Державний навчальний заклад "Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту"

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Повна назва навчального закладу

ДНЗ "Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту"

Адреса навчального закладу

Адреса: 40013, м. Суми, пров. Баумана, 12 (район автовокзалу)

Телефони: 27-31-55, 27-32-66, 27-41-84

E-mail: sumysplbtaa@ukr.net

Сайт: http://autovpu.sumy.ua/

ДНЗ "СВПУБА"

Історія навчального закладу

Заснування навчального закладу, зміни у статусі, основні події

Ліцей є державним професійним закладом освіти, що був заснований Госпрофобром УРСР від 20.08.74р. №268 відповідно до пропозиції „Сумиоблагропром”, як ПТУ-11. Спочатку було відкрито 5 навчальних груп, в яких здобували спеціальності на базі 8 класів електрогазозварник, столяр-плотник, маляр-штукатур та 10 класів: електромонтажник, муляр, монтажник з⁄б конструкцій.

Навчали 1-2 роки без надання середньої освіти. На момент відкриття училища було підготовлено до роботи зварювальну майстерню, столярну, електромонтажну. Малярна та мулярна майстерні розміщені були в гуртожитку № 2, будівництво якого на той час не було завершене. Власна котельна працювала на вугіллі. Своєї їдальні училище не мало, тому харчувалися учні в їдальні заводу “Електрон”. Силами учнів, інженерно-педагогічних працівників та базового підприємства “Сумиоблагробуд” в 1975р. ввійшла до ладу власна їдальня, гуртожиток №2, було обладнано актовий зал, частину майстерень.

З вересня 1975р. стали набирати учнів для отримання спеціальності машиніст автогрейдера, машиніст крану автомобільного, машиніст мостових, козлових та консольних кранів. Контингент учнів зріс до 240 чоловік.

В 1979 році почалося будівництво нового корпусу, яке завершилось в 1981 році. Інженерно-педагогічний колектив продовжував роботу по розширенню фахової підготовки. З 1982р. учні, разом зі спеціальністю, стали здобувати і середню освіту. Було відкрито набір в групи плодоовочівників, лаборантів хіміко-бактеріологічного аналізу, автослюсарів, бухгалтерів. Контингент учнів зріс до 500 чоловік.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003р № 368 „Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Сумської області” з 1 липня 2003 року ПТУ-11 було реорганізовано в Сумський професійний ліцей будівництва та автотранспорту, а в 2008 році – Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський професійний ліцей будівництва та автотранспорту», 30.05.2014року ліцей реорганізовано в державний навчальний заклад "Сумське више професійне училище будівництва та автотранспорту".

Директори

Першим директором училища був Шмагай М.О., заступником директора з навчально-виробничої роботи Голубицький М.Т. В 1975 році Голубицький М.Т. стає виконуючим обов’язки директора і працює на цій посаді 2 роки.В 1978-1979рр. директором училища був Волков Є.І. та після переходу його на викладацьку роботу, обов’язки директора знову було покладено на Голубицького М.Т. 1980р. директором стає Скоробагатько В.І. З січня 1989р. по вересень 2001р. директором училища був Тетірко Олексій Іванович – нагороджений почесним знаком “Відмінник профтехосвіти”. Перинський Володимир Михайлович обіймав посаду директора ліцею з вересня 2001 по липень 2013року. До жовтня 2013р. виконуючим обов'язки директора був призначений Семенов Дмитро Володимирович, з 10 жовтня директором стає Козолуп Ігор Федорович.

Перинський В.М.

