Теорія та методика фахової дисципліни Бурсов С.М.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 11:56, 24 жовтня 2017, створена Бурсов Сергій Миколайович (обговореннявнесок) (Індивідуальні заняття)

Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Вітаю Вас, шановні колеги. Сьогодні у нас перше заняття, на якому ми працюємо за темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу Вас пройти за посиланням Тема 1. Нормативно-методичне забезпечення.

Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Які документи складають нормативно-правову базу суспільствознавчих дисциплін в ЗНЗ?
 2. Які компоненти складають зміст історичної освіти в ЗНЗ? Відповідь обгрунтуйте.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:07, 28 квітня 2017 (EEST)


Ваші відповіді:з закон украіни про освіту державні закони концепсія новоі школи

--навчальні програми статути школи--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 09:51, 24 жовтня 2017 (EEST)--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 09:51, 24 жовтня 2017 (EEST)--


Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас інтерактивне практичне заняття на тему: "Специфіка методики викладання історії". Прошу проаналізувати посилання Тема 2. Специфіка методики викладання історії.

Після опрацювання матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. Зміст навчання історії в школі це...У 50–60-х рр. ХХ ст. проблему формування змісту історичної освіти в

радянській школі висвітлювали Л. Бущик, М. Зінов’єв, О. Наулко, які сформулювали загальні характеристики структури і послідовності вивчення історичних курсів у загальноосвітній школі, розглядали зміни у викладанні історичних фактів і теоретичного матеріалу в контексті тогочасних політичних та соціокультурних процесів.--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 09:55, 24 жовтня 2017 (EEST)

 1. Проаналізуйте чинники, що впливають на формування змісту історичної освіти.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:35, 4 травня 2017 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Для розуміння сутності і змісту будь-якої науки треба чітко визначити

її об’єкт та предмет дослідження. Об’єкт − це явище, предмет, на які спрямована певна діяльність, увага, це «педагогічний простір, область, в межах якої знаходиться, міститься те, що буде вивчатись». Отже, об’єктом вивчення методики історії є процес навчання: процес педагогічної взаємодії між учителем і учнями, спрямований на формування особистості і розвиток особистості дитини засобами історії.--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 09:59, 24 жовтня 2017 (EEST)Доброго дня. Сьогодні у нас інтерактивне заняття на тему: "Формування предметних компетентностей на уроках історії. Проаналізуйте посилання Тема: "Формування предметних компетентностей"" Після опрацювання відповідної літератури, дайте відповідь на запитання:

 1. Обґрунтуйте взаємозв'язок ключових і предметних компетентностей на уроках історії і суспільствознавчих дисциплін.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:37, 10 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь: Сутність компетентнісного підходу полягає у спрямуванні навчального процесу на набуття учнями важливих компетенцій, тобто загальних здатностей особистості виконувати певний вид діяльності. Компетентність базується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню, і є показником успішності останнього.--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 10:04, 24 жовтня 2017 (EEST)----


Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми працюємо над темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу пройти за посиланням Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Здобутки і прорахунки програми з історії України для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, яка чинна у 2016/2017 навчальному році.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:08, 19 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь: Висвітлює " білі плями в історії України" , шкільна програма дуже насичена матеріалом, заполітизована--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 10:13, 24 жовтня 2017 (EEST)----


Шановні колеги! Ми продовжуємо працювати над темою:"Нормативно-методичне забезпечення". Прошу пройти за посиланням Підручники з історії України для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Після перегляду матеріалу дайте відповіді на запитання:

 1. Які, на Вашу думку, недоліки і переваги має підручник з історії України для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, який є дієвим у 2016/2017 навчальному році? Автор підручника на Ваш вибір.

Запрошую до активного обговорення. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:44, 19 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь: Дуже великий об'єм матеріалу. Малий зміст останніх тем.--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 10:52, 24 жовтня 2017 (EEST)----


Доброго дня, Сергій Миколайович. Сьогодні ми опрацьовуємо тему: "Формування предметних та життєвих компетентностей учнів". Прогляньте посилання Формування предметних компетентностей учнів

Після перегляду матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. На Вашу думку, які компетенції необхідно розвивати на уроках історії та суспільних дисциплін для адаптації молоді в сучасних соціально-економічних умовах?

