Обговорення:Педагогічна інноватика Московець І.О.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
  • Сучасна педагогічна технологія охоплює коло теоретичних і практичних питань керування,організації і навчального процесу мето-

дів та способів навчання.Технологічність освіти- цілеспрямоване використання ,у комплексі чи окремо, прийомів і засобів,подій чи відносин для підвищення ефективності навчального процесу.

  • Технологічний підхід до навчання- це пошук і реалізація найраціональніших шляхів навчання,запровадження нових форм і методів,виходячи із реалій сучасного розвитку суспільства.
  • Над визначенням поняття"педагогічна технологія" працювало багато інститутів освіти.Це і Рада з педагогічної технололгії та

Національний центр програмування навчання(Велика Британія),це і Комісія з Технології навчання(США) та ін. Але найбільш повно вивчив проблему П.Д.Мітчелл (Велика Британія). Саме він сформулював теорію,що педагогічна технологія-галузь дослід жень і практики,що має зв'язки з усіма аспектами педагогічної системи і процедурою розподілу ресурсів для досягнення специфічних і потенційно відтворюваних педагогічних результатів. --Московець Інна Олексіївна (обговорення) 15:02, 8 квітня 2015 (EEST)