Педагогічна інноватика Коваленко Л.М

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 00:44, 25 жовтня 2017, створена Коваленко Любов Миколаївна (обговореннявнесок) (Тематичні дискусії (Інтернет-семінари))

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день!

Сьогодні ми розпочинаємо наші інтерактивні практичні заняття. Опрацюйте теоретичний матеріал на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на питання:

  • У чому суть технологічності в освіті?

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 10:44, 26 квітня 2017 (EEST)


Добрий день, Марина Вікторівна 
Педагогічна технологія є комплексний інтегрований процес, що охоплює людей, ідеї, засоби та способи організації діяльності для аналізу проблем і планування, забезпечення, оцінювання та керування вирішенням проблем, що стосується всіх аспектів засвоєння знань,це системний метод створення, застосування та визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів і їх взаємодії, що своїм завданням вважає оптимізацію форм освіти, це змістовна техніка реалізації навчального процесу.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 06:28, 21 травня 2017 (EEST)


Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

  • Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкриття терміна "педагогічна технологія".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення)

15:36, 16 травня 2017 (EEST)

Добрий день, Марина Вікторівна. 1. "Педагогічна технологія є удосконалювання, застосування й оцінювання систем, способів і засобів для поліпшення процесу засвоєння знань"(Рада з педагогічних технологій.Велика Британія)

2. "Педагогічна технологія є додаток до наукового значення про засвоєння й умови засвоєння навчального матеріалу для поліпшення ефективності і корисності навчальної і практичної підготовки"(Національний центр програмового навчання.Велика Британія)

3. Педагогічна технологія є система дій з планування, забезпечення й оцінювання всього процесу навчання, обумовлена на дослідженнях процесу засвоєння знань комунікації, а також використання людських матеріальних ресурсів для досягнення ефективнішого навчання.(Комісія з технологій навчання.США)

Усі три визначення мають істотний недолік - у них ідеться про підвищення ефективності навчання і не згадується про методи.

4. Найбільш ефективний.(Д.Фіни, П.Мітчелл, Р.Томас) пропонують розглядати кілька значень одночасно, це спосіб організації, напрям думок про матеріали, людей.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 05:51, 21 травня 2017 (EEST)


Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

  • Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 18:15, 16 травня 2017 (EEST)


Добрий день.

Освітня технологія - це цілеспрямоване використання у комплексі чи окремо предметів, прийомів, засобів, подій чи відносин для підвищення ефективності навчального процесу.

Педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування і визначення викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів, їх взаємодія, що своїм завданням вважає оптимізацію форм освіти.

Технологія навчання - цілеспрямований процес постановки мети, постійне поновлення навчальних планів і програм, тестування альтернативних стратегій і навчальних матеріалів, оцінювання педагогічних систем вцілому і встановлення мети заново, щойно надходить нова інформація про ефективність системи.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 06:07, 21 травня 2017 (EEST)--


Шановні колеги! Продовжуємо працювати.

Основи технологічної освіченості особистості закладаються в початковій школі. У загальноосвітньому навчальному закладі І ступеня забезпечується формування знань, практичних умінь, що ґрунтуються на життєвому досвіді дітей, на опорних знаннях та знаннях, одержаних з різних джерел інформації, сформованому творчому досвіді у застосуванні знань, практичних умінь у змінених або нових ситуаціях. У початковій школі учні отримують та оцінюють інформацію про природу, техніку, декоративно-прикладне мистецтво і дизайн, а також вчаться обробляти її засобами словесного, колірно-графічного і предметно вираженого образотворення. Технологічна освіта в початковій школі здійснюється шляхом вивчення навчальних предмету “Трудове навчання: технічна і художня праця”, який синтезує технічну і художню працю й забезпечує формування в учнів конструктивно-художніх і конструктивно-технічних умінь, які включають мовленнєву, графічну і предметно-пластичну творчість учнів.

Основна школа покликана забезпечити учням базовий рівень технологічної освіти, опанування ними основ технологічної культури. Учні мають ознайомитися з проектно-технологічною та інформаційною діяльністю, із світом сучасних професій з опорою на знання з основ наук на рівні предметно-практичної діяльності; залучення школярів до проектно-технологічної, інформаційної, художньо-трудової та дослідницької діяльності; розвиток в учнів здатності реально оцінювати свої можливості для вибору посильних творчих завдань.

Технологічна освіта старшокласників здійснюється у відповідності до обраного ними профілю.

Важливою складовою технологічної освіти є позаурочна предметно-перетворювальна діяльність, яка передбачає організацію роботи гуртків, клубів за інтересами, студій художньо-прикладної творчості, проведення екскурсій на виробництво, до музеїв народного мистецтва тощо.

У вдосконаленні технологічної освіти необхідна наступність на всіх рівнях навчання, що сприяє поступовому і неперервному оволодінню системою технологічних знань, практичних умінь та технологічних якостей, які забезпечать в подальшому результативність професійної підготовки.

Отже,педагогічна система є завжди технологічною.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 06:19, 21 травня 2017 (EEST)

Індивідуальні заняття

Добрий день! На моїй сторінці обговорення Ви знайдете список рекомендованої літератури та завдання щодо індивідуального заняття. Завдання № 1. Дайте відповідь на питання : Чому «технологія» є більш ефективним засобом освіти, розвитку і виховання учнів ніж «методика»?

Консультації

Доброго дня шановні колеги, давайте знайомитись! Я, Клочко Оксана Миколаївна, ваш новий викладач з навчальної дисципліни "Педагогічна іннватика". Вітаю вас із початком нового навчального року! Натхнення, міцних нервів та оптимізму! Згодом на моїй сторіночці буде викладено лекції з курсу. Маю надію, що вони стануть вам у нагоді!

Будь-ласка, звертайтесь за допомогою або з пропозиціями по темах лекцій.

Чекаю на ваші дописи--Клочко Оксана Миколаївна (обговорення) 14:12, 7 вересня 2017 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

1. Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

  • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?
  • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?
  • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 20:04, 22 травня 2017 (EEST)

У вітчизняній психології розрізняють внутрішню та зовнішню мотивацію. Зовнішня мотивація (мотиви-стимули) впливає на кількість дій, отриманих результатів, тоді як внутрішня мотивація (власне мотиви) впливає на якість виконання роботи [6, с.97]. Я застосовую їх у власній діяльності для підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Я позитивно відношусь до новаторства, але якщо воно розумне, тобто таке що не принесе шкоди дітям. На жаль дуже часто новатори не задумуються про наслідки своєї діяльності.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 00:40, 25 жовтня 2017 (EEST)


--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 20:45, 30 травня 2017 (EEST)


1. Поняття «мотивація» має декілька визначень. Це наявність певної системи факторів, сукупність причин, які спонукають до активності, це свідоме використання системи мотивів, які сприяють активізації певних дій, це процес розгортання певної системи мотиваторів у структурі відповідної діяльності. Розрізняють внутрішню та зовнішню мотивацію. Зовнішня мотивація впливає на кількість дій, отриманих результатів, тоді як внутрішня мотивація впливає на якість виконання роботи.Мотивація особистості педагога обумовлена його професійними інтересами, ціннісними орієнтаціями, ідеалами. Вона виявляється як у всій його професійній життєдіяльності, так і в окремих педагогічних ситуаціях, визначає його сприйняття зовнішніх подій і логіку поведінки.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 23:29, 2 червня 2017 (EEST)


2. Цікавлюсь інноваційними педагогічними технологіями, намагаюсь використовувати їх у власній діяльності для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, намагаюсь самовдосконалювати свою особистість як педагога.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 23:27, 2 червня 2017 (EEST)

3. Новаторська діяльність є необхідною умовою руху вперед усіх сфер життя людей і розглядається як надзвичайно важливий феномен історико-педагогічного процесу, і як узагальнений чинник історії розвитку національної освітньої галузі.--Коваленко Любов Миколаївна (обговорення) 23:50, 2 червня 2017 (EEST)

Добрий день, шановні колеги! Пропоную для обговорення на інтернет-семінарі тему "Використання на заняттях з історії локальних педагогічних інновацій" (наприклад: мозковий штурм, метод дискусії, робота в групі, метод проектів, інтерактивні методи тощо) Чи часто ви застосовуєте їх на практиці? В чому переваги таких інновацій? Будь-ласка, долучайтесь до дискусії. Також нагадую вам, що навчання скоро добігає кінця, отже прошу вас вчасно виконати всі завдання.На моїй сторіночці ви знайдете необхідну для цього інформацію. --Клочко Оксана Миколаївна (обговорення) 12:32, 26 вересня 2017 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Питання для закріплення з навчальної дисципліни "Педагогічна інноватика"--Клочко Оксана Миколаївна (обговорення) 12:30, 12 жовтня 2017 (EEST)