Психологія Єсипенко А.В.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 12:07, 20 червня 2017, створена Єсипенко Алла Василівна (обговореннявнесок) (Індивідуальні заняття)

Перейти до: навігація, пошук

Чекаю Ваших відповідей за індивідуальним заняттям, тематичною дискусією та модульним контролем!

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 17:25, 19 червня 2017 (EEST)

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня, шановні колеги!

Рада Вас вітати у вікі-просторі на першому занятті з психології!

Ми приступаємо до вивчення теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня", яка буде розглянута на інтерактивних практичних заняттях протягом 8 навчальних годин (4 заняття, одне заняття – два-три питання).

Сьогодні – перше заняття. Текст до питань та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення. Відповіді ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними).


Дайте, будь ласка, лаконічні відповіді на перші три питання.

1. Виокремте поняття, які на різних етапах онтогенезу (загалом, до народження, після народження, у процесі соціалізації), визначають людину, як представника людського роду [14, с. 18-19]. Онтогенез — індивідуальний розвиток організму з моменту зародження до природної смерті. Психологічна наука, вивчаючи людину, називає її по-різному, у залежності від цілей та аспектів вивчення. Отже, людину можна розглядати як: організм (існування на біологічному рівні); індивід (належність до біологічного рівня); особистість (виокремлення себе серед оточення "Я")--Єсипенко Алла Василівна (обговорення) 01:00, 18 червня 2017 (EEST) 2. Своїми словами сформулюйте визначення поняття «особистість» [14, с. 19]. Особистість - це конкретний людський індивід з індивідуально вираженими розумовими, емоційними, вольовими та фізичними властивостями.--Єсипенко Алла Василівна (обговорення) 01:00, 18 червня 2017 (EEST) 3. Як ви вважаєте, чому саме спадковість та уродженість обумовлюють задатки людини [14, с. 21]? Спадковість- це здатність організму повторювати в ряду поколінь схожі типи обміну речовин та індивідуального розвитку в цілому, створювати собі подібних. Носіями спадкової інформації є гени. Записана в генах програма розвитку організму реалізується протягом усього його життя — від першого ділення клітини до останньої миті людини. Уродженість – розглядаються умови внутрішньоутробного життя, наслідки родової діяльності матері.Так як людина біосоціальна істота, то можна стверджувати, що саме спадковість та уродженість обумовлюють задатки людини. Серед біологічних факторів найважливішим є спадковість. Завдяки спадковості, людина зберігається як природна істота. Адже ще в зародку майбутня людина вже закодована, запрограмована у генах. Тому саме спадковість визначає на 50% реальну особистість, а решта припадає на навчання і освіту.--Єсипенко Алла Василівна (обговорення) 01:00, 18 червня 2017 (EEST) --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:28, 27 лютого 2017 (EET)


Продовжуємо працювати за темою "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на наступні два питання.

4. На Вашу думку, чому саме стихійний шлях, має найбільший вплив на формування особистості дитини, визначте у цьому процесі роль референтної особи [14, с. 25, 28]? Формування - це процес розвитку особистості під впливом зовнішніх факторів (виховання, навчання, соціального середовища).Найбільший вплив на формування особистості дитини належить стихійному формуванню тому що це об'єктивний, закономірний процес, який необхідно враховувати у педагогічній діяльності.У навчально-виховній діяльності педагогам слід враховувати, що розвиток особистості школяра має наслідувальний характер (ця закономірність є основою теоретичних засад використання прикладу у вихованні), а людська особистість розвивається в діяльності (всебічний розвиток природних задатків людини відбувається тільки в процесі її життєдіяльності), під впливом середовища (умови життя, насамперед близьке оточення, засоби масової інформації, вулиця, шкільний колектив, справляють відчутний вплив на розвиток особистості школяра). Тому не можна нехтувати цілеспрямованим формуванням, його потрібно посилювати. Референтна особа - особа, яка є прямим (у разі безпосереднього спілкування) або непрямим об'єктом для порівняння, чи ж зразком для наслідування в процесі формування поглядів чи поведінці окремої людини. У процесі формування особистості дитина проживає декілька періодів і копіює соціальні ролі (батьки, однолітки, вихователі-педагоги і т.д.)--Єсипенко Алла Василівна (обговорення) 01:00, 18 червня 2017 (EEST)

