Педагогічна інноватика Шаповал М. В.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 20:42, 25 жовтня 2017, створена Шаповал Марина Валеріївна (обговореннявнесок) (Тематичні дискусії (Інтернет-семінари))

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день!

Сьогодні ми розпочинаємо наші інтерактивні практичні заняття. Опрацюйте теоретичний матеріал на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на питання:

 • У чому суть технологічності в освіті?

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 10:48, 26 квітня 2017 (EEST)

 • Відповідь

Технологічний підхід в освіті дозволяє організовувати навчальний процес на якісно новому рівні ефективності, оптимальності, наукоємності. Технологію можна розглядати як стиль сучасного науково-практичного мислення, який спрямований на досягнення гарантованого результату--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 00:09, 12 травня 2017 (EEST)


Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

 • Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкриття терміна "педагогічна технологія".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 15:41, 16 травня 2017 (EEST)

 • Відповідь

• Педагогічна технологія - сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу (Б. Т. Лихачов).

• Педагогічна технологія - це опис процесу досягнення планованих результатів навчання (І. П. Волков).

• Педагогічна технологія - це продумана у всіх деталях модель спільної педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителя (В. М. Монахов).

• Педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО).--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 22:36, 19 травня 2017 (EEST)


Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

 • Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 18:21, 16 травня 2017 (EEST)

 • Відповідь

Об’єднують освітню, педагогічну технологію, а також технологію навчання актуальні для певного історичного етапу освітні концепції, педагогічні парадигми (системи поглядів).

Освітня технологія відображає загальну стратегію розвитку освіти, єдиного освітнього простору. Призначення освітніх технологій полягає у розв’язанні стратегічних для системи освіти завдань: прогнозування розвитку освіти, проектування і планування цілей, результатів, основних етапів, способів, організаційних форм освітньо-виховного процесу. Такими освітніми технологіями є концепції освіти, освітні закони, освітні системи. У сучасній Україні такими освітніми технологіями є гуманістична концепція освіти, Закон України « Про освіту », система безперервної освіти (дошкільний, шкільний, вузівський, поствузівський рівні) та ін.

Педагогічна технологія відображає тактику реалізації освітніх технологій у навчально-виховному процесі за наявності певних умов. Педагогічні технології акумулюють і виражають загальні ознаки та закономірності навчально-виховного-процесу незалежно від конкретного навчального предмета. Кожна конкретна педагогічна технологія відображає модель навчально-виховного та управлінського ппроцесів у навчальному закладі, об’єднує в собі їх зміст, форми і засоби. Вона може охоплювати й спеціалізовані технології, що застосовуються в інших галузях науки і практики – електронні, нові інформаційні технології, промислові, поліграфічні, валеологічні, тощо.

Технологія навчання – поняття близьке, але не тотожне педагогічній технології, оскільки воно відображає шлях освоєння конкретного навчального матеріалу (поняття) в межах певного предмету, теми, питання і в межах обраної технології.--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 21:21, 19 травня 2017 (EEST)

Шановні колеги! Продовжуємо працювати.

Під педагогічною розуміється система, безпосередньо реалізує педагогічні функції. Вона являє собою єдність взаємопов'язаних і взаємодіючих педагогічних явищ (елементів), цілісно спрямованих на досягнення певного педагогічного результату.Елементами сучасних педагогічних систем є:

- цілі;

- суб'єкти та об'єкти педагогічних процесів: організатори, керівники, безпосередньо педагоги, учні;

- дидактичні ( навчальні), виховні, розвиваючі та освітні процеси, дії, акти і т.п., як способи вирішення завдань, що стоять перед педагогічною системою, з розкриттям характеру відносин (впливу, взаємодії учасників тощо);

- засоби реалізації педагогічної взаємодії (у тому числі - технічні);

- організаційні форми педагогічної діяльності;

- методи здійснення педагогічної діяльності;

- контроль;

- реальні результати та їх оцінка.

Отже, педагогічна система - це стійкий організаційно-технологічний комплекс, що забезпечує досягнення заданої мети, тому вона завжди технологічна. За цією ознакою легко відрізнити ПС від довільного «набору» складових частин.--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 22:23, 20 травня 2017 (EEST)

Індивідуальні заняття

Добрий день! На моїй сторінці обговорення Ви знайдете список рекомендованої літератури та завдання щодо індивідуального заняття. Завдання № 1. Дайте відповідь на питання : Чому «технологія» є більш ефективним засобом освіти, розвитку і виховання учнів ніж «методика»?

Консультації

Доброго дня шановні колеги, давайте знайомитись! Я, Клочко Оксана Миколаївна, ваш новий викладач з навчальної дисципліни "Педагогічна іннватика". Вітаю вас із початком нового навчального року! Натхнення, міцних нервів та оптимізму! Згодом на моїй сторіночці буде викладено лекції з курсу. Маю надію, що вони стануть вам у нагоді!

Будь-ласка, звертайтесь за допомогою або з пропозиціями по темах лекцій.

Чекаю на ваші дописи--Клочко Оксана Миколаївна (обговорення) 14:25, 7 вересня 2017 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

 • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?
 • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?
 • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 20:09, 22 травня 2017 (EEST)

Відповіді

 • У педагогічній практиці інноваційні старання педагога можуть бути обумовлені різними мотивами:від прагнення підвищити ефективність навчально-виховного процесу до намагання привернути до себе увагу, здобути визнання.
 • Апробовую цікаві мені методики і, якщо вони доводять свою ефективність, застосовую. Із інноваційних технологій використовую лише елементи. Рамки шкільних прогам, перевантажених обовязковим до засвоєння матеріалом, низький рівень забезпечення ЗНЗ компютерами не дають можливості проектувати у навчальний процес якусь технологію повність.
 • Ставлення до новаторства позитивне. Про діяльність сучасних педагогів-новаторів хотілось би дізнатися більше, а ще краще - відвідати майстер-клас.--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 00:22, 30 травня 2017 (EEST)

Дякую за вчасно надіслані та змістовні відповіді. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 20:50, 30 травня 2017 (EEST)

Добрий день, шановні колеги! Пропоную для обговорення на інтернет-семінарі тему "Використання на заняттях з історії локальних педагогічних інновацій" (наприклад: мозковий штурм, метод дискусії, робота в групі, метод проектів, інтерактивні методи тощо) Чи часто ви застосовуєте їх на практиці? В чому переваги таких інновацій? Будь-ласка, долучайтесь до дискусії. Також нагадую вам, що навчання скоро добігає кінця, отже прошу вас вчасно виконати всі завдання.На моїй сторіночці ви знайдете необхідну для цього інформацію.--Клочко Оксана Миколаївна (обговорення) 12:40, 26 вересня 2017 (EEST)

Локальні педагогічні інновації такі як дискусія чи мозковий штурм на уроках історії використовую постійно, адже вони сприяють розвитку критичного мислення та формуванню життєвих компетентностей--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 20:38, 25 жовтня 2017 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Питання для закріплення з навчальної дисципліни "Педагогічна інноватика"--Клочко Оксана Миколаївна (обговорення) 12:38, 12 жовтня 2017 (EEST)