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:15, 29 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь:

 1. Загальнокультурну,соціально- трудову, інформаційну--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:00, 24 жовтня 2017 (EEST)

навчальність матеріалу сомоаналізу --Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 10:56, 24 жовтня 2017 (EEST)----


Продовжуємо працювати. Тема: Нетипові форми роботи на уроках історії. Проаналізуйте посилання Нетипові форми роботи на уроках історії

Після перегляду матеріалу дайте відповідь на запитання:

 1. Проаналізуйте нетипові форми навчання на уроках історії, які існують у ХХІ ст. Відповідь обгрунтуйте.
 2. Які нетипові форми навчання, Ви використовуєте у своїй роботі?

Запрошую до участі у обговоренні. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:36, 29 травня 2017 (EEST)


Ваша відповідь:

 1. історічнь єкскурсіі групоав форма навчання бронівський рух ажурна пилка Нестандартні уроки руйнують застиглі штампи в організації навчально- виховного процесу.--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:09, 24 жовтня 2017 (EEST)

брунівсьикй рух ажурна пилка групова форма навчаня коло ідей--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:15, 24 жовтня 2017 (EEST)----


Індивідуальні заняття

Доброго дня, шановні колеги. Звертаю Вашу увагу на те, що Вам необхідно виконати всі завдання з кожного предмету. Сьогодні у нас індивідуальне заняття з актуальної теми: "Урок як основна форма навчання історії". Проаналізувавши Інтеренет ресурс Тема: Урок як основна форма навчання історії, давайте визначимо:

 1. структуру сучасних уроків історії...
 2. чи має вчитель змогу змінювати таку структуру уроків з історії...
 3. чи дієва така структура уроків у ХХІ ст...

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:36, 7 червня 2017 (EEST)

 1. так. дієва.--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:33, 24 жовтня 2017 (EEST) Відповідь:

організаційний момент, перевірка знань, викладення нового матеріалу, закріплення, підсумок, домашнє завдання--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:30, 24 жовтня 2017 (EEST)---- ні--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:31, 24 жовтня 2017 (EEST)---- Продовжуємо тему: "Урок як основна форма навчання".

 1. Давайте проаналізуємо, чи існує взаємозв'язок між типами уроків історії та методами навчання на уроці.
 2. Із власного досвіду наведіть приклади такої взаємодії.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:06, 21 червня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:

Існує--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:36, 24 жовтня 2017 (EEST)---- Типи уроків у чистому вигляді рідко зустрічаються--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:38, 24 жовтня 2017 (EEST)---- Продовжуємо тему: "Урок як основна форма навчання".

 1. На Вашу думку, чи актуальна на сьогодні така форма навчання як урок?
 2. Можливо є інші актуальні форми навчання на сьогодні?
 3. Запропонуйте сучасну форму навчання в ЗНЗ, яка буде цікавою учням у ХХІ ст. Відповідь обгрунтуйте.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:37, 21 червня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:

так, актуальна--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:38, 24 жовтня 2017 (EEST)---- Узараз долучають сюди консультації, заліки. семінари.--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:41, 24 жовтня 2017 (EEST)---- Доброго дня. Сьогодні у нас індивідуальне заняття з теми: "Громадянська освіта в системі шкільної освіти". Проаналізуйте основні принципи громадянської освіти та як вони реалізуються на уроках історії. Обґрунтуйте Вашу думку.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:38, 6 вересня 2017 (EEST)

 1. Відповідь:

гуманізм, демократичністьміждисциплінарність, полікультурність--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:43, 24 жовтня 2017 (EEST)----


Доброго дня. Сьогодні у нас заняття присвячене темі: "Громадянська освіта в системі шкільної освіти". Проаналізуйте зміст будь-якого параграфа з підручника для основної школи, в змісті якого ґрунтовніше розкриваються основні завдання громадянської освіти. Поділіться своїми результатами, чому Ви обрали саме цю вікову категорію і відповідну тему.

Дякую. --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:06, 11 вересня 2017 (EEST)

Відповідь: Візьмімо для прикладу підручник з історії України для8 класу автори Гісем,Мартинюк.Тема параграфа 27 Північна війна Московської держави зі Швецією та Україна.Повстання С.Палія.Виступ гетьмана І.Мазепи.П.Орлик і його Конституція.При опрацюванні матеріалу в учнів закладаються принцип демократичності-розгляд змісту Конституції,плюраліззм-висловлення своєї точки зору хто ж такий Мазепа-герой чи зрадник,зорієнтованість напозитивні соціальні дії-діяльність гетьманів України--Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:52, 24 жовтня 2017 (EEST)


Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми працюємо над темою: "Оцінювання рівня знань в умовах суспільства знань". Давайте поміркуємо: У ХХ ст. на уроках історії основними методами контролю були - усне опитування або контрольна робота. У ХХІ ст. науковці і методисти пропонують - тестові завдання. Як ви вважаєте, чи актуальні на сьогодні тестові завдання, чи їх можна замінити іншими методами контролю. Відповідь обгрунтуйте.

