Теорія та методика фахової дисципліни Ляшенко Ю.С.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 11:21, 1 листопада 2016, створена Ляшенко Юлія Сергіївна (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня, колеги. Давайте торкнемося надзвичайно цікавої для вчителя історії теми: "Методика роботи з історичними джерелами". За цим посиланням знаходиться Матеріал "Методи роботи з візуальними джерелами" із сайту Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін "Нова Доба"

Організація діяльності учнів із різними джерелами історичних знань

Реферат Організація роботи з історичними джерелами на уроках історії

Сокур Л.А. ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

Ознайомившись із матеріалами, дайте відповіді на такі питання:

  • Чим різняться первинна і вторинна інтерпретація візуальних історичних джерел?
  • У чому полягає необ'єктивність фотознімків як історичних джерел?

Дякую за співпрацю! З повагою --Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення) 15:11, 20 квітня 2016 (EEST)


Відповіді на запитання : 1.Первинні (неопрацьовані документи)  Державно-правові документи  Господарські документи  Щоденники  Мемуари  Спогади очевидців  Листи  Інтерв’ю

Вторинні

 Праці істориків  Наукові трактати  Історичні твори  Статті журналістів  Коментарі з приводу подій  Текст підручника

Інтерпретація:

а) первинна. По суті вона зводиться до опису і аналізу ситуації, яка представлена зображенням і “розшифровки” “послання” його автора або замовника(тобто визначення, що вони, власне, хотіли сказати, яку думку донести, почуття викликати, уявлення або стереотипи сформувати).

Тут варто звернути увагу на те, хто саме є люди на зображенні( конкретно-історичні персонажі або представники яких соціальних груп, партій тощо), проаналізувати сюжет, звернути увагу на символи і стереотипи, завдяки яким можна визначити хто є персонажі або визначити їх національну або соціальну належність.

Особливу увагу слід звернути на позицію автора: намагався він бути неупередженим, чи, навпаки, намагався зобразити персонажів саме в такому вигляді, наскільки свідомою є упередженість автора.

Доцільно також проаналізувати підпис і співвідношення підпису і зображення.

б) вторинна або власне історичнаВласне, це і є мета дослідження джерела, всі попередні етапи виконують службову роль. Але ще раз варто наголосити, що ні в якому випадку не слід ними нехтувати, оскільки від ґрунтовності попереднього дослідження може залежати чистота і ґрунтовність власне історичної інтерпретації.

На цьому етапі слід звернути увагу на історичність ситуації, на співвідношення її з іншими джерелами(як текстовими так і візуальними), на історичний контекст(залучивши знання учнів, набуті з інших джерел).

Кінцевим результатом аналізу повинні стати висновки, які роблять учні про історичну ситуацію, явища. процеси. Наголосимо також на тому, що треба чітко розділяти висновки, зроблені безпосередньо на підставі аналізу конкретного джерела(джерел) і загальні висновки, зроблені на підставі залучення всієї можливої інформації (весь комплекс джерел, історична карта, підручник, додаткова література).


Деякі зауваження щодо різних типів візуальних джерел.

Хоча загальні підходи до аналізу всіх видів візуальних джерел спільні, треба все ж виділяти їхні особливості і завжди мати їх на увазі.

Фотодокументи.Завжди при аналізі цього виду зображень слід ставити питання наскільки постановочним є це фото, наскільки йому можна довіряти. В той же час попри все часто фото несуть інформацію, про яку навіть не думав фотограф і яка може суперечити тій установці, з якою він здійснював зйомку. Розглянемо, наприклад, фото „У гуртожитку”(№170 параграф 40).

На ній ми бачимо групу молодих людей в гуртожитку. Фото явно постановочне, що видно з поз, посмішок і т.п. Первинна установка, враження, яке хотів викликати автор фото – радість, ентузіазм. Але ми можемо побачити убогість життя цих молодих людей, дуже погані умови існування в цьому гуртожитку. Доречи, можна поставити поглиблюючи питання про причини такого ентузіазму, хто ці Люди, звідки вони, чому вони живуть у гуртожитку, як вони сприймають своє життя, чи воно видається їм таким вже поганим і чому.

