Менеджмент інновацій Лавриненко В.Я.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Шановна пані Валентина! Пропоную Вам перейти на мою сторінку обговорення та познайомитись з теоретичним матеріалом з теми "УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ". Маю надію, що пропрацювавши матеріал, Ви зможе дати відповідь на запитання:

1. Як Ви вважаєте, чи є досконалою нормативно - правова база з інноваційної освітянської діяльності в Україні? На що треба звернути увагу державі для якісного забезпечення інноваційного розвитку навчального закладу?

2. Яким чином реалізуються у Вашому закладі управління інноваційними процесами? Наведіть приклади.--Луценко Світлана Миколаївна (обговорення) 11:38, 8 вересня 2015 (EEST)


Доброго дня, шановна Світлано Миколаївно! Я уважно вивчила теоретичний матеріал із теми "Управління інноваційними процесами". На мою думку, нормативно-правова база з інноваційної освітянської діяльності в Україні достатня для нормативної підтримки інноваційної діяльності. Основою її є закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про авторське право і суміжні права", "Про науково-технічну інфформацію", "Про наукову і науково-технічну експертизу". Розроблено також положення "Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності","Про експериментальний загальноосвітній заклад", "Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності". Вони упорядковують інноваційну освітню діяльність у системі освіти. Питання в іншому: чи готові суб'єкти педагогічної діяльності (учитель, вихователь, керівник) до інноваційної роботи. Навіть учителі після закінчення педуніверситетів. на жаль, не мають такої готовності. У навчальних закладах доводиться багато працювати з ними шляхом стажування, навчання в Школі молодого вчителя тощоГотовність педагога до інноваційної діяльності визначають за такими показниками: 1.Усвідомлення ним потреби запровадження педагогічних інновацій у власній педагогічній практиці. 2. Інформованість про новітні педагогічні технології, знання новаторських методик роботи. 3.Зорієнтованість на створення власних творчих завдань, методик, налаштованість на експериментальну діяльність. 4.Готовність до подолання труднощів, пов'язаних зі змістом та організацією інноваційної діяльності. 5.Володіння практичними навичками освоєння педагогічних інновацій та розроблення нових.

Інноваційна діяльність на рівні нашого навчального закладу - сільської загальноосвітньої школи - використання інновацій. Управління інноваційними педагогічними процесами на рівні ЗНЗ - здатність створювати, сприймати та реалізовувати нововведення. У 80-х роках наша  школа була пілотною з освоєння комп'ютерної техніки та вивчення інформатики з 5 класу.  З уведенням нових Державних стандартів початкової загальної освіти наказом по департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації вчителі нашого освітнього закладу брали участь в апробації підручників для 2 і 3 класів. У рамках проведення методичної роботи та вивчення ППД знайомилися з освітньою програмою В.Ільченко "Довкілля" та авторською школою-комплексом М. Гузика. Я вважаю, що наша школа, яка налічує трьох учителів-методистів та сімох старших учителів має особистісний потенціал для інноваційного розвитку, але відсутній - матеріально-фінансовий. Саме на це питання для якісного забезпечення інноваційного розвитку навчальних закладів треба звернути увагу державі. Пріоритетний напрям діяльності нашої школи - інтерактивні методи навчання з використанням інформаційних технологій. Управління інноваційними процесами  спрямоване на гармонійний розвиток учнів; підвищення ефективності навчально-виховного процесу, досягнення його оптимальних результатів; організованість спільної діяльності, досягнення цілей; створення умов для функціонування і розвитку навчально-виховного процесу і реалізації мети школи; узгодження і координацію зусиль щодо оптимального функціонування установи і переведення її на більш високий якісний рівень. Управління інноваційними процесами реалізується слідуючим чином: забезпечення принципів демократизації і гуманізації освіти, надання можливості педагогам самореалізуватися, свободи для вибору способів і методів навчання.--Лавриненко Валентина Яківна (обговорення) 22:19, 24 вересня 2015 (EEST)


Вітаю! Продовжуємо працювати далі. Я маю надію, що Ви познайомившись з текстом лекції, повернулись на свою сторінку обговорення та дали відповіді на питання. Дякую за Вашу роботу. Наступна тема, яку ми з Вами розглянемо, стосується загальних засад педагогічної інноватики.

1. Чим інноваційна технологія відрізняється від нововведень? 2. Чи можна вважати інновацією будь - яке нововведення в освіті? Дякую. Бажаю успіху. --Луценко Світлана Миколаївна (обговорення) 15:38, 15 червня 2015 (EEST)

Шановна Світлано Миколаївно! Опрацювавши тему, що стосується загальних засад педагогічної інноватики, я зрозуміла, що педагогічна інноваційна технологія - це сукупність форм, методів і засобів навчально-виховного та управлінського процесів, спрямованих на досягнення мети, які забезпечують високу результативність. Сьогодні в ЗНЗ широко застосовуються інноваційні педагогічні технології. У сучасній школі, щоб вона відповідаа вимогам суспільства, можливі і, на мою думку, потрібні нововведення. Але, на мій погляд, нововведення в освіті- це ще далеко не інновація. Інновація - процес створення, поширення й використання нововведень для розв'язання по-новому педагогічних проблем з метою суттєвого поліпшення результатів освітньої діяльності. Щоб нововведення стало інновацією, треба провести дослідницько-експериментальну роботу, апробацію відповідно до Положення "Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності".--Лавриненко Валентина Яківна (обговорення) 20:23, 25 вересня 2015 (EEST)


Шановні колеги!

Від щирого серця прийміть вітання з початком нового навчального року. Хай він принесе Вам тільки приємні події, радості й задоволення від результатів Вашої нелегкої праці. успіхів та наснаги в усіх Ваших починаннях. Назважаючи на свято, ми сьогодні продовжуємо працювати. Я маю надію, що Ви налаштовані на навчання. Сьогодні ми працюємо дві пари. Прошу Вас перейти на мою сторінку обговорення та після ознайомлення з теоретичним матеріалом з теми: «Сучасні інноваційні технології навчання, виховання, управління у навчальному закладі» дайте відповіді на питання:

1.Визначте форми запровадження педагогічних технологій у навчально - виховний процес.

2. Чи можна вважати педагогічну майстерність - інноваційною технологією? Свою думку обгрунтуйте.

Дякую за Вашу роботу. Бажаю успіхів. --Луценко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:58, 2 вервесня 2015 (EEST)

Щиро дякую за привітання з початком навчального року. Вітаю Вас як учителя вчителів з Днем працівника освіти. Бажаю доброго здоров'я і здійснення всіх задумів. 1. Як учитель-практик з великим стажем роботи віддаю перевагу груповій формі роботи. Усі недоліки фронтальної та індивідуальної діяльності компенсує саме групова. Вона має ряд переваг: за той самий проміжок часу виконується значно більший обсяг роботи; забезпечується висока результативність; формується вміння співпрацювати; відбувається мотивація навчання; розвивається гуманне ставлення, толерантність; удосконалюється навчальна діяльність. Олнак найкращий варіант - поєднання усіх трьох форм навчання. 2. Педагогічна майстерність - це інноваційна технологія підвищення якості освіти. Я читала статтю І.А. Зязюна "Педагогічна майстерність як технологія педагогічної дії".--Лавриненко Валентина Яківна (обговорення) 22:50, 25 вересня 2015 (EEST)

Індивідуальні заняття

Шановна пані Валентина!

На індивідуальних заняттях ми будемо вести мову безпосередньо про застосування інновацій у Вашому закладі. В чому Ви вбачаєте труднощі запровадження інноваційних змін у січасній школі. Запропонуйте, будь ласка, Ваші шляхи вирішення цієї проблеми. Дякую. Бажаю наснаги. --Луценко Світлана Миколаївна (обговорення) 12:38, 8 вересня 2015 (EEST)

Доброго дня, Світлано Миколаївно! Наш навчальний заклад працює над реалізацією єдиної науково-методичної теми "Оптимізація інноваційної діяльності з метою оволодіння учнями сільської школи ключовими та предметними компетентностями, забезпечення якісної освіти в умовах реформування, реалізації Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти". Педагогічний колектив складається з 25 вчителів, з яких 10 педагогічних працівників мають вищу кваліфікаційну категорію, педагогічні звання "вчитель-методист" - три члени колективу, "старший учитель" - 8 чоловік.!0 педагогічних працівників пройшли навчання за рограмою Intel. Крім методичних об'єднань, у закладі діють такі форми роботи з підвищення рівня педагогічної майстерності у міжкурсовий період, як Школа вищої педагогічної майстерності, Школа молодого вчителя, творчі групи і творчі пари. Педагогічний колектив готовий до інноваційної діяльності. Учителі в практичній роботі широко застосовують інноваційні технології навчання, зокрема особистісно зорієнтовану. Труднощі й складності - дефіцит фінансування, а звідси - недостатнє навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення. Інноваційні зміни в сучасній школі - вимога суспільства. Вони вкрай необхідні. Реформування освіти проходить надто повільно. Однак, зробивши аналіз інноваційних змін за останні 5-10 років, можна сказати, що вони відбуваються.--Лавриненко Валентина Яківна (обговорення) 19:36, 26 вересня 2015 (EEST)

Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Шановні колеги, вітаю! Тема нашої дискусії досить цікава та актуальна: Управління навчальним закладом в умовах реформування освіти. Висловіть , будь ласка, Ваші думки щодо запропонованої тематики. Дякую. Бажаю успіху.--Луценко Світлана Миколаївна (обговорення) 11:38, 8 вересня 2015 (EEST)

На мою думку, тема дискусії "Управління навчальним закладом в умовах реформування освіти" дійсно цікава та актуальна. З одного боку питання близьке і зрозуміле, адже ми теж є учасниками реформування освіти, а з іншого - ставить ряд проблем.

Я переконана, що сучасні зміни в житті українського суспільства вимагають нового підходу до структури і змісту освіти. Держава має на меті перетворення освіти на пріоритетну галузь, покликану примножувати інтелектуальний та науково-технічний потенціал країни. Освіта має відігравати провідну роль у становленні України як європейської держави.

Сприяти формуванню особистісних якостей громадянина демократичної держави, патріота України, виховувати гармонійно розвинену особистість, якій притаманні демократична культура, готовність до компетентної участі у житті суспільства - це завдання навчальних закладів України. Реформування системи освіти повинне сприяти утвердженню людини як найвищої соціальної цінності, найповнішому розкриттю її здібностей, задоволенню різноманітних освітньо-професійних потреб, забезпеченню пріоритетності загальнолюдських цінностей.

Яким би світлим не уявлялось майбутнє вітчизняної освіти, сучасна ситуація в світлі багатьох проблем складається далеко не на користь їх вирішення. Іноді стає тривожно: чи немає загрози зворотного процесу? Певно, щоб такого не сталося,  були напрацьовані  поправки до таких провідних документів як Закон України про загальну середню освіту та Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття).

Часто замислююся: чого нам сьогодні понад усе бракує? Можливо, компетентного досвіду управління ЗНЗ з урахуванням суспільно-політичних процесів, що відбуваються в країні та з огляду на принципи лідерського менеджменту. Мене тривожить той факт, що з кожним роком погіршується стан фізичного здоров'я школярів, що, не зважаючи на впровадження інноваційних технологій, в тому числі ІКТ, стрибка в результативності навчально-виховного процесу не відбувається. Непокоїть стан допрофільного і профільного навчання в сільській школі. Чи може якісно відбуватися реформування при такому, яким є останнім часом, фінансуванні? Управління навчальним закладом сьогодні - справа не проста. Постараюсь ознайомитися з думками моїх шановних колег із проблеми управління навчальним закладом в умовах реформування освіти.--Лавриненко Валентина Яківна (обговорення) 21:13, 2 жовтня 2015 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю