Теорія та методика фахової дисципліни Шаповал М. В.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Вітаю Вас, шановні колеги. Сьогодні у нас перше заняття, на якому ми працюємо за темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу Вас пройти за посиланням Тема 1. Нормативно-методичне забезпечення.

Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Які документи складають нормативно-правову базу суспільствознавчих дисциплін в ЗНЗ?
 2. Які компоненти складають зміст історичної освіти в ЗНЗ? Відповідь обгрунтуйте.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:46, 28 квітня 2017 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Нормативно-правова база суспільствознавчих дисциплін в ЗНЗ: Національна доктрина розвитку освіти, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, навчальні плани, програми
 2. Зміст шкільної історичної освіти - певна система історичної інформації, яка засвоюється у вигляді історичних знань, умінь і навичок, в яких особистість засвоює вже відомі способи діяльності, досвід творчої пізнавальної діяльності у розв'язанні проблем, що вирішувались людством у минулому, досвід ставлення до світу, до людей, до себе, що може забезпечити емоційно-ціннісний розвиток особистості--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 23:31, 11 травня 2017 (EEST)


Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас інтерактивне заняття на тему: "Специфіка методики викладання історії". Прошу проаналізувати посилання Тема 2. Специфіка методики викладання історії.

Після опрацювання матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. Зміст навчання історії в школі це...
 2. Проаналізуйте чинники, що впливають на формування змісту історичної освіти.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:42, 4 травня 2017 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Зміст навчання історії в школі це сукупністю змісту всіх курсів історії, що вивчаються у 5-11-х класах середніх загальноосвітніх навчальних закладів
 2. В Україні на формування змісту історичних предметів в загальноосвітніх навчальних закладах впливають наступні чинники:

соціально-політичні, серед яких: декларація про державний суверенітет, демократичні перетворення в українському суспільстві, пов’язані із отримання нашою державою незалежності, Помаранчева революція, революція гідності; законодавчо-правові, що визначаються нормативно-правовими актами в правовому полі освітньої галузі; культурні, духовно-ідеологічні, пов’язані із станом культури в державі, духовно-моральними цінностями суспільства, ігноруванням потреб розвитку української мови і культури, русифікацією; освітньо-педагогічні, які характеризували зміни в програмах, підручниках, методичних посібниках загальноосвітніх шкіл...--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 00:01, 12 травня 2017 (EEST)Доброго дня. Сьогодні у нас інтерактивне заняття на тему: "Формування предметних компетентностей на уроках історії. Проаналізуйте посилання Тема: "Формування предметних компетентностей"" Після опрацювання відповідної літератури, дайте відповідь на запитання:

 1. Обґрунтуйте взаємозв'язок ключових і предметних компетентностей на уроках історії і суспільствознавчих дисциплін.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:44, 10 травня 2017 (EEST)


Ваші відповіді

 1. У Держстандарті освітня галузь «Суспільствознавство» висуває перед учителем головну мету: формування соціальної та громадянської компетентностей, що є ключовими, мають «міждисциплінарний характер та інтегруються за допомогою усіх освітніх галузей і спрямовуються на соціалізацію особистості, набуття громадських навичок співжиття і співпраці у суспільстві, дотримання соціальних норм». Отже, формування ключових життєвих компетентностей повинно стати стратегічною метою для вчителя. Водночас досягнення стратегічної мети неможливо без здійснення проміжних цілей, якими є предметні компетентності. Вчитель,готуючись до кожного уроку, повинен ставити завдання формувати предметні компетенції(хронологічну, просторову, інформаційну, мовленнєву , логічну , аксіологічну) як засіб розвитку ключових.--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 21:38, 12 травня 2017 (EEST)


Доброго дня, Марина Валеріївна. Дякую Вам за вчасні відповіді. Сьогодні ми працюємо над темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу пройти за посиланням Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Здобутки і прорахунки програми з історії України для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, яка чинна у 2016/2017 навчальному році.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:18, 19 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь: До переваг програми можна віднести збільшення кількості годин на вивчення Української Революції,зміну акцентів при вивченні історії України під час Другої світової війни, інтеграцію історії Криму від початку 20 ст. до історії України, значну увага вивченню персоналій, практичні роботи Головним недоліком програми є те, що вона створена на основі нині діючої концепції української історії, з позиції якої українці постають як вічні "страждальці", утискувані і гноблені імперіями, режимами і т. д., що сприяє більше не вихованню патріотизму, а формуванню комплексу меншовартості. Хотілося б , щоб більше уваги було приділено науковим досягненням, здобуткам українців у галузі культури, які мають загальноісторичне значення.--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 23:27, 19 травня 2017 (EEST)Шановні колеги! Ми продовжуємо працювати над темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу пройти за посиланням Підручники з історії України для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Які, на Вашу думку, недоліки і переваги має підручник з історії України для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, який є дієвим у 2016/2017 навчальному році? Автор підручника на Ваш вибір.

Запрошую до активного обговорення. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:30, 19 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь:Доброго дня, Марина Валеріївна. Сьогодні ми опрацьовуємо тему: "Формування предметних та життєвих компетентностей учнів". Прогляньте посилання Формування предметних компетентностей учнів

Після перегляду матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. На Вашу думку, які компетенції необхідно розвивати на уроках історії та суспільних дисциплін для адаптації молоді в сучасних соціально-економічних умовах?

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:15, 29 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь:

 1. На мою думку формування усіх предметних компетентностей спрямоване на реалізацію цієї мети. Та найбільше, напевне, саме аксіологічна компетентність, адже уміння критично оцінювати події, факти, риси або характеристики, а також інформацію, ідеї, теорії, щоб визначати їхню важливість, корисність, цінність, значення, допомагає приймати розумні, правильні й справедливі рішення.--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 17:58, 30 травня 2017 (EEST)


Продовжуємо працювати. Тема: Нетипові форми роботи на уроках історії. Проаналізуйте посилання Нетипові форми роботи на уроках історії

Після перегляду матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. Проаналізуйте нетипові форми навчання на уроках історії, які існують у ХХІ ст. Відповідь обгрунтуйте.
 2. Які нетипові форми навчання, Ви використовуєте у своїй роботі?

Запрошую до участі у обговоренні. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:40, 29 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь:

 1. Якщо я правильно зрозуміла, мова йде про нетрадиційні уроки.До нестандартних уроків належать:1. Уроки змістовної спрямованості(уроки-семінари, уроки-конференції, уроки-лекції);2. Уроки на інтегративній основі (уроки-комплекси, уроки панорами); 3. Уроки міжпредметні;4. Уроки-змагання (уроки-КВК, уроки-аукціони, уроки-турніри, уроки-вікторини, уроки-конкурси);5. Уроки суспільного огляду знань (уроки-творчі звіти, уроки-заліки, уроки-експромт-екзамени, уроки-консультації, уроки-консиліуми); 6. Уроки комунікативної спрямованості (уроки-усні журнали, уроки-діалоги, уроки-роздуми, уроки-диспути, уроки-прес-конференції, уроки-репортажі); 7. Уроки театралізовані (уроки-спектаклі, уроки-концерти, кіно-уроки, дидактичний театр); 8. Уроки-подорожі, уроки-дослідження (уроки-пошуки, уроки-розвідки, уроки-заочні подорожування, уроки-експедиційні дослідження, уроки-наукові дослідження);11. Уроки драматизації (драматична гра, драматизація розповіді, імпровізована робота у пантомімі, тіньові п'єси, п'єси з ляльками і маріонетками, усі види непідготовленої драми − діяльність, де неформальна драма створюється учасниками гри); 12. Уроки-психотренінги. До сучасного виду нетипово уроку відносяться і веб-квести.
 2. У своїй роботі до нетипових форм навчання звертаюсь нечасто. Іноді використовую уроки-турніри, театралізовані уроки (урок - суд), уроки-диспути.--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 18:38, 30 травня 2017 (EEST)


Індивідуальні заняття

Сьогодні у нас індивідуальне заняття з актуальної теми: "Урок як основна форма навчання історії". Проаналізувавши Інтеренет ресурс Тема: Урок як основна форма навчання історії, давайте визначимо:

 1. структуру сучасних уроків історії...
 2. чи має вчитель змогу змінювати таку структуру уроків з історії...
 3. чи дієва така структура уроків у ХХІ ст...