Кращі викладачі

Касьяненко Тетяна Олексіївна працює на посаді викладача української мови і літератури державного навчального закладу «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» з 1992р.. У 2000 році встановлено кваліфікаційну категорію «викладач вищої категорії», присвоєно звання «Старший викладач». Посадові обов’язки виконує якісно і в повному обсязі. Виявляє високий рівень професіоналізму, ґрунтовні знання з предмета, досконало володіє ефективними формами і методами навчально-виховного процесу. Уроки Тетяни Олексіївни глибоко продумані, чітко організовані, цікаві за змістом, здатні навчати, розвивати, виховувати. Висока інтенсивність роботи, науковість, доступність, проблемність, використання наочності, дидактичних матеріалів сприяють створенню обстановки співпраці, умов для реалізації творчих здібностей учнів. Її уроки – уроки життя. Бути свідомим громадянином незалежної України, бути людиною у найвищому розумінні цього слова, сприйняти загальнолюдську культуру в поєднанні з національною вчать уроки Касьяненко Тетяни Олексіївни. Викладач забезпечує високу результативність і якість своєї праці. Учні Тетяни Олексіївни неодноразово стають призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови і літератури серед учнів ПТНЗ: 2009р. – ІІ місце, 2010р. – І місце, 2014р. – І місце. Викладач постійно працює над проблемами піднесення престижу української мови серед учнівської молоді, виховання пошани до культури і традицій українського народу. Тож щорічно її учні стають призерами ІІ етапів Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика: 2012 рік – ІІ, ІІІ місця, 2013 рік – ІІ місце, 2014 рік – ІІ місце; Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка: 2013 рік – І, ІІ місця, 2014 рік – І, ІІ місця; Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації «Література»: 2012 рік – І місце, 2013 рік – І місце, 2014 рік – І місце. У 2011 році учень-вихованець Касьяненко Т.О. одночасно став переможцем у двох Всеукраїнських конкурсах: І Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Шевченка (Диплом І ступеня), ХІ Міжнародному дитячому конкурсі з української мови ім. П.Яцика (Диплом І ступеня). Досвід викладача по роботі з обдарованими учнями узагальнений у творчій авторській роботі «Сучасні форми і методи роботи викладача з обдарованими учнями», у якій викладач ділиться досвідом використання різноманітних форм індивідуальної та позакласної роботи, впровадження інтерактивних технологій навчання, подає чимало зразків учнівських творів різної тематики, ораторських виступів тощо. Основний напрямок роботи викладача – професійне спрямування уроків української мови, адже перед педагогами профтехосвіти ставиться надзвичайно важливе завдання: створити умови для навчання і виховання громадянина нашої суверенної держави – молодої людини, яка обрала робітничу професію та прагне досягти високого професіоналізму в обраній галузі діяльності. Нею підготовлений авторський навчально-методичний посібник «Професійне спрямування уроків з української мови», який містить теоретичний матеріал професійного спрямування, велику кількість творчих і практичних завдань професійного змісту, що допомагають урізноманітнити проведення уроків. Нею розроблені словники професійної лексики за професіями: кухар-кондитер, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, слюсар з ремонту автомобілів, малярів, штукатурів, бухгалтерів тощо, загально-технічні словники, словники з охорони праці та правил дорожнього руху, підібрані матеріали професійного спрямування до кожного уроку мови, складений «Українсько-російський професійний словник». У 2011 році викладач отримала Сертифікат учасника круглого столу «Профільне навчання (технологічний напрям) учнів старшої школи на базі ПТНЗ: досвід, проблеми та перспективи» у рамках Другої Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади – 2011». У 2013 році викладач Касьяненко Т.О. стала співавтором методичної розробки круглого столу з проблеми «Шляхи формування мотивації навчальної діяльності учнів за сучасних умов». Викладач постійно працює над удосконаленням навчально-матеріальної бази кабінету. У 2008 році в обласному огляді-конкурсі кабінетів української мови і літератури посіла ІІІ місце. Досвідчений викладач Касьяненко Т.О. очолює в училищі школу молодого спеціаліста, організовує навчання вчителів-початківців, надає методичну допомогу, сама проводить відкриті уроки, демонструючи проблемно-діалогічні форми і методи навчання, інтерактивні технології навчання. В умовах комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу викладач створила власне електронне портфоліо, в якому представлена система роботи викладача, її досягнення та досягнення її учнів. Знання, ерудиція, працелюбство, щирість здобули їй високий авторитет і повагу серед учнів, їхніх батьків, колег по роботі.


