Відмінності між версіями «Теорія та методика фахової дисципліни Наумко Л.М.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Індивідуальні заняття)
Рядок 1: Рядок 1:
 
+
--[[Користувач:Наумко Любов Миколаївна|Наумко Любов Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Наумко Любов Миколаївна|обговорення]]) 19:28, 18 вересня 2017 (EEST)--[[Користувач:Наумко Любов Миколаївна|Наумко Любов Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Наумко Любов Миколаївна|обговорення]]) 19:28, 18 вересня 2017 (EEST)
 
==== Інтерактивні практичні заняття ====
 
==== Інтерактивні практичні заняття ====
 
Вітаю Вас, шановні колеги. Сьогодні у нас перше заняття, на якому ми працюємо за темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу Вас пройти за посиланням [https://drive.google.com/file/d/0B6Kt7DUcL31adTEySjliQ0xPcUk/view?usp=sharing Тема 1. Нормативно-методичне забезпечення].
 
Вітаю Вас, шановні колеги. Сьогодні у нас перше заняття, на якому ми працюємо за темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу Вас пройти за посиланням [https://drive.google.com/file/d/0B6Kt7DUcL31adTEySjliQ0xPcUk/view?usp=sharing Тема 1. Нормативно-методичне забезпечення].
Рядок 119: Рядок 119:
  
 
# '''Відповідь:'''
 
# '''Відповідь:'''
 
+
Урок-це логічно-психологічна завершеність процесу навчання актуальна і зараз.Існують і інші форми навчання, це консультації,заліки,індивідуальні заняття,групові,екстернат,семінари,практичні заняття.Я прпоную зберегти урок як форму навчання,але використовувати і інші форми як індивідуальні заняття,консультації,екстернат в окремих випадках.
 
----
 
----
 
Доброго дня. Сьогодні у нас індивідуальне заняття з теми: "Громадянська освіта в системі шкільної освіти".
 
Доброго дня. Сьогодні у нас індивідуальне заняття з теми: "Громадянська освіта в системі шкільної освіти".
Рядок 127: Рядок 127:
  
 
# '''Відповідь:'''
 
# '''Відповідь:'''
----
+
Принципи громадянської освіти:гуманізм,демократичність, зв'язок з практичною діяльністю,зорієнтованість на позитивні соціальні дії,наступність,міждисциплінарність,культуровідповідність, полікультурність,плюралізм Допомагає реалізовувати ці принципи щкільний курс історії.Постіндустріальне суспільство вимагає поширення демократії-природного середовища для людини,виховання толерантності і поваги до прав людини,формування демократичних цінностей.Повсякденна соціальна практика України      часто розходиться з демократією.Уроки історії, інших суспільних дисциплін вчать школярів орієнтуватися в навколишньму світі..----
 
----
 
----
 
Доброго дня. Сьогодні у нас заняття присвячене темі: "Громадянська освіта в системі шкільної освіти".
 
Доброго дня. Сьогодні у нас заняття присвячене темі: "Громадянська освіта в системі шкільної освіти".
Рядок 135: Рядок 135:
  
 
'''Відповідь:'''
 
'''Відповідь:'''
----
+
Я працюю тільки в 10-11 класах.Підручник О.К.Струкевич Історія України для 11 класу(рівень стандарту).2011.Я вибрала параграф "Завершальний період війни".Підручник розповідає про бойові операції,якими завершилось вигнання гітлерівців з України,наведені приклади,докази,що війна для України мала загальнонародний характер,приклади героїзму українського народу.Підручник називає масштаби втрат і жертв людських,матеріальних,гуманітарних.Автори  підручника характеризують еволюцію української літератури протягом війни,описують внесок науковців у перемогу над ворогом.В сучасних умовах російської агресії в Україну матеріал підручника активізує у випускників почуття патріотизму,відповідальності за свій народ,збереження його єдності і цілісності Батьківщини.Параграф містить засоби візуалізації:фото подій,фото героїв,діячів культури,ілюстрації художніх полотен.Матеріал параграфа формує в учнів конкретно-історичний підхід,громадян ськість,наніональну свідомість,демократичні цінності.----
 
----
 
----
 
Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми працюємо над темою: "Оцінювання рівня знань в умовах суспільства знань".  
 
Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми працюємо над темою: "Оцінювання рівня знань в умовах суспільства знань".  
Рядок 143: Рядок 143:
  
 
'''Відповідь:'''
 
'''Відповідь:'''
----
+
Тести це актуально тому що існує ЗНО,але в школі повинні бути і інші методи контролю:усне опитування,письмові роботи із завданнями різного рівня складності,творчі завдання,підготовка презентацій та інше Ці --[[Користувач:Наумко Любов Миколаївна|Наумко Любов Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Наумко Любов Миколаївна|обговорення]]) 19:28, 18 вересня 2017 (EEST)форми контролю сприятимуть формуванню всіх компетентностей.----
 
----
 
----
  

Версія за 19:32, 18 вересня 2017

--Наумко Любов Миколаївна (обговорення) 19:28, 18 вересня 2017 (EEST)--Наумко Любов Миколаївна (обговорення) 19:28, 18 вересня 2017 (EEST)

Інтерактивні практичні заняття

Вітаю Вас, шановні колеги. Сьогодні у нас перше заняття, на якому ми працюємо за темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу Вас пройти за посиланням Тема 1. Нормативно-методичне забезпечення.

Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Які документи складають нормативно-правову базу суспільствознавчих дисциплін в ЗНЗ?
 2. Які компоненти складають зміст історичної освіти в ЗНЗ? Відповідь обгрунтуйте.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:26, 28 квітня 2017 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Основним нормативним документом є національна доктрина розвитку освіти, а також державний освітній стандарт, який конкретизує завдання і вимоги до результатів навчання історії.
 2. Зміст історичної освіти реалізується у вигляді шкільних навчальних планів, програм, підручників та методичних посібників. --Наумко Любов Миколаївна (обговорення) 21:17, 1 травня 2017 (EEST)


Доброго дня, Любов Миколаївна. Дякую Вам за вчасні відповіді. Сьогодні у нас інтерактивне заняття на тему: "Специфіка методики викладання історії". Прошу проаналізувати посилання Тема 2. Специфіка методики викладання історії.

Після опрацювання матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. Зміст навчання історії в школі це...
 2. Проаналізуйте чинники, що впливають на формування змісту історичної освіти.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:55, 4 травня 2017 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Зміст навчанння історії в школі - це один із компонентів процесу навчання історії, певна система історичної інформації, яка засвоюється у вигляді історичних знань, умінь і навичок, в яких особистість опановує вже відомі способи діяльності, досвід творчої та пізнавальної діяльності у розв'язанні проблем, що вирішувалися людством у минулому, досвід ставлення до світу, до людей, до себе, що може забезпечити емоційно-цілісний розвиток особистості.
 2. Чинники

- розвиток історичної науки, педагогіки, методики, - методологія навчання, - ідеологічна спрямованість навчання, - наявність і зміст курсів,що синхронно вивчаються в школі, - структурування змісту за роками навчання, послідовність вивчення, - структура та співвідношенння фактів і теорії у навчальних курсах, - в Україні на формування змісту історичних предметів впливають чинники ХХ століття - це проголошення незалежності України і її державотворення.--Наумко Любов Миколаївна (обговорення) 14:30, 5 травня 2017 (EEST)Доброго дня. Сьогодні у нас інтерактивне заняття на тему: "Формування предметних компетентностей на уроках історії. Проаналізуйте посилання Тема: "Формування предметних компетентностей"" Після опрацювання відповідної літератури, дайте відповідь на запитання:

 1. Обґрунтуйте взаємозв'язок ключових і предметних компетентностей на уроках історії і суспільствознавчих дисциплін.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:54, 10 травня 2017 (EEST)


Ваші відповіді Ключові і предметні компетентності взаємопов'язані.Історія і суспільствознавство орієнтовані на залучення учнів до громадянської культури, демократичних цінностей, до реалізації прав і обовязків. Це здатність учня до саостійного осмислення історії та культури України в контексті світового історичного процесу, оцінки соціального і морального досвіду минулих поколінь.----


Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми працюємо над темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу пройти за посиланням Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Здобутки і прорахунки програми з історії України для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, яка чинна у 2016/2017 навчальному році.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:33, 19 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь: Діюча програма з історії України на 2016-2017 н. р. має оновлений зміст, акцентує увагу на державотворчих процесах, чітко структурує теми, багато уваги приділяє вивченню української культури,краєзнавства, побутової історії. Для вчителя важливо, що програма називає до кожної теми державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.Добре, що визначено теми практичних занять.Найважливішим недоліком історичної освіти 10 класу є те, що навчальним планом визначено одну годину на тиждень.За таку кількість годин ні про яке відновлення і збереження історичної пам'яті, відродження інтересу до історії України не може бути і мови--Наумко Любов Миколаївна (обговорення) 16:42, 23 травня 2017 (EEST).Шановні колеги! Ми продовжуємо працювати над темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу пройти за посиланням Підручники з історії України для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Які, на Вашу думку, недоліки і переваги має підручник з історії України для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, який є дієвим у 2016/2017 навчальному році? Автор підручника на Ваш вибір.

Запрошую до активного обговорення. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:10, 19 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь: Підручник з історії України автори А. В. Гісем, А. А.Мартинюк дпя 8 класу виділяє кольором заголовки, терміни і дати, дає у рамках визнаення понять, наводить тексти документів.В кінці підручника наведені плани-схеми для організації самостійної роботи учнів. Гарне поліграфічне оформлення підручника, кольорові ілюстрації, чіткі кольорові карти.Все це допомагає учням чітко сприймати навчальний матеріал.--Наумко Любов Миколаївна (обговорення) 17:10, 23 травня 2017 (EEST)Доброго дня, Любов Миколаївна. Сьогодні ми опрацьовуємо тему: "Формування предметних та життєвих компетентностей учнів". Прогляньте посилання Формування предметних компетентностей учнів

Після перегляду матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. На Вашу думку, які компетенції необхідно розвивати на уроках історії та суспільних дисциплін для адаптації молоді в сучасних соціально-економічних умовах?

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:33, 29 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь:

 1. Потрібно в комплексі розвивати і ключові і предметні компетентності.


Продовжуємо працювати. Тема: Нетипові форми роботи на уроках історії. Проаналізуйте посилання Нетипові форми роботи на уроках історії

Після перегляду матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. Проаналізуйте нетипові форми навчання на уроках історії, які існують у ХХІ ст. Відповідь обгрунтуйте.
 2. Які нетипові форми навчання, Ви використовуєте у своїй роботі?

Запрошую до участі у обговоренні. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:57, 29 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь:

 1. Я використовую нетипові форми навчання: урок-лекція.урок-3устріч,урок подорож у минуле, екскурсія, урок-вікторина, урок-семінар,урок "прес-конференція", урок-портрет, урок "брейн-ринг", урок "круглий стіл", інтегровані уроки з історії України і всесвітньї історії.--Наумко Любов Миколаївна (обговорення) 11:20, 14 червня 2017 (EEST)


Індивідуальні заняття

Доброго дня, шановні колеги. Звертаю Вашу увагу на те, що Вам необхідно виконати всі завдання з кожного предмету. Сьогодні у нас індивідуальне заняття з актуальної теми: "Урок як основна форма навчання історії". Проаналізувавши Інтеренет ресурс Тема: Урок як основна форма навчання історії, давайте визначимо:

 1. структуру сучасних уроків історії...
 2. чи має вчитель змогу змінювати таку структуру уроків з історії...
 3. чи дієва така структура уроків у ХХІ ст...

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:02, 7 червня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:

Структура уроку,тобто послідовність його частин і елементів,співвідношення елементів уроку.Структура уроку:організаційний момент,перевірка знань,перехід до нового матеріалу,закріплення,підведення підсумків уроку,домашнє завдання.Структура уроку залежить від змісту навчального матеріалу,мети, типу уроку. Можна змінювати структуру уроку для покращення процесу навчання,засвоєння нових знань,для активізації пізнавальної діяльності,для розширення видів діяльності школярів. Так, традиційна структура уроків дієва і в ХХ1 ст.--Наумко Любов Миколаївна (обговорення) 09:48, 20 червня 2017 (EEST)


Продовжуємо тему: "Урок як основна форма навчання".

 1. Давайте проаналізуємо, чи існує взаємозв'язок між типами уроків історії та методами навчання на уроці.
 2. Із власного досвіду наведіть приклади такої взаємодії.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:31, 21 червня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:

Продовжуємо тему: "Урок як основна форма навчання".

 1. На Вашу думку, чи актуальна на сьогодні така форма навчання як урок?
 2. Можливо є інші актуальні форми навчання на сьогодні?
 3. Запропонуйте сучасну форму навчання в ЗНЗ, яка буде цікавою учням у ХХІ ст. Відповідь обгрунтуйте.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:02, 21 червня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:

Урок-це логічно-психологічна завершеність процесу навчання актуальна і зараз.Існують і інші форми навчання, це консультації,заліки,індивідуальні заняття,групові,екстернат,семінари,практичні заняття.Я прпоную зберегти урок як форму навчання,але використовувати і інші форми як індивідуальні заняття,консультації,екстернат в окремих випадках.


Доброго дня. Сьогодні у нас індивідуальне заняття з теми: "Громадянська освіта в системі шкільної освіти". Проаналізуйте основні принципи громадянської освіти та як вони реалізуються на уроках історії. Обґрунтуйте Вашу думку.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:02, 6 вересня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:

Принципи громадянської освіти:гуманізм,демократичність, зв'язок з практичною діяльністю,зорієнтованість на позитивні соціальні дії,наступність,міждисциплінарність,культуровідповідність, полікультурність,плюралізм Допомагає реалізовувати ці принципи щкільний курс історії.Постіндустріальне суспільство вимагає поширення демократії-природного середовища для людини,виховання толерантності і поваги до прав людини,формування демократичних цінностей.Повсякденна соціальна практика України часто розходиться з демократією.Уроки історії, інших суспільних дисциплін вчать школярів орієнтуватися в навколишньму світі..----


Доброго дня. Сьогодні у нас заняття присвячене темі: "Громадянська освіта в системі шкільної освіти". Проаналізуйте зміст будь-якого параграфа з підручника для основної школи, в змісті якого ґрунтовніше розкриваються основні завдання громадянської освіти. Поділіться своїми результатами, чому Ви обрали саме цю вікову категорію і відповідну тему.

Дякую. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:30, 11 вересня 2017 (EEST)

Відповідь: Я працюю тільки в 10-11 класах.Підручник О.К.Струкевич Історія України для 11 класу(рівень стандарту).2011.Я вибрала параграф "Завершальний період війни".Підручник розповідає про бойові операції,якими завершилось вигнання гітлерівців з України,наведені приклади,докази,що війна для України мала загальнонародний характер,приклади героїзму українського народу.Підручник називає масштаби втрат і жертв людських,матеріальних,гуманітарних.Автори підручника характеризують еволюцію української літератури протягом війни,описують внесок науковців у перемогу над ворогом.В сучасних умовах російської агресії в Україну матеріал підручника активізує у випускників почуття патріотизму,відповідальності за свій народ,збереження його єдності і цілісності Батьківщини.Параграф містить засоби візуалізації:фото подій,фото героїв,діячів культури,ілюстрації художніх полотен.Матеріал параграфа формує в учнів конкретно-історичний підхід,громадян ськість,наніональну свідомість,демократичні цінності.----


Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми працюємо над темою: "Оцінювання рівня знань в умовах суспільства знань". Давайте поміркуємо: У ХХ ст. на уроках історії основними методами контролю були - усне опитування або контрольна робота. У ХХІ ст. науковці і методисти пропонують - тестові завдання. Як ви вважаєте, чи актуальні на сьогодні тестові завдання, чи їх можна замінити іншими методами контролю. Відповідь обгрунтуйте.

Дякую --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:02, 11 вересня 2017 (EEST)

Відповідь: Тести це актуально тому що існує ЗНО,але в школі повинні бути і інші методи контролю:усне опитування,письмові роботи із завданнями різного рівня складності,творчі завдання,підготовка презентацій та інше Ці --Наумко Любов Миколаївна (обговорення) 19:28, 18 вересня 2017 (EEST)форми контролю сприятимуть формуванню всіх компетентностей.----


Консультації

Доброго дня шановні колеги. Якщо у Вас є запитання чи незрозумілі деякі моменти нашого он-лайн спілкування, звертайтеся за порадою чи допомогою.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:26, 7 червня 2017 (EEST)


Доброго дня, Любов Миколаївна! Ми продовжуємо 10-й тиждень навчання. Всього - 16 тижнів. Дякую за відповіді. Якщо Вам щось не зрозуміло, звертайтеся за консультацією.

З повагою --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:16, 5 вересня 2017 (EEST)Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня. Сьогодні у нас тематична дискусія на тему: "Мультиперспективність у вивченні історії як фактор формування критичного мислення". Після перегляду посилання Тема: Новітні досягнення історичної наукидайте відповідь на запитання.

 1. Як Ви вважаєте, допомагає чи заважає велика кількість історичних джерел у вивченні історії в загальноосвітніх навчальних закладах?

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:30, 25 травня 2017 (EEST)

Дискусія: Я вважаю,що на уроці історії не можна використовувати більше трьох джерел.Ми продовжуємо нашу дискусію. У мене до Вас наступне дискусійне питання:

 1. Роль і місце ІКТ на уроках історії та суспільних дисциплін (обгрунтувати позитивні та негативні сторони).

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:02, 25 травня 2017 (EEST)

Дискусія: ІКТ це велике досягнення в методиці викладання історії,особливо в можливості впливати на почуття,емоції школярів.Але не можна перетворювати засоби ІКТ тільки в ілюстративний матеріал--Наумко Любов Миколаївна (обговорення) 10:06, 20 червня 2017 (EEST)Доброго дня, шановні колеги. Прикро, що ми не маємо можливості активно провести таку форму роботи. Сьогодні у нас тематична дискусія на тему: «Практичні заняття як форма організації навчальної діяльності учнів 8-11 класів».

 1. На вашу думку, які СУЧАСНІ методи роботи необхідно запропонувати школярам на практичних заняттях з історії, щоб розвивати необхідні компетентності? Відповідь обгрунтуйте. Наведіть власні приклади.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:31, 15 червня 2017 (EEST)

Дискусія:Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо нашу дискусію. Сьогодні у нас тема: "Медіа-ресурси як фактор формування предметних компетентностей учнів у 6-11 класах". Пропоную для обговорення наступні питання:

 1. Які компоненти медіа-ресурсів Ви використовуєте на уроках історії? Власні приклади.
 2. Переваги і недоліки використання медіа-ресурсів на уроках історії.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:01, 15 червня 2017 (EEST)

Дискусія:Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги. Прошу Вас пройти за посиланням і відповісти на запитання тестових завдань. Проведення та перевірка модульного контролю

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:01, 13 червня 2017 (EEST)