Способи роботи з групами зображень в цілому достатньо прописані в посібнику. Зазначимо лише, що робота з парами і групами зображень дає гарну можливість для організації групової роботи з наступним порівнянням результатів. Також варто зазначити, що фоторяди, які є в посібнику несуть подвійне навантаження: вони повинні створювати певний образ епохи і, одночасно, давати матеріал для аналізу. Доцільно спочатку звернути увагу на перший аспект, а потім на основі аналізу перевірити, наскільки він змінився, доповнився, розширився. Це корисно і з дидактичних міркувань. І варто наголошувати на цьому – образ епохи може бути неповним, неточним і навіть в певній мірі викривленим. Аналізувати потрібно весь комплекс джерел – і візуальних, і текстових. Інтерпретація: а) первинна. По суті вона зводиться до опису і аналізу ситуації , яка представлена зображенням і “розшифровки” “послання” його автора або замовника(тобто визначення, що вони, власне, хотіли сказати, яку думку донести, почуття викликати, уявлення або стереотипи сформувати). Тут варто звернути увагу на те, хто саме є люди на зображенні( конкретно-історичні персонажі або представники яких соціальних груп, партій тощо), проаналізувати сюжет, звернути увагу на символи і стереотипи, завдяки яким можна визначити хто є персонажі або визначити їх національну або соціальну належність. Особливу увагу слід звернути на позицію автора: намагався він бути неупередженим, чи, навпаки, намагався зобразити персонажів саме в такому вигляді, наскільки свідомою є упередженість автора. Доцільно також проаналізувати підпис і співвідношення підпису і зображення. б) вторинна або власне історична. Власне, це і є мета дослідження джерела, всі попередні етапи виконують службову роль. Але ще раз варто наголосити, що ні в якому випадку не слід ними нехтувати, оскільки від ґрунтовності попереднього дослідження може залежати чистота і ґрунтовність власне історичної інтерпретації. На цьому етапі слід звернути увагу на історичність ситуації, на співвідношення її з іншими джерелами(як текстовими так і візуальними), на історичний контекст(залучивши знання учнів, набуті з інших джерел). Кінцевим результатом аналізу повинні стати висновки, які роблять учні про історичну ситуацію, явища. процеси. Наголосимо також на тому, що треба чітко розділяти висновки, зроблені безпосередньо на підставі аналізу конкретного джерела(джерел) і загальні висновки, зроблені на підставі залучення всієї можливої інформації (весь комплекс джерел, історична карта, підручник, додаткова література).

2.Необ'єктивність знімка як історичного джерела полягає у тому , що цю інформацію потрібно доповнювати усними та письмовими джерелами --Ляшенко Юлія Сергіївна (обговорення) 16:19, 20 квітня 2016 (EEST)


Наймолодшими групами джерел є фотодокументи і фотодокументи. Вони з'явилися тільки в другій половині XIX ст. з винайденням фонографа і фотоапарата.

Окремо варто згадати ще один вид джерел-графіті Це стародавні видряпані написи на стінах, на речах, на склі, на кераміці. Тобто написи на всьому, окрім паперу. Вони найдосконаліше відображають життя слов'ян з X ст. і до наших днів.Але це є не достатнім адже ми повинні доповнювати і удосконалювати фотокартки своїми розповідями .

Пропоную вашій увазі лекцію з методики викладання історії на тему "Нетрадиційні форми навчання у сучасній загальноосвітній школі". Щоб переглянути текст лекції, перейдіть за посиланням Нетрадиційні форми навчання у сучасній загальноосвітній школі.

Берегова Д. А., Стельмах Н. В. НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ, ЇХ ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В ШКОЛІ

Завдання для Вас: розкажіть, які нетрадиційні форми уроків Ви практикуєте. Наведіть приклади --Ніколаєнко Світлана ПетрівнаНетрадиційний - це такий урок, в якого його традиційні елементи виконуються нетрадиційними способами і на цій основі структура цього уроку суттєво відрізняється від структури традиційного уроку. На цій підставі можна стверджува¬ти, що нетрадиційний урок — це розвиток, рух структури традиційного уроку. тже, якщо хоча б один елемент традиційного уроку буде реал¬ізовано нетрадиційним способом, то вже такий урок певною мірою можна назвати нетрадиційним, або традиційним з нетрадиційним ви-конанням одного із елементів уроку. Зрозуміло, якщо навіть кількість елементів уроку, виконаних нетрадиційним способом, буде невеликою, але такою, що приведе до суттєвої зміни структури уроку, то такий урок називатимемо повністю нетрадиційним. Річ в тому, що реалізація хоча б одного елемента уроку нетрадиційним шляхом пов´язана зі зміною тривалості інших елементів уроку, а це означає, що автоматично змінюється і структура уроку, а отже, урок стає нетрадиційним. Нетрадиційність уроку виявляється і в нетрадиційності тривалості уроку. Фактично тривалість нетрадиційного уроку виходить за межі загаль¬ноприйнятої, як при традиційному, і в першу чергу, за рахунок залу¬чення учнів до виконання завдань, пов´язаних з підготовкою до цього уроку. Адже нетрадиційний урок фактично розпочинається з моменту його підготовки. Власне сам урок — це його заключний акорд.

Нетрадиційні уроки:

Інтегровані уроки (матеріал кількох тем – подаються блоками)

Міжпредметні (складається матеріал кількох предметів)

Театралізовані

Уроки з різновиховним складом

• Урок-змагання

• Урок-ділова / рольова гра (уроки-суди, уроки-захисти проектів, уроки – «слідство ведуть знавці», уроки-імпровізації, уроки-імітації);

• Урок-консультація (учні запитують, вчитель відповідає ставить оцінку за хороші питання)

• Урок-творчий звіт (має, навчальну, виховну, розвиваючу мету, що реалізуються за допомогою мультимедійних технологій)

• Урок, який ведуть учні--Ляшенко Юлія Сергіївна (обговорення) 10:17, 1 листопада 2016 (EET)

Продовжуємо навчатися, друзі! Пропоную ознайомитися з матеріалом викладеним на сайті Кунцівської ЗОШ на основі книги Пастушенко Н. М., Пастушенко Р. Я. Діагностування навченості: Гуманітарні дисципліни. — Львів: ВНТЛ, 2000.ДІАГНОСТУВАННЯ НАВЧЕНОСТІ ШКОЛЯРІВ З ІСТОРІЇ.

Завдання для Вас: які уміння учнів свідчитимуть про наявність принаймні поверхового розуміння здобутої історичної інформації? --Ніколаєнко Світлана ПетрівнаПеревірка знань тестовим контролем .Доповіді учнів.

Знайомимося з новою темою Використання програмових педагогічних засобів(ППЗ) на уроках та в позаурочний час. Завдання до теми, як завжди, на ваших персональних сторінках. З наказом МОН України Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів від 15 травня 2006 року N 369 ви можете ознайомитись на сайті Асоціації підприємств інформаційних технологій України, перейшовши за посиланням Наказ МОНУ.

Завдання для Вас: на яких етапах уроку доцільно застосовувати ППЗ? --Ніколаєнко Світлана Петрівна

Основною метою застосування ППЗ є підвищення ефективності навчального процесу, підвищення якості при зниженні термінів навчання.

Ця мета розподіляється на ряд підцілей.

Перша з них – підвищення ефективності управління навчальним процесом.

Другу мету використання ППЗ можна визначити як забезпечення індивідуалізації навчання. Залежно від рівня підготовленості, навченості, здібностей і т.п. учня складається свій, чисто індивідуальний шлях вивчення матеріалу. Це забезпечує підвищення ефективності навчання.

Третю мету використання ППЗ можна визначити як підвищення ефективності навчального процесу за рахунок передачі ПК допоміжної, "рутинної" діяльності учнів і викладачів.