Харьков Вячеслав Михайлович працює на посаді викладача інформатики в державному навчальному закладі «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» з 2000 року, має вищу кваліфікаційну категорію, звання «Старший викладач». Виявляє високий рівень професіоналізму та ґрунтовні знання зі свого предмету та суміжних дисциплін, які значно перевищують обсяг програми. Досконало володіє ефективними формами і методами навчально-виховного процесу. Забезпечує високу результативність, якість своєї праці. За підсумками 2013-2014 н.р. 67,1 % учнів навчаються на творчому та достатньому рівнях. Його учні стають призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики (2011 р. – І місце; 2013 р. – ІІІ місце, 2014 р. – ІІ місце). Уроки Харькова В.М. глибоко продумані, чітко організовані, цікаві за змістом, здатні навчати, розвивати, виховувати. Висока інтенсивність роботи, науковість, доступність, проблемність, використання наочності, дидактичних матеріалів сприяють створенню обстановки співпраці, умов для реалізації творчих здібностей учнів. Головною ознакою його уроків є зв’язок з практикою – створення і розв’язання прикладних задач, орієнтація змісту уроку на вимоги життя в комп’ютеризованому суспільстві. Володіє методами науково-дослідної, експериментаторської роботи, використовує в роботі власну оригінальну методику проведення уроків інформатики професійного спрямування, що так важливо для учнів професійно-технічних навчальних закладів. Вчить учнів бути конкурентоспроможними у своїй професії, застосовувати комп’ютер безпосередньо для розв’язку професійних завдань, бути обізнаними у нових виробничих та інформаційних технологіях, володіти комп’ютером як засобом самоосвіти. У 2012 р. викладачем підготовлено творчий доробок «Професійне спрямування у викладанні інформатики в ПТНЗ», який містить комплекс практичних завдань до уроків інформатики за трьома напрямками: автотранспорт, будівництво, харчові технології. Досвід викладача узагальнено на рівні училища. Широко застосовує такі інформаційні технології як імітаційне моделювання, мультимедіа, що сприяє підвищенню пізнавального інтересу та творчої активності учнів, дозволяє в повній мірі здійснювати особистісний підхід до учнів та поетапне засвоєння знань, умінь і навичок. Забезпечує залучення кожного учня до процесу активного учіння. Стимулює їх активність, пошукову діяльність. Уважний до рівня знань усіх учнів. Харьков В.М. – активний учасник Всеукраїнських та обласних конкурсів: 2007 р. – ІІ місце в обласному конкурсі на краще рішення по створенню прикладних програм для ПЕОМ серед інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ; 2009 р. – переможець Всеукраїнського огляду-конкурсу «Робітнича професія» у номінації «Викладачі» за Web-сайти за професіями «оператор комп’ютерного набору», «лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу» та відеофільм «Шлях до успіху»; 2010 р. – диплом І ступеня у конкурсі «Успішний проект - 2010» у номінації «Пізнавальна спрямованість проектної діяльності»; 2011 р. – дипломант обласного конкурсу «Золоте серце». У 2011 р. отримав сертифікат регіонального тренера за програмою «Intel. Навчання для майбутнього» та у 2012 р. провів очно-дистанційне навчання викладачів області з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державних стандартів загальної середньої освіти України. Є членом обласного методичного об’єднання за напрямком «Інформаційно-комунікаційні технології», співавтором навчального посібника «Інформаційні технології» («Інформатика»: Навчальний посібник/ Н.Ю. Самойленко, В.М. Харьков, О.М. Сухоставець, О.М. Пероганич. – Суми, 2009. – 125с.). Взяв участь у науково-практичному семінарі «Навчально-методичний супровід запровадження особістісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті» м. Київ (2014 рік). Як член методичної комісії природничо-математичного циклу училища започаткував і створив електронне портфоліо викладача інформатики, допоміг у створенні портфоліо методичної комісії. За аналогією у 2014 році створив електронне комплексно-методичне забезпечення предмету «Інформатика», в якому систематизував в електронному вигляді матеріали для організації педагогічної діяльності викладача. Даний комплекс оптимізує роботу викладача, вивільнює час для індивідуальної роботи з учнями, диференціює навчальну діяльність, що веде до підвищення якості навчального процесу. Харьков В.М. уміє швидко прийняти правильне рішення у складних педагогічних ситуаціях. Уміє переконувати та відстоювати свою думку. Прагне і вміє бачити свою діяльність, об’єктивно і неупереджено оцінює та аналізує її, виділяючи сильні і слабкі сторони. Свідомо намічає програму самовдосконалення, її мету, задачі, шляхи реалізації. Неухильно дотримується професійної етики спілкування. Відзначається високою загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування.