Дякую --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:38, 11 вересня 2017 (EEST) --Бурсов Сергій Миколайович (обговорення) 11:52, 24 жовтня 2017 (EEST) Відповідь: Контроль та оцінка знань, умінь та навичок учнів є важливим елементом навчально-виховного процесу. На мій погляд, найбільш ефективною на сьогодні формою контролю є тест. При правильній організації він своєчасно викриває прорахунки навчального процесу та служить їх запобіганню, розвиває пам’ять, мислення та мову учнів, систематизує їхні знання.Консультації

Доброго дня шановні колеги. Якщо у Вас є запитання чи незрозумілі деякі моменти нашого он-лайн спілкування, звертайтеся за порадою чи допомогою.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:05, 7 червня 2017 (EEST)


Доброго дня, Сергій Миколайович! Ми продовжуємо 10-й тиждень навчання. Всього - 16 тижнів. У Вас не виконане жодне завдання. Намагайтеся їх виконати. Якщо Вам щось не зрозуміло, звертайтеся за консультацією.

З повагою --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:43, 5 вересня 2017 (EEST)Доброго дня, Сергій Миколайович. У нас останній тиждень навчання, а Ви не виконали жодне завдання. Вам необхідно їх доопрацювати. Ваш заїзд 24.10.2017 на 9.30. До зустічі. З повагою --Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:39, 17 жовтня 2017 (EEST)Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня. Сьогодні у нас тематична дискусія на тему: "Мультиперспективність у вивченні історії як фактор формування критичного мислення". Після перегляду посилання Тема: Новітні досягнення історичної наукидайте відповідь на запитання.

 1. Як Ви вважаєте, допомагає чи заважає велика кількість історичних джерел у вивченні історії в загальноосвітніх навчальних закладах?

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:09, 25 травня 2017 (EEST)

Дискусія:Ми продовжуємо нашу дискусію. У мене до Вас наступне дискусійне питання:

 1. Роль і місце ІКТ на уроках історії та суспільних дисциплін (обгрунтувати позитивні та негативні сторони).

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:36, 25 травня 2017 (EEST)

Дискусія:Доброго дня, шановні колеги. Прикро, що ми не маємо можливості активно провести таку форму роботи. Сьогодні у нас тематична дискусія на тему: «Практичні заняття як форма організації навчальної діяльності учнів 8-11 класів».

 1. На вашу думку, які СУЧАСНІ методи роботи необхідно запропонувати школярам на практичних заняттях з історії, щоб розвивати необхідні компетентності? Відповідь обгрунтуйте. Наведіть власні приклади.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:07, 15 червня 2017 (EEST)

Дискусія:Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо нашу дискусію. Сьогодні у нас тема: "Медіа-ресурси як фактор формування предметних компетентностей учнів у 6-11 класах". Пропоную для обговорення наступні питання:

 1. Які компоненти медіа-ресурсів Ви використовуєте на уроках історії? Власні приклади.
 2. Переваги і недоліки використання медіа-ресурсів на уроках історії.

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:36, 15 червня 2017 (EEST)

Дискусія:


Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас остання тематична дискусія на тему:"Сучасний учень - це особистість, патріот та інноватор в умовах Нової української школи". Проаналізуйте посилання Концепція Нової української школи і давайте поміркуємо:

 1. Якими ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИМИ компетенціями МАЄ вододіти педагог, щоб зацікавити учнів у сучасних соціально-економічних умовах?
 2. Відповідь обгрунтуйте на прикладі шкільного предмету "Історія".

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:43, 19 вересня 2017 (EEST)

Дискусія:Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги. Прошу Вас пройти за посиланням і відповісти на запитання тестових завдань. Проведення та перевірка модульного контролю

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 12:35, 13 червня 2017 (EEST)Доброго дня, Сергій Миколайович. Прошу Вас пройти за посиланням і відповісти на запитання тестових завдань (частина ІІ). Проведення та перевірка модульного контролю - частина ІІ

--Драновська Світлана Вікторівна (обговорення) 11:05, 17 жовтня 2017 (EEST)