Діяльність учня може бути поділена на основну – що підлягає засвоєнню (пізнавальну, практичну) – і підготовчу, допоміжну по відношенню до першої (пошук інформації, підготовка до проведення дослідів і т.д.). Основні дії забезпечують засвоєння учнями знань і умінь, а підготовчі тільки обслуговують процес засвоєння. Основну діяльність учня передати машині не можна, оскільки будь-які знання людини завжди продукт його особистої діяльності. В той же час всі допоміжні функції учня можуть бути автоматизовані. Так, використання бази знань позбавляє від рутинної роботи пошуку довідкової інформації, а зміна форми отриманої інформації забезпечує краще виконання учнем завдання.

До допоміжних функцій також відноситься підготовка учнем повідомлення з відповіддю. Пред'явлення повідомлення з відповіддю викладачеві характерне для будь-якого процесу навчання. Різноманітність форм відповідей (альтернативний, вільно конструйований і т.п.) накладає у кожному конкретному випадку вимогу вибору форми, що забезпечує мінімум допоміжних операцій учня.

Непрямим наслідком реалізації цієї мети стане також активізація творчої діяльності учнів на уроках з використанням ПК.

Важливою метою використання ППЗ є максимальне збільшення наочності навчання на основі використання графічних і образотворчих можливостей комп'ютера.

Окрім перерахованих вище цілей можна визначити ще одну, неявно присутню в кожному ППЗ, розвиток навиків роботи з ПК, забезпечення комп'ютерної грамотності.--Ляшенко Юлія Сергіївна (обговорення) 10:17, 1 листопада 2016 (EET)


Міжпредметні зв'язки на уроках історії та суспільних дисциплін Друзі, запрошую переглянути теоретичний матеріал за цим посиланням і виконати завдання, розміщені на ваших сторінках обговорення. Дякую і бажаю натхнення!

Завдання для Вас: наведіть приклад міжпредметних зв'язків, які Ви встановлюєте на своїх уроках --Ніколаєнко Світлана Петрівна

Використання міжпредметних зв'язків відображається в тематичному плануванні та вбудовується в проект уроку.

При конструюванні уроку важливо розуміти, що міжпредметні зв'язки можна використовувати на різних етапах сучасного уроку: перевірки та актуалізації знань, вивчення нового матеріалу, систематизації та закріпленні вивченого матеріалу, домашнього завдання і навіть при контролі знань.

Приведу декілька прикладів використання між предметних зв'язків на різних етапах уроку.

Етап уроку: Актуалізація знань.

Методичний прийом - Приваблива мета (перед учнем ставиться проста і приваблива мета, здійснюючи яку він хочеш не хочеш виконує навчальну дію, що планується педагогом).

Зібрати листівки, картинки, фотографії тварин або рослин певного середовища незаселеного (це може бути і літнє завдання для хлоп'ят, які захоплюються фотографуванням). Методичний прийом - Дивуй: вчитель знаходить таку точку зору, при якому навіть буденне стає дивовижним (як правило, використовується при переході до вивчення нової теми).

У давнину в Японії трапилася така історія. До палацу імператора був відправлений цінний вантаж. Декілька шхун везли вази з якнайтоншого фарфору. По дорозі їх застав шторм, і всі шхуни до єдиної затонули. Це відбулося недалеко від берега, де стояли хатини бідних рибаків.


Вази коштували нечуваних грошей, тому недивно, що багато сміливців намагалися дістати їх. Але це не вдавалося нікому - дуже велика була глибина. Ніякою вудкою, мережею або мотузком дна не дістати, а підводних апаратів тоді, звичайно, не знали.

Але через рік вази стали з'являтися в хатинах рибаків. Запитання класу: Як же вази опинилися на березі?.. Йдеться про головоногого молюска, звичайного восьминога. (біологія - географія: приливи, відливи).

Методичний прийом - Відстрочена відгадка: на початку уроку вчитель дає загадку (дивовижний факт), відгадка до якої (ключик для розуміння) буде відкрита на уроці при роботі над новим матеріалом. Загадку (дивовижний факт) дати в кінці уроку, щоб почати з неї наступний урок.

У 1383 році в невеликому німецькому місті Вільснак коржики з пшеничного тіста, що залишилися в покинутій напівобгорілій церкві, покрилися кривавими плямами. Плями ці змили, але вони з'явилися знов в ще більшій кількості. Слух про це "диво" швидко розповсюдився. Церковники звалили провину на єретиків, почалося спалювання людей на багаттях.