Бурлака Оксана Володимирівна працює на посаді викладача англійської мови в ДНЗ „Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту” з 2005 року. Виявляє високий рівень професіоналізму та ґрунтовні знання з предмету. Володіє ефективними формами і методами навчально-виховного процесу, систематично вдосконалює свої знання.. В основі її уроків – особистісно-орієнтований підхід до учня, створення ситуації успіху для кожного з учнів, поціновування навіть маленького просування в розвиткові, навченості учня. Емоційність, гумор, небайдужість до учнів, оптимізм – характерні риси даного викладача. Чіткість формулювання мети, бачення кінцевого результату уроку, вмотивованість навчальної діяльності учнів, взаємопов’язаність та послідовність видів мовленнєвої діяльності, комбінований характер мовленнєвої діяльності, поєднання індивідуальних і парних форм роботи, тісний зворотний зв’язок з учнями, професійне спрямування навчального матеріалу, що так важливо в роботі з учнями професійно-технічних навчальних закладів, співпраця з ними – характерні ознаки уроків викладача. На уроках викладача учні працюють індивідуально і в творчих групах, вчаться толерантності, взаємодопомозі, спільному вирішенню поставлених завдань. Особистісно-орієнтований підхід до навчання сприяє створенню доброзичливої атмосфери співпраці вчителя і учнів. Бере активну участь у реалізації методичної роботи училища. Протягом останніх років викладачем опрацьовані проблеми: «Урахування психологічних особливостей кожного учня на уроках англійської мови» (2009-2010 р.); «Технологія колективно-групового навчання» (2010-2011 р.); «Методика використання мотиваційно-організаційних елементів на уроках англійської мови» (2011-2012 р.); «Шляхи формування мотивації на сучасному уроці англійської мови» (2012-2013 р.). На обласному семінарі викладачів англійської мови представила електронне портфоліо викладача (2012 р.), ознайомила присутніх з методичними рекомендаціями щодо викладання англійської мови (2011 р.); взяла участь у методичному діалозі у рамках педагогічної естафети Сумщини з презентацією «Сучасні педагогічні технології в роботі викладача» (2011 р.). На високому науково-методичному рівні нею проведені відкриті уроки: «Освіта в США» (2011 р.), «Вибір майбутньої професії» (2012 р.), «Освіта в Україні, Великобританії, США» (2013 р.), на яких продемонструвала практичне застосування елементів інноваційних технологій (робота в парах, «мозковий штурм», «мікрофон»), комп’ютерних технологій (метод проектів, мультимедійні презентації). Відкриті заходи «Свято європейських мов» (2010 р.); «Найвідоміші музеї світу» (2012 р.) продемонстрували використання проектних технологій в позаурочній діяльності, сприяли розвиткові комунікаційних здібностей учнів. Взяла активну участь у проведенні круглого столу з проблеми «Мотивація навчальної діяльності учнів», представивши досвід роботи зі створення сучасних саморобних наочних посібників, створення ситуації успіху. Підготувала методичну розробку «Мотивація навчальної діяльності – шлях до підвищення рівня мовленнєвої компетентності учнів на уроках англійської мови» (2012 р.), творчу роботу «Етика та педагогічний такт викладача професійно-технічного навчального закладу» (2013 р.). Викладачем розроблені словники професійної лексики з усіх професій. Активно поповнює медіатеку, широко застосовує мультимедійні презентації, до створення яких залучені учні. Активно використовує програмне забезпечення з англійської мови. Робочі місця учнів забезпечені підручниками і словниками. До уроків створені тематичні теки, які вміщують різноманітний роздатковий матеріал, тексти для читання, аудіювання, тестові завдання. На уроці викладач виступає координатором дій, надає індивідуальну допомогу учням, заохочує до роботи, уміє створювати атмосферу розкутості і співпраці.

Берко Василь Олександрович працює викладачем предметів професійно-теоретичного циклу за професією «оператор комп’ютерного набору, оператор комп’ютерної верстки» в ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» з 2003 року. У 2013 році встановлено кваліфікаційну категорію «викладач вищої категорії», 2015році присвоєно звання «Старший викладач». Педагогічна творчість викладача обумовлена високою професійною компетентністю, умінням спонукати дітей до стану інтелектуального напруження, вимогливістю, наполегливістю, прагненням у всьому дійти до суті, здатністю швидко пов'язувати нові знання з уже набутими. Творчий підхід до роботи, постійне удосконалення методів та прийомів роботи на уроці забезпечує міцні вміння і навички його вихованцям. Уроки будує так, щоб працював кожен учень. Використовує багато сучасних прийомів, які спонукають учнів до роздумів, творчих пошуків. Залучає учнів до прийняття рішень, прислухається до їхньої думки, заохочує самостійність суджень. Швидкий темп проведення уроків дає можливість продуктивно використовувати кожну хвилину уроку, враховуючи контингент учнів, умови роботи в групі. Характерною рисою педагогічної діяльності викладача є використання інноваційних технологій навчання на кожному етапі уроку. Згідно даного напрямку ним підготовлені методичні розробки «Інформаційні технології навчання, методика їх впровадження в навчальний процес» (2009), «Робота щодо професійної самовизначеності та самовстановлення учнів» (2010), розроблений авторський електронний навчальний посібник за професією «Оператор комп'ютерного набору» (2008р.); авторські навчальні посібники „Основи роботи на ПК" (2008р.) та «Текстовий редактор» (2009), робочий зошит з теми «Бази даних» (2012), опис досвіду «Спільна діяльність викладача та учнів по створенню наочних засобів навчання з використанням сучасних інформаційних технологій» (2013). Велику увагу викладач приділяє проектній технології, про що свідчать розроблені проекти „Впровадження мультимедійних технологій на уроках професійно-теоретичної підготовки за професією „Оператор комп'ютерного набору" (2009), «Комп’ютерний сервіс» (2010), «Спільна діяльність викладача та учнів по створенню наочних засобів навчання з використанням сучасних інформаційних технологій» (2013). Ним створений електронний дидактичний комплекс за професією «оператор комп’ютерного набору» (2013). Щорічно викладач проводить відкриті уроки, на яких демонструє впровадження інноваційних технологій навчання: «Робота з управляючими запитами» (2009) та «Робота в стандартних програмах обробки тексту» (2010) з використанням мультимедійних можливостей персонального комп’ютера; «Операції з об’єктами CorelDRAW. Використання сувою Трансформації» на основі проектної технології (2011); «Засоби виділення тексту» з використанням інтерактивних методів для активізації пізнавальної діяльності учнів (2012). Берко В.О. бере активну участь у різноманітних конкурсах: Всеукраїнський огляд-конкурс «Робітнича професія – 2009р.» у номінації «Викладачі» – І місце; обласний конкурс «Успішний проект – 2010» у номінації «Позанавчальна спрямованість проектної діяльності» – І місце; XI Міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2008»; Всеукраїнський Інтернет конкурс «Успішний проект – 2011» – сертифікат учасника; обласний конкурс «Педагог новатор» – 2009 рік – І місце, 2013 рік – лауреат; обласний конкурс технічної творчості – 2013 рік – І місце, обласний етап Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій у сфері ПТО – 2013 рік – І місце, ІІ етап Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій у сфері ПТО – 2013 рік – лауреат. База, створена викладачем, сприяє осмисленому оволодінню знаннями, вміннями і навичками. Як викладач предметів комп’ютерного спрямування, він самостійно створює інформаційне забезпечення уроків теоретичного навчання і використовує його практично на кожному етапі уроку. Ним розроблена система електронних та друкованих засобів навчання, яка включає в себе демонстраційні матеріали (презентації, відеоматеріали тощо); друковані демонстраційні матеріали; комп’ютерні тести, робочі зошити або окремі опорні конспекти. Завдяки плідній роботі викладача з обдарованою молоддю учень Гура Євген посів II місце в обласному конкурсі професійної майстерності за професією „Оператор комп'ютерного набору" (2008р.), Гончаренко Вадим – ІІ місце в обласній олімпіаді з спеціальних предметів (2010), Коротенко Людмила – ІІІ місце (2012 рік), ІІ місце (2013 рік). Берко В.О. відзначається високою загальною і професійною культурою, завдяки чому користується авторитетом серед працівників ліцею, учнів та батьків.

Кращі майстри

Азаров Сергій Володимирович працює викладачем та майстром виробничого навчання у ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» з 2010 року. Творчий підхід до навчальної діяльності, постійне удосконалення методів та прийомів роботи на уроці забезпечує міцні знання, вміння і навички його вихованцям. Уроки будує так, щоб працював кожен учень. Використовує багато сучасних прийомів, які спонукають учнів до роздумів, творчих пошуків. Залучає учнів до прийняття рішень, прислухається до їхньої думки, заохочує самостійність суджень. Швидкий темп проведення уроків дає можливість продуктивно використовувати кожну хвилину уроку, враховуючи контингент учнів, умови роботи в групі. Характерною рисою педагогічної діяльності викладача є використання інноваційних технологій навчання на кожному етапі уроку. Щорічно викладач проводить відкриті уроки, на яких демонструє впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання: «Розбирання та збирання системи запалювання» (2012), «Розбирання та збирання КШМ» (2013) з використанням мультимедійних можливостей персонального комп’ютера та інтерактивних методів для активізації пізнавальної діяльності учнів. Ним підготовлені методичні рекомендації «Вимоги до написання дипломних робіт» (2013 р.), розробка лабораторного практикуму з технічного обслуговування автомобілів (2012 р.), створив робочий зошит з предмету «Будова вантажного автомобіля» (2012 р.). Азаров С.В. бере активну участь у різноманітних семінарах: форум майстрів виробничого навчання «Шлях від учня до майстра виробничого навчання» (м. Глухів , 2012 р.); Всеукраїнський науково-методичний семінар «Сучасний урок у професійний школі: здобутки та перспективи» (м. Донецьк, 2013 р.); участь у розробці теоретичних та практичних завдань для Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ за професією «слюсар з ремонту автомобілів» (м. Харків, 2013 р.); взяв участь у настановчому семінарі по розробці Державного стандарту професійно-технічної освіти за професією «слюсар з ремонту автомобілів», (м. Київ, 2013 р.). Є головою творчої групи області по оновленню ДС ПТО за даною професією. Азаров С.В., у минулому випускник училища, переможець обласного конкурсу фахової майстерності за професією «слюсар з ремонту автомобілів» (2007 р.), творчо працює з обдарованою молоддю училища. Його учні – активні учасники конкурсів технічної творчості (Рубцов А., розробка діючого макету контактної системи запалювання ДВЗ, 2013 р.), обласного конкурсу «Учень року» (Лебець А., 2013 р.). База, створена викладачем, сприяє осмисленому оволодінню знаннями, вміннями і навичками. Самостійно створює інформаційне забезпечення уроків теоретичного навчання і використовує його практично на кожному етапі уроку. Ним розроблена система електронних та друкованих засобів навчання, яка включає в себе демонстраційні матеріали (презентації, відеоматеріали тощо); друковані демонстраційні матеріали; комп’ютерні тести, робочі зошити або окремі опорні конспекти за професією «слюсар з ремонту автомобілів». До обласного конкурсу «Педагог-новатор – 2014» представив електронний навчальний посібник з предмету «Будова вантажного автомобіля». Азаров С.В. відзначається високою загальною і професійною культурою, завдяки чому користується авторитетом серед працівників училища, учнів та батьків.

Відомі випускники

Кастін Руслан Олександрович учень державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський професійний ліцей будівництва та автотранспорту» має державні та відомчі нагороди: Диплом за зайняте ІІ місце у конкурсі ораторського мистецтва (2009), Диплом за зайняте ІІ місце у письмовому турі другого етапу Х Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2009), Диплом за зайняте ІІІ місце у другому етапі ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2010), Диплом за зайняте І місце у другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики серед учнів професійно – технічних навчальних закладів (2010), Диплом за зайняте І місце у другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури серед учнів професійно – технічних навчальних закладів (2010), Диплом за зайняте ІІ місце в обласному конкурсі ораторського мистецтва (2011), Диплом за зайняте І місце в обласному конкурсі ораторського мистецтва серед учнів державних професійно-технічних навчальних закладів (2011). Кастін Руслан Олександрович навчався в ДПТНЗ «Сумський професійний ліцей будівництва та автотранспорту» з 1 вересня 2009 року за професією «Оператор комп'ютерного набору, оператор комп'ютерної верстки» .Учень мав достатній рівень навчальних досягнень, з більшості предметів загальноосвітнього з професійно-теоретичного рівня мав бали творчого рівня. Руслан є дипломантом других етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Протягом навчання у ліцеї виявляв активність у громадській та суспільно-корисній роботі навчального закладу та групи. Учень зарекомендував себе дисциплінованим, відповідальним, сумлінним. Руслан завоював авторитет і повагу як серед своїх одногрупників, так і серед інших учнів ліцею. Завжди доброзичливий, привітний, чемний, толерантний, завжди готовий відгукнутися на прохання, підтримати друзів, допомогти. З повагою ставиться не лише до дорослих, а й до своїх однолітків. Брав активну участь в художній самодіяльності ліцею (ведучий), у спорті (легка атлетика), олімпіадах та позаурочних заходах. Руслан являвся Президентом Ради учнівського самоврядування Сумської області

Лебець Артем Вячеславович учень державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський професійний ліцей будівництва та автотранспорту» за професією «Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів (категорія «С»)» мав державні та відомчі нагороди: Диплом Міністерства освіти і науки України ІІІ ступеня за зайняте VІ місце у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед учнів професійно-технічних-навчальних закладів з професії «Слюсар з ремонту автомобілів», 2014 рік; Диплом управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за зайняте І місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії «Слюсар з ремонту автомобілів» у 2013-2014 навчальному році (наказ №186-ОД від 04.04.2014р.); Диплом управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за зайняте ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад зі спеціальних дисциплін за напрямками підготовки серед учнів державних професійно-технічних навчальних закладів і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів у 2013-2014 навчальному році . Лебець Артем навчався у державному професійно-технічному навчальному закладі «Сумський професійний ліцей будівництва та автотранспорту» з 1 вересня 2011 року . Мав переважно високий рівень навчальних досягнень, отримав диплом з відзнакою. Активний учасник громадського та спортивного життя ліцею. Лебець А. – староста групи. Зарекомендував себе відповідальним, сумлінним учнем, який творчо, ініціативно виконує свої обов’язки. Користувався повагою серед однокурсників, завжди доброзичливий, відгукується на прохання, підтримує друзів у скрутну хвилину. Кандидатура Лебця Артема В’ячеславовича рекомендована педагогічною радою колективу державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський професійний ліцей будівництва та автотранспорту» до занесення до Книги рекордів освіти Сумщини.

Навчальний заклад сьогодні

Слюсар з ремонту автомобілів
Столяр будівельний
Муляр монтажник

На сьогодні заклад готує робітників за наступними професіями:


З освітою 9 класів (термін навчання 3 роки):

1. Слюсар з ремонту автомобілів, водій категорії “С”

2. Машиніст крану автомобільного, водій категорії “С”

3. Електрогазозварник

4. Маляр, штукатур

5. Столяр будівельний, паркетник

6. Муляр, монтажник, електрозварник ручного зварювання

7. Оператор комп’ютерного набору та верстки

8. Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, контролер харчової продукції (м’ясо та молоко)

9. Кухар, кондитер


З освітою 11 класів (термін навчання 1 рік):

1. Муляр, монтажник, електрозварник ручного зварювання

2. Маляр, штукатур

3. Слюсар з ремонту автомобілів, водій категорії “С”.

Запрошуємо на навчання

Особливості навчального закладу

У навчальному закладі працює єдиний в області музей воїнів-афганців

Автор статті(посилання на сторінку користувача)

Харьков Вячеслав Михайлович

Усікова Любов Василівна