Управління навчальним закладом в умовах реформування освіти

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Соціально-гуманітарний модуль

Вивчаємо джерела

 • ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 // [Електронний ресурс] Доступ до матеріалу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#n241


Обговорюємо

Підводимо підсумки

Менеджмет освіти

Вивчаємо джерела

Обговорюємо

Підводимо підсумки

ІКТ в управлінській діяльності

Вивчаємо джерела

 • ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 // Доступ до матеріалу: Електронний ресурс.
 • Тарасюк Л.В. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу як одна з соціально-педагогічних умов управління загальноосвітнім навчальним закладом // Доступ до матеріалу: Електронний ресурс

Обговорюємо

Шановні колеги! Висловіть свою думку з питання:"Чи мають місце ІКТ у вашій професійній діяльності?" Відповідь обгрунтуйте. --Герасименко Наталія Вікторівна, ст. викладач кафедри ІКТ (обговорення) 09:42, 1 жовтня 2015 (EEST)


1 Шановні колеги! Раніше не думала, що буду опановувати й використовувати ІКТ після 55 років, хоча наша Грунська ЗОШ І-ІІІ ступенів Охтирського району ще у 80-х роках була пілотною з освоєння комп'ютерів та обчислювальної техніки, вивчення основ інформатики з 5 класу. На посаді ЗДНВР працюю 35 років. За цей період усе перепробувала: ведення всієї документації кульковою ручкою, з допомогою друкарської машинки "Ятрань". Сучасні вимоги до ведення й оформлення документації, необхідність швидкого аналізу зібраних даних навчального процесу для ефективного ним управління приводять до того, що оволодіння ІКТ стає необхідністю в роботі. Заохочую колег старшого покоління працювати хоча б на рівні стандартних програм MS Office: Word, Excel, Power Point. Програму MS Word використовую для складання документів у стандартному вигляді, форматування і редагування їх, друку та відправки по електронній пошті. Табличний процесор MS Excel дає можливість обробки великого об'єму даних, дозволяє здійснити їх графічний аналіз, зробити його наглядним і зручним для сприймання. Роблю графіки, діаграми, що необхідні в аналітичній діяльності, звіти, а також розклад уроків тощо. MS Power Point допомагає зробити наглядним виступ перед аудиторією, створити ефект доступності, зрозумілості з застосуванням мультимедійної дошки. Цікавіше й змістовніше проходять педагогічні ради, психолого-педагогічні семінари та інші форми роботи з педагогічними кадрами, творчі звіти з портфоліо, презентації. Також новизну в управлінську діяльність внесло використання шкільної освітньої мережі Щоденник.ua. Працюю з освітніми ресурсами, порталами мережі Інтернет. Чинність законодавчих актів перевіряю на порталі Верховної Ради України. У роботі використовую електронну базу "Учні", "Вчителі", освітній портал ЄДЕБО (Єдину державну електронну базу з питань освіти). Три роки підряд беру участь в інтерактивному конкурсі "Соняшник-учитель". Останнім часом працюю над створенням інтерактивної літературної карти "Рідний край Остапа Вишні". Спілкуюся з колегами через соціальні мережі "Однокласники", ВКонтакті. Опановувати ІКТ ніколи не пізно! Особливо в період реформування освіти ІКТ - необхідність. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу - одна з соціально-педагогічних умов управління загальноосвітнім навчальним закладом. Без ІКТ сьогодні, як без рук? З цікавістю і толерантністю ознайомлюся з Вашими думками.--Лавриненко Валентина Яківна (обговорення) 19:29, 3 жовтня 2015 (EEST)