Хто такі єретики? Чому з ними так жорстоко розправлялися?

Як би ви пояснили причину появи плям?

Це приклад введення в тему "Бактерії": вони у відповідних умовах утворюють колонії на відповідному субстраті - пшеничному тісті; ці колонії були червоного кольору, тобто "криваві плями". (біологія - історія: епоха середньовіччя)

Етап уроку: Вивчення нового матеріалу.

Методичний прийом - "Колесо майбутнього": школярам пропонується яка небудь глобальна проблема, рішення якої вимагає від учнів міжпредметних знань. Як правило, даний прийом починається із слів: "Що відбудеться, якщо..." Вчитель записує всі припущення на дошці, оформляючи їх в схему причинно-наслідкових зв'язків.

Зникнуть всі рослини на Землі? Зникнуть бактерії? Зникнуть запаси корисних копалин? тощо. Методичний прийом - Навчальний мозковий штурм (НМШ): рішення творчої задачі організовується у формі УМШ, сприяючого розвитку творчого мислення тих, що навчаються. Це активна форма роботи. Учні тренують уміння стисло і чітко виражати свої думки, вчаться слухати і чути один одного. Напрацьовані ідеї часто дають нові підходи до вивчення теми, у тому числі і міжпредметніі. Методика проведення УМШ достатньо широко описана в методичній літературі. Тому зупинимося лише на декількох прикладах тим, які можна вирішити за допомогою учбового мозкового штурму.

Жахлива людська недуга - сліпота. Сліпі люди йдуть по землі і невпевнено визначають свій шлях палицею, не помічаючи багатьох перешкод. Як допомогти сліпій людині? Чим можна замінити палицю? Запропонуйте декілька варіантів. (Це завдання перетинається з питаннями курсу правознавство, соціального положення інвалідів в суспільстві, має виховне значення) У електричному полі ЛЕП (лінії електропередач), напруженість якого може досягати декількох десятків кВ/м, порушується багато форм поведінки, а такі електричні поля є на багатьох територіях, що потрапляють в смугу відчуження ЛЕП. Так, що ЛЭП стає екологічним бар'єром. (біологія - фізика: вплив електромагнітних хвиль на організми) Знайдіть можливі причини вимирання динозаврів. (біологія - географія - астрономія) "Чому комар не летить". Запропонуйте гіпотезу. Методичний прийом - Технологія розв'язування дослідницьких задач (ТРДЗ): добре відома вчителям шкіл. Нагадаю, що дослідницькі (винахідницькі, відкриті, творчі і т.п.) завдання - це завдання, що не мають прямої відповіді. Вони вимагають від учнів нестандартного, креативного мислення.

На кольорових фотознімках, зроблених із спалахом, зіниці очей людей часто виходять червоними. Це відбувається, якщо їх розмір у момент зйомки достатньо великий. Тоді значна кількість світла проникає в очне яблуко і відображається від його насичених кров'ю внутрішніх тканин. Як бути? (біологія - фізика: світлові явища) У спортивних змаганнях існує одна делікатна проблема. Окремі представники сильної статі намагаються змагатися з жінками. У слабкої статі намагається виграти чоловік у жіночому вигляді! Виграти - не в суперечці рівних, а у тих, хто йому заздалегідь поступається. Виявляється, таке шахрайство можливо. Існують способи обдурити суддів. Як не допустити появи на жіночих змаганнях чоловіків? Запропонуйте спосіб визначення статі, яка б виключала будь-які помилки. Адже, як відомо, зовнішність часто брехлива. (біологія - фізкультура: тест - контроль перед спортивним змаганням)

Методичний прийом - Ділова гра: сюди можна віднести уроки, організовані у формі наукових конференцій, дослідницьких лабораторій та ін. Як правило, учні класу діляться на групи, кожна з яких вивчає або пояснює свою частину проблеми, вносячи свій внесок в рішення загальної задачі уроку.