5. Назвіть критерії вікової періодизації розвитку особистості та визначте декілька психологічних новоутворень, характерних для підліткового віку [14, с. 28-29].--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:48, 28 лютого 2017 (EET) Критерії вікової періодизації розвитку особистості за Е.Еріксоном:1.Соціальна ситуація розвитку(ССР). 2.Провідний вид діяльності(ПВД). 3.Психологічні новоутворення (ПНУ). Новоутворення підліткового періоду.Підлітковий вік характеризується такими специфічними новоутвореннями, як почуття дорослості, потреба у самоствердженні.Розвиток дорослості є процесом становлення готовності дитини до життя в суспільстві. Він передбачає засвоєння суспільних вимог до особистості, діяльності, стосунків і поведінки дорослих. Підтвердженням засвоєння суспільних вимог виступає готовність нести відповідальність за свої вчинки та усвідомлення обов'язків. --Єсипенко Алла Василівна (обговорення) 01:00, 18 червня 2017 (EEST)


Сьогодні, протягом заняття, розглянемо ще два питання:

6. Дайте короткий опис людини, для якої характерний комплекс «змішування ролей» [14, с. 30-31]. У цей період підліток (11-20 років), використовуючи різні соціальні ролі(учня, сина (доньки), брата(сестри), товариша тощо), розвиває почуття особистої визначеності,характерної тільки для нього. При несприятливих умовах, підліток губиться у ситуаціях рольової поведінки, не знаходить свого місця у соціальному оточенні.--Єсипенко Алла Василівна (обговорення) 01:00, 18 червня 2017 (EEST) 7. Які особистісні тести Ви знаєте (достатньо одного прикладу: назва та що діагностує) [14, с. 76-93]?

--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 11:03, 17 березня 2017 (EET) Дослідження комунікативності та організаційних схильностей. Діагностує рівень розвитку комунікативних та організаційних схильностей.--Єсипенко Алла Василівна (обговорення) 01:00, 18 червня 2017 (EEST)


Закінчуємо розгляд теми "Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня". Дайте, будь ласка, відповіді на останні два питання.

8. Як учитель засобом свого предмету чи організовуючи виховну діяльність може здійснити діагностику відносно соціопсихофізіологічного портрету особистості учня (на прикладі однієї особистісної характеристики) [14, с. 43-44, 47-60, 76-93]? Учитель може здійснити діагностику соціопсихофізіологічного портрету особистості учня за допомогою комплексу методик(спостереження, експеримент, бесіда, метод інтерв'ю, тестування, анкетування) психолого-педагогічного моніторингу, які дають можливість з'ясувати індивідуально-типологічні властивості нервової системи учня (сила, рухливість, урівноваженість), позицію особистості (активність, ініціативність, цілеспрямованість), емоційний стан (емоційність, емоційна врівноваженість, поводження у стресі), властивості репрезентативної системи, особливості психічних процесів, стиль міжособистісних відносин, професійну спрямованість.--Єсипенко Алла Василівна (обговорення) 01:00, 18 червня 2017 (EEST)

9. На Вашу думку, чи враховуються зони актуального та найближчого розвитку учнів при організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку освіти (коротко обґрунтуйте свою відповідь) [14, с. 29]?

Дякую за співпрацю! До зустрічі на наступних заняттях у вікі-просторі.--З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:37, 21 березня 2017 (EEST)

9.Навчання та виховання є вирішальними факторами даного процесу, так як вони визначають рівень розвитку дитини на кожному етапі, сприяють переходу на наступну, вищу стадію психічного розвитку. Л.С.Виготський сформулював фундаментальну ідею, зазначивши, що навчання "забігає вперед розвитку", випереджає та веде його. У цьому випадку навчання завжди залишається провідним на кожному віковому етапі. Учений виділив у розвитку кожної людини дві зони: актуального та найближчого розвитку. Я вважаю, що ці зони розвитку враховуються при організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі (підготовка різнорівневих завдань відповідно до рівня підготовленості учнів; формування навичок пошуку, опрацювання,систематизації, осмислення, аналізу інформації).--Єсипенко Алла Василівна (обговорення) 01:00, 18 червня 2017 (EEST)

Дякую за правильні відповіді та цікаві міркування! --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 17:21, 19 червня 2017 (EEST)

Індивідуальні заняття

Доброго дня, шановні колеги!

