Теорія та методика фахової дисципліни Матузка В.М.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 15:54, 19 жовтня 2017, створена Матузка Валентина Миколаївна (обговореннявнесок) (Тематичні дискусії (Інтернет-семінари))

Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Вітаю Вас, шановні колеги. Сьогодні у нас перше заняття, на якому ми працюємо за темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу Вас пройти за посиланням Тема 1. Нормативно-методичне забезпечення.

Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Які документи складають нормативно-правову базу суспільствознавчих дисциплін в ЗНЗ?
 2. Які компоненти складають зміст історичної освіти в ЗНЗ? Відповідь обгрунтуйте.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:21, 28 квітня 2017 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Доброго дня! Даю відповідь 1. національна доктрина розвитку освіти, яка визначає мету та пріоритетні напрями державної політики в освітній галузі значна частина яких і стосується шкільної історичної освіти, і реалізується через її зміст.Державний освітній стандарт визначає вимоги до освіченості учнів. Навчальний план – це нормативний документ, на підставі якого формується весь навчальний процес у шкільній освіті.На основі навчального плану формується навчальна програма з історії 2. Сучасні погляди на його структуру передбачають такі складові: знання, вміння, навички, які відбивають досвід репродуктивної і творчої діяльності, а також емоційно-ціннісних відносин. Відповідно зміст шкільної історичної освіти - один із компонентів процесу навчання історії, певна система історичної інформації, яка засвоюється у вигляді історичних знань, умінь і навичок, в яких особистість засвоює вже відомі способи діяль­ності, досвід творчої пізнавальної діяльності у розв'язанні проблем, що вирішувались людством у минулому, досвід ставлення до світу, до людей, до себе, що може забезпечити емоційно-ціннісний розвиток особистості. Матузка В.М. 14.29 18 жовтня 2017--Матузка Валентина Миколаївна (обговорення) 14:58, 19 жовтня 2017 (EEST)


Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас інтерактивне заняття на тему: "Специфіка методики викладання історії". Прошу проаналізувати посилання Тема 2. Специфіка методики викладання історії.

Після опрацювання матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. Зміст навчання історії в школі це...
 2. Проаналізуйте чинники, що впливають на формування змісту історичної освіти.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:50, 4 травня 2017 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Доброго дня! Даю відповідь 1. є сукупністю змісту всіх курсів історії, що вивчаються сьогодні у 5 – 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Він формується на основі відбору та структурування фактів і понять історичної науки відповідно до цілей і завдань навчання історії в школі. Методична наука визначає принципи та критерії такого відбору та структурування.
 2. 2.В Україні на формування змісту історичних предметів в

загальноосвітніх навчальних закладах впливають чинники ХХ ст. До них відносяться:  соціально-політичні, серед яких: декларація про державний суверенітет, демократичні перетворення в українському суспільстві, пов’язані із отримання нашою державою незалежності, Помаранчева революція, революція гідності;  законодавчо-правові, що визначаються нормативно-правовими актами в правовому полі освітньої галузі;  культурні, духовно-ідеологічні, пов’язані із станом культури в державі, духовно-моральними цінностями суспільства, ігноруванням потреб розвитку української мови і культури, русифікацією;  освітньо-педагогічні, які характеризували зміни в програмах, підручниках, методичних посібниках загальноосвітніх шкіл. Матузка В.М. 15.01 18 жовтня 2017--Матузка Валентина Миколаївна (обговорення) 14:58, 19 жовтня 2017 (EEST)Доброго дня. Сьогодні у нас інтерактивне заняття на тему: "Формування предметних компетентностей на уроках історії. Проаналізуйте посилання Тема: "Формування предметних компетентностей"" Після опрацювання відповідної літератури, дайте відповідь на запитання:

 1. Обґрунтуйте взаємозв'язок ключових і предметних компетентностей на уроках історії і суспільствознавчих дисциплін.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:51, 10 травня 2017 (EEST)


Ваші відповіді:


Доброго дня! Даю Відповідь 1. І. Ключові. На підставі міжнародних та національних досліджень в

Україні виокремлено п’ять ключових компетентностей: 1. Уміння вчитися 2. Здоров'язбережувальна компетентність 3. Загальнокультурна (комунікативна) компетентність 4. Соціально-трудова компетентність 5. Інформаційна компетентність Предметні (спеціальні) – більш конкретні стосовно двох перших рівнів, мають детальний опис і можливості формування в рамках навчального предмета (історії). До них належать просторові, хронологічні, інформаційні, логічні, мовленнєві та аксіологічні компетенції. Матузка В.М. 15.10 18 жовтня 2017--Матузка Валентина Миколаївна (обговорення) 14:58, 19 жовтня 2017 (EEST)


Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми працюємо над темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу пройти за посиланням Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Здобутки і прорахунки програми з історії України для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, яка чинна у 2016/2017 навчальному році.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:26, 19 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь:


Доброго дня! Даю відповідь В програмах 2016-2017 н.р. не було синхронізації вивчення історії України та всесвітньої історії. В програмах 2017-2018 н.р. така синхронізація є, учитель самостійно в межах загальної кількості годин може визначити час для роботи над кожним розділом програми--Матузка Валентина Миколаївна (обговорення) 14:58, 19 жовтня 2017 (EEST)

Шановні колеги! Ми продовжуємо працювати над темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу пройти за посиланням Підручники з історії України для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Які, на Вашу думку, недоліки і переваги має підручник з історії України для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, який є дієвим у 2016/2017 навчальному році? Автор підручника на Ваш вибір.

Запрошую до активного обговорення. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:57, 19 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь: Доброго дня! Даю відповідь Підручник історія України 8 клас Власов І.У. як для учнів перевантажений подіями, датами; також в ньому немає висновків в кінці параграфа; доцільно підручник доповнити додатком, який би містив хрестоматизацію джерел, атлас, комплект ілюстрацій. Як для вчителя то підручник достатньо ілюстрований, багато термінів і понять які трактуються, є численні історичні документи і запитання до них.--Матузка Валентина Миколаївна (обговорення) 15:04, 19 жовтня 2017 (EEST)Доброго дня, Валентина Миколаївна. Сьогодні ми опрацьовуємо тему: "Формування предметних та життєвих компетентностей учнів". Прогляньте посилання Формування предметних компетентностей учнів

Після перегляду матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. На Вашу думку, які компетенції необхідно розвивати на уроках історії та суспільних дисциплін для адаптації молоді в сучасних соціально-економічних умовах?

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:01, 29 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь:


Доброго дня! Даю відповідь Для вчителя історії , як і для будь – якого вчителя предметника , важливо виділити і формувати предметні компетенції. О.Пометун та Т.Фрейман перелічили такі предметні компетентності з історії : хронологічну, просторову, інформаційну, мовленнєву , логічну , аксіологічну. --Матузка Валентина Миколаївна (обговорення) 15:11, 19 жовтня 2017 (EEST)

Продовжуємо працювати. Тема: Нетипові форми роботи на уроках історії. Проаналізуйте посилання Нетипові форми роботи на уроках історії

Після перегляду матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. Проаналізуйте нетипові форми навчання на уроках історії, які існують у ХХІ ст. Відповідь обгрунтуйте.
 2. Які нетипові форми навчання, Ви використовуєте у своїй роботі?

Запрошую до участі у обговоренні. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:51, 29 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь:

 1. Доброго дня! Даю відповідь Я використовую в своїй діяльності:Уроки змагання, Уроки громадського огляду знань, Уроки комунікативної спрямованості, Театралізовані уроки, Уроки – подорожі, мандрівки.--Матузка Валентина Миколаївна (обговорення) 15:11, 19 жовтня 2017 (EEST)

Індивідуальні заняття

Доброго дня, шановні колеги. Звертаю Вашу увагу на те, що Вам необхідно виконати всі завдання з кожного предмету. Сьогодні у нас індивідуальне заняття з актуальної теми: "Урок як основна форма навчання історії". Проаналізувавши Інтеренет ресурс Тема: Урок як основна форма навчання історії, давайте визначимо:

 1. структуру сучасних уроків історії...
 2. чи має вчитель змогу змінювати таку структуру уроків з історії...
 3. чи дієва така структура уроків у ХХІ ст...

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:42, 7 червня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:

Продовжуємо тему: "Урок як основна форма навчання".

 1. Давайте проаналізуємо, чи існує взаємозв'язок між типами уроків історії та методами навчання на уроці.
 2. Із власного досвіду наведіть приклади такої взаємодії.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:25, 21 червня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:

Продовжуємо тему: "Урок як основна форма навчання".

 1. На Вашу думку, чи актуальна на сьогодні така форма навчання як урок?
 2. Можливо є інші актуальні форми навчання на сьогодні?
 3. Запропонуйте сучасну форму навчання в ЗНЗ, яка буде цікавою учням у ХХІ ст. Відповідь обгрунтуйте.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:55, 21 червня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:

Доброго дня. Сьогодні у нас індивідуальне заняття з теми: "Громадянська освіта в системі шкільної освіти". Проаналізуйте основні принципи громадянської освіти та як вони реалізуються на уроках історії. Обґрунтуйте Вашу думку.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:56, 6 вересня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:


Доброго дня. Сьогодні у нас заняття присвячене темі: "Громадянська освіта в системі шкільної освіти". Проаналізуйте зміст будь-якого параграфа з підручника для основної школи, в змісті якого ґрунтовніше розкриваються основні завдання громадянської освіти. Поділіться своїми результатами, чому Ви обрали саме цю вікову категорію і відповідну тему.

Дякую. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:23, 11 вересня 2017 (EEST)

Відповідь:Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми працюємо над темою: "Оцінювання рівня знань в умовах суспільства знань". Давайте поміркуємо: У ХХ ст. на уроках історії основними методами контролю були - усне опитування або контрольна робота. У ХХІ ст. науковці і методисти пропонують - тестові завдання. Як ви вважаєте, чи актуальні на сьогодні тестові завдання, чи їх можна замінити іншими методами контролю. Відповідь обгрунтуйте.

Дякую --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:55, 11 вересня 2017 (EEST)

Відповідь:Консультації

Доброго дня шановні колеги. Якщо у Вас є запитання чи незрозумілі деякі моменти нашого он-лайн спілкування, звертайтеся за порадою чи допомогою.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:10, 7 червня 2017 (EEST)


Доброго дня, Валентина Миколаївна! Ми продовжуємо 10-й тиждень навчання. Всього - 16 тижнів. У Вас не виконане жодне завдання. Намагайтеся їх виконати. Якщо Вам щось не зрозуміло, звертайтеся за консультацією.

З повагою --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:10, 5 вересня 2017 (EEST)Доброго дня, Валентина Миколаївна. У нас останній тиждень навчання, а Ви не виконали жодне завдання. Вам необхідно їх доопрацювати. Ваш заїзд 24.10.2017 на 9.30. До зустічі. З повагою --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:55, 17 жовтня 2017 (EEST)Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня. Сьогодні у нас тематична дискусія на тему: "Мультиперспективність у вивченні історії як фактор формування критичного мислення". Після перегляду посилання Тема: Новітні досягнення історичної наукидайте відповідь на запитання.

 1. Як Ви вважаєте, допомагає чи заважає велика кількість історичних джерел у вивченні історії в загальноосвітніх навчальних закладах?

Доброго дня! Даю відповідь Я вважаю,що на уроці історії не можна використовувати велику кількість джерел.--Матузка Валентина Миколаївна (обговорення) 15:24, 19 жовтня 2017 (EEST) --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:24, 25 травня 2017 (EEST)

Дискусія:Ми продовжуємо нашу дискусію. У мене до Вас наступне дискусійне питання:

 1. Роль і місце ІКТ на уроках історії та суспільних дисциплін (обгрунтувати позитивні та негативні сторони).

Доброго дня! Даю відповідь ІКТ це велике досягнення в методиці викладання історії, особливо в можливості пергляду документальних фільмів, слайдів, історичних довідок.--Матузка Валентина Миколаївна (обговорення) 15:24, 19 жовтня 2017 (EEST) --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:55, 25 травня 2017 (EEST)

Дискусія:Доброго дня, шановні колеги. Прикро, що ми не маємо можливості активно провести таку форму роботи. Сьогодні у нас тематична дискусія на тему: «Практичні заняття як форма організації навчальної діяльності учнів 8-11 класів».

 1. На вашу думку, які СУЧАСНІ методи роботи необхідно запропонувати школярам на практичних заняттях з історії, щоб розвивати необхідні компетентності? Відповідь обгрунтуйте. Наведіть власні приклади.

Доброго дня! Даю відповідь Я пропоную школярам на практичних заняттях з історії робити презентації. Проводжу практичне заняття з теми "Демографічні зміни. Повсякденне життя повоєнніх років. Доля жінки". Учні досліджують та аналізують рекомендовану літературу, статистичні таблиці, шукають інформацію в інтернеті. На основі зібраного матеріалу роблять презентації і демонструють в класі підготовлену та знайдену інформацію. У висновках пов'язують набуті знання з теми. --Матузка Валентина Миколаївна (обговорення) 15:50, 19 жовтня 2017 (EEST) --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:25, 15 червня 2017 (EEST)

Дискусія:Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо нашу дискусію. Сьогодні у нас тема: "Медіа-ресурси як фактор формування предметних компетентностей учнів у 6-11 класах". Пропоную для обговорення наступні питання:

 1. Які компоненти медіа-ресурсів Ви використовуєте на уроках історії? Власні приклади.
 2. Переваги і недоліки використання медіа-ресурсів на уроках історії.

Доброго дня! Даю відповідь на своїх уроках я використовую відеофільми, ілюстрації, тексти, слайди. Переваги:наочність матеріалу, який вивчається. Недоліки: витрачаю багато часу на пошук матеріалу.--Матузка Валентина Миколаївна (обговорення) 15:50, 19 жовтня 2017 (EEST) --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:54, 15 червня 2017 (EEST)

Дискусія:Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас остання тематична дискусія на тему:"Сучасний учень - це особистість, патріот та інноватор в умовах Нової української школи". Проаналізуйте посилання Концепція Нової української школи і давайте поміркуємо:

 1. Якими ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИМИ компетенціями МАЄ вододіти педагог, щоб зацікавити учнів у сучасних соціально-економічних умовах?
 2. Відповідь обгрунтуйте на прикладі шкільного предмету "Історія". Доброго дня! Даю відповідь Педагогічна компетентність учителя - це єдність його теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності. 1.Знання,володіння інформаційними технологіями,вміння подати учням складну інформацію,щоб викликати інтерес в них.2.Предметна компентність: уміння управляти діяльністю учнів на уроках,володіти увагою,міняти методи роботи.Володіти методами викладання заснованими на педагогіці партнерства-співпраці вчителя та учнів(ігри,проекти,експерименти,групові завдання та інші).Здійснювати індивідуальний підхід,давати навички наукової діяльності.3.Комунікативна.Учитель-друг дитини,проявляти повагу до особистості учня,доброзичливість,довіру у відношеннях,розподілене лідерство,рівність,діалог.4.Соціальна компетентність:вміння жити та працювати з оточуючими. Це знання,вміння та цінності суспільства.Вміння вчитися впродовж життя.5.Особисті якості вчителя: інтелект, доброзичливість, урівноваженість, терпимість, чуйність, людяність, толерантність. Бути прикладом для учнів.--Матузка Валентина Миколаївна (обговорення) 15:50, 19 жовтня 2017 (EEST)

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:56, 19 вересня 2017 (EEST)

Дискусія:Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги. Прошу Вас пройти за посиланням і відповісти на запитання тестових завдань. Проведення та перевірка модульного контролю

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:55, 13 червня 2017 (EEST)Доброго дня, Валентина Миколаївна. Прошу Вас пройти за посиланням і відповісти на запитання тестових завдань (частина ІІ). Проведення та перевірка модульного контролю - частина ІІ

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:20, 17 жовтня 2017 (EEST)