2 Доброго дня , шановні колеги !Згодна , що на сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні технології стали невід’ємною частиною життя людини, у тому числі й сучасного шкільного життя в усіх його напрямах : навчально- виховний процес, управлінська діяльність, фінансово-господарська діяльність ( у кожній школі введені посади бухгалтера ).Звичайно , використання ІКТ на сучасному етапі розвитку освіти в нашій професійній діяльності просто необхідно як учителю , так і адміністратору. Одним із головних завдань освіти сьогодні є підготовка учнів до швидкого свідомого сприйняття й опрацювання великих обсягів інформації, озброєння їх сучасними засобами та технологіями навчання, формування в них інформаційної культури, предметних та ключових компетентностей. Провідна місія у виконанні цих завдань належить учителю, адже , щоб реалізувати їх, педагог повинен сам досконало володіти своїм предметом, бути ерудованим, постійно працювати над власним самовдосконаленням, тому ми намагаємося залучати учителів у систему методичної роботи, яка покликана формувати предметні, ключові та інформаційні компетентності вчителя згідно з вимогами нового Державного стандарту. Діагностичне анкетування, проведене в закладі , показало, що найбільш ефективними формами роботи, які сприяють формуванню інформаційної культури, предметно-методичних компетентностей педагогів є курсова перепідготовка, навчання в межах програми Intel, реалізація Державної цільової програми впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків», участь у методичних заходах області та міста, які орієнтовані на ознайомлення та впровадження сучасних технологій навчання. З метою надання допомоги вчителям - предметникам в організації комп’ютерної підтримки уроку, роботи в мережі Інтернет, у кабінеті інформатики школи діє консультаційний пункт, педагоги можуть отримати професійну пораду вчителів інформатики, підвищити рівень своєї інформаційної культури. Мені , як учителю , застосування ІКТ дозволяє економити час і максимально ефективно вирішувати повсякденні справи й обов’язки як фахівця: готуватися до уроків (складати конспекти, добирати дидактичні матеріали тощо), батьківських зборів, різноманітних виступів на педрадах, засіданнях МО, семінарах тощо. Як адміністратору та вчителю допомагає оформлювати документацію; в оперативному режимі відслідковувати результати навчальної діяльності учнів; налагоджувати спілкування з батьками ; обмінюватися з колегами досвідом роботи, власними методичними надбаннями, обговорювати з ними актуальні питання навчання і виховання школярів, швидко отримувати й систематизувати потрібну інформацію. Комп'ютерами та мультимедійними проекторами обладнані 70% навчальних кабінетів школи. Бібліотека школи обладнана трьома комп'ютерами, підключеними до мережі Інтернет, що дає змогу всім учасникам навчально-виховного процесу( у тому числі й мені) залучатися до світового інформаційного простору. Учні та вчителі школи спілкуються в комп’ютерній мережі, підтримують зв’язок з іншими навчальними закладами. До мережі Інтернет підключена приймальня директора , кабінет заступника . Таким чином, упровадження ІКТ полегшує мою роботу як адміністратора ,так і вчителя ,значно економить мій час, а навчання моїх учнів робить більш цікавим і ефективним,врешті- решт , підвищується результативність навчально- виховного процесу.--Бабій Лариса Михайлівна (обговорення) 20:43, 3 жовтня 2015 (EEST)
3. Доброго вечора, шановні колеги! Чи мають місце ІКТ у моїй професійній діяльності? Звісно, що мають. І, мабуть, скажу так, що навіть не уявляю зараз свою роботу без ІКТ. Вміння працювати з різними програмами дає змогу якісно підгогуватися до уроку, вчасно і якісно виконати роботу адміністратора. Програма MS Word допомагає зробити будь-який документ, чи то наказ, чи то графік чергування вчителів. Під час роботи з тарифікацією педагогічних працівників у програмі Excel програма сама рахує загальну кількість годин. Головне - уважно та правильно внести дані. При підготовці розкладу занять на затвердження у РайСЕС знову ця програма допомагає швидко, без зайвих зусиль створити діаграми тижневого навантаження учнів 1-11 класів. Часто користуюсь програмами Power Point та Publisher для виготовлення презентацій та Буклетів. Семінари, відкриті заходи, педагогічні ради, методичні дні у школі не обходяться без використання ІКТ. У шашій школі директор школи, кожен заступник директора (їх три) мають комп*ютери. Школа підключена до мережі Інтернет, кабінети директора та заступників теж підключені до мережі Інтернет, у класах працює Wi-Fi. А завдяки кредитно-модульній системі курсів підвищенні кваліфікації ми тепер можемо спілкуватися та обговорювати різні питання на сторінці "Сумські літописи". Важко, але цікаво. І додаткові вміння та навички з*явилися. Можливості дуже великі. Бажання та вміння є. Головне - щоб здоров*я вистачило, та терпіння було.--Івах Тетяна Миколаївна (обговорення) 20:18, 5 жовтня 2015 (EEST)

-- 4 Доброго вечора колеги! Звісно, що використання ІКТ є досить важливою і невідємною частиною в роботі викладача. Звичайно, використання інформаційних технологій не вирішить всіх питань як у освіті, так і в повсякденному житті. Але вони можуть допомогти вчителю найбільш ефективно використати навчальний час занять та час підготовки до уроку.

 Комп`ютери стали невід`ємною частиною реальності. Їх використовують як на роботі, так і вдома в години дозвілля. Майбутня професійна діяльність більшості учнів буде пов`язана з використанням комп`ютерної техніки. Розв'язуючи певні завдання у трудовій діяльності та в особистому житті, всі вони неминуче зіткнуться з дедалі зростаючою різноманітністю складних пристроїв, що функціонують на  основі ЕОМ. Учневі слід звикнути до того, що комп’ютер це звичайний пристрій, використання якого допомагає йому отримувати нові знання. А з точки зору освіти і вчителя, який не навчає інформатиці, – універсальний технічний засіб навчання і універсальний засіб для підготовки методичного забезпечення уроку.
Впровадження в практику роботи з учнями ІКТ, дає змогу зацікавити учнів самостійним пошуком різних джерел інформації, розвивати їх творчі здібності, критичне мислення,  вміння аргументовано, розлого й образно висловлювати свої думки, судження, оцінки. Адже у сучасному інформаційному просторі дана технологія є актуальною. Ця ідея допомагає підняти на  новий рівень освоєння навчального матеріалу.    
Вчитель має готувати людину, органічно адаптовану до життя у світі багатоманітних зв'язків - від контактів із найближчим оточенням до глобальних зв'язків. Середовище електронного навчання – це освітній простір, у якому відбувається формування якостей і вмінь необхідних сучасній людині ХХІ століття, таких, як медіаграмотність, критичне мислення, здатність до рішення творчих завдань, уміння мислити глобально, готовність працювати в команді й громадянська свідомість. Знання й уміння ХХІ століття сприяють формуванню в учнів самостійності й розвитку в них громадянських, професійних і лідерських якостей.
Важливу роль у зазначених процесах відіграє професійна майстерність вчителя, його особиста фахова підготовка, вміння користуватися комп’ютером.

Вчителі-предметники надають перевагу впровадженню таких технологій: мультимедіа (проекти, презентації); ППЗ (електронні підручники); окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації). Володіння учителем комп’ютерною грамотністю – веління часу. Адже відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами і доповненнями (наказ МОН №1473 від 20.12.2011року) присвоєння всіх кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії» передбачає використання учителями інформаційно - комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально – виховному процесі. Переорієнтація мислення сучасного педагога на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність вчителя використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс набуває особливого значення. Отже, нині комп’ютерні технології набули широкого використання у педагогічній діяльності. Застосування новітніх інформаційних технологій в навчальному процесі зумовлено з одного боку, необхідністю підготувати учня до його майбутнього робочого місця, а з іншого – необхідністю більш ефективної передачі знань, що має на меті підвищення рівня якості інформаційної компетентності та компетенції майбутнього працівника. Актуальність використання ІКТ у навчально-виховному процесі обумовлено тим, що в комп'ютерних технологіях закладені невичерпні можливості для навчання учнів на якісно новому рівні. Вони надають широкі можливості для розвитку особи учнів і реалізації їх здібностей. Використання анімації і звукового супроводу в повчальних програмах впливають на декілька каналів сприйняття навчаного (аудіальний, кинестетічеській, візуальний), що дозволяє при навчанні враховувати особливості кожного учня. Комп'ютерні технології істотно підсилюють мотивацію до навчання, підвищують рівень індивідуалізації навчання, інтенсифікують процес навчання і т.д. --Бузовська Оксана Іванівна (обговорення) 21:21, 21 жовтня 2015 (EEST)5 Уміння використовувати ІКТ у навчально-виховному процесі значно полегшує проведення уроків. Це і яскрава наочність, і зворотній зв'язок. Таким чином кількість опрацьованого матеріалу значно збільшується. А програма "Хронограф" для створення розкладу дозволяє суттєво зберегти власний час. Назва посилання--Павліченко Вікторія Іванівна (обговорення) 21:09, 2 грудня 2015 (EET)


6


7


8


9


10


11


Підводимо підсумки

Менеджмент інновацій

Вивчаємо джерела

 • Інноваційні підходи до управління навчальними закладами//[Електронний ресурс]Доступ до матеріалу:http://www

Обговорюємо

Доброго дня, шановні колеги! Ознайомтесь, будь ласка, із запропонованими джерелами. Зверніть увагу на особливості реалізаціїї інноваційних підходів до управління освітою в Україні. На мою думку система запровадження інновацій в освіті більш спрямована на педагогічні інновації, при цьому організаційні (управлінські) інновації дуже обмежені.Так, педагогічні інновації, як вид освітніх інновацій, передбачається в навчально - виховному процесі (і то на розгляд, занання, вміння та навички вчителя), а організаційні інновації є чимось зовсім новим та не характерним для української освіти (тобто майже не застосовуються). Тому можливо треба відмовитись від управлінських інновацій та більше звернути увагу на педагогічні інновації. Як вважаєте Ви? Чи потрібні сучасному керівнику навчального закладу організаційні інновації? Чи потрібно в сучасній освіті взагалі розглядати питання управлінських інновацій? Аргументуйте ваші роздуми на цю тему.

Підводимо підсумки

Психологія управління

Вивчаємо джерела

Обговорюємо

Підводимо підсумки