Теорія та методика фахової дисципліни Тереіна С.С.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 15:08, 18 жовтня 2017, створена Тереніна Світлана Сергіївна (обговореннявнесок) (Індивідуальні заняття)

Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Вітаю Вас, Світлана Сергіївна. У Вас помилка у прізвищі. Сьогодні у нас перше заняття, на якому ми працюємо за темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу Вас пройти за посиланням Тема 1. Нормативно-методичне забезпечення.

Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Які документи складають нормативно-правову базу суспільствознавчих дисциплін в ЗНЗ?
 2. Які компоненти складають зміст історичної освіти в ЗНЗ? Відповідь обгрунтуйте.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:56, 28 квітня 2017 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Документи,які складають нормативно-правову базу суспільствознавчих дисциплін в ЗНЗ:1.Національна доктрина розвитку освіти;2.Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти;3.Концепція нової української школи;4.Навчальні програми;5.Листи МОН щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів та про перелік навчальної літератури.
 2. Основні компоненти змісту історичної освіти.

Зміст шкільної історичної освіти - один із компонентів процесу навчання історії, певна система історичної інформації, яка засвоюється у вигляді історичних знань, умінь і навичок, в яких особистість засвоює вже відомі способи діяльності, досвід творчої пізнавальної діяльності у розв'язанні проблем, що вирішувались людством у минулому. До основних компонентів змісту освіти належать (за І. Лернером) 1) досвід пізнавальної діяльності, що відображений у знаннях про природу, суспільство, техніку, мислення і способи діяльності;2) досвід здійснення відомих способів діяльності, які втілюються разом із знаннями в уміння і навички; 3) досвід творчої, пошукової діяльності по вирішенню нових проблем (втілення раніше засвоєних знань в практику);Навчальний історичний матеріал складається з компонентів, які Притаманні самій історичній науці: історичних фактів і теорії, а також способів опрацювання історичного матеріалу, теоретичних і методологічних основ історії як науки (під ними розуміють основні принципи, підходи до вивчення історичного процесу, форми і способи наукового пізнання). У процесі навчання учні насамперед засвоюють історичний матеріал, представлений двома основними компонентами: Історичними фактами і теорією. Оптимальне поєднання фактичного і теоретичного матеріалу в Кожному конкретному історичному курсі визначається з точки зору методологічних положень про емпіричний і теоретичний рівні пізнання.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 14:14, 12 жовтня 2017 (EEST)Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас інтерактивне заняття на тему: "Специфіка методики викладання історії". Прошу проаналізувати посилання Тема 2. Специфіка методики викладання історії.

Після опрацювання матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. Зміст навчання історії в школі це...сукупність змісту всіх курсів історії, які викладаються у 5-11 класах ЗНЗ. До змісту навчання історії входять основні факти,найважливіші події,явища.Зміст історичної освіти оформлюється у вигляді Державного стандарту, програм та підручників.
 2. Проаналізуйте чинники, що впливають на формування змісту історичної освіти.

Чинники, що впливають на формування змісту історичної освіти:1.соціально-політичні; 2законодавчо-правові; 3.Культурні,духовні,ідеологічні;4.освітньо-педагогічні.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 14:49, 12 жовтня 2017 (EEST) --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:26, 4 травня 2017 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Зміст навчання історії в школі це...сукупність змісту всіх курсів історії, які викладаються у 5-11 класах ЗНЗ. До змісту навчання історії входять основні факти,найважливіші події,явища.Зміст історичної освіти оформлюється у вигляді Державного стандарту, програм та підручників.
 2. Проаналізуйте чинники, що впливають на формування змісту історичної освіти.

Чинники, що впливають на формування змісту історичної освіти:1.соціально-політичні; 2законодавчо-правові; 3.Культурні,духовні,ідеологічні;4.освітньо-педагогічні--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 14:51, 12 жовтня 2017 (EEST)Доброго дня. Сьогодні у нас інтерактивне заняття на тему: "Формування предметних компетентностей на уроках історії. Проаналізуйте посилання Тема: "Формування предметних компетентностей"" Після опрацювання відповідної літератури, дайте відповідь на запитання:

 1. Обґрунтуйте взаємозв'язок ключових і предметних компетентностей на уроках історії і суспільствознавчих дисциплін.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:20, 10 травня 2017 (EEST)


Ваші відповіді


Я вважаю,що взаємозвязок великий, бо сукупність знань і вмінь, які формуються в межах змісту історії і суспільствознавчих дисциплін і дії,які необхідно виконати учням,щоб розвязати історичні задачі,проблеми чи ситуації відповідають і ключовим компетентностям:працювати на результат,постійно набувати нових знань,медіа грамотності,якісно спілкуватися українською мовою,проводити експерименти і т.д.Отже, ключові і предметні компетентності забезпечують системний підхід до формування громадянина і людини, здатної адаптуватися в сучасних умовах життя і навчання.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 15:27, 17 жовтня 2017 (EEST)

Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми працюємо над темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу пройти за посиланням Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Здобутки і прорахунки програми з історії України для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, яка чинна у 2016/2017 навчальному році.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:05, 19 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь:Шановні колеги! Ми продовжуємо працювати над темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу пройти за посиланням Підручники з історії України для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Які, на Вашу думку, недоліки і переваги має підручник з історії України для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, який є дієвим у 2016/2017 навчальному році? Автор підручника на Ваш вибір.

Запрошую до активного обговорення. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:19, 19 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь:Доброго дня, Світлана Сергіївна. Сьогодні ми опрацьовуємо тему: "Формування предметних та життєвих компетентностей учнів". Прогляньте посилання Формування предметних компетентностей учнів

Після перегляду матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. На Вашу думку, які компетенції необхідно розвивати на уроках історії та суспільних дисциплін для адаптації молоді в сучасних соціально-економічних умовах?

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:01, 29 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь:

--- Компетенції -це знання, вміння і навички,що учні отримали на уроках історії і які можуть застосувати на практиці адекватно до ситуації та з повною відповідальністю:критичне мислення,ініціативність, творчисть,здатність обгрунтувати свою позицію чи своє бачення, уміти логічно висловити думку, вміти працювати в колективі,знати ІКТ.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 15:47, 17 жовтня 2017 (EEST)


Продовжуємо працювати. Тема: Нетипові форми роботи на уроках історії. Проаналізуйте посилання Нетипові форми роботи на уроках історії

Після перегляду матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. Проаналізуйте нетипові форми навчання на уроках історії, які існують у ХХІ ст. Відповідь обгрунтуйте.
 2. Які нетипові форми навчання, Ви використовуєте у своїй роботі?

Запрошую до участі у обговоренні. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:26, 29 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь:

 1. Нетипові форми навчання це нестандартні фори і методи, які мають місце в сучасній педагогічній практиці.Це урок-КВК,урок-екскурсія,урок-казка,урок-зустріч іт.д.перетворювати їх в основну форму проведення сучасного уроку є недоцільним, бо вони займають багато часу для підготовки
 2. У своїй роботі я використовую нетипові форми роботи частіше в позакласній роботі, а на уроках -елементи, або на уроках узагальнення. Це такі як тести,екскурсії,уроки КВК,урок лекція, семінар,конференція, захист проектів(у старших класах),захист міні-проектів у5-7 кл.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 16:04, 17 жовтня 2017 (EEST)


Індивідуальні заняття

Доброго дня, шановні колеги. Звертаю Вашу увагу на те, що Вам необхідно виконати всі завдання з кожного предмету. Сьогодні у нас індивідуальне заняття з актуальної теми: "Урок як основна форма навчання історії". Проаналізувавши Інтеренет ресурс Тема: Урок як основна форма навчання історії, давайте визначимо:

 1. структуру сучасних уроків історії...
 2. чи має вчитель змогу змінювати таку структуру уроків з історії...
 3. чи дієва така структура уроків у ХХІ ст...

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:33, 7 червня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:

Сучасний урок має таку структуру:організаційний момент,перевірка знань і умінь,перехід до вивчення нового матеріалу,закріплення,підведення підсумків,домашнє завдання.Учитель має змогу змінити таку структуру уроку,але не кардинально. Наприклад: на уроці вивчення нового матеріалу можна випустити перевірку домашніх завдань.


У ХХІ столітті така стала структура є недієвою.Це радянський підхід.Треба йти в ногу зі світом і змінювати підхід до структури уроку.

Продовжуємо тему: "Урок як основна форма навчання". --Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 16:29, 17 жовтня 2017 (EEST)

 1. Давайте проаналізуємо, чи існує взаємозв'язок між типам и уроків історії та методами навчання на уроці.
 2. Із власного досвіду наведіть приклади такої взаємодії.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:05, 21 червня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:

Між типами уроків і методами навчання взаємозв'язок існує.Наприклад:на уроці засвоєння нових знань будуть переважати активні і інтерактивні методи(творчі завдання,навчання у парах,метод прес іт.д),а на уроці контролю - тести,презентація висновків,доповіді іт.д.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 16:44, 17 жовтня 2017 (EEST)

Продовжуємо тему: "Урок як основна форма навчання".

 1. На Вашу думку, чи актуальна на сьогодні така форма навчання як урок?
 2. Можливо є інші актуальні форми навчання на сьогодні?
 3. Запропонуйте сучасну форму навчання в ЗНЗ, яка буде цікавою учням у ХХІ ст. Відповідь обгрунтуйте.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:34, 21 червня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:

Урок в класичному радянському розумінні себе вже пережив і є неактуальним.Актуальним на сьогодні є інтерактивне навчання і нетрадиційні форми проведення занять.А ще вони не повинні бути чітко обмежені часом.Цікавою формою для учнів є інтерактивний урок.На ньому учні почувають себе рівними серед рівних.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 16:44, 17 жовтня 2017 (EEST)

Доброго дня. Сьогодні у нас індивідуальне заняття з теми: "Громадянська освіта в системі шкільної освіти". Проаналізуйте основні принципи громадянської освіти та як вони реалізуються на уроках історії. Обґрунтуйте Вашу думку.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:32, 6 вересня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:

Принципи громадянської освіти є такими ж як і принципи освіти взагалі -це
  Науковість

• Доступність • Наочність • Проблемність • Самостійність і активність учнів • Систематичність і послідовність • Врахування індивідуальних особливостей учнів • Дотримання диференціації • Пробудження свідомості учнів • Стійкість засвоєння знань • Зв’язок навчання з життям, але до цих принципів можна додати ще такі: • Єдність освітніх, розвиваючих, виховних функцій навчання зв'язок з практичною діяльністю передбачає пріоритетність для системи громадянської освіти навчання і виховання умінь і дій, зорієнтованість учнів на навички соціальної взаємодії, вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, перш за все у своєму життєвому середовищі, вміння самостійно приймати відповідальні рішення і діяти у правовому полі; • зорієнтованість на позитивні соціальні дії означає цілеспрямованість громадянської освіти на соціальні очікування учнів, набуття позитивного досвіду соціальних дій, формування позитивного іміджу компетентної громадянськості і виховання потреби вчитися цьому протягом усього життя; • демократичність означає виховання духу соціальної солідарності, справедливості, вміння конструктивно взаємодіяти з суспільством та брати участь у прийнятті рішень; передбачає суб'єктно-суб'єктні відносини між педагогами і учнями, атмосферу взаємоповаги та довіри у шкільному колективі, учнівське самоврядування, відкритість і зв'язок школи з іншими учасниками процесу соціалізації (сім'єю, дитячими і молодіжними громадськими організаціями, засобами масової інформації, церквою та ін.), зв'язок шкільного колективу з місцевою громадою, участь у спільних з нею соціальних, культурних, природозахисних акціях; • плюралізм означає виховання поваги до засад політичної, ідеологічної, етнонаціональної, расової багатоманітності; • виховання толерантного ставлення до різних світоглядних, політичних доктрин, релігійних переконань, до діяльності у школі різних молодіжних громадських організацій; уникання екстремістських поглядів і поведінки у житті шкільного колективу, виховання усвідомлення того, що будь-який політичний екстремізм є неприйнятним. На уроках історії формується громадянськость учня -це елементи демократичної і політичної культури, громадянська компетентність, політико-правові знання, політичні уміння, гідність та відповідальність молодих людей, усвідомлення і прийняття ними демократичних принципів життя та пріоритету прав людини. --Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 14:52, 18 жовтня 2017 (EEST)


Доброго дня. Сьогодні у нас заняття присвячене темі: "Громадянська освіта в системі шкільної освіти". Проаналізуйте зміст будь-якого параграфа з підручника для основної школи, в змісті якого ґрунтовніше розкриваються основні завдання громадянської освіти. Поділіться своїми результатами, чому Ви обрали саме цю вікову категорію і відповідну тему.

Дякую. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:59, 11 вересня 2017 (EEST)

Відповідь:Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми працюємо над темою: "Оцінювання рівня знань в умовах суспільства знань". Давайте поміркуємо: У ХХ ст. на уроках історії основними методами контролю були - усне опитування або контрольна робота. У ХХІ ст. науковці і методисти пропонують - тестові завдання. Як ви вважаєте, чи актуальні на сьогодні тестові завдання, чи їх можна замінити іншими методами контролю. Відповідь обгрунтуйте.

Дякую --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:30, 11 вересня 2017 (EEST)

Відповідь:


Я вважаю,що тестові завдання є актуальними на сьогодні, хоча і мають свої недоліки.Лише одними тестами перевірити знання учнів неможливо. Тому їх необхідно поєднувати з історичними задачами, проблемними і логічними завданнями, рольовими іграми, де б учні могли показати повноту засвоєних знань,умінь і навичок і примінили їх для вирішення проблем.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 15:04, 18 жовтня 2017 (EEST)

Консультації

Доброго дня шановні колеги. Якщо у Вас є запитання чи незрозумілі деякі моменти нашого он-лайн спілкування, звертайтеся за порадою чи допомогою.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:56, 7 червня 2017 (EEST)


Доброго дня, Світлана Сергіївна! Ми продовжуємо 10-й тиждень навчання. Всього - 16 тижнів. У Вас не виконане жодне завдання. Намагайтеся їх виконати. Якщо Вам щось не зрозуміло, звертайтеся за консультацією.

З повагою --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:42, 5 вересня 2017 (EEST)


Доброго дня, Світлана Сергіївна. У нас останній тиждень навчання, а Ви виконали тільки два завдання. Вам необхідно всі інші доопрацювати. Ваш заїзд 24.10.2017 на 9.30. До зустічі. З повагою --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:20, 17 жовтня 2017 (EEST)Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня. Сьогодні у нас тематична дискусія на тему: "Мультиперспективність у вивченні історії як фактор формування критичного мислення". Після перегляду посилання Тема: Новітні досягнення історичної наукидайте відповідь на запитання.

 1. Як Ви вважаєте, допомагає чи заважає велика кількість історичних джерел у вивченні історії в загальноосвітніх навчальних закладах?

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:01, 25 травня 2017 (EEST)

Дискусія:Ми продовжуємо нашу дискусію. У мене до Вас наступне дискусійне питання:

 1. Роль і місце ІКТ на уроках історії та суспільних дисциплін (обгрунтувати позитивні та негативні сторони).

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:33, 25 травня 2017 (EEST)

Дискусія:Доброго дня, шановні колеги. Прикро, що ми не маємо можливості активно провести таку форму роботи. Сьогодні у нас тематична дискусія на тему: «Практичні заняття як форма організації навчальної діяльності учнів 8-11 класів».

 1. На вашу думку, які СУЧАСНІ методи роботи необхідно запропонувати школярам на практичних заняттях з історії, щоб розвивати необхідні компетентності? Відповідь обгрунтуйте. Наведіть власні приклади.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:57, 15 червня 2017 (EEST)

Дискусія:Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо нашу дискусію. Сьогодні у нас тема: "Медіа-ресурси як фактор формування предметних компетентностей учнів у 6-11 класах". Пропоную для обговорення наступні питання:

 1. Які компоненти медіа-ресурсів Ви використовуєте на уроках історії? Власні приклади.
 2. Переваги і недоліки використання медіа-ресурсів на уроках історії.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:28, 15 червня 2017 (EEST)

Дискусія:Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас остання тематична дискусія на тему:"Сучасний учень - це особистість, патріот та інноватор в умовах Нової української школи". Проаналізуйте посилання Концепція Нової української школи і давайте поміркуємо:

 1. Якими ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИМИ компетенціями МАЄ вододіти педагог, щоб зацікавити учнів у сучасних соціально-економічних умовах?
 2. Відповідь обгрунтуйте на прикладі шкільного предмету "Історія".

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:33, 19 вересня 2017 (EEST)

Дискусія:Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги. Прошу Вас пройти за посиланням і відповісти на запитання тестових завдань. Проведення та перевірка модульного контролю

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:25, 13 червня 2017 (EEST)Доброго дня, Світлана Сергіївна. Прошу Вас пройти за посиланням і відповісти на запитання тестових завдань (частина ІІ). Проведення та перевірка модульного контролю - частина ІІ

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:50, 17 жовтня 2017 (EEST)