяти у правовому полі;
 +
• зорієнтованість на позитивні соціальні дії означає цілеспрямованість громадянської освіти на соціальні очікування учнів, набуття позитивного досвіду соціальних дій, формування позитивного іміджу компетентної громадянськості і виховання потреби вчитися цьому протягом усього життя;
 +
• демократичність означає виховання духу соціальної солідарності, справедливості, вміння конструктивно взаємодіяти з суспільством та брати участь у прийнятті рішень;
 +
передбачає суб'єктно-суб'єктні відносини між педагогами і учнями, атмосферу взаємоповаги та довіри у шкільному колективі, учнівське самоврядування, відкритість і зв'язок школи з іншими учасниками процесу соціалізації (сім'єю, дитячими і молодіжними громадськими організаціями, засобами масової інформації, церквою та ін.), зв'язок шкільного колективу з місцевою громадою, участь у спільних з нею соціальних, культурних, природозахисних акціях;
 +
• плюралізм означає виховання поваги до засад політичної, ідеологічної, етнонаціональної, расової багатоманітності;
 +
• виховання толерантного ставлення до різних світоглядних, політичних доктрин, релігійних переконань, до діяльності у школі різних молодіжних громадських організацій;
 +
уникання екстремістських поглядів і поведінки у житті шкільного колективу, виховання усвідомлення того, що будь-який політичний екстремізм є неприйнятним.
 +
усвідомлення особистої відповідальності за розв’язання проблем в ім’я справедливості, солідарності, миру та демократичного суспільства; уміння жити в європейському контексті, виховання поваги до історії та культури інших народів тощо.--[[Користувач:Коваленко Любов Миколаївна|Коваленко Любов Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Коваленко Любов Миколаївна|обговорення]]) 22:55, 24 жовтня 2017 (EEST)
 +
 +
 +
----
 +
Доброго дня. Сьогодні у нас заняття присвячене темі: "Громадянська освіта в системі шкільної освіти".
 +
Проаналізуйте зміст будь-якого параграфа з підручника для основної школи, в змісті якого ґрунтовніше розкриваються основні завдання громадянської освіти. Поділіться своїми результатами, чому Ви обрали саме цю вікову категорію і відповідну тему.
 +
 +
 +
Одним із завдань, яке має бути розв'язане системою громадянської освіти, є забезпечення функціональної громадянської освіченості особи. Тому зміст освіти має бути спрямований на здобуття учнями досвіду громадянських дій і переживань, основних громадянських умінь, що забезпечують успішність реалізації інтересів особистості в політико-правовій, соціальній, економічній та культурних сферах суспільного життя, а також на формування емоційно-ціннісного компоненту громадянської культури особистості. Навчання громадянській освіті спрямоване на формування й розвиток таких умінь старшокласників як:
 +
- шукати - висловлювати й аргументувати власну думку;
 +
- знаходити, аналізувати, обробляти інформацію;
 +
- критично мислити, визначати проблему та бачити шляхи її розв'язання;
 +
- вести конструктивний діалог, співпрацювати з іншими, шукати зони згоди та знаходити компроміс, поважати думку інших, проявляти терпимість, толерантність, емпатію;
 +
-  реалізовувати свої права та захищати їх, допомагати іншим людям у захисті їхніх прав.
 +
-  формуванні особистісних якостей та ціннісних орієнтацій, притаманних громадянинові демократичного суспільства, вмінь громадянської участі та громадянської відповідальності.
 +
Ефективне навчання старшокласників (старшокласниць) громадянської освіти потребує створення та запровадження у навчально-виховний процес методичного інструментарію, спрямованого на формування їхньої громадянської компетентності, що реалізується в активному залученні учнівської молоді до проблемного навчання, експериментування, розвитку її критичного мислення, самостійності суджень, творчого потенціалу. --[[Користувач:Коваленко Любов Миколаївна|Коваленко Любов Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Коваленко Любов Миколаївна|обговорення]]) 23:18, 24 жовтня 2017 (EEST)
 +
 +
 +
 +
Дякую. --[[Користувач:Драновська Світлана Вікторівна|Драновська Світлана Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Драновська Світлана Вікторівна|обговорення]]) 11:17, 11 вересня 2017 (EEST)
 +
 +
'''Відповідь:'''
 +
----
 +
----
 +
Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми працюємо над темою: "Оцінювання рівня знань в умовах суспільства знань".
 +
Давайте поміркуємо: У ХХ ст. на уроках історії основними методами контролю були - усне опитування або контрольна робота. У ХХІ ст. науковці і методисти пропонують - тестові завдання. Як ви вважаєте, чи актуальні на сьогодні тестові завдання, чи їх можна замінити іншими методами контролю. Відповідь обгрунтуйте.
 +
 +
 +
Дякую --[[Користувач:Драновська Світлана Вікторівна|Драновська Світлана Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Драновська Світлана Вікторівна|обговорення]]) 12:49, 11 вересня 2017 (EEST)
 +
 +
'''Відповідь:'''
 
----
 
----
 
----
 
----
 +
Щодо методів контролю знань, умінь та навичок, то в історії розвитку школи виокремилися такі основні методи контролю знань, умінь і навиків учнів: усна перевірка, письмова перевірка, графічна перевірка, практична перевірка, тестова перевірка. Дещо умовно до методів перевірки можна віднести спостереження.Тобто крім основного актуального методу контролю (тестів) є ще і інші.--[[Користувач:Коваленко Любов Миколаївна|Коваленко Любов Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Коваленко Любов Миколаївна|обговорення]]) 23:31, 24 жовтня 2017 (EEST)
  
 
==== Консультації ====
 
==== Консультації ====
Рядок 176: Рядок 231:
  
 
--[[Користувач:Драновська Світлана Вікторівна|Драновська Світлана Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Драновська Світлана Вікторівна|обговорення]]) 11:15, 7 червня 2017 (EEST)
 
--[[Користувач:Драновська Світлана Вікторівна|Драновська Світлана Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Драновська Світлана Вікторівна|обговорення]]) 11:15, 7 червня 2017 (EEST)
 +
----
 +
Доброго дня, Любов Миколаївна! Ми продовжуємо 10-й тиждень навчання. Всього - 16 тижнів. Дякую Вам за вчасні та змістовні відповіді. Якщо Вам щось не зрозуміло, звертайтеся за консультацією.
 +
 +
З повагою --[[Користувач:Драновська Світлана Вікторівна|Драновська Світлана Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Драновська Світлана Вікторівна|обговорення]]) 12:58, 5 вересня 2017 (EEST)
 +
----
 +
----
 +
Доброго дня, Любов Миколаївна. У нас останній тиждень навчання. У Вас не виконані індивідуальні заняття № 4,5, 6 та тематична дискусія № 5.
 +
Вам необхідно їх доопрацювати. Ваш заїзд 24.10.2017 на 9.30. До зустічі.
 +
З повагою --[[Користувач:Драновська Світлана Вікторівна|Драновська Світлана Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Драновська Світлана Вікторівна|обговорення]]) 12:50, 17 жовтня 2017 (EEST)
 +
----
 
----
 
----
  
Рядок 240: Рядок 305:
 
----
 
----
 
----
 
----
 +
Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас остання тематична дискусія на тему:"Сучасний учень - це особистість, патріот та  інноватор в умовах Нової української школи".
 +
Проаналізуйте посилання [http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html Концепція Нової української школи] і давайте поміркуємо:
 +
#Якими ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИМИ компетенціями МАЄ вододіти педагог, щоб зацікавити учнів у сучасних соціально-економічних умовах?
 +
#Відповідь обгрунтуйте на прикладі шкільного предмету "Історія".
 +
 +
--[[Користувач:Драновська Світлана Вікторівна|Драновська Світлана Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Драновська Світлана Вікторівна|обговорення]]) 12:49, 19 вересня 2017 (EEST)
 +
 +
'''Дискусія:'''
 +
----
 +
----
 +
 +
Серед різних видів компетенцій, якими повинні володіти майбутні фахівці виділимо саме ті, що характеризують їх готовність до інноваційних перетворень:
 +
– готовність використовувати нові ідеї та інновації для досягнення
 +
мети;
 +
– знання щодо використання інновацій;
 +
– упевненість у позитивному ставленні суспільства до нововведень;
 +
– наполегливість;
 +
– здатність приймати рішення;
 +
– персональна відповідальність;
 +
– здатність до спільної роботи для досягнення мети;
 +
– спроможність до пом’якшення та розв’язання конфліктів.--[[Користувач:Коваленко Любов Миколаївна|Коваленко Любов Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Коваленко Любов Миколаївна|обговорення]]) 00:00, 25 жовтня 2017 (EEST)
  
 
==== Проведення та перевірка модульного контролю ====
 
==== Проведення та перевірка модульного контролю ====
Рядок 248: Рядок 334:
 
----
 
----
 
----
 
----
 +
Доброго дня, Любов Миколаївна. Прошу Вас пройти за посиланням і відповісти на запитання тестових завдань (частина ІІ). [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBaPi5bZCK8Qyda4a5EUx8_CcTKoa6JkFE6jwvZpcpX97W5w/viewform Проведення та перевірка модульного контролю - частина ІІ]
 +
 +
--[[Користувач:Драновська Світлана Вікторівна|Драновська Світлана Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Драновська Світлана Вікторівна|обговорення]]) 11:15, 17 жовтня 2017 (EEST)

Поточна версія на 00:04, 25 жовтня 2017

Інтерактивні практичні заняття

Вітаю Вас, шановні колеги. Сьогодні у нас перше заняття, на якому ми працюємо за темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу Вас пройти за посиланням Тема 1. Нормативно-методичне забезпечення.

Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Які документи складають нормативно-правову базу суспільствознавчих дисциплін в ЗНЗ?
 2. Які компоненти складають зміст історичної освіти в ЗНЗ? Відповідь обгрунтуйте.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:16, 28 квітня 2017 (EEST)


Ваші відповіді:

1.Нормативно-правову базу суспільствознавчих дисциплін в ЗНЗ складають:шкільні навчальні плани,програми,методичні посібники,постанови Кабінету Міністрів України,накази,листи,інструктивно-методичні матеріали,положення,методичні рекомендації до викладання предметів,національна доктрина розвитку освіти,державні стандарти.

2.До основних компонентів змісту освіти належить(за І.Лерненом)1)досвід пізнавальної діяльності,що відображений у знаннях про природу,суспільство,техніку,мислення і способи діяльності;2)досвід здійснення відомих способів діяльності,які втілюють разом із знаннями в уміння і навички;3)досвід творчої,пошуковоє діяльності по вирішенню нових проблем(втілення раніше засвоєних знань в практику). Головним є також фундаменталізація,науковість,системність знань,їх ціннісність для соціального становлення людини,гуманізація і демократизація шкільної освіти,ідеї політкультурності,взаємоповаги між націями і народами,доступність,науковість,наступність,диференціація,індивідуалізація,практичне значення.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 22:29, 29 квітня 2017 (EEST)Доброго дня, Любов Миколаївна. Дякую вам за вчасні відповіді. Сьогодні у нас інтерактивне заняття на тему: "Специфіка методики викладання історії". Прошу проаналізувати посилання Тема 2. Специфіка методики викладання історії.

Після опрацювання матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. Зміст навчання історії в школі це...
 2. Проаналізуйте чинники, що впливають на формування змісту історичної освіти.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:45, 4 травня 2017 (EEST)


Ваші відповіді: Доброго дня,Світлана Вікторівна.

1. Зміст навчання історії в школі - це сукупність змісту всіх курсів історії, що вивчаються сьогодні у 5 - 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів, це обов'язковий компонент процесу навчання, певна система історичної інформації, яка застосовується у вигляді історичних знань, умінь і навичок, в яких особистість опановує вже відомі способи діяльності у розв'язанні проблем, що вирішувалися людством у минулому, досвід ставлення до світу, до людей, до себе, що може забезпечити емоційно-цілісний розвиток особистості.

2. На формування змісту історичної освіти впливають зовнішні і внутрішні чинники: - соціально-політичні - це курс внутрішньої і зовнішньої політики держави, конкретні дії та ситуації спрямовані на освіту; - законодавчо-правові, що визначаються нормативно-правовими актами в правовому полі освітньої галузі, тобто характер чинних законодавчих актів та правових норм, вони окреслюють рамки правового поля освіти; - культурні, духовно-ідеологічні, пов'язані зі станом культури в державі, духовно-моральними цінностями суспільства, рівнем духовного здоров'я та культурних запитів населення, є тлом для прояву освітньої активності людей, її спрямованості, ігноруванням потреб розвитку української мови і культури, русифікацією; - освітньо-педагогічні, які характеризують зміни в програмах, підручниках, методичних посібниках, це стан і тенденції змін системи освіти в державі і освіті, концепції, зразки кращого освітнього досвіду, що впливають на стан освіти в державі, наявність розгалуженої мережі спеціалізованих інститутів, установ і організацій, із якими могли б співпрацювати освітні заклади у виконанні своїх завдань.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 01:00, 21 травня 2017 (EEST)Доброго дня. Сьогодні у нас інтерактивне заняття на тему: "Формування предметних компетентностей на уроках історії. Проаналізуйте посилання Тема: "Формування предметних компетентностей"" Після опрацювання відповідної літератури, дайте відповідь на запитання:

 1. Обґрунтуйте взаємозв'язок ключових і предметних компетентностей на уроках історії і суспільствознавчих дисциплін.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:46, 10 травня 2017 (EEST)


Ваші відповіді: 1. Взаємозв'язок ключових і предметних компетентностей на уроках історії і суспільствознавчих дисциплін може забезпечити системний підхід до формування життєвої компетентності учня як міжпредметного результату якісної освіти, відбувати особливого змісту й способів пізнання відповідної науки, створювати об'єктивну основу для визначення чіткої та якісної позиції вчителя як у побудові навчального процесу так і в оцінюванні його результатів.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 02:20, 21 травня 2017 (EEST)Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми працюємо над темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу пройти за посиланням Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Здобутки і прорахунки програми з історії України для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, яка чинна у 2016/2017 навчальному році.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:20, 19 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь: Здобутком є те, що уперше в старших класах вводяться практичні заняття з уроками узагальнення та тематичного оцінювання, виділено в окремі теми Українську революцію 1917-1921 років, тепер період масових репресій та великого терору в Україні здобув справедливу назву – «Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921-1939 рр.)». Окрім того, школярі будуть вивчати низку історичних постатей та персоналій, які сприяли розбудові України. У програмі виокремлено і розширено, зокрема, такі події, поняття, факти та терміни: - бій під Крутами; - етапи трудової та політичної еміграції; - війни радянської Росії з Українською Народною Республікою; - радянська окупація України; - адміністративно-територіальні зміни українських земель протягом усього ХХ столітті; - Акт відновлення Української Держави; - внесок українського народу у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні; - українці у військових формуваннях держав Об’єднаних Націй; - вводиться поняття «депортація» (депортація з Криму кримських татар та інших народів, а також масові депортації етнічних українців з Польщі в 1944-1946 роках); - Українська Гельсінська група та багато іншого.