Урок конференція про шкоду нікотину: клас ділиться на декілька груп:

історики - освітлюють питання про ввезення тютюну до Росії; географи - освітлюють питання про подорож Колумба; біологи, медики - про вплив нікотину на організм людини; хіміки - про склад тютюнового диму; соціологи або суспільствознавці - про законодавчі акти відносно курців. Методичний прийом - Театралізація: розігрується сценка на навчальну тему.

Інсценування байки І.А. Крилова "Листи і коріння". Інсценування екологічної казки "Про рибака та рибку" та ін. Методичний прийом - Питання до тексту: перед вивченням наочного тексту учням ставиться завдання: скласти до нього питання: 3- репродуктивних та 3-4 проблемних.

Пропонується наступний текст при вивченні пристосувань тварин ряду Китоподібні до середовища існування:

На глибинах під водою тварини дихають повітрям при підвищеному тиску. Кров їх насичується при цьому газами повітря, особливо азотом. При підйомі з глибин азот виділяється у вигляді бульбашок і може привести до закупорки невеликих судин (газова емболія), що має серйозні наслідки для організму. Кашалот здатен перебувати під водою не дихаючи годину - півтори та пірнати на глибину до 1 км. Тиск величезного стовпа води повинен був би розплющити кита, роздавити його. Проте цього не відбувається. Річ у тому, що тіло китів на 90% складається з жирів, які майже не стискаються.

Легені ж кашалота повинні були б лопатися при швидкому підйомі. Але об'єм їх у кашалота в 2 рази менше, ніж у наземних тварин. Тому, що легені по відношенню до загальної маси невеликі, емболія китам не є небезпечною, оскільки вони вміщують в легенях мало повітря, а з ним і азоту. Крім того, кров кита і жирові маси мають підвищену здатність розчиняти азот, при цьому бульбашки не утворюються.

Причина таких тривалих занурень кашалота при малому об'ємі легенів пояснюється наступним. По-перше, є додатковий резервуар для повітря в голові, що займає більше 1/3 довжини тіла. У ньому зберігається майже стільки ж повітря, скільки і в легенях. По-друге, легені кашалота влаштовані таким чином, що вентиляція їх при видиху відбувається на 85-90% їх об'єму, а у людини та наземних тварин - тільки на 15%. По-третє, у пірнаючих тварин значна кількість кисню зв'язується з гемоглобіном м'язів та крові, що створює значне депо кисню. (біологія - фізика: тиск рідини і газів. Деяльнісна інтеграція - формування вмінь працювати з текстом)

Етап уроку: Узагальнення та систематизація знань. Організація зворотнього зв'язку.

Методичний прийом - Лови помилку: Учням пропонується текст, розповідь, в якій навмисно допущені помилки.

Після вивчення теми "Будова та функції цитоплазматичної мембрани" учням пропонується перевірити наступний текст:

"... при приміщенні рослинної тканини в гіпотонічний розчин (розчин з більшою концентрацією солей, чим в клітині), вода почала виходити з клітин. Спостерігався плазмолиз. Це явище викликане різницею осмотичного тиску. Вода з області високої концентрації солей переходить в область з низькою концентрацією солей, а солі навпаки. Рух молекул води відбувається через пори цитоплазматичної мембрани за рахунок активного транспорту, на який клітина витрачає додаткову енергію. При приміщенні рослинної тканини в гіпертонічний розчин (розчин з меншою концентрацією солей) спостерігався зворотний процес дифузії."

Методичний прийом - Інтегровані завдання та запитання: Учням пропонується завдання, яке можна вирішити, використовуючи знання з інших предметів.

Робоча медоносна бджола за 1 хвилину відвідує до 12 квіток, а за день - близько 7,2 тис. У великій бджолиній сім'ї буває до 50 тисяч робочих бджіл (у малій - близько 10 тисяч). Підрахуйте та запишіть, скільки квіток можуть опилити бджоли однієї бджолиної сім'ї протягом одного дня. (біологія - математика); На підставі рівняння повного окислення молекули глюкоз розв'яжіть задачу. Яка молекулярна маса та яка кількість кисню потрібна для окислення 1 моля глюкози? (біологія - хімія - математика); Поясніть, в чому полягає турбота держави: про сім'ю, що має дітей; про захист матерів; про розвиток дітей. (біологія - правознавство); Чому дельфіни є швидкими плавцями? (біологія - фізика: сила тертя). Запропонуйте вправи для ранкової гімнастики, які б сприяли попередженню серцево-судинним захворюванням. (біологія - фізичне виховання). Етап уроку: Домашнє завдання.

