Використання електронних таблиць в управлінні школою

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Актуалізація проблеми

Невпинне збільшення управлінської інформації, зростання соціальної ролі особистості та інтелектуалізація її праці, швидка зміна техніки і технологій потребують постійного розвитку, модернізації освіти, приведення її стану і можливостей у відповідність із соціально-економічними потребами суспільства, що розвивається, з індивідуальними потребами людини, що бажає отримати освіту. Одним із головних напрямів у цій виключно важливій загальнодержавній справі є вдосконалення системи галузевого управління на основі широкого впровадження в процеси управління освітою на всіх її організаційних рівнях інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). У свою чергу, це передбачає розвиток методів, засобів, технологій формування і використання інформаційного забезпечення процесів галузевого планування та управління, робить необхідним створення такої будови галузевої інформаційної бази, яка була б зорієнтована на максимально можливе і продуктивне застосування ІКТ. Не можна сказати, що з використанням нових інформаційних технологій управління школою стало простішим, що ІКТ якось звільняють директора від цієї праці. Але, використовуючи їх, я почуваю себе більш впевнено, бо необхідні рішення приймаю на основі оперативної, достовірної і різноманітної інформації. В цілому інформаційна система школи відповідає приблизно такій схемі:

рис.1

Безпосередньо хочу продемонструвати ефективність використання саме електронних таблиць в процесі управління навчальним закладом. Для початку потрібно відмітити, що електронні таблиці - це не тільки звичний для багатьох додаток Excel з пакету Microsoft Office, а й відповідні програмні продукти з безкоштовних офісів Libre Office, Open Office та інших. Робота в усіх них досить схожа, тому практично неважливо про який офіс ітиме далі мова. Головне, що електронні таблиці – це досить потужний інструмент. І в умілих руках дає досить добрий результат. За відсутності достатнього фінансування на придбання готових програмних продуктів саме електронні таблиці дають можливість досить професійно обробляти величезні потоки різноманітної інформації, створювати своєрідні бази даних, проводити аналізи результатів, відображати їх графічним способом. Та все по порядку.

Складання розкладу уроків

У своїй роботі я досить часто використовую електронні таблиці. Так при складанні розкладу уроків та занять вони дають можливість відстежувати динаміку навантаження протягом дня та тижня.

рис.2
рис.3

Таблиці самостійно перебудовують криві навантаження в залежності від уроків. Всі розрахунки проводяться на аркуші «Лист1». На сторінці «пояснення» є певний коментар щодо правильного набору назв предметів, оскільки від цього залежить правильність побудови кривих навантаження. Ознайомитись із демонстраційним файлом: [1].

Щоденний облік енергоносіїв

Для щоденного відслідковування споживання енергоносіїв та контролю дотримання лімітів їх споживання також використовую електронні таблиці. В них достатньо щоденно заносити поточні показники газових та електролічильників і завдяки умовному форматуванню можна відслідковувати відхилення в сторону економії чи перевитрат газу та електроенергії.
рис.4
Кожен аркуш розраховано на свій місяць. На першому аркуші вказано помісячні ліміти споживання та їх виконання.
рис.5
Ознайомитись із демонстраційним файлом:.

Тарифікація педпрацівників та штатний розпис

При самостійному веденні школою бухгалтерського обліку досить ефективним є використання електронних таблиць для тарифікації працівників школи. На сторінці «тарифікаційна сітка» розміщена інформація про актуальні розміри тарифних розрядів.
рис.6
До самої тарифікації заноситься необхідна інформація про завідувачів кабінетами, доплату за перевірку зошитів, гурткову роботу, розміри посадових окладів.
рис.7
Завдяки формулам та посиланням автоматично проводиться нарахування кожному педагогічному працівнику. При зміні посадових окладів достатньо на сторінці даних внести відповідні зміни в розміри окладів, і комп’ютер автоматично перерахує оплату праці кожному вчителю. Також автоматично формується штатний розпис школи.
рис.8
Ознайомитись із демонстраційним файлом.

Використання таблиць в обліку харчування дітей

Досить ефективно можна застосовувати електронні таблиці при проведенні обліку харчування дітей. На першому аркуші
рис.9
знаходиться перспективне меню, яке узгоджене з відповідними службами. На другому аркуші знаходиться таблиця обліку відвідування учнів, що харчуються.
рис.10
На наступних аркушах розміщені таблиці, в яких формується щодення меню окремо по учнях початкової ланки та старшої ланки
рис.11
рис.12
В сіре поле рис.11 заноситься порядковий номер дня перспективного меню. При цьому автоматично формується закладка продуктів на страви рис.12. Залишається узгодити, за які кошти здійснено закупку продуктів харчування та виставити їх вартість.
рис.13
Все меню на день сформовано. В кінці є кілька аркушів, що дають змогу отримати зведену інформацію за місяць
рис.14

Ознайомитись із демонстраційним файлом:[2]

На завершення

Таким чином на кількох прикладах я намагався продемонструвати, як при незначних затратах часу можна сформувати досить зручні та ефективні додатки для оперативного управління, обліку та аналізу роботи в школі. Є і інші додатки.

Якщо когось цікавить дане питання надаю контактну інформацію:

Кляп Павло Мигалевич