А прорахунком, на мою думку, є те,що велика увага приділяється літературі, образотворчому мистецтву, музиці; не має конкретизації фактів (наприклад: Сумська область під час Другої світової війни), тобто діти мають малий обсяг знань про свій рідний край.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 03:10, 21 травня 2017 (EEST)Шановні колеги! Ми продовжуємо працювати над темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу пройти за посиланням Підручники з історії України для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Які, на Вашу думку, недоліки і переваги має підручник з історії України для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, який є дієвим у 2016/2017 навчальному році? Автор підручника на Ваш вибір.

Запрошую до активного обговорення. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:03, 19 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь: На мою думку, проблеми шкільних підручників в Україні полягають у тому, що зміст недостатньо спрямований на набуття школярами життєвих компетентностей, недостатньо відповідає потребам суспільства, не орієнтує на потреби часу, на майбутнє здобуття професії та подальшої освіти, Крім того, певна частина шкільних підручників не є привабливою для дітей як за формою укладання матеріалу, так і за зовнішніми характеристиками, присутня також перевантаженість матеріалом. Це свідчить про низьку якість підручників.Якщо ж розглядати підручники з історії, то тут теж можна знайти певні недоліки. Усі підручники малоформатні (13 х 21 см), що дозволяє друкувати лише в один стовпчик. Цей формат підходить для книг для читання, а не для підручника, який містить різноманітні матеріали: кілька видів тексту, таблиці, ілюстрації тощо. Назви розділів і пунктів із мовної точки зору невиразні й лаконічні або мають теоретичний характер. Вони рідко спрямовані на постановку проблеми чи засвоєння учнями ідей, основних питань і змісту. Загалом структура підручників свідчить про те, що всі вони є просто додатками до історії відповідних країн. Три чверті абзаців присвячені окремим країнам. Теми, що переважають, – це війни, культура, робітничий рух і міжнародні відносини. Їх можна було б висвітлювати на конкретному прикладі однієї країни чи порівняльному вивченні кількох країн. Карти є дуже важливими у вивченні історії. Вони наочно об'єднують окремі події, підводячи до узагальнювальної,систематичної їхньої оцінки. Історичні карти показують історичну картину світу. Автори українських підручників або взагалі не зважають на це, або ледь зважають. Те саме стосується таблиць, малюнків і діаграм. Проблеми вибору авторів у більшості закордонних освітніх кіл концентруються навколо основного питання: хто може бути автором? Більшість думок серед педагогічного загалу збігаються в позиції, що найкращими авторами є вчителі-практики. Такий погляд супроводжується існуванням ефективних механізмів проходження всіх етапів написання та впровадження в практику шкільних підручників.

Процедури створення шкільних підручників у багатьох європейських країнах обов'язково передбачають широкі обговорення серед педагогів, науковців, користувачів про наявні традиційні та інноваційні педагогічні практики, тематику програм і підручників, нові технології розвитку освіти й інші аспекти. Такі механізми дозволяють визначати критерії якості та вимоги до шкільної навчальної книги, які зумовлені потребами суспільства, враховують професійні та громадські інтереси, норми і стандарти, притаманні галузі підручникотворення.

Насамперед для зацікавлення авторів до створення підручників основною позицією є те, що автори, котрі працюватимуть над підручником, повинні не тільки мати практичний досвід, а й бути обізнаними з сучасними педагогічними методами та формами навчання й виховання, а тому мають бути обізнаними не тільки з вузькою предметною галуззю, а й володіти необхідними технологіями та дотримуватися вимог до навчальної книги.

З іншого боку, автору потрібні гарантії того, що система забезпечення підручниками надасть йому рівні з іншими авторами можливості конкурувати за прихильність споживача, тобто вчителів та учнів. Саме тому в багатьох країнах існують чіткі та прозорі механізми, що передбачають функціонування неупереджених, незалежних комісій, експертиз та залучення до таких експертиз користувачів підручників, кваліфікованих фахівців, а також існування прозорих механізмів стимулювання авторів до створення шкільних підручників. Яскравим прикладом відсутності чіткої мотивації українських авторів до створення підручників є той факт, що при проведенні щорічного конкурсу на присудження Державної премії в галузі освіти і науки кращим навчальним книгам у цьому році колегія МОН відібрала лише один шкільний підручник серед двох десятків інших. Ініціативи громадських організацій в організації незалежних експертиз шкільних підручників є показником демократизації цієї сфери та стимулом авторам до написання підручників. Натепер в Україні існують певні аспекти, що перешкоджають встановленню таких механізмів.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 03:54, 21 травня 2017 (EEST)--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 03:54, 21 травня 2017 (EEST)Доброго дня, Любов Миколаївна. Дякую за активну громадянську позицію. Сьогодні ми опрацьовуємо тему: "Формування предметних та життєвих компетентностей учнів". Прогляньте посилання Формування предметних компетентностей учнів

Після перегляду матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. На Вашу думку, які компетенції необхідно розвивати на уроках історії та суспільних дисциплін для адаптації молоді в сучасних соціально-економічних умовах?

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:27, 29 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь: На мою думку до основних груп компетенцій, яких потребує сучасне життя належать: - соціальні, пов’язані з готовністю брати на себе відповідальність, бути активним у прийнятті рішень, суспільному житті, урегулюванні конфліктів ненасильницьким чином; - полікультурні, що стосуються розуміння несхожості людей, взаємоповаги до їх мови,релігії, культури; - комунікативні, що передбачають опанування важливими у роботі й суспільному житті усним і писемним спілкуванням, оволодіння кількома мовами; -інформаційні, зумовлені зростанням ролі інформації в сучасному суспільстві й передбачають оволодіння інформаційними технологіями, вміннями здобувати, критично осмислювати й використовувати різноманітну інформацію; - саморозвитку та самоосвіти, що пов’язані з потребою і готовністю постійного навчання як у професійному відношенні, так і в особистому та суспільному житті; - компетенції, що реалізуються в прагненні й здатності до раціональної продуктивної, творчої діяльності. - хронологічна – передбачає вміння учнів орієнтуватися в історичному часі; - просторова – орієнтування учнів в історичному просторі; - інформаційна – вміння учнів працювати з джерелами історичної інформації; - мовленнєва – будувати усні та письмові висловлювання щодо історичних подій і явищ; - логічна – аналізувати, пояснювати історичні факти, формулювати теоретичні поняття, положення, концепції; - аксіологічна – формулювати версії й оцінки історичного руху та розвитку.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 18:23, 2 червня 2017 (EEST)Продовжуємо працювати. Тема: Нетипові форми роботи на уроках історії. Проаналізуйте посилання Нетипові форми роботи на уроках історії

Після перегляду матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. Проаналізуйте нетипові форми навчання на уроках історії, які існують у ХХІ ст. Відповідь обгрунтуйте.
 2. Які нетипові форми навчання, Ви використовуєте у своїй роботі?

Запрошую до участі у обговоренні. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:45, 29 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь: 1.До нетипових форм навчання відносять: урок зміцненими засобами організації: урок-лекція, урок-зустріч; уроки, які спираються на фантазію: урок-казка, урок-виставка; уроки, які імітують які-небудь заняття чи види робіт:екскурсія, заочна екскурсія, прогулянка, подорож у минуле, урок-експедиція; урок з ігровою загальною основою:урок ділова гра, урок КВК, урок "Що? Де? Коли?"; уроки, які включають трансформацію: урок-залік, урок-семінар, телеурок. Є ще "концерти", "уявні екскурсії", "брифінги", "віеоуроки", "концерти", "турніри", "ярмарки". Нестандартні форми організації навчання повинні мати місце в шкільній практиці з метою пробудження та розвитку в учнів пізнавального інтересу як провідного мотиву навчання, але їх використання має бути в міру обмеженим.

2. Оскільки я працюю в малокомплектній школі, де в одному класі від одного до чотирьох учнів, використовувати всі нестандартні форми навчання в своїй роботі не можу.Але можу назвати деякі, які я використовую: уроки - зустрічі, екскурсії, заочні екскурсії, уроки - диспути.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 20:52, 2 червня 2017 (EEST)Індивідуальні заняття

Доброго дня, Любов Миколаївна. Дякую вам за активну громадянську позицію і відповідальність. Сьогодні у нас індивідуальне заняття з актуальної теми: "Урок як основна форма навчання історії". Проаналізувавши Інтеренет ресурс Тема: Урок як основна форма навчання історії, давайте визначимо:

 1. структуру сучасних уроків історії...
 2. чи має вчитель змогу змінювати таку структуру уроків з історії...
 3. чи дієва така структура уроків у ХХІ ст...

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:48, 7 червня 2017 (EEST)

 1. Відповідь: Доброго дня, Світлана Вікторівна. Даю відповідь на ваші питання.

1. Під структурою уроку слід розуміти співвідношення елементів (етапів, ланок)уроку в їх певної послідовності та взаємозв'язку між собою. Структура залежить від змісту навчального матеріалу, дидактичної мети , типу уроку, вікових особливостей класу чи колективу. В залежності від типу уроку різна буде і структура уроку.

2. Якщо дидактична структура уроку є постійною і в діяльності вчителів виступає у вигляді загального алгоритму організації уроку, то методична підструктура змінна.

3. Так, дієва. На мою думку структура уроку повинна бути чіткою, оскільки навчальна (основна) частина повинна бути обов'язково присутньою.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 16:45, 17 червня 2017 (EEST)


Продовжуємо тему: "Урок як основна форма навчання".

 1. Давайте проаналізуємо, чи існує взаємозв'язок між типами уроків історії та методами навчання на уроці.
 2. Із власного досвіду наведіть приклади такої взаємодії.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:17, 21 червня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:

1. Так, безумовно існує. В залежності від типу уроку відповідно використовуються і методи навчання. 2. На уроці узагальнення я використовую метод прес, діалог, спільний проект.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 18:38, 5 серпня 2017 (EEST)


Продовжуємо тему: "Урок як основна форма навчання".

 1. На Вашу думку, чи актуальна на сьогодні така форма навчання як урок?
 2. Можливо є інші актуальні форми навчання на сьогодні?
 3. Запропонуйте в сучасну форму навчанняЗНЗ, яка буде цікавою учням у ХХІ ст. Відповідь обгрунтуйте.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:49, 21 червня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:

1. На мою думку урок є актуальною формою навчання, адже урок - це основа всього, це цілісний, логічно завершений, обмежений у часі, регламентований обсягом навчального матеріалу основний елемент педагогічного процесу, який забезпечує активну та планомірну навчально- пізнавальну діяльність групи учнів певного віку і рівня підготовки, спрямовану на розв’язування визначених завдань, передбачає колективно-індивідуальну взаємодію вчителя і учнів.

2. Сучасну форму навчання у ЗНЗ, яка буде цікавою учням у ХХІ ст.роки-конкурси, уроки-КВК, уроки-аукціони, уроки-турніри, уроки-вікторини, уроки комунікативної спрямованості: уроки-усні журнали, уроки-діалоги, уроки-роздуми, уроки-диспути, уроки-прес-конференції, уроки-репортажі, уроки-парадокси, театралізовані уроки: уроки-спектаклі, уроки-концерти, кіно уроки, дидактичний театр, уроки-пошуки: уроки-подорожі, уроки-дослідження, уроки-розвідки, уроки-наукові дослідження, уроки-ділові, рольові ігри: уроки-суди, уроки-захисти проектів, уроки - «слідство ведуть знавці», уроки-імпровізації, уроки-імітації.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 19:02, 5 серпня 2017 (EEST)


Доброго дня. Сьогодні у нас індивідуальне заняття з теми: "Громадянська освіта в системі шкільної освіти". Проаналізуйте основні принципи громадянської освіти та як вони реалізуються на уроках історії. Обґрунтуйте Вашу думку.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:50, 6 вересня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:Основними принципами громадянської освіти є:

• зв'язок з практичною діяльністю передбачає пріоритетність для системи громадянської освіти навчання і виховання умінь і дій, зорієнтованість учнів на навички соціальної взаємодії, вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, перш за все у своєму життєвому середовищі, вміння самостійно приймати відповідальні рішення і діяти у правовому полі; • зорієнтованість на позитивні соціальні дії означає цілеспрямованість громадянської освіти на соціальні очікування учнів, набуття позитивного досвіду соціальних дій, формування позитивного іміджу компетентної громадянськості і виховання потреби вчитися цьому протягом усього життя; • демократичність означає виховання духу соціальної солідарності, справедливості, вміння конструктивно взаємодіяти з суспільством та брати участь у прийнятті рішень; передбачає суб'єктно-суб'єктні відносини між педагогами і учнями, атмосферу взаємоповаги та довіри у шкільному колективі, учнівське самоврядування, відкритість і зв'язок школи з іншими учасниками процесу соціалізації (сім'єю, дитячими і молодіжними громадськими організаціями, засобами масової інформації, церквою та ін.), зв'язок шкільного колективу з місцевою громадою, участь у спільних з нею соціальних, культурних, природозахисних акціях; • плюралізм означає виховання поваги до засад політичної, ідеологічної, етнонаціональної, расової багатоманітності; • виховання толерантного ставлення до різних світоглядних, політичних доктрин, релігійних переконань, до діяльності у школі різних молодіжних громадських організацій; уникання екстремістських поглядів і поведінки у житті шкільного колективу, виховання усвідомлення того, що будь-який політичний екстремізм є неприйнятним. усвідомлення особистої відповідальності за розв’язання проблем в ім’я справедливості, солідарності, миру та демократичного суспільства; уміння жити в європейському контексті, виховання поваги до історії та культури інших народів тощо.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 22:55, 24 жовтня 2017 (EEST)Доброго дня. Сьогодні у нас заняття присвячене темі: "Громадянська освіта в системі шкільної освіти". Проаналізуйте зміст будь-якого параграфа з підручника для основної школи, в змісті якого ґрунтовніше розкриваються основні завдання громадянської освіти. Поділіться своїми результатами, чому Ви обрали саме цю вікову категорію і відповідну тему.


Одним із завдань, яке має бути розв'язане системою громадянської освіти, є забезпечення функціональної громадянської освіченості особи. Тому зміст освіти має бути спрямований на здобуття учнями досвіду громадянських дій і переживань, основних громадянських умінь, що забезпечують успішність реалізації інтересів особистості в політико-правовій, соціальній, економічній та культурних сферах суспільного життя, а також на формування емоційно-ціннісного компоненту громадянської культури особистості. Навчання громадянській освіті спрямоване на формування й розвиток таких умінь старшокласників як: - шукати - висловлювати й аргументувати власну думку; - знаходити, аналізувати, обробляти інформацію; - критично мислити, визначати проблему та бачити шляхи її розв'язання; - вести конструктивний діалог, співпрацювати з іншими, шукати зони згоди та знаходити компроміс, поважати думку інших, проявляти терпимість, толерантність, емпатію; - реалізовувати свої права та захищати їх, допомагати іншим людям у захисті їхніх прав. - формуванні особистісних якостей та ціннісних орієнтацій, притаманних громадянинові демократичного суспільства, вмінь громадянської участі та громадянської відповідальності. Ефективне навчання старшокласників (старшокласниць) громадянської освіти потребує створення та запровадження у навчально-виховний процес методичного інструментарію, спрямованого на формування їхньої громадянської компетентності, що реалізується в активному залученні учнівської молоді до проблемного навчання, експериментування, розвитку її критичного мислення, самостійності суджень, творчого потенціалу. --Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 23:18, 24 жовтня 2017 (EEST)


Дякую. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:17, 11 вересня 2017 (EEST)

Відповідь:Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми працюємо над темою: "Оцінювання рівня знань в умовах суспільства знань". Давайте поміркуємо: У ХХ ст. на уроках історії основними методами контролю були - усне опитування або контрольна робота. У ХХІ ст. науковці і методисти пропонують - тестові завдання. Як ви вважаєте, чи актуальні на сьогодні тестові завдання, чи їх можна замінити іншими методами контролю. Відповідь обгрунтуйте.


Дякую --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:49, 11 вересня 2017 (EEST)

Відповідь:Щодо методів контролю знань, умінь та навичок, то в історії розвитку школи виокремилися такі основні методи контролю знань, умінь і навиків учнів: усна перевірка, письмова перевірка, графічна перевірка, практична перевірка, тестова перевірка. Дещо умовно до методів перевірки можна віднести спостереження.Тобто крім основного актуального методу контролю (тестів) є ще і інші.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 23:31, 24 жовтня 2017 (EEST)

Консультації

Доброго дня шановні колеги. Якщо у Вас є запитання чи незрозумілі деякі моменти нашого он-лайн спілкування, звертайтеся за порадою чи допомогою.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:15, 7 червня 2017 (EEST)


Доброго дня, Любов Миколаївна! Ми продовжуємо 10-й тиждень навчання. Всього - 16 тижнів. Дякую Вам за вчасні та змістовні відповіді. Якщо Вам щось не зрозуміло, звертайтеся за консультацією.

З повагою --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:58, 5 вересня 2017 (EEST)Доброго дня, Любов Миколаївна. У нас останній тиждень навчання. У Вас не виконані індивідуальні заняття № 4,5, 6 та тематична дискусія № 5. Вам необхідно їх доопрацювати. Ваш заїзд 24.10.2017 на 9.30. До зустічі. З повагою --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:50, 17 жовтня 2017 (EEST)Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня. Сьогодні у нас тематична дискусія на тему: "Мультиперспективність у вивченні історії як фактор формування критичного мислення". Після перегляду посилання Тема: Новітні досягнення історичної наукидайте відповідь на запитання.

 1. Як Ви вважаєте, допомагає чи заважає велика кількість історичних джерел у вивченні історії в загальноосвітніх навчальних закладах?

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:14, 25 травня 2017 (EEST)

Дискусія: Сучасну епоху називають епохою інформаційного вибуху. Кількість інформації постійно зростає.Тому необхідно знати властивості інформації та прагнути використовувати тільки об'єктивну, достовірну інформацію.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 21:40, 2 червня 2017 (EEST)Ми продовжуємо нашу дискусію. У мене до Вас наступне дискусійне питання:

 1. Роль і місце ІКТ на уроках історії та суспільних дисциплін (обгрунтувати позитивні та негативні сторони).

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:42, 25 травня 2017 (EEST)

Дискусія: Комп'ютер безумовно має велике значення. Він дозволяє підвищити мотивацію навчання. Можливість учнів регулювати подачу навчальних завдань за рівнем складності, заохочення їх до правильних рішень, не вдаючись при цьому до зайвих суджень і оцінок, позитивно позначаються на мотивації навчання. Комп'ютер активно "втягує" учнів у навчальний процес. Набагато розширюється асортимент застосовуваних навчальних завдань. Комп'ютерні програми створюють ілюзію присутності, коли учень подорожує з героєм програми в географічному просторі і часі. За своїми можливостями комп'ютер може стати практично ідеальним засобом навчання.

Однак виникає проблема ефективної реалізації цих можливостей у процесі придбання знань, вироблення навичок і умінь. Комп'ютер треба "навчити" педагогічному мистецтву.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 22:09, 2 червня 2017 (EEST)--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 22:09, 2 червняДоброго дня, шановні колеги. Прикро, що ми не маємо можливості активно провести таку форму роботи. Сьогодні у нас тематична дискусія на тему: «Практичні заняття як форма організації навчальної діяльності учнів 8-11 класів».

 1. На вашу думку, які СУЧАСНІ методи роботи необхідно запропонувати школярам на практичних заняттях з історії, щоб розвивати необхідні компетентності? Відповідь обгрунтуйте. Наведіть власні приклади.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:17, 15 червня 2017 (EEST)2017 (EEST)

Дискусія: Одним з важливих видів який сприяє розвитку логічного мислення, усної й писемної мови, творчості, активності й самостійності учнів є ведення словника. У курсі історії учням доводиться мати справу з великою кількістю слів і виразів, без правильного розуміння яких не можна засвоїти історичний матеріал.

Для підвищення активності і самостійності на уроках історії я використовую такі форми самостійної словникової роботи: v самостійне з’ясування значення слова за допомогою словників, енциклопедій, довідників; v складання усно, а потім письмово оповідань – мініатюр з відомими уже словами і термінами; v рецензування цих оповідань учнями; v добір слів і термінів, що стосуються певної теми, розділу; v різноманітні форми роботи з картками.

Формуванню історичного мислення, соціально – політичних, світоглядних компетентностей сприяє самостійна лабораторно – практична робота учнів з аналізу історичних документів. Наприклад, при вивченні теми «Держава Спарта» (6 клас) пропоную прочитати у підручнику О.І. Шагайнова, Б.В. Шагайнов «Історія Стародавнього світу» документ історика Плутарха і виконати завдання: 1. Про що йдеться в документі? 2. Знайдіть і прочитайте розповідь про виховання дітей у Спарті. 3. На основі документа і статті підручника скласти розповідь про виховання дітей у Спарті.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 16:56, 17 червня 2017 (EEST)Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо нашу дискусію. Сьогодні у нас тема: "Медіа-ресурси як фактор формування предметних компетентностей учнів у 6-11 класах". Пропоную для обговорення наступні питання:

 1. Які компоненти медіа-ресурсів Ви використовуєте на уроках історії? Власні приклади.
 2. Переваги і недоліки використання медіа-ресурсів на уроках історії.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:47, 15 червня 2017 (EEST)

Дискусія: Я використовую ноутбук для показу презентацій, розгляду історичних документів, ознайомлення з портретами історичних діячів.

Сьогодні, коли більшість навчальних закладів забезпечені комп'ютерами, мультимедійними проекторами, інтерактивними дошками та іншою технікою, ми як і раніше розмірковуємо про доцільність використанні цих благ цивілізації на уроці. Однією з причин використання нових інформаційних технологій в освітньому процесі є те, що викладачі змушені постійно вирішувати дилему - як "укласти" зростаючий обсяг навчального матеріалу в невелике число годин, яке має тенденцію до скорочення. Комп'ютер реально стає сьогодні незамінним помічником вчителя та учня в опануванні інформаційними потоками, допомагає моделювати та ілюструвати процеси, явища, об'єкти та події.

Особливо важливим є те, що, сучасні комп'ютерні технології в поєднанні з новітніми освітніми технологіями стають ефективними для підготовки учнів з визначеним набором освітніх компетенцій, які мають підготувати молодь до майбутнього життя в сучасному інформаційному суспільстві. Роботу учнів за комп'ютерами слід чергувати з іншими видами навчальної діяльності. Не є обов'язковим також використання комп'ютерів всіма учнями одночасно. Інколи достатньо одного комп'ютера і підключеного до нього мультимедійного проектора. Не завжди слід прагнути до того, щоб весь матеріал, який передбачено опрацювати на уроці, супроводжувався використанням ІКТ. Завдяки поєднанню традиційних педагогічних технологій та ІКТ вдається значно ефективніше розвинути і примножити природні здібності учнів і педагогів. --Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 17:23, 17 червня 2017 (EEST)Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас остання тематична дискусія на тему:"Сучасний учень - це особистість, патріот та інноватор в умовах Нової української школи". Проаналізуйте посилання Концепція Нової української школи і давайте поміркуємо:

 1. Якими ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИМИ компетенціями МАЄ вододіти педагог, щоб зацікавити учнів у сучасних соціально-економічних умовах?
 2. Відповідь обгрунтуйте на прикладі шкільного предмету "Історія".

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:49, 19 вересня 2017 (EEST)

Дискусія:Серед різних видів компетенцій, якими повинні володіти майбутні фахівці виділимо саме ті, що характеризують їх готовність до інноваційних перетворень: – готовність використовувати нові ідеї та інновації для досягнення мети; – знання щодо використання інновацій; – упевненість у позитивному ставленні суспільства до нововведень; – наполегливість; – здатність приймати рішення; – персональна відповідальність; – здатність до спільної роботи для досягнення мети; – спроможність до пом’якшення та розв’язання конфліктів.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 00:00, 25 жовтня 2017 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги. Прошу Вас пройти за посиланням і відповісти на запитання тестових завдань. Проведення та перевірка модульного контролю

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:45, 13 червня 2017 (EEST)Доброго дня, Любов Миколаївна. Прошу Вас пройти за посиланням і відповісти на запитання тестових завдань (частина ІІ). Проведення та перевірка модульного контролю - частина ІІ

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:15, 17 жовтня 2017 (EEST)