Продовжуємо роботу. Індивідуальне заняття присвячене темі: «Психологічні аспекти гендерної освіти». За одним з напрямків (можете обрати із запропонованих нижче), опишіть гендерні відмінності учнів, що спостерігаються у навчально-виховному процесі та які педагогу потрібно враховувати у своїй професійній діяльності. Визначте умови, які потрібно при цьому створити для хлопчиків та дівчаток. Результати роздумів занесіть до наведеного нижче алгоритму (дуже коротко). Ознайомтесь із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення, можете користуватись розглянутими на лекції дидактичними матеріалами та рекомендованою літературою.

Напрямки (сфери) прояву гендерних особливостей: фізіологічні процеси, фізичний розвиток, розвиток особистості, активність поведінки, діяльність, адаптація до школи, мовлення, мислення, сприйняття, увага, уява, емоції, ставлення до оцінки, відношення до правил.

Гендерні особливості учнів

Сфера:фізіологічні процеси

Хлопчики

Опис: пізніше починають ходити,говорити, отримують більше травм у дитинстві, для психічного розвитку потрібний більший простір.

Умови:повноцінна сім'я, любов та терпіння батьків(не порівнювати успіхи своєї дитини з успіхами інших дітей, не вимагати від дитини неможливого),активне спілкування з однолітками.


Дівчатка

Опис:дорослішають швидше за хлопців,грають в обмеженому просторі, їм досить маленького куточка.

Умови: благополучне оточення, друзі- однолітки, любов батьків.--Єсипенко Алла Василівна (обговорення) 12:03, 20 червня 2017 (EEST) --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:34, 5 квітня 2017 (EEST)

Консультації

Шановні колеги!

Згідно навчально-тематичного плану Ви маєте можливість отримати консультацію з навчальної дисципліни «Психологія» відносно теми «Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів». Готова надати її Вам за телефоном чи на сторінках обговорення. Попередньо прошу ознайомитись із матеріалами розташованими на моїй сторінці обговорення та інформацією, дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. У мене буде можливість дати відповідь кожному з Вас на одне питання. Телефонуйте чи залишайте Ваше запитання на цій сторінці. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 14:07, 03 травня 2017 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, колеги!

Запрошую Вас розглянути тему "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

Вивчаємо джерела

Пропоную звернутись до інформації та літературних джерел запропонованих до розгляду при вивченні даної теми на моїй сторінці обговорення, можете користуватись рекомендованою літературою та розглянутими на лекції дидактичними матеріалами.

Обговорюємо

Пропоную винести на дискусію обговорення характеристик (якостей, рис тощо) обдарованих учнів. Прошу кожного з Вас запропонувати по 1-2 характеристики, що визначає обдарованість до навчального предмету «історія». Таким чином, наприкінці дискусії ми сформулюємо алгоритм вияву обдарованих учнів. --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:46, 7 квітня 2017 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги!

Модульний контроль з психології буде здійснюватися на основі узагальнення інформації про методи, які доцільно використовувати в професійній діяльності при організації навчально-виховного процесу при вивченні та формуванні педагогами особистості учня, розвитку його обдарованості та здатності до навчання, урахуванні гендерних особливостей, використанні методу тестування (таким чином відбудеться закріплення інформацію, до якої зверталися на попередніх заняттях).

Дайте лаконічне психолого-педагогічне обґрунтування одній техніці проведення тренінгового заняття за таким алгоритмом: назва інтерактивного метода, опис, аналіз доцільності його використання за зазначеними вище напрямками (1-2 речення). Текст до завдання та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення, можете користуватись інформацією та дидактичними матеріалами розглянутими на лекційних заняттях. Відповіді Ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними). --З повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна (обговорення) 12:32, 12 квітня 2017 (EEST)