Особливості діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах ризиків

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Соціально-гуманітарний модуль

Вивчаємо джерела

Обговорюємо

Сьогодні керівникам , йти старими шляхами легше ,а мандри інноваційними шляхами складніший лабіринт. Керівники, які звикли до конкретних правил зовнішнього і внутрішнього розпорядку гальмують сучасну освіту. Соціальний простір за межами школи дуже відрізняється від освітнього середовища. Життя вчить одному – школа іншому. Зростає цінність індивідуальності учня. Просліджується зайва перевантаженість учнів,розроблена нова модель випускника. Життя ставить перед керівником нові завдання. Реалізувати все неможливо без нових змін у школі, без розробок і нововведень. Тому я вважаю, що сучасний керівник повинен знаходитися в режимі розвитку, забезпечити сучасний інноваційний характер освіти.--Корольова Наталїя Сергїівна 08:51, 11 червня 2014 (EEST) Я вважаю, що відмовитись ні від управлінських ні від педагогічних інновації в сучасному закладі освіти ніяк не можна, адже сам час нам диктує цю вимогу. Сучасний керівник навчального закладу в своїй повсякденній роботі застосовує організаційні інновації,тому що знаходить вихід з різних ситуацій. ----Окаянна Наталія Василівна 17:30, 27 червня 2014 (EEST) На мою думку організаційні інновації потрібні сучасному керівнику – так, як будь-яке нововведення, в тому числі і освітньому процесі (мета, зміст, принципи, структура, форми, методи, засоби, технології навчання, виховання, управління),є рушійною силою- ядром якого є нова освітня ідея.Відмова від управлінських інновацій на даному розвитку освіти-неможлива(верхи не можуть управляти по старому,а низи –виконувати вказівки)--Шевцова Тетяна Вікторівна 14:22, 3 липня 2014 (EEST)Діяльність сучасного керівника має бути соціально орієнтованою, інноваційно спрямованою і обов'язково підтриманою однодумцями з числа всіх учасників освіт­нього процесу--Вавіло Тетяна Олександрівна 14:07, 12 серпня 2014 (EET) Урахування ризиків - один із факторів, які впливають на прийняття управлінського рішення. Ризик відноситься до рівня невизначеності, з яким можна прогнозувати результат прийняття рішення. А прийняття управлінського рішення - це мистецтво знаходження ефективного компромісу. Три елементи, які визначають ефективність роботи управлінця: досвід, логіка, інтуіція. Але в будь-які часи актуальними є слова В.О.Сухомлинського про діяльність керівника:"Бережіть учителя, його здоров`я, допомагайте йому зростати професійно, духовно, культурно і морально, якщо бажаєте мати хорошу сучасну школу".--Кокотова Тамара Олександрівна 14:57, 26 жовтня 2014 (EET) Керівник сучасної школи - це людина, яка компетентна в усіх питаннях, здатна втілювати в життя все нове і керувати по-новому. Педагоги втілюють в життя педагогічні інновації, а цього б не було без використання керівниками організаційних інновацій, управлінських. Тому сучасний керівник вже сьогодні думає і керує по-новому, можливо десь ризикуючи і приймаючи рішення під свою відповідальність. --Кривошап Наталія Олексіївна 17:04, 2 листопада 2014 (EET)Діяльність сучасного керівника має бути соціально орієнтованою, інноваційно спрямованою і обов'язково підтриманою однодумцями з числа всіх учасників освіт­нього процесу.--Зборовська Інна Володимирівна 14:00, 9 листопада 2014 (EET)В умовах ризику до процесу прийняття ічних рішень інтегрується процес ризик-менеджменту, що передбачає виявлення (ідентифікацію) ризиків у наявних стратегічних альтернативах, оцінку рівня ризику і вибір методів з управління ризиками.Прийняття стратегічних рішень являє собою усвідомлений творчий процес вибору однієї або декількох альтернатив з наявних або потенційно можливих варіантів дій, спрямованих на досягнення поставлених стратегічних цілей підприємства. Процес прийняття стратегічних рішень в умовах ризику має здійснюватися за чотирма етапами: діагностика проблеми, формування стратегічного рі­шення, прийняття стратегічного рішення і його реалізація. --Дігтяр Оксана Анатоліївна 16:23, 9 листопада 2014 (EET) Суттєва модернізація системи освіти передбачає передусім оновлення управлінської діяльності керівника закладу. Керівник навчального закладу відіграє в цьому процесі ключову роль. Він знаходиться в центрі соціально-економічних та педагогічних перетворень, він координує, спрямовує працю педагогів, від його економічної грамотності, ініціативності, уміння приймати самостійні рішення стратегічного і тактичного характеру залежить ступінь успішної роботи закладу в цілому.Він повинен мати такі професійні якості, як готовність до інноваційної діяльності, здатність до самовдосконалення, здатність працювати в нових умовах, психологічна готовність бути керівником, здатність відчувати сучасність, уміння створювати розвиваюче шкільне середовище, уміння налагоджувати індивідуальну роботу з педагогами, комунікабельність.--Грекова Олена Володимирівна 19:57, 9 листопада 2014 (EET) Я вважаю, що сучасний керівник повинен знаходитися в режимі розвитку, забезпечити сучасний інноваційний характер освіти, нововведення.--Дроздова Тетяна Іванівна 10:46, 11 листопада 2014 (EET)Сучасний керівник навчального закладу в своїй повсякденній роботі застосовує організаційні інновації,тому що знаходить вихід з різних ситуацій--Басова Ольга Анатоліївна 12:12, 11 листопада 2014 (EET) Доброго дня, Тетяно Георгіївно! Дякую за підготовлений матеріал. На мою думку, фундаментальною проблемою сучасної освіти є підготовка людини до життя у суспільстві постійних змін, а сама освіта повинна набувати випереджального безперервного характеру. Освіта ХХІ століття – це освіта для відповідальної особистості,здатної до самоосвіти і саморозвитку, яка вміє критично мислити, працювати з різноманітною інформацією. Але головною особливістю людини сучасного суспільства є її здатність використовувати набуті знання і вміння для розв’язання проблем, прагнення змінити на краще своє життя і розвиток своєї країни.Саме підготовка самостійної, компетентної, конкурентоспроможної особистості, здатної до самовизначення – головне завдання сучасної освіти України.--Карпенко Валентина Іванівна 12:18, 11 листопада 2014 (EET)

Ми живемо в час змін. Розвиток інноваційних процесів у освіті на сучасному етапі є об’єктивною закономірністю. Педагогічні інновації займають передове місце в інновацій-ному освітньому просторі, без них не може розвиватися навчальний заклад. Сьогодні будь-який керівник закладу має певні труднлщі, які обумовлені не його суб’єктивними якостями або конкретною ситуацією, а носять системний характер. Для позитивних змін у вирішенні питань управління навчальним закладом необхідні нові інноваційні підходи. Сучасний керівник, щоб заклад ефективно, результативно працював, розвивався, був конкурентноспроможним, повинен управляти по новому, йти в ногу з сучасністю. Своїм прикладом залучати педагогічний колектив до інноваційної діяльності. Інноваційна управліньська діяльність, на мою думку, один з головних засобів функціонування закладу в умо-вах конкуренції та дільності, що здатна забезпечувати реалізацію інноваційних процесів.--Мартиненко Віра Петрівна 15:43, 11 листопада 2014 (EET)

Підводимо підсумки

Менеджмет освіти

Вивчаємо джерела

Обговорюємо

Доброго дня, шановні колеги! Ознайомтесь, будь ласка, із запропонованими джерелами. Зверніть увагу на особливості реалізаціїї принципів управління освітою в Україні. Чи потрібні сучасному керівнику навчального закладу принципи управління? Чи потрібно в сучасній освіті взагалі розглядати питання функціональних підходів? Аргументуйте ваші роздуми. З повагою --Атрощенко Наталія Миколаївна, ст.викладач кафедри державного управління та педагогічного менеджменту 09:32, 11 червня 2014 (EEST) Доброго дня,Наталіє Миколаївно!Сучасному керівнику необхідно дотримуватися принципів управління,адже в них знаходять відображення основні вимоги,що предявляються наукою,практикою і суспільством до управлінської діяльності.У сучасній освіті я вважаю необхідно розглядати питання функціональних підходів, адже функції управління характеризуються складністю і стабільністю впливу на об єкт і суб єкт управління.Як сучасна освіта без таких функцій управління-координації,програмування і планування,прийняття управлінських рішень,регулювання та коригування та ін.--Корольова Наталїя Сергїівна 18:44, 21 липня 2014 (EEST)

Доброго дня, на мою думку необхідність принципів управління є обов’язковим, як і розгляд питання функціональних підходів, адже яким би прогресивним і передової не був закордонний досвід, цінність його складається не тільки в тім, щоб служити зразком для наслідування, але головним чином у тім, щоб бути ключем до аналізу власного досвіду і практики, вміти в них розібратися й одержати матеріал для порівнянь і зіставлень. --Самойленко Юлія Сергіївна 18:27, 11 серпня 2014 (EEST) Доброго дня! Сучасний керівник повинен поєднувати професійну компетентність - здатність правильно використовувати знаня заради плідної мети - з високими моральними якостями. Ефективне управління передбачає використання морально-правових принципів, принципів соціальної справедливості, утилітарного принципу. Для умілого планування, організації, мотивації, керівництва закладом і контролю над його діяльністю однаково важлими є принципи науковості, розподілу функціональних обов`язків, добору кадрів і т.д. --Кокотова Тамара Олександрівна 17:15, 26 жовтня 2014 (EET) Сучасному керівнику принципи управління потрібні, бо як зараз обійтись, наприклад, без принципа оперативності, принципа перевірки виконання прийнятих рішень і т. д. Без цього буде хаос. Завдяки принципу ініціативності і активності педагоги відчувають підтримку керівництва. Відкинути один принцип неможливо, бо вони повинні використовуватись в комплекті. Без функціональних підходів теж не обійтись. --Кривошап Наталія Олексіївна 17:27, 2 листопада 2014 (EET) Доброго дня! На мою думку, знання принципів управління і дотримання цих принципів управління дуже потрібні сучасному керівнику, адже сучасний керівник повинен бути компетентним у питаннях педагогічної практики, основ організації наукової праці для досягнення результативності і ефективності навлно-виховного процесу. Саме правильним вибором принципів управління в буд-якій ситуації визначається управлінська діяльність. Питання функціональних підходів необхідно розглядати в сучасній освіті, так як вони суттєво впливають на об'єкт та суб'єкт управління.--Карпенко Валентина Іванівна 06:46, 11 листопада 2014 (EET) Доброго дня, на мою думку в сучасній освіті потрібно розглядати питання функціональних підходів, а сучасному керівнику навчального закладу потрібні принципи управління, щоб підняти сучасний заклад на якісно новий рівень.--Окаянна Наталія Василівна 15:15, 3 листопада 2014 (EET) Доброго дня! Результативність і ефективність управління сучасною школою значною мірою залежать від того, яких принципів дотримуються її керівники, приймаючи управлінські рішення, і які методи вони застосовують для їх реалізації. Правильний вибір забезпечить досягнення бажаного результату найменшими зусиллями. Важливість значення принципів управління полягає в тому, що з їх допомогою керуюча система встановлює правила дій і поведінки, обов'язкові для всіх підпорядкованих їй суб'єктів, узгоджує, об'єднує, координує і регулює їхню діяльність, впливає на процес прийняття та реалізації управлінських рішень, забезпечує вибір адекватних ситуації методів управління тощо. їх формування відбувається під впливом системи пріоритетів та цінностей, що сформувалася в середовищі господарювання.Тому обов'язково потрібні сучасному керівнику навчального закладу принципи управління, а також питання фукціональних підходів--Дігтяр Оксана Анатоліївна 17:00, 9 листопада 2014 (EET)

Знання принципів необхідне сучасному керівнику, адже принципи - це основа, першоджерело будь-якої діяльності. Питання функціональних підходів розглядати в сучасній освіті потрібно.З повагою--Користувач: Чечель Валентина Володимирівна20:43, 9 листопада 2014 (EET)

На мою думку, знання принципів управління і дотримання цих принципів управління дуже потрібні сучасному керівнику.Адже, керівник повинен бути обізнаний з сучасними науковими підходами до управління,володіти сучасними знаннями, бути компетентним у питаннях організації управлінської діяльності в умовах конкуренції.--Мартиненко Віра Петрівна 15:53, 11 листопада 2014 (EET)

Ефективне управління передбачає використання морально-правових принципів, принципів соціальної справедливості, утилітарного принципу. Для умілого планування, організації, мотивації, керівництва закладом і контролю над його діяльністю однаково важлими є принципи науковості, розподілу функціональних обов`язків, --Шевцова Тетяна Вікторівна 18:17, 10 листопада 2014 --Шевцова Тетяна Вікторівна 18:21, 10 листопада 2014 (EET)(EET)

Я вважаю необхідно розглядати питання функціональних підходів і використання управлінських принципів, адже керівник повинен бути обізнаним і жодна система, в тому числі і управлінська, не може існувати без принципів--Бибко Ніна Іванівна 15:20, 12 листопада 2014 (EET) Доброго дня, шановні колеги! Ознайомтесь, будь ласка, із запропонованими джерелами. Дайте відпові,дь на питання. Які на Вашу думку відбулися зміни у змісті організації управління освітою? З повагою -- --Атрощенко Наталія Миколаївна, ст.викладач кафедри державного управління та педагогічного менеджменту 11:05, 12 червня 2014 (EEST) Шановна, Наталіє Миколаївно!Зміни відбулися досить суттєві- в посиленні кадрового потенціалу системи освіти,запровадження обов,язкової магістерської освіти керівників навчальних закладів,розширення форм підготовки керівників.--Корольова Наталїя Сергїівна 19:46, 30 серпня 2014 (EEST) Шановна Наталіє Миколаївно! На даному етапі іде пошук шляхів приведення змісту освіти у відповідність з особистими запитами учнів, світовими стандартами. Відбувається втілення процесу децентралізації - передачі ряду функцій від вищих органів управління нижчим.--Кокотова Тамара Олександрівна 17:15, 26 жовтня 2014 (EET) на мою думку в сучасній освіті потрібно розглядати питання функціональних підходів, а сучасному керівнику навчального закладу потрібні принципи управління, щоб підняти сучасний заклад на якісно новий рівень.--Федоренко Михайло Васильович 13:14, 11 листопада 2014 (EET) Шановна Наталіє Миколаївно! Сьогодні на зміну філософії "впливу" в управлінні школою йде філософія створення умов для взаємодії, співробітництва, партнерства. Теорія управління школою доповнюється теорією внутрішкільного менеджменту, яка має особистісну спрямованість. --Окаянна Наталія Василівна 15:29, 3 листопада 2014 (EET)

Шановна Наталія Миколаївна! На мою думку, зміни полягають в тому,що сучасна освіта рівняється на світові стандарти, на конкретну особистість, розвиток її різноманітних компетентностей, широкого світогляду,а вищі органи управління намагаються ряд своїх функцій перекласти на навчальні заклади. --Кривошап Наталія Олексіївна 20:59, 8 листопада 2014 (EET) Зміни в організації управління освітою відбулися суттєві в звязку з євроінтеграцією освіти--Бибко Ніна Іванівна 15:31, 12 листопада 2014 (EET Зміст управління освітою підганяється до світових стандартів, відбувається передача функцій та зміна завдань і принципів управління--Самойленко Юлія Сергіївна 15:38, 12 листопада 2014 (EET)

Доброго дня, шановні колеги! Ознайомтесь, будь ласка, із запропонованими джерелами. Дайте відповідь на питання. Які на Вашу думку відбулися зміни в управління освітою за останніх 5 років? З повагою --

--Атрощенко Наталія Миколаївна, ст.викладач кафедри державного управління та педагогічного менеджменту 11:02, 23 червня 2014 (EEST)За 5 років зміни - оптимізація управлінських структур,децентралізація управління освітою,перерозподіл функцій і повноважень між

центральними та регіональними управління освіти,органами місцевого самоврядування інавчальними закладами,призначення керівників навчальних закладів та органів управління,перехід до програмно-цільового управління,подолання бюрократизації,нові форми підвищення кваліфікації--Корольова Наталїя Сергїівна 21:24, 27 липня 2014 (EEST)

Доброго дня, Наталія Миколаївна. Останнім часом багато говориться про зміни, які необхідно провести в системі управління освітою, за останній час теоретичні питання почали переходити в практичне русло, зокрема почалась створюватись сучасна нормативно-правова база системи управління освітою ; завдяки новітнім комунікаційним технологіям збільшився доступ до інформації на всіх рівнях; використовуються інноваційні підходи до системи післядипломної освіти для управлінців; створюються освітні округи,які розширюють можливості та роль громади щодо участі в управлінні навчальним закладом, все це впливає на децентралізацію управління і перехід до громадсько-державного управління. Але на мою думку всі ці заходи мають хаотичний та безсистемний характер.--Самойленко Юлія Сергіївна 13:18, 12 серпня 2014 (EEST)

Останнім часом відбувається перебудова управління сферою освіти через її демократизацію, децентралізацію, створення регіональних систем управління навчальним закладом; прагнення до розширення варіативності змісту навчальних програм, певної профілізації за необхідністю дотримання державних стандартів освіти; створення освітніх округів; розширення двосторонніх контактів між групами учнів, навчальними закладами різних країн; втілення дистанційної системи освіти на всіх її рівнях. В той же час прослідковується невідповідність бюджетного фінансування вимогам суспільства до якості навчання і виховання, певна орієнтація з боку управління освітою на самофінансування, підприємницьку діяльність навчальних закладів.--Кокотова Тамара Олександрівна 17:15, 26 жовтня 2014 (EET)

Доброго дня, Наталія Миколаївна.Відбулися зміни в управлінні освітою: розпочалася атестація керівників навчальних закладів, проходить оптимізація навчальних закладів,реорганізація управління освітою. --Окаянна Наталія Василівна 15:37, 4 листопада 2014 (EET)

З кожним днем зміни поступово набирають обертів. Завдяки поширенню інформаційно-комунікаційних технологій збільшився доступ до інформації як у учнів, так і у вчителів. В цьому році вже і в нашому районі впроваджено роботу освітнього округу, школи мають едину базу, що містить вичерпну інформацію про заклад, розширились форми проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів і керівників та багато іншого. Але поруч з цим не можу промовчати про те, що нового хочуть всі, але про належне фінансування цього нового ніхто не задумується, тільки вимагають виконання, мабуть гадають, що заклади сьогодення повинні самостійно поповнювати свій бюджет. --Кривошап Наталія Олексіївна 21:17, 8 листопада 2014 (EET)

На мою думку змінився принцип інформаційної, матеріально-технічної, кадрової забезпеченості реалізації основних етапів інноваційних освітніх процесів.--Шевцова Тетяна Вікторівна 18:37, 10 листопада 2014 (EET) На мою думку відбулися такі зміни в управлінні освітою за останні 5 років: управлінський моніторинг щодо якості надання освітніх послуг, введення інформаційних технологій в управлінську діяльність. --Карпенко Валентина Іванівна 12:44, 11 листопада 2014 (EET) Децентралізація освіти--Бибко Ніна Іванівна 15:31, 12 листопада 2014 (EET)

 Доброго дня, шановні колеги!  Ознайомтесь, будь ласка, із запропонованими джерелами. Дайте відповідь на питання. Чи вплине Євроінтеграційний процес на структуру упосвітоюравління ?  З повагою --
--Атрощенко Наталія Миколаївна, ст.викладач кафедри державного управління та педагогічного менеджменту 12:07, 23 червня 2014 (EEST)

Доброго дня, зобов’язання, які взяла на себе Україна щодо входження в європейський освітній простір, неможливо виконати без впровадження принципу автономії навчальних закладів, згідно з яким органи управління освітою разом з навчальними закладами визначають загальнонаціональні стандарти якості освітніх послуг, а навчальний заклад та громада самі визначають способи, якими ці стандарти забезпечуються, створення ефективних горизонтальних структур організації та управління освітою (навчальних округів), які би на регіональному рівні забезпечували взаємодію усіх рівнів освітньої системи (дошкільного і шкільного навчання і виховання, професійно-технічної освіти, вищої і післядипломної освіти). --Самойленко Юлія Сергіївна 13:18, 12 серпня 2014 (EEST) Євроінтеграційний процес суттєво вплине на структуру управління освітою.Це відповідно децентралізація освіти, психолого-педагогічна переорієнтація керівних кадрів,самостійність і самоконтроль ,уміння працювати в умовах конкурентноспроможності української освіти на ринку освітніх послуг,посилення відповідальності.--Корольова Наталїя Сергїівна 19:25, 30 серпня 2014 (EEST) В пр--Кокотова Тамара Олександрівна 17:15, 26 жовтня 2014 (EET)оцесі Євроінтеграції важливими чинниками є не тільки накопичення, а й активне оновлення раніше отриманих знань. Завданням освіти має бути оптимальне співвідношення між кількістю та якістю підготовлених фахівців, підтримання високої конкурентноспроможності на динамічному ринку праці. Доброго дня! Мені здається, що будб-які зміни несуть за собою зміни і Євроінтеграційний процес не виняток. Це коснеться і керівних кадрів, вимагатиме більшої відповідальності, самостійності, змусить нас працювати в умовах великої конкуренції.--Кривошап Наталія Олексіївна 10:44, 11 листопада 2014 (EET) Так Євроінтеграційний процес вплине на структуру управління освітою, адже він вимагає надання якісних освітніх послуг та оптимізації навчальних закладів.--Окаянна Наталія Василівна 10:38, 10 листопада 2014 (EET)

На мою думку, Євроінтеграційний процес суттєво вплине на структуру управління освітою, адже це пов'язано з кадровим забезпеченням управлінців щодо надання освітніх послуг.--Карпенко Валентина Іванівна 12:35, 11 листопада 2014 (EET) На мою думку звичайно вплине оскільки ми повинні поміняти багато підходів та принципів роботи--Бибко Ніна Іванівна 15:31, 12 листопада 2014 (EET) Доброго дня, шановні колеги! Ознайомтесь, будь ласка, із запропонованими джерелами. Дайте відповідь на питання. Які на Вашу думку відбулися зміни у структурі організації управління освітою? Децентралізація управління--Бибко Ніна Іванівна 15:31, 12 листопада 2014 (EET) З повагою --Атрощенко Наталія Миколаївна, ст.викладач кафедри державного управління та педагогічного менеджменту 11:15, 25 червня 2014 (EEST) Шановна,Наталіє Миколаївно!Деполітизація процесу добору і призначення керівників навчальних закладів,апробація і впровадження різних моделей державно-громадського контролю управління освітою,оптимізація державних управлінських структур.децентралізація освіти.--Корольова Наталїя Сергїівна 19:55, 30 серпня 2014 (EEST)--Корольова Наталїя Сергїівна 19:55, 30 серпня 2014 (EEST) Зміни у структурі організації управління освітою - це в першу чергу її децентралізація - передача ряду функцій від вищих органів управління нижчим.--Кокотова Тамара Олександрівна 17:26, 26 жовтня 2014 (EET)

Доброго дня. На даний момент в країні формується така система управління сферою освіти як державно-громадська, що має враховувати регіональні особливості, тенденції до зростання автономії навчальних закладів, конкурентоспроможності освітніх послуг, децентралізацію управління, участь в управлінні громадськості.--Самойленко Юлія Сергіївна 18:16, 8 листопада 2014 (EET) Доброго вечора. На мою думку, відбулися зміни:у доборі і призначенні керівних кадрів, у нових підходах до якості освіти, у децентралізації управління, у розширенні контролюючої функції громадськості за навчально-виховним процесом.--Користувач:Чечель Валентина Володимирівна 20:51, 9 листопада 2014 (EET)

Зміни - це перш завсе частіше залучення громадськості до участі в управлінні (піклувальна рада, батьківський комітет, ...),надання якісних освітніх послуг, прийняття керівниками самостійних рішень під свою відповідальність. --Кривошап Наталія Олексіївна 21:46, 8 листопада 2014 (EET): Відбулися зміни у доборі і призначенні керівних кадрів, у нових підходах до якості освіти, у децентралізації управління, у розширенні контролюючої функції громадськості за навчально-виховним процесом.--Шевцова Тетяна Вікторівна 18:50, 10 листопада 2014 (EET)

Відбулися зміни у доборі та призначенні кадрів, запровадження держаного громадського контролю управління освітою, децентралізація освіти.--Мартиненко Віра Петрівна 16:09, 11 листопада 2014 (EET)

Доброго дня. На мою думку відбувається реорганізація у самій у структурі організації управління освітою тау доборі і призначенні керівних кадрів.--Окаянна Наталія Василівна 19:23, 10 листопада 2014 (EET)Євроінтеграційний процес суттєво вплине на структуру управління освітою.Це відповідно децентралізація освіти, психолого-педагогічна переорієнтація керівних кадрів,самостійність і самоконтроль ,уміння працювати в умовах конкурентноспроможності української освіти на ринку освітніх послуг,посилення відповідальності--Басова Ольга Анатоліївна 12:14, 11 листопада 2014 (EET)

Підводимо підсумки

ІКТ у викладанні предметів

Вивчаємо джерела

  • ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 // [Електронний ресурс] Доступ до матеріалу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#n241

Обговорюємо

Підводимо підсумки

Менеджмент інновацій

Вивчаємо джерела

  • Інноваційні підходи до управління навчальними закладами//[Електронний ресурс]Доступ до матеріалу:http://www

Обговорюємо

Доброго дня, шановні колеги! Ознайомтесь, будь ласка, із запропонованими джерелами. Зверніть увагу на особливості реалізаціїї інноваційних підходів до управління освітою в Україні та роботи керівника навчального закдаду. На мою думку система запровадження інновацій в освіті більш спрямована на педагогічні інновації, при цьому організаційні (управлінські) інновації дуже обмежені, тобто робота керівника навчального закладу не потребує інноваційності, а керівник повинен чітко виконувати ррозпорядження вищестоящих органів управління. Так, педагогічні інновації, як вид освітніх інновацій, передбачається в навчально - виховному процесі (і то на розгляд, занання, вміння та навички вчителя), а організаційні (управлінські) інновації є чимось зовсім новим та не характерним для української освіти (тобто майже не застосовуються). Тому можливо треба відмовитись від управлінських інновацій та більше звернути увагу на педагогічні інновації. Як вважаєте Ви? Чи потрібні сучасному керівнику навчального закладу організаційні інновації? Чи потрібно в сучасній освіті взагалі розглядати питання управлінських інновацій? Аргументуйте ваші роздуми прикладами. З повагою, викладач--Луценко Світлана 12:18, 4 червня 2014 (EEST) Мені здається, що впроваджувати управлінські інновації звичайно треба, цього вимагає час, в якому ми живемо, але все повинно робитись в міру, на існуючій матеріальні базі закладу.--Марина Тихоновська 12:47, 11 листопада 2014 (EET)

  • Років 30 тому ця думка була актуальною і правильною. В наш час змінились умови розвитку освітнього закладу, якщо раніше директор закладу повинен був чітко виконувати вказівки зверху, то зараз цього недостатньо. Школа повинна не просто надавати освітні послуги, а й виживати в умовах ринкової економіки. Наприклад маленька сільська школа в наш час майже повністю позбавлена фінансування щодо забезпечення матеріальних та технічних умов для надання якісних послуг, що в наш час є необхідністю. Для усунення таких ситуацій традиційної системи "наказали - зробив" недостатньо, керівник повинен проявити інноваційні підходи до управління навчальним закладом.

Крім того, якщо керівник не використовує інноваційних підходів в своїй діяльності, то як він може вимагати цього від своїх підлеглих? Щодо необхідності розглядати питання управлінських інновацій то це є необхідністю, адже керівниками закладу стають не спеціально навчені менеджери, а вчителі, більшість яких не мають ні спеціальної освіти ні досвіду управлінської діяльності. --Самойленко Юлія Сергіївна 20:56, 4 червня 2014 (EEST) Керівник на сучасному етапі зобов'язаний використовувати управлінські інновації, щоб бути зразком для своїх підлеглих.--Федоренко Михайло Васильович 13:10, 11 листопада 2014 (EET) Мені здається, що впроваджувати управлінські інновації звичайно треба, цього вимагає час, в якому ми живемо, але все повинно робитись в міру і не треба забувати, що в школі діти повинні бути на першому місці і звертати більше уваги треба на впровадження учителями педагогічних інновацій. А щоб вчителі з задоволенням брали в цьому участь, керівник навчального закладу повинен бути зразком для них, від цього нікуди не дітися.--Кривошап Наталія Олексіївна 13:20, 5 червня 2014 (EEST)

Сьогодні керівникам , йти старими шляхами легше ,а мандри інноваційними шляхами складніший лабіринт. Керівники, які звикли до конкретних правил зовнішнього і внутрішнього розпорядку гальмують сучасну освіту. Соціальний простір за межами школи дуже відрізняється від освітнього середовища. Життя вчить одному – школа іншому. Зростає цінність індивідуальності учня. Просліджується зайва перевантаженість учнів,розроблена нова модель випускника. Життя ставить перед керівником нові завдання. Реалізувати все неможливо без нових змін у школі, без розробок і нововведень. Тому я вважаю, що сучасний керівник повинен знаходитися в режимі розвитку, забезпечити сучасний інноваційний характер освіти.--Корольова Наталїя Сергїівна 08:56, 11 червня 2014 (EEST)

Я вважаю, що відмовитись ні від управлінських ні від педагогічних інновації в сучасному закладі освіти ніяк не можна, адже сам час нам диктує цю вимогу. Сучасний керівник навчального закладу в своїй повсякденній роботі застосовує організаційні інновації,тому що знаходить вихід з різних ситуацій. --Окаянна Наталія Василівна 17:30, 27 червня 2014 (EEST) На мою думку організаційні інновації потрібні сучасному керівнику – так, як будь-яке нововведення, в тому числі і освітньому процесі (мета, зміст, принципи, структура, форми, методи, засоби, технології навчання, виховання, управління),є рушійною силою- ядром якого є нова освітня ідея.Відмова від управлінських інновацій на даному розвитку освіти-неможлива(верхи не можуть управляти по старому,а низи –виконувати вказівки) --Шевцова Тетяна Вікторівна 14:19, 3 липня 2014 (EEST)

Час не стоїть на місці. Життя щодня диктує нові вимоги. Щодо педагогічних інновацій - вони необхідні, хоча вчителі іноді і виявляють пасивність до їх використання. Керівнику навчального закладу організаційні інновації дають можливість віднайти оптимальне рішення багатьох життєво важливих питань існування конкретної школи, її педагогічного, учнівського колективу, взаємодії з батьками, громадськістю.

--Чечель Валентина Володимирівна 20:40, 16 серпня 2014 (EEST) Доброго дня! Так як ми прагнемо, щоб наша освіта була конкурентноспроможною, то саме завдяки інноваціям в упавлінні навчальним закладом можна цього досягти. Сучасний керівник - це людина, яка досконало володіє освітнім менеджментом, має прогресивні погляди, глибоке аналітичне і прогресивне мислення, уміє упроваджувати методику ділової активності, яка допоможе учням витримувати вимоги ринку праці. Щоб змінити світ - треба почати з себе.--Кокотова Тамара Олександрівна 17:50, 26 жовтня 2014 (EET)

Сучасному керівнику навчального закладу дійсно потрібні організаційні інновації, адже керівнику доводиться працювати в період оновлення функціональних обов'язків та видів управлінської діяльності, що пов'язаний з конкретно-історичними умовами розвитку країни, розширення сфери знань та умінь в галузі менеджменту освіти та іншими об’єктивними обставинами. Сучасний керівник навчального закладу не стільки має давати розпорядження, скільки співпрацювати, а це означає, що потрібно змінити стиль роботи, виробити нову управлінську культуру. Керівник має володіти технологіями менеджменту й маркетингу в освіті, щоб не залишитися осторонь від реалій сучасного життя. Обов'язок керівника - створити умови, в яких кожен міг би самореалізуватися. --Окаянна Наталія Василівна 12:42, 9 листопада 2014 (EET) Я вважаю, що сучасному керівнику навчального закладу організаційні інновації потрібні, так як це вимога часу, в сучасній освіті необхідно розглядати питання управлінських інновацій обов'язково. Адже від цього залежатиме діяльність закладу.--Карпенко Валентина Іванівна 12:22, 11 листопада 2014 (EET) На мою думку відмовитись від інновацій керівникові не можна оскільки від випускника і педагога вимагають йти в ногу з часом, як керівник може вимагати це від своїх підлеглих, якщо не використовує це сам?--Бибко Ніна Іванівна 15:08, 12 листопада 2014 (EET)

Підводимо підсумки

Шановні колеги! Мені дуже приємно, що Ви активно включились в обговорення особливостей діяльності керівника загальноосвітнього закладу в умовах ризиків. Тим паче, що ця тема є важливою у сьогоднішні буремні часи реформи освіти.

Щиро дякую Всім учасникам дискусії за співпрацю, маю надію, що і інші Ваші колеги підключаться.

Бажаю Вам наснаги, успіхів у Вашій нелегкій праці та спокійного мирного неба над головою.

До зустрічі на заняттях. --Луценко Світлана 13:06, 10 жовтня 2014 (EET)

Психологія управління

Вивчаємо джерела

1. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети. – М: Знание, 1991. – 80 с.

2. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 2000. – 368 с.

3. Журавльова Т. Г. Обдаровані діти: індивідуально-психологічні особливості та проблеми навчання. – Управління школою. -2002. - №7. - С.15-18.

4. Мелхорн Г., Мелхорн X. Г. Гениями не рождаются. - М.: Просвещение, 1989. – 99 с.

5. Одаренные дети: Пер. с англ./ Общ. ред. Г. В. Бурменской и В. М. Слуцкого. – М.: Просвещение, 1991. – 111 с.

6. Рибальченко В. В., Юрін О. М., Перелюбська А. М. Організація роботи з обдарованими і здібними учнями: проблеми і шляхи розв’язання//Управління школою. – №7. – 2002. - С.19-26.

7. Сидоренко І.В. Виявлення обдарованих дітей: психолого-педагогічні підходи // Освіта Сумщини. – 2009. – № 3 .- С.56-58.

8. Сидоренко І. В. Обдарованість як предмет психолого-педагогічного аналізу // Педагогічна Сумщина. – 2007. – № 4 .- С.56-58.

9. Сидоренко І., Панченко С. Здібності, обдарованість, талант, геніальність: психологія взаємозвязку та відмінностей // Обдаровані діти: Діагностика та супровід /Упоряд. Т. Червонна. – К: Шк. світ, 2008.- С.4-12.

--з повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна 09:33, 3 червня 2014 (EEST)

Обговорюємо

Доброго дня, колеги! У рамках запропонованої до Вашої уваги теми дискусії розглянемо питання організації діяльності керівника навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми, які на думку деяких фахівців входять до групи ризику (що пов’язано з певними особливостями їх психофізіологічного та соціального розвитку). Пропоную винести на дискусію обговорення характеристик (якостей, рис тощо) обдарованих учнів. Прошу кожного з Вас запропонувати по одній характеристиці, що визначає обдарованість у тій чи іншій сфері. Таким чином, наприкінці дискусії у нас буде алгоритм вияву обдарованих учнів. --з повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна 09:56, 3 червня 2014 (EEST)

про обдарованість дитини необхідно судити по темпах її розвитку.--Федоренко Михайло Васильович 13:10, 11 листопада 2014 (EET) сформованість навичок логічного мислення, схильність до складних завдань --Кривошап Наталія Олексіївна 21:26, 3 червня 2014 (EEST)

Гарно співає, відгукується дуже швидко і легко на ритм і мелодії. У гру на інструменті, в пісню або танець вкладає багато енергії та почуттів, любить музичні записи, прагне піти на концерт чи туди де можна слухати музику. Любить співати разом з іншими так, щоб виходило злагоджено і гарно, у співі або музиці виражає свої почуття, стан. Створює оригінальні, свої власні мелодії, добре грає на якомусь музичному інструменті. --Корольова Наталїя Сергїівна 13:24, 13 червня 2014 (EEST)

Добре виконує всякі завдання з ручної праці, використовує старі деталі для створення нових поробок, іграшок.--Окаянна Наталія Василівна 17:41, 27 червня 2014 (EEST) прояв високої пізнавальної активності і допитливості --Басова Ольга Анатоліївна 12:15, 11 листопада 2014 (EET)

-прояв високої розумової та пізнавальної активності--Шевцова Тетяна Вікторівна 14:30, 3 липня 2014 (EEST)

  • Для інтелектуальної обдарованості характерно, що дитина змалку задає дорослим дуже багато питань, має різнобічні інтереси, випереджає свої однолітків у навчанні на рік-два. --Чечель Валентина Володимирівна 20:59, 16 серпня 2014 (EEST)
  • Обдаровані діти від природи дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ, не терплять будь-яких обмежень своїх досліджень. Не приймають думку, яку їм нав`язують--Кокотова Тамара Олександрівна 15:05, 26 жовтня 2014 (EET) дорослі, постійно намагаються вирішувати проблеми, якщо вони навіть ще не під силу.

Яскраво виражений інтерес до тих чи інших занять(наприклад, спортом) або сфер діяльності, надзвичайно висока захопленість яким не-будь предметом чи видом діяльності, заглибленість у ту чи іншу справу.--Мартиненко Віра Петрівна 10:59, 31 жовтня 2014 (EET)

  • дитина, яка вирізняється яскравими, очевидними, інколи визначними досягненнями або має внутрішні задатки для таких досягнень у певному виді діяльності. Обдарованість іноді важко відрізнити від навченості, яка є результатом підвищеної уваги батьків і педагогів до розвитку дитини. Це особливо яскраво виявляється при порівнянні рівня розвитку дітей із сімей з високим соціальним та освітнім статусом і дітей з родин, які не приділяють належної уваги розвитку дитини.--Дігтяр Оксана Анатоліївна 16:16, 9 листопада 2014 (EET)

Обдарована дитина обізнана з сучасними та історичними подіями та проблемами, про які її однолітки не знають і не здогадуються.--Бибко Ніна Іванівна 10:20, 11 листопада 2014 (EET)

ШВИДКО, без спеціального заучування , зпам`ятовує прочитане або прослухане, не витрачає багато часу на повторення того, що треба запам`ятати.--Марина Тихоновська 10:38, 11 листопада 2014 (EET)

Здатність швидко сприймати інформацію, пристосовуватися до нових життєвих умов, креативність.--Зборовська Інна Володимирівна 10:47, 11 листопада 2014 (EET)

ДИТИНА ШВИДКО, ТОЧНО І ЯСНО ВИСЛОВЛЮЄ СВОЮ ДУМКУ, ЯК УСНО, ТАК І ПИСЬМОВО--Кузьома Олена Григорівна 10:50, 11 листопада 2014 (EET)

Підводимо підсумки

Шановні колеги, нам потрібно підвести підсумки дискусії, але лише сім учасників з групи взяло участь в обговоренні питань, що винесені на розгляд. Прошу проявити більшу активність, кожен повинен запропонувати одну характеристику, щодо виявлення обдарованості в учня. --з повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна 13:20, 24 жовтня 2014 (EEST)


Дякую усім учасникам дискусії! Завдяки спільній діяльності, нам удалося виробити алгоритм виявлення загальної та спеціальної обдарованості учнів.

Характеристика загально обдарованого учня, наприкінці з акцентом на навчальний предмет історія:

1. Прояв високої розумової та пізнавальної активності і допитливості.

2. Про обдарованість дитини необхідно судити по темпах її розвитку.

3. Сформованість навичок логічного мислення, схильність до складних завдань.

4. Вміння класифікувати та диференціювати інформацію, що надходить до них.

5. Для інтелектуальної обдарованості характерно, що дитина змалку задає дорослим дуже багато питань, має різнобічні інтереси, випереджає свої однолітків у навчанні на рік-два.

6. Обдаровані діти від природи дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ, не терплять будь-яких обмежень своїх досліджень. Не приймають думку, яку їм нав`язують дорослі, постійно намагаються вирішувати проблеми, якщо вони навіть ще не під силу.

7. Здатність швидко сприймати інформацію, пристосовуватися до нових життєвих умов, креативність.

8. Швидко, без спеціального заучування , запам’ятовує прочитане або прослухане, не витрачає багато часу на повторення того, що треба запам`ятати.

9. Дитина швидко, точно і ясно висловлює свою думку, як усно, так і письмово.

10. Обдарованість іноді важко відрізнити від навченості, яка є результатом підвищеної уваги батьків і педагогів до розвитку дитини. Це особливо яскраво виявляється при порівнянні рівня розвитку дітей із сімей з високим соціальним та освітнім статусом і дітей з родин, які не приділяють належної уваги розвитку дитини.

11. Дитина, яка вирізняється яскравими, очевидними, інколи визначними досягненнями або має внутрішні задатки для таких досягнень у певному виді діяльності.

12. Обдарована дитина обізнана з сучасними та історичними подіями та проблемами, про які її однолітки не знають і не здогадуються.


Прояви спеціально обдарованого учня:

1. Гарно співає, відгукується дуже швидко і легко на ритм і мелодії. У гру на інструменті, в пісню або танець вкладає багато енергії та почуттів, любить музичні записи, прагне піти на концерт чи туди де можна слухати музику. Любить співати разом з іншими так, щоб виходило злагоджено і гарно, у співі або музиці виражає свої почуття, стан. Створює оригінальні, свої власні мелодії, добре грає на якомусь музичному інструменті.

2. Добре виконує всякі завдання з ручної праці, використовує старі деталі для створення нових поробок, іграшок.

3. Яскраво виражений інтерес до тих чи інших занять(наприклад, спортом) або сфер діяльності, надзвичайно висока захопленість яким не-будь предметом чи видом діяльності, заглибленість у ту чи іншу справу. --з повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна 15:28, 12 листопада 2014 (EET)