Соціально-гуманітарний кредитний модуль Яловець С.М.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня, Світлана Миколаївна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №1 Філософія і соціологія освіти. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання:

 1. Обґрунтуйте, чому необхідне філософське дослідження освіти?
 2. Визначте основні завдання філософії та соціології освіти?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 10:29, 25 квітня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Філософське дослідження освіти необхідне тому ,що лише філософія в змозі узагальнити всі знання про освітній процес і звести їх у систему. Тому лише завдяки філософії можна зробити загальні висновки зі стану освіти. Філософія, формуючи загальну картину освіти, тим самим здатна розкрити в повноті її функціонального прояву в інформаційному суспільстві. Філософія в системі досліджень освіти окремими науками. Завдяки філософії з’ясувати зміст поняття філософія освіти.
 2. Аналіз і осмислення сучасного стану системи освіти та дослідження спрямованості стратегічних змін у сфері освіти. Вивчення способів систематизації й структуризації педагогічних знань та виявленні найбільш оптимальних критеріїв і способів структуризації педагогічних знань.--Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 16:03, 4 травня 2016 (EEST)


Доброго дня, Світлана Миколаївна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №2 Освіта в Україні та країнах світу. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання:

 1. Визначте зміст стратегії освіти і місце в ній освітньої парадигми?
 2. Назвіть сучасні зарубіжні підходи до освіти?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 12:11, 4 травня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Зміст стратегії освіти має складати її мета означення сил

Для реалізації відповідних освітніх програм і завдань, соціально-політичне, матеріально-фінансове та наукове забезпечення всіх потреб, а також бажані результати стратегічних завдань. Парадигма освіти − це теоретично обґрунтована реорганізація системи на підставі нових методологічних підходів в практичній реорганізації педагогічних технологій.

 1. Сучасні зарубіжні підходи до освіти 1.Американський 2.Азіатський 3.Європейський.--Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 16:03, 4 травня 2016 (EEST)


Доброго дня, Світлана Миколаївна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №3 Освіта в інформаційному суспільстві. Опрацювавши матеріал дайте відповідь на запитання. Які позитивні моменти можна виділити в інформатизації освіти?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 08:55, 13 травня 2016 (EEST)


Ваша відповідь:

 1. Позитивним моментом інформації освіти є,те ,що інформація освіти дозволить забезпечити її фундаментальність, тобто орієнтацію на виявлення глибинних сутністних підстав і зв’язків між різноманітними процесами навколишнього світу; цілісність,що припускає впровадження в освіту єдиних циклів фундаментальних дисциплін, об’єднаних загальною цільовою функцією і орієнтованих на між дисциплінарні та інтереси особистості
 Інформаційні технології навчання відкривають нові можливості для учнів і викладачів. Це передусім доступ до нетрадиційних джерел інформації , підвищення ефективності самостійної роботи, нові можливості для творчості і надбання і закріплення професійних навичок, реалізації принципово нових форм і методів навчання і застосування засобів концептуального і математичного моделювання явищ і процесів. Добрий день Людмило Олександрівно. Вас вітає Світлана Миколаївна.--Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 09:51, 9 вересня 2016 (EEST)


Доброго дня, Світлана Миколаївна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №4 Євроінтеграційна стратегія України: науково-освітні перспективи. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання:

 1. У чому полягає сутність Болонського процесу?
 2. Коли і ким було започатковано Болонський процес?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 10:35, 13 травня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Добрий день Людмила Олександрівна.

Вас вітає Світлана Миколаївна.

1)  Сутність Болонського процесу полягає в тому, що це процес зміцнення і гармонізації системи освіти країн Європи з метою створення єдиного європейського простору вищої освіти.

2)Формально Болонський процес започаткували 2 документи: «Про гармонізацію європейської системи освіти» , підписаний 25 травня 1998 року міністрами освіти Великої Британії, Італії, Франції; та Німетчини Спільна декларація міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти( Болонська декларація) прийнята 19 червня 1999 року на соціальній конференції в місті Болонья міністрами освіти 29 держав. Добрий день Людмила Олександрівна. Вас вітає Світлана Миколаївна.

1)  Сутність Болонського процесу полягає в тому, що це процес зміцнення і гармонізації системи освіти країн Європи з метою створення єдиного європейського простору вищої освіти.

--Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 09:53, 9 вересня 2016 (EEST)

 1. 2)Формально Болонський процес започаткували 2 документи: «Про гармонізацію європейської системи освіти» , підписаний 25 травня 1998 року міністрами освіти Великої Британії, Італії, Франції; та Німетчини Спільна декларація міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти( Болонська декларація) прийнята 19 червня 1999 року на соціальній конференції в місті Болонья міністрами освіти 29 держав. --Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 09:54, 9 вересня 2016 (EEST)


Доброго дня, Світлана Миколаївна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №5 Сучасні наукові дослідження. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання.

 1. Як Ви розумієте термін квазінаука?
 2. Назвіть основні елементи дослідницької системи?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 10:28, 20 травня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. 1)Квазінаука –це наукова форма діяльності , яка породжена жорстоко ієрархізованим науковим співтовариством.

Тоді в ньому виникають віддалені школи та наукові напрями, очолені відомими в свій час ученими, які вже вичерпали свої таланти, але цього не визнають Дотримуючись власних застарілих ідей , вони вперто не допускають у «свою» наукову галузь свіжих думок молодих учених ідей своїх «противників». --Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 09:55, 9 вересня 2016 (EEST)

2)Основними елементами дослідної системи являється; 1)сутність, зміст і функції науки;м 2) сила та засоби наукових рішень; 3) структура науково-дослідницької системи; 4) методологія наукового дослідження; 5) наукова творчість педагога; 6) мова науки, аргументації,опис і поєднання наукових здобутків; 7) статус науковця і наукова етика тощо. --Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 09:57, 9 вересня 2016 (EEST)

Індивідуальні заняття

Доброго дня, Світлана Миколаївна! Запрошую Вас до індивідуального заняття. Прошу ознайомитися з матеріалами Індивідуального заняття №1 Сутність і співвідношення парадигми та стратегії освіти. Після опрацювання матеріалу дайте відповідь на запитання:

Як співвідносяться поняття «парадигма освіти» та «стратегія освіти»?

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 10:23, 25 травня 2016 (EEST)


Ваша відповідь:Добрий день Людмила Олександрівна.

Вас вітає Світлана Миколаївна. Парадигма освіти стосується лише освітнього процесу, а стратегія – всього освітнього життя. --Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 10:01, 9 вересня 2016 (EEST)Доброго дня, Світлана Миколаївна! Запрошую Вас до індивідуального заняття №2. Прошу ознайомитися з джерелами: 1. Василь Шинкарук Забезпечення якісної освіти впродовж життя. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukraine2015.org.ua/tsil2 . 2. Здіорук С.І., Іщенко А.Ю., Карпенко М.М. Аналітична доповідь. Формування єдиного відкритого освітньо-наукового простору України: оптимальне використання засобів забезпечення випереджального розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Science_educational-e2f67.pdf . 3. Карпенко М.М. Перспективи реалізації в Україні концепції освіти протягом життя: чинники і механізм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sp/2011_4/045-051.pdf . 4. Карпенко М. Аналітична записка. Освіта протягом життя: світовий досвід і Українська практика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/252/ . 5. Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія / Н. Никало // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 1. – С. 9–22. 6. Сігаєва Л. Е. Розвиток освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ) : монографія / за ред. С. О. Сисоєвої. – К. : ТОВ «ЕКМО», 2010. – С. 318; та дайте відповіді на запитання:

1) Назвіть три основні форми освіти?;

2) Як Ви розумієте термін "відкрита освіта"?.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 14:33, 14 вересня 2016 (EEST)


Ваші відповіді: Добрий день Людмила Олександрівна. Вас вітає Світлана Миколаївна. 3 основні форми освіти. 1) Формальна 2) Неформальна 3) Інформальна.

2)Як ви розумієте термін «відкрита освіта»

Відкрита освіта – збірний термін, що означає різні види освітньої діяльності, у яких знання ,ідеї  і важливі аспекти методики та організації навчання вільно поширюються за допомогою інформаційно – комунікаційних технологій. 


Що таке освіта . У чому полягає цінність освіти.

Освіта є базовою галуззю для переходу до інноваційної моделі розвитку економіки , для розбудови економіки , що базується на знаннях.

Освіта є джерелом зростання суспільного постулату.
Освіта є особливою сферою соціального життя, унікальною системою, соціокультурним феноменом , який сприяє нагромадженню знань, умінь і навичок , забезпечує інтелектуальний розвиток людини.

Освіта протягом життя покликана підвищувати рівень загальних знань і можливості участі громадян у культурній , соціальній і політичній діяльності.--Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 12:03, 17 жовтня 2016 (EEST)


Консультації

Доброго дня, сьогодні з 09.30 по 10.50 у нас з Вами час для консультації. Якщо у Вас виникли запитання, я буду рада дати на них відповіді. --Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 10:41, 5 вересня 2016 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, Шановні колеги! Сьогодні за розкладом маємо Тематичні дискусії (Інтернет - семінари). Прошу співпрацювати за темою "Стратегічні зміни в сучасній системі освіти України". На Вашу думку, чи потребує змін та доповнень сучасна система освіти України? Що з традиційного навчання треба зберегти і чому? З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 12:02, 1 червня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Добрий день Людмила Олександрівна.

Вас вітає Світлана Миколаївна.


Спробую дати відповідь на питання . Чи потребує змін та доповнень сучасна система освіти України. Сучасна система освіти не досконала , і потребує змін. Наприклад : я б змінила систему оцінювання і відмінила тести , як систему контролю навчальних досягнень. Тому ,що діти користуються не знаннями при виконанні завдань , а намагаються вгадати де правильну відповідь. --Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 10:02, 9 вересня 2016 (EEST)Доброго дня, Шановні колеги! Сьогодні за розкладом маємо Тематичні дискусії (Інтернет - семінари). Прошу співпрацювати за темою "Освіта як цінність". На Вашу думку, що таке освіта? У чому ж полягає цінність освіти?З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 10:22, 19 вересня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, Шановні колеги! На сьогоднішньому занятті ваше завдання полягає у наступному: Вам потрібно перейти за наступним посиланням Проведення та перевірка модульного контролю,ознайомтесь з запитаннями та дайте на них відповіді. Бажаю успіхів!

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 11:37, 15 червня 2016 (EEST)Доброго дня, Світлана Миколаївна! Переглянула всю Вашу роботу в модулі. Дякую за активну участь у роботі над матеріалом. Але нажаль зарахувати Вам соціально-гуманітарний модуль неможу, адже Ви не виконали індивідуальне заняття №2, тематичну дискусію №2.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 10:21, 3 жовтня 2016 (EEST)