Хипноза

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Приятели, обърнете внимание, че според Закона за народното здраве, в България право да работят с хипноза имат САМО специално подготвени: психолози , лекари и стоматолози. Повече може да прочетете в Държавен вестник, бр. 88, 6 ноем. 1973, чл. 31, както и инструкция Nо. 5 (Държавен вестник, бр. 19, 7 март 1975, изм. бр. 35, 6 май 1975). Хипнозата много прилича на мечтаенето. Когато мечтаете, вие настройвате нивото на съзнанието си към областта на чистотата алфа, а след това давате свобода на фантазиите си. И въпреки че сте не податливи към отвличането на вниманието от странични неща, вие през цялото време сте усещащи и съзнаващи. Мечтаенето е един напълно естествен, безопасен и здравословен процес, в които понякога всички ние биваме въвлечени. Често нечие мечтание е така интензивно и целенасочено, че личността действително изисква към живот съответният обект или явление. Това обикновено се случва спонтанно и без никакво предварително намерение. Хипнозата е техника, която ви помага да навлезете в това променено състояние на съзнанието (състоянието на мечтаене) преднамерено и да насочите вниманието си към определени цели, така че те да бъдат постигнати.

Подобно на мечтаенето, хипнозата е един напълно нормален, безопасен и здравословен феномен. По време на хипнозата, също както и при мечтаенето, вие сте чувстващи и съзнаващи, въпреки че оставате неподатливи към външно разсейване. Както по време на мечтаене, така и по време на хипноза, вашия разум се нагажда към диапазона на алфа чистотата (това ще бъде разгледано подробно по – нататък). Разликата, е че Хипнозата се осъществява от двама души. Ако вие не се отпуснете и не следвате инструкциите, хипнотизаторът не може да работи против волята ви! Докато сте под хипноза, разсъдъкът ви се насочва към специфичните и полезни цели, които желаете да постигнете, а не към фантазиите, както това се случва при мечтаенето. Някой от тези полезни цели могат да бъдат отказване от пушенето, преминаване към диета, подобряване на представата ви за себе си, преодоляване на фобии и страхове, засилване на паметта и др. Списъкът от приложения на хипнозата е почти безкраен.

В съвременния свят хипнозата е един от най – ценните инструменти, използвани за усъвършенстване на живота. Чрез хипнозата могат да бъдат победени нежелани привички, могат да бъдат формирани полезни навици, може да бъде конструктивно подходено към разрешаването на всеки човешки проблем; истинското щастие може да замени нещастието... И изброяването може да продължи.


Какво е хипнозата?

Вероятно до този момент сте схванали идеята, че хипнозата е едно състояние на мечтаене, на фантазиране. В това състояние човешкият съзнателен ум става безмълвен или пасивен. Това прави достъпен и открит подсъзнателния разум по начин, който позволява на хипнотизатора да въведе в тази могъща подсъзнателна сфера различни внушения. Нека да хвърлим един до известна степен “технически” поглед върху начина, по който мозъкът функционира. Мозъкът оперира чрез честотни цикли, които от своя страна са измерими. Тези честоти отговарят на определен вид дейности. Започвайки с най – ниската честота и продължавайки по възходящ ред, те са следните: Делта. Честотата на мозъчната дейност варира от 0 до 4 цикъла в секунда. Това е абсолютната безсъзнателност. За делта не се знае много. Тета. При тета честотата се движи между 4 и 7 цикъла в секунда. Тета е част от областта на подсъзнанието, в която е приложима хипнозата – въпреки че много малко хора достигат до тета за дълъг период от време. Изглежда, че в тета са записани всички наши емоционални преживявания. Тета е онази специфична област, която отваря вратата на пред съзнанието, за да може то да се отправи “отвъд хипнозата” – в света на психичните феномени. Алфа. Честотния диапазон на мозъчната дейност при алфа е от 7 до 14 цикъла в секунда. Алфа е областта, която обикновено се смята за сферата на подсъзнанието. Почти всички хипнотични въздействия се осъществяват в този обхват. Освен това, тук се извършва и всяко мечтаене. Медитацията също е функция на този диапазон, понякога слизайки и в тета. Що се отнася до хипнозата, алфа е една изключително важна област. Бета. Това е сферата на съзнателния разум, чиито честотен диапазон е от 14 цикъла нагоре. Бета е областта, в която мислим и осъществяваме повечето от извършваните от нас в будно състояние дейности. Изглежда, че по – голямата част от нас оперират с около 20 цикъла в секунда по време на будно състояние. При около 60 цикъла в секунда човек би изпаднал в силна истерия. А при над 60 цикъла в секунда – не зная какво би могло да се случи... Предполагам, че не би било нещо приятно.

Когато вечер заспивате, мозъкът ви автоматично превключва от по – високия честотен цикъл бета към по- ниския алфа, а после, за кратки последователни периоди, към тета и делта. По- голямата част от съня ви протича в алфа. Всичко, което хипнозата прави, е да се възползва от този естествен феномен. Хипнозата всъщност е една техника за принуждаване на мозъка да намали циклите си до алфа диапазона без да изпадне в сън. В алфа подсъзнанието е открито за влияния чрез внушение. Съзнателният разум не приема добре внушенията. Той е най – подходящ за мислене, разсъждаване и привеждане в действие на онези неща, които вече знае. Докато подсъзнанието е като един подчиняващ се роб. То не мисли и не разсъждава. То просто реагира на нещата, които му се казват. В това се корени стойността и силата на хипнозата. Чрез хипнозата вие сте в състояние да заложите мощни внушения директно в подсъзнанието си. То ги приема и ги кара да се превърнат в реалност. Отчасти подсъзнанието прави това като съобщава на съзнателния разум, че съществува нова информация, която трябва да бъде следвана. Съзнателният разум обича да действа в съответствие с онова, което вече е налице, така че той започва да работи по тази нова информация. Отчасти ние наистина не разбираме защо хипнозата действа и как точно подсъзнанието предизвиква съответните резултати. Това, което знаем е, че тя наистина действа, и действа доста добре.

Противно на много вярвания и митове, Хипнозата НЕ е,безсъзнателно състояние. През цялото време хората чуват всичко и са способни да отворят очите си, ако поискат. Хипнозата е физиологично състояние на мозъка, както вече обяснихме. Човек “влиза” спонтанно в нея средно между 10-12 пъти в денонощието. Тези кратки паузи дават почивка на мозъка и ни зареждат с енергия. Това е състояние на дълбока релаксация. В това състояние, клиентът вижда по-мащабно ситуациите в живота си, разкриват му се повече избори и той може да направи различен избор за нов живот, промяна, която ще има дълбоки корени в неговата личност, дори да не си спомня конкретно всички неща от хипнозата(да са останали в спомените му като на сън), но семенцето на промяната вече е посято и трябва само да се полива!

Всеки човек може да бъде хипнотизиран, стига да следва инструкциите и да се отпуска. Някои хора се нуждаят от малко повече време. За да бъдете хипнотизирани, е необходимо вашето вътрешно съгласие. В противен случай хипнозата е невъзможно.

НЯМА НИКАКЪВ ШАНС да не се „събудите" след хипноза, най-много да заспите :) .

Хипнозата е идеален инструмент за работа със зависимости, навици и модели на поведение и постигане на цели.

Какво трябва да знаете

  за ХипноТерапията?

Въвежда те в полезно и естествено състояние на съзнанието Усещането е подобно на мечтаене, медитиране или пълна релаксация Всеки човек може да бъде въведен в дълбока медитация, стига да има желание Може да те освободи от това, което те ограничава или разболява Помага да разбереш какво се случва вътре в теб и в живота ти Може да ти даде път, там където няма път и да отговори на отдавна измъчващи те въпроси Може да открехне пред теб различна реалност и да бъде катализатор за дълбока вътрешна трансформация Каква е разликата между Хипноза и Хипнотерапия

Хипнозата е техниката, с която психолозите боравят, за да работят. Хипнотерапия е когато психологът, с помоща на инструмента Хипноза, извършва психологическа работа с клиентите си. Както когато отидете на зъболекар, той лекува зъбите ви с помощна на различни инструменти. Има много хора, които могат да си купят зъболекарски инструменти, но само обучените зъболекари могат да ги използват целесъобразно. Хипнозата е просто една техника. Но с уменията и знанията на психолога, този инструмент се превръща в нещо много ценно, чрез което клиентите достигат дълбоки нива на осъзнаване, достигат до потиснатите си спомени и травми, намират истинските причини за проблемите си и сили да се справят с тях.

Какво е усещането по време на хипнотерапия?

По време на хипнотерапия човек се чувства много спокойно, приятно и комфортно отпуснато, релаксирано.

Това не е ново усещане за ума. Това е състоянието, когато мечтаете, медитирате или точно преди да заспите. Това е приятното състояние, което ще усетите ако затворите очи, направите няколко бавни и дълбоки вдишвания-издишвания и си представите, че сте на красиво и спокойно място, където се чувствате в безопасност и където можете да бъдете себе си, да правите всичко, което желаете и да се наслаждате на всичко, за което копнеете.

Всеки човек ежедневно се потапя за кратко в това приятно състояние. Хипнотерапията го удължава и използва, за да постигнете своята цел, да разтоварите негативни емоции, да си спомните нещо важно, да се заредите с енергия или просто да релаксирате. Ще имам ли спомен?

Често първоначалната идея на хората е, че по време на сесията, те ще са заспали или в безсъзнание, което НЕ е реалистично. Клиентът не спи. Той/тя осъзнато и активно участва в целия процес. Клиентът е в спокойно и релаксирано състояние, но не е заспал, а фокусиран към своя вътрешен свят. Идеята не е да приспим съзнанието, а да го разширим. Ще имам ли контрол?

Хипнотерапията е сътрудничество между водещия и клиента. Не се прилага върху клиента, а заЕдно с него. Така че, не губите контрол, защото е нужно да участвате активно и осъзнато през цялото време.

Опитайте да затворите очи и мислено да се пренесете на познато или любимо място - това може да е вашия дом, пейка в парка или върха на някоя планина. Докато се "пренасяте" мислено, вие не губите съзнание. Чувате и усещате какво се случва около вас и сте в състояние да реагирате във всеки един момент. Нещо подобно се случва и по време на хипнотерапия: имате по-голям достъп до своя вътрешен свят, без да губите преценката и контрола си над това, което се случва отвън или със вас.