Може бути найрізноманітнішим та включати завдання різного рівня складності (репродуктивного, пізнавального, творчого).

Методичний прийом - Проблемні питання: Такі завдання даються учням з нестандартним мисленням, їх рішення вимагає глибоких різнобічних знань. Таке завдання може бути задано не тільки на наступний урок, а на більш тривалий термін, який потрібен учню для його якісного виконання.

Методичний прийом - Сумісні завдання: такі завдання зменшують витрати сил та часу на приготування домашніх завдань. Учні, виконуючи одне завдання, готуються одразу до двох предметів.

Приготувати презентацію до теми „Біосинтез білка", "Екологічні проблеми", "Досягнення сучасної біологічної науки" тощо. (освоюючи комп'ютерну програму Microsoft Power Point на уроках інформатики, учень виконує і домашнє завдання з біології). Такі презентації надалі можна використовувати на уроці при початковому знайомстві з темою на етапі актуалізації знань. Приготувати повідомлення на тему, яка дозволить краще зрозуміти сенс нового матеріалу, що вивчається на уроці. Придумайте та проведіть експеримент, який би довів залежність втомленя м'язів пальців рук від ритму та сили навантаження. (біологія - фізика). Запропоновані вище форми та прийоми організації навчальної діяльності на уроці є універсальними не тільки для біології, але й для інших предметів.

Учень, успішно оволодівши на одному уроці певними навичками, сміливо демонструє їх і на інших предметах, одержуючи позитивний результат.

Цікавими з погляду діяльнісної інтеграції є окремі технології та методики: "ТРДЗ", "Навчальний мозковий штурм", "Творчі завдання"; робота з рефератами, доповідями, повідомленнями; проведення на уроках дослідницьких, практичних та лабораторних робіт.

Важливо, щоб вчителями були узгоджені всі підходи до організації подібної діяльності на уроці. Педагоги, як колектив однодумців, разом виробляють єдиний алгоритм для проведення аналогічних робіт, формулюють основні вимоги до їх виконання, оформлення та написання висновків. А головне, - оцінюють роботу учнів за одними і тими самими критеріями.

Певні напрацювання в цьому напрямі зроблені і в нашій гімназії. Спільно вчителями біології, хімії, географії, фізики, історії, літератури сформульовані єдині вимоги до написання та оформлення рефератів, доповідей, повідомлень, а також виконання дослідницьких робіт.--Ляшенко Юлія Сергіївна (обговорення) 10:17, 1 листопада 2016 (EET)
Наступна тема: Специфіка викладання історії Матеріал до неї ви знайдете за цим посиланням. Бажаю успіхів. Якщо виникнуть питання до мене, звертайтесь у розділі "Спілкування на моїй сторінці обговорення".

Завдання для Вас: які шляхи існують для створення проблемних ситуацій на уроках суспільних дисциплін? --Ніколаєнко Світлана ПетрівнаІндивідуальні заняття

Шановні колеги! Під час індивідуальних занять зайдіть на головну сторінку цього сайту, перейдіть на сторінку порад, або зробіть це за посиланням Сторінка порад і ознайомтесь з розділом "Корисні публікації". Там ви знайдете список сайтів з важливою для вчителів суспільних дисциплін інформацією та набір ікт інструментів для роботи з учнями! Вдалого вам використання!!! Будуть питання - звертайтеся. --Ніколаєнко Світлана Петрівна

Консультації

Шановні колеги! Під час консультації ви можете ставити мені запитання з методики викладання суспільних дисциплін тут.

У якості моєї консультації пропоную вам корисний матеріал з теми Кабінет історії

Кабінет історії на сайті вчителя історії КЗШ № 37 Пивовар С.В. --Ніколаєнко Світлана Петрівна

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Проведення та перевірка модульного контролю

Вікторина модульного контролю