Відмінності між версіями «Теорія та методика фахової дисципліни Шаповал М. В.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Тематичні дискусії (Інтернет-семінари))
(Тематичні дискусії (Інтернет-семінари))
Рядок 86: Рядок 86:
 
#Роль і місце ІКТ на уроках історії та суспільних дисциплін (обгрунтувати позитивні та негативні сторони).  
 
#Роль і місце ІКТ на уроках історії та суспільних дисциплін (обгрунтувати позитивні та негативні сторони).  
  
--[[Користувач:Драновська Світлана Вікторівна|Драновська Світлана Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Драновська Світлана Вікторівна|обговорення]]) 13:15, 25 травня 2017 (EEST)
+
--[[Користувач:Драновська Світлана Вікторівна|Драновська Світлана Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Драновська Світлана Вікторівна|обговорення]]) 13:46, 25 травня 2017 (EEST)
  
 
Дискусія:
 
Дискусія:

Версія за 13:20, 25 травня 2017

Інтерактивні практичні заняття

Вітаю Вас, шановні колеги. Сьогодні у нас перше заняття, на якому ми працюємо за темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу Вас пройти за посиланням Тема 1. Нормативно-методичне забезпечення.

Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Які документи складають нормативно-правову базу суспільствознавчих дисциплін в ЗНЗ?
 2. Які компоненти складають зміст історичної освіти в ЗНЗ? Відповідь обгрунтуйте.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:46, 28 квітня 2017 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Нормативно-правова база суспільствознавчих дисциплін в ЗНЗ: Національна доктрина розвитку освіти, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, навчальні плани, програми
 2. Зміст шкільної історичної освіти - певна система історичної інформації, яка засвоюється у вигляді історичних знань, умінь і навичок, в яких особистість засвоює вже відомі способи діяльності, досвід творчої пізнавальної діяльності у розв'язанні проблем, що вирішувались людством у минулому, досвід ставлення до світу, до людей, до себе, що може забезпечити емоційно-ціннісний розвиток особистості--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 23:31, 11 травня 2017 (EEST)


Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас інтерактивне заняття на тему: "Специфіка методики викладання історії". Прошу проаналізувати посилання Тема 2. Специфіка методики викладання історії.

Після опрацювання матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. Зміст навчання історії в школі це...
 2. Проаналізуйте чинники, що впливають на формування змісту історичної освіти.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:42, 4 травня 2017 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Зміст навчання історії в школі це сукупністю змісту всіх курсів історії, що вивчаються у 5-11-х класах середніх загальноосвітніх навчальних закладів
 2. В Україні на формування змісту історичних предметів в загальноосвітніх навчальних закладах впливають наступні чинники:

соціально-політичні, серед яких: декларація про державний суверенітет, демократичні перетворення в українському суспільстві, пов’язані із отримання нашою державою незалежності, Помаранчева революція, революція гідності; законодавчо-правові, що визначаються нормативно-правовими актами в правовому полі освітньої галузі; культурні, духовно-ідеологічні, пов’язані із станом культури в державі, духовно-моральними цінностями суспільства, ігноруванням потреб розвитку української мови і культури, русифікацією; освітньо-педагогічні, які характеризували зміни в програмах, підручниках, методичних посібниках загальноосвітніх шкіл...--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 00:01, 12 травня 2017 (EEST)Доброго дня. Сьогодні у нас інтерактивне заняття на тему: "Формування предметних компетентностей на уроках історії. Проаналізуйте посилання Тема: "Формування предметних компетентностей"" Після опрацювання відповідної літератури, дайте відповідь на запитання:

 1. Обґрунтуйте взаємозв'язок ключових і предметних компетентностей на уроках історії і суспільствознавчих дисциплін.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:44, 10 травня 2017 (EEST)


Ваші відповіді

 1. У Держстандарті освітня галузь «Суспільствознавство» висуває перед учителем головну мету: формування соціальної та громадянської компетентностей, що є ключовими, мають «міждисциплінарний характер та інтегруються за допомогою усіх освітніх галузей і спрямовуються на соціалізацію особистості, набуття громадських навичок співжиття і співпраці у суспільстві, дотримання соціальних норм». Отже, формування ключових життєвих компетентностей повинно стати стратегічною метою для вчителя. Водночас досягнення стратегічної мети неможливо без здійснення проміжних цілей, якими є предметні компетентності. Вчитель,готуючись до кожного уроку, повинен ставити завдання формувати предметні компетенції(хронологічну, просторову, інформаційну, мовленнєву , логічну , аксіологічну) як засіб розвитку ключових.--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 21:38, 12 травня 2017 (EEST)


Доброго дня, Марина Валеріївна. Дякую Вам за вчасні відповіді. Сьогодні ми працюємо над темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу пройти за посиланням Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Здобутки і прорахунки програми з історії України для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, яка чинна у 2016/2017 навчальному році.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:18, 19 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь:


До переваг програми можна віднести збільшення кількості годин на вивчення Української Революції,зміну акцентів при вивченні історії України під час Другої світової війни, інтеграцію історії Криму від початку 20 ст. до історії України, значну увага вивченню персоналій, практичні роботи
Головним недоліком програми є те, що вона створена на основі нині діючої концепції української історії, з позиції якої українці постають як вічні "страждальці", утискувані і гноблені імперіями, режимами і т. д., що сприяє більше не вихованню патріотизму, а формуванню комплексу меншовартості. Хотілося б , щоб більше уваги було приділено науковим досягненням, здобуткам українців у галузі культури, які мають загальноісторичне значення.--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 23:27, 19 травня 2017 (EEST)

Шановні колеги! Ми продовжуємо працювати над темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу пройти за посиланням Підручники з історії України для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Які, на Вашу думку, недоліки і переваги має підручник з історії України для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, який є дієвим у 2016/2017 навчальному році? Автор підручника на Ваш вибір.

Запрошую до активного обговорення. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:30, 19 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь:Індивідуальні заняття

Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня. Сьогодні у нас тематична дискусія на тему: "Мультиперспективність у вивченні історії як фактор формування критичного мислення". Після перегляду посилання Тема: Новітні досягнення історичної наукидайте відповідь на запитання.

 1. Як Ви вважаєте, допомагає чи заважає велика кількість історичних джерел у вивченні історії в загальноосвітніх навчальних закладах?

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:14, 25 травня 2017 (EEST)

Дискусія:Ми продовжуємо нашу дискусію. У мене до Вас наступне дискусійне питання:

 1. Роль і місце ІКТ на уроках історії та суспільних дисциплін (обгрунтувати позитивні та негативні сторони).

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:46, 25 травня 2017 (EEST)

Дискусія:Проведення та перевірка модульного контролю