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:44, 7 червня 2017 (EEST)


Відповідь:

 1. Кожен урок має свою структуру. Під структурою уроку слід розуміти співвідношення елементів (етапів, ланок) уроку в їх певної послідовності та взаємозв'язку між собою.Структуру уроку складають: організаційний момент; перевірка знань попереднього навчального матеріалу, логічно пов'язаного зі змістом даного уроку, перехід до нового матеріалу; вивчення нового матеріалу; закріплення; підведення підсумків уроку; домашнє завдання.
 2. Немає і не може бути універсальних схем, придатних для всіх випадків організації навчання. Вчитель, плануючи урок, на власний розсуд може передбачати переважання тієї чи іншої ланки процесу навчання або випускати деякі з них. Структура кожного уроку залежить від змісту навчального матеріалу, дидактичної мети, типу уроку, вікових особливостей учнів та особливостей класу чи колективу.
 3. На мою думку, така структура є дієвою. Принаймні, якщо головною метою уроків є отримання знань та формування навичок.--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 00:00, 11 червня 2017 (EEST)

Консультації

Доброго дня, Марина Валеріївна. Дякую Вам за відповіді. Прошу звернути Вашу увагу на інтерактивне заняття №5 та дати відповідь на запитання стосовно використання підручників у своїй роботі. Якщо у Вас є запитання чи незрозумілі деякі моменти нашого он-лайн спілкування, звертайтеся за порадою чи допомогою.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:13, 7 червня 2017 (EEST)

Доброго дня, Світлано Вікторівно. Вибачте, що вчасно не проаналізувала підручник. Просто за чинними у 8 класі підручниками не викладала і для того, щоб висловити свою думку, треба їм трішки приділити уваги. Тому відклала це запитання на пізніше.--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 00:05, 11 червня 2017 (EEST)Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня. Сьогодні у нас тематична дискусія на тему: "Мультиперспективність у вивченні історії як фактор формування критичного мислення". Після перегляду посилання Тема: Новітні досягнення історичної наукидайте відповідь на запитання.

 1. Як Ви вважаєте, допомагає чи заважає велика кількість історичних джерел у вивченні історії в загальноосвітніх навчальних закладах?

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:14, 25 травня 2017 (EEST)

Дискусія: На мою думку, все відносно. Робота з історичними джерелами забезпечує реалізацію принципу мультиперспективності, сприяє розвитку критичного мислення учнів. Їх має бути достатньо, але "перевантажувати" підручники джерелами, думаю, не варто. Адже завдання історії як шкільного навчального предмета не зводяться лише до накопичення знань про минуле людства та про всі можливі наукові інтерпретації.--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 23:10, 2 червня 2017 (EEST)Ми продовжуємо нашу дискусію. У мене до Вас наступне дискусійне питання:

 1. Роль і місце ІКТ на уроках історії та суспільних дисциплін (обгрунтувати позитивні та негативні сторони).

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:46, 25 травня 2017 (EEST)

Дискусія: Ще Я.А.Каменський визначив принцип наочності як золоте правило дидактики, тому що чим більше аналізаторів або органів почуттів беруть участь у процесі навчання й виховання, тим краще й ефективніше їхні успіхи. ІКТ дають можливість використати зорові й слухові аналізатори в процесі навчання історії. Крім того, вміле використання вчителем ІКТ заощаджує навчальний час, енергію викладача й учнів за рахунок ущільнення навчальної інформації й прискорення темпу. Але є й негативні фактори комп'ютерного навчання, які визначені німецьким ученим Х.Г.Рольфом. Це, зокрема, небезпека послаблення міжособистісного спілкування, зниження ролі усної й письмової мови, ослаблення здатності до самостійного творчого мислення, небезпека зниження соціалізації особистості.--Шаповал Марина Валеріївна (обговорення) 23:18, 4 червня 2017 (EEST)Доброго дня, шановні колеги. Прикро, що ми не маємо можливості активно провести таку форму роботи. Сьогодні у нас тематична дискусія на тему: «Практичні заняття як форма організації навчальної діяльності учнів 8-11 класів».

 1. На вашу думку, які СУЧАСНІ методи роботи необхідно запропонувати школярам на практичних заняттях з історії, щоб розвивати необхідні компетентності? Відповідь обгрунтуйте. Наведіть власні приклади.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:15, 15 червня 2017 (EEST)

Дискусія:Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо нашу дискусію. Сьогодні у нас тема: "Медіа-ресурси як фактор формування предметних компетентностей учнів у 6-11 класах". Пропоную для обговорення наступні питання:

 1. Які компоненти медіа-ресурсів Ви використовуєте на уроках історії? Власні приклади.
 2. Переваги і недоліки використання медіа-ресурсів на уроках історії.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:41, 15 червня 2017 (EEST)

Дискусія:Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги. Прошу Вас пройти за посиланням і відповісти на запитання тестових завдань. Проведення та перевірка модульного контролю

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 13:45, 13 червня 